Argentina

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Vzhledem k vývoji po Summitu Amerických států v La Plata v listopadu 2005 není pravděpodobné, že by došlo k vytvoření celoamerické zóny volného obchodu. Některé latinsko-americké státy jednají bilaterálně s USA o možné obchodní dohodě. Proti takovému postupu se Argentina ostře staví.

Stejně tak uvízla jednání o obchodní dohodě mezi Mercosur a EU. Problematickými body je přístup latinsko-amerických zemědělských produktů na trh EU, naopak evropských služeb do Mercosur, ochrana práv duševního vlastnictví.

Ač to členské země popírají, pronikají do tisku zprávy o vnitřní krizi Mercosur, kde menší země nejsou spokojené se „společnou" politikou uskupení, kdy se často prosazují spíše individuální zájmy Argentiny nebo Brazílie.
Na počátku května 2006 proběhl ve Vídni Summit EU - Latinská Amerika. Akce připomněla existenci subkontinentu a zvýšila zájem o navázání hlubších vztahů.

Vnitropolitická pozice prezidenta Kirchnera se upevnila po doplňovacích parlamentních volbách a v druhé polovině roku 2006 se postupně začne připravovat kampaň k prezidentským volbám v roce 2007.

Na jaře 2006 vyvrcholila delší dobu trvající krize mezi koncesionářem na dodávku vodu v oblasti Buenos Aires (francouzské konsorcium Suez) a argentinskou vládou, která mu vypověděla smlouvu a tyto služby bude nadále poskytovat argentinská státní společnost. Vznikly tak obavy o ochranu zahraničních investic.

Podobně konflikt s Uruguayí, kde na hranicích s Argentinou začala finská firma Botnia stavět velké papírny, přináší stejné pochyby.

            Stále palčivější problémem se stává elektrická energie, lépe řečeno poptávka po ní. Vláda nemá dlouhodobý nebo alespoň střednědobý energetický plán (v současném do roku 2008 jsou některé projekty přesahující maximálně o 3 – 4 roky). Udržení vysokého růstu ekonomiky požaduje urychlená opatření. Dosud přijaté kroky však více působí jako začátek předvolební kampaně pro prezidentské volby v příštím roce. Jedná se např. o uzavření rámcové dohody s Unión Industrial Argentina, kdy by firmy měly využít vlastní náhradní zdroje pro pokrytí svých potřeb a přebytky dodávat do sítě.

            Od počátku roku 2007 se vleče problém místního statistického úřadu INDEC. Na konci ledna bylo vyměněno vedení, které bylo tlačeno do zveřejňování nepravdivých údajů o vývoji ekonomiky, především míry inflace. Podle nezávislých ekonomů se „reálné“ informace značně rozcházejí s realitou.

                        Důležitým mezníkem budou prezidentské volby na konci října. Očekává se, že v nich zvítězí, i když ne v prvním kole, manželka současného prezidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Některá ekonomická opatření přijatá současnou vládou (např. boj proti inflaci uzavření jednoročních dohod o zmražení cen s výrobci a distributory položek, které nejvíce ovlivnily vysokou míru inflace v roce 2005 nebo vzhledem k rostoucím cenám na vnitřním trhu pozastavení vývozu masa apod.) ekonomové vidí jako krátkodobé a neřešící podstatu problému.

Ekonomické výsledky roku 2006 se očekávají nadále příznivé, i když hospodářský růst už nebude tak vysoký. Nastoupený trend by měl pokračovat i v roce 2007.

Postup proti některým zahraničním koncesionářům veřejných služeb vyvolal jisté obavy o bezpečnost investorů.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Tak, jak je popsáno v kapitolách č. 8 a 9, nové možnosti pro náš export existují, avšak záleží na českých podnikatelských subjektech, popřípadě na vládě ČR, zda-li bude do v současnosti se „rozbíhajícího se vlaku naskočeno" nebo ne. Argentinský trh je velmi perspektivní avšak rovněž i velmi náročný a riskantní. Základním předpokladem pro rozvoj českého vývozu do Argentiny je účast českých firem (nejen za podpory a pomoci státu) na mezinárodních veletrzích a podpora zakládání firemních kanceláří v Argentině, popřípadě větší podpora ze strany Exportní banky a EGAPu vývozům do tohoto teritoria a to i přes nelichotivé hodnocení ratingových agentur.

        Jak ukázala oficiální účast českých firem na zemědělském veletrhu ExpoAgro 2007, osobní přítomnost může být pouze pozitivním krokem pro vstup na argentinský trh. Společnost Symbio-m s.r.o. se svým biotechnologickým projektem má již řadu zájemců o spolupráci.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Fotogalerie

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice