Argentina

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Argentina je členem: OSN (FAO, UNICEF, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, WHO, CEPAL - Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku), Interpol, OAS (Organizace amerických států), MERCOSUR, ALADI (Latinskoamerická integrační asociace), SELA (Latinskoamerický ekonomický systém), Skupina-15, Skupina-77, Skupina Rio, MMF, BID (Meziamerická rozvojová banka), IBRD (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj), WTO, Dohody o Antarktidě.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Argentina byla iniciátorem řady jednání, z nichž mnohá vyústila ve vytvoření různých latinskoamerických integračních seskupení.

Z hlediska priorit stojí na prvním místě zóna volného obchodu MERCOSUR. Argentina podpořila na konci roku vstup Venezuely do tohoto uskupení.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 1. Úmluva mezi Republikou československou a Republikou argentinskou o odškodňování pracovních úrazů (Buenos Aires, 31.3.1932, č.5/1935 Sb.)
 2. Dohoda o udělování víz diplomatickým a administrativním pracovníkům argentinského velvyslanectví v Praze a velvyslanectví ČSSR v Buenos Aires, sjednaná výměnou nót (Praha, 26.5.1980, 26.5./11.6.1980)
 3. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci (Buenos Aires, 22.1.1986, č.29/1987 Sb.)
 4. Dohoda o meziministerské spolupráci mezi MZV ČR a MZV Argentiny (Buenos Aires, 19.4.1994)
 5. Memorandum o porozumění mezi vládami ČR a AR (Buenos Aires, 19.4.1994)
 6. Dohoda o vědecko - technické spolupráci mezi MŠMT a CONICET (Buenos Aires, 30. 3. 1995)
 7. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (Buenos Aires, 28. 9. 1996)
 8. Dohoda o ochraně a podpoře investic (Buenos Aires, 28. 9. 1996)
 9. Dohoda o zaměstnávání rodinných příslušníků zaměstnanců diplomatických misí (Buenos Aires, květen 1997)
 10. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů (Praha, 5. 10. 1999)
 11. Program spolupráce mezi MK ČR a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky (Praha, 22. 11. 2004)
 12. Protokol o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem federálního plánování, veřejných investic a služeb Argentinské republiky (Buenos Aires, 13. 12. 2004)
 13. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky (Buenos Aires, 21. 4. 2005)
 14. Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci (Buenos Aires, 6. 3. 2006)
 15. Dohoda o vědecko-technické spolupráci (Buenos Aires, 6. 3. 2006)

V souvislosti se vstupem ČR do EU (1. květen 2004) byla modifikována Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů.

Obchodní dohoda mezi ČR a Argentinou a Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním byly zrušeny úplně.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Fotogalerie

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice