Argentina

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

Argentinská republika (República Argentina)

Tento název, který je odvozem z latinského slova „argentum” - stříbro, používá země od r.1860.

 

1.2. Rozloha

Argentina má rozlohu 3 761 274 km2. Z toho 2 791 810 km2 je území kontinentální, oblast Antarktidy spolu s přilehlými ostrovy má 969 464 km2. Argentina vede územní spor s Velkou Británií o souostroví Falklandy (oficiální argentinský název Malvíny).

Leží mezi 22. a 55. stupněm jižní šířky. Hraničí s Uruguayí (495 km), Brazílií (1 132 km), Paraguayí (1 699 km), Bolívií (742 km) a Chile (5 308 km). Celková délka argentinské hranice činí 9 376 km (mořská 4 725 km).

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Argentina má 37 milionů obyvatel (podle posledního sčítání obyvatel z roku 2001 to bylo 36.260.130 (zdroj: www.indec.com.ar) a průměrná hustota je 11 obyvatel na km2 (ve třech patagonských provinciích však pouze 3 ob./km2). Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je 44,6 %.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Roční přírůstek populace 0,13 % (porodnost 19/1000 obyvatel, úmrtnost 8/1000 obyvatel, průměrná délka života 71,9 let, ženy 75,6 roků, muži 68,4 let (zdroj: www.mrecic.gov.ar/argentina.html). Z celkové populace je 48,7 % mužského pohlaví a 51,3 % ženského pohlaví.

Demografické složení (% celkové populace)
  do 14 let 15 – 64 let nad 65 let celkem
muži 15,3 29,7 3,7 48,7
ženy 15,1 31,0 5,2 51,3
celkem 30,4 60,7 8,9 100,0
 

1.5. Národnostní složení

Argentinci (95 %), Španělé, Italové, Němci, Bolívijci, Chilané, Paraguayci, Peruánci.

 

1.6. Náboženské složení

Katolíci (uváděno 90 %, avšak 20 % praktikujících), protestanté (3 %), židé  (2 %), muslimové (2 %).

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je španělština. V Buenos Aires se lze dohovořit anglicky, v rámci jednotlivých přistěhovaleckých komunit také italsky a německy. Kromě toho v některých provinciích hovoří původní obyvatelstvo indiánskými jazyky (především guaraní a quechua).

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění: 23 provincií (Catamarca, Chaco, Chubut, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucuman), dále federální území Buenos Aires (Capital Federal), nárokovaný antarktický sektor a nárokované ostrovy v Jižním Atlantiku (Falklandské ostrovy, Jižní Georginy, Sandwichovy ostrovy).

Hlavní město - Buenos Aires (Capital Federal 2 776 138 obyvatel, s aglomerací - tzv. Gran Buenos Aires 11 460 575).

Další města (s aglomeracemi): Córdoba (1,2 mil.obyvatel), Rosario (1,1 mil.), Mendoza (800 000), La Plata (650 000), San Miguel de Tucumán (630 000), Mar del Plata (530 000), Santa Fé (420 000), Salta (400 000), San Juan (360 000), Resistencia (300 000).

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

            Argentinské peso (ARS) = 100 centavos, průměrný kurz  argentinského pesa vůči dolaru byl v roce 2006 3,07 ARS za 1 USD.

                        V souvislosti s rozsáhlou ekonomickou krizí, která postihla i finanční sektor, byly v roce 2002 v  platebním styku potíže při používání platebních karet  (VISA, Master, American Express, Diners). Nyní je situace již stabilizovaná. V platebním styku je upřednostňována hotovost (některé obchody v takovém případě nabízejí i slevu až 10%). Bankomaty fungují většinou bez problémů, občas se stává, že nemají dostatek hotovosti.  V centru Buenos Aires bankomaty vydávají také americké dolary. Směnárny pracují především s USD, se směnou EUR potíže nejsou.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Argentině se státní svátky vždy dodržují. V případě, že svátek vyjde na čtvrtek či úterý, je velmi pravděpodobné, že si argentinští partneři vezmou v pracovní den mezi svátkem a víkendem volno.

 • 1. ledna
 • Zelený čtvrtek
 • Velký pátek (i když oficiální není svátkem, většina institucí nepracuje)
 • 24. března (výročí vojenského převratu)
 • 3.dubna (Malvíny - zahájení operace)
 • 1. května (Svátek práce)
 • 25. května (Květnová revoluce)
 • 10. června (Malvíny - konec operace)
 • 20. června (Den vlajky)
 • 9. července (Prohlášení z Tucumánu)
 • 17. srpna (úmrtí generála San Martína)
 • 12. října (objevení Ameriky)
 • 8. prosince (Neposkvrněné početí P. Marie)
 • 25. prosince (vánoce)

Svátky bývají přesunovány k víkendu.

Pracovní doba

Pracovní doba je velmi různá. Např. kulturní instituce pracují zpravidla odpoledne, státní instituce zpravidla od 9:00–9:30 do 17:00. Banky 10:00–15:00 (v sobotu a neděli zavřeno, od roku 2001 jsou velmi časté „bankovní prázdniny" s celostátní působností), pošty 9:00–17:00, o sobotách a nedělích zavřeno (a to i na hlavní poště v Buenos Aires).

Prodejní doba velkých nákupních středisek 8:00–22:00, a to i o víkendech, menší obchody mívají obvykle otevřeno 8:00–20:00, v sobotu do 15:00, v neděli bývá zavřeno (není však pravidlem).

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Argentina svým národnostním složením (především potomci Španělů a Italů) přebírá i kulturu těchto zemí. Zejména Buenos Aires (Capital Federal - hlavní město) má evropský ráz a z toho i vyplývá např. způsob oblékání. Úzkostlivě se dodržuje osobní hygiena ve všech společenských vrstvách a ve všech věkových skupinách. Při pozdravu je běžné naznačení polibku na pravou tvář (i muži mezi sebou). Nelze spoléhat na dochvilnost,běžné je 20–30 minutové zpoždění. Doba oběda v pracovní dny nezačíná dříve než ve 13:00, na české poměry se večeří značně pozdě, nejdříve ve 21:00, výjimkou není 22:00. Nadměrné požívání alkoholických nápojů na veřejnosti je společensky nepřípustné.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestě do Argentiny je vhodné sjednat si připojištění. Pokud je turista pojištěn, může využít smluvního zdravotnického zařízení za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Platební karty ani šeky akceptovány nejsou, platí se v hotovosti. Jinak lze za úhradu použít soukromá zdravotnická zařízení.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Dne 8. 12. 1996 vstoupila v platnost Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi Českou republikou a Argentinou.

Dne 2. 1. 2000 vstoupila v platnost Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů mezi Českou republikou a Argentinou. Držitelé cestovních pasů musí mít pro vstup do Argentiny platné vízum pouze v případě, přijíždějí-li do země za účelem výdělečné činnosti.

Nezletilí argentinští občané (do 21 let) musí mít při výjezdu ze země notářsky ověřené povolení rodičů k vycestování (to se týká i případů, kdy nezletilí cestují pouze s jedním rodičem). Na základě notifikace ZÚ by nemělo být podobné povolení na českých občanech vyžadováno.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

                        Argentina patří v rámci Latinské Ameriky k bezpečnějším zemím. Zásadně se nedoporučuje navštěvovat chudinské čtvrti a na ulicích si dávat pozor na kapsáře, a to i v lepších čtvrtích. Není vhodné nosit otevřeně šperky a mít u sebe větší částky peněz.

                        V létě se v Paraguayi vyskytla epidemie dengue, která zasáhla i sever Argentiny. Se snižujícími se teplotami se situace stabilizovala.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

 

Velvyslanectví České republiky s působností pro Argentinu a Paraguay:

Embajada de la República Checa

Junín 1461

1113 Buenos Aires

tel.: 0054 11 4807 3107

e-mail: buenosaires@embassy.mzv.cz

www.mzv.cz/buenosaires

Pro cestu na velvyslanectví je nejlépe použít taxi. Z letiště cesta trvá cca. 1 hodinu.  ZÚ se nachází v centru Buenos Aires.

 

Honorární konzulát ČR v Mendoze:

Consulado Honorario de la República Checa

Avenida Espaňa 1342

5500 Mendoza

Argentina

tel. a fax: 0054 261 4381 745

e-mail: Mendoza@honorary.mzv.cz

Z letiště do centra města, kde se nachází i HK, trvá cesta cca. 20 minut.

 

Honorární konzulát ČR v Presidencia Roque Sáenz Peňa:

Consulado Honorario de la República Checa

Calle Yugoeslavia 655

3700 Presidencia Roque Sáenz Peňa

Argentina

tel.: 0054 3732 425977

fax: 0054 3732 421568

e-mail: Saenzpena@honorary.mzv.cz

Nejbližší letiště se nachází v hlavním městě provincie, Resistencia, ve vzdálenosti cca. 180 km. Opět doporučujeme cestovat s taxi.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V dubnu 2005 bylo v Buenos Aires otevřeno zastoupení agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism.

Adresa:

CzechTourism
M. Moreno 431, piso 3
1091AAI Buenos Aires
Tel.: 0054 11 57113613
Mobil: 0054 911 62744851
e-mail: Info-arg@czechtourism.com

cmol@czechtourism.com

 

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nouzové volání - 911

Hasiči - 100

Policie - 101

První pomoc - 107

 

1.18. Internetové informační zdroje

Agencia de Desarrollo de Inversiones – ProsperAr, Ministerio de Economía (www.prosperar.gov.ar)

BCRA – Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar)

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (www.mrecic.gov.ar)

INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (www.indec.gov.ar)

Fundación Exportar (www.exportar.org.ar)

Zákony (www.infoleg.gov.ar)

Ministerio de Economía (www.mecon.gov.ar)

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (www.minplan.gov.ar)

Secretaria de Hacienda – Ministerio de la Economía de la Nación

Clarín (www.clarin.com.ar)

Infobae (www.infobae.com.ar)

Cámara Argentina de Comercio (www.cac.com.ar)

Unión Industrial Argentina (www.uia.org.ar)

 

1.19. Adresy významných institucí

                        Na stránkách www.argentina.gov.ar lze v jednotlivých kapitolách najít odkazy na nejdůležitější instituce.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Fotogalerie

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice