Arménie

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Arménie je členem celé řady mezinárodních organizací, z těch nejvýznamnějších jmenujme SNS, OSN, OBSE, Radu Evropy (od roku 2000), Radu severoatlantické spolupráce, WTO (od února 2003), WHO, FAO, Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, MMF, organizaci Černomořské hospodářské spolupráce (BSEC) atd. Arménie je též členem programu NATO Partnerství pro mír. V červenci 1999 vešla v platnost Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Arménií.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Arménie se připojila k množství mnohostranných smluv a dohod, např.:

 • Bernská konvence o ochraně literárních a uměleckých děl
 • Smlouva o nešíření jaderných zbraní
 • Konvence o chemických zbraních
 • Konvence o biologických zbraních

Arménie ratifikovala také řadu smluv týkajících se ochrany životního prostředí (znečistění ovzduší, biodiverzita, změny klimatu, dezertifikace, nebezpečné odpady, mořské právo, ochrana ozónové vrstvy, mokřady, zákaz jaderných zkoušek).

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Arménie oficiálně oznámila, že není právním nástupcem bývalého SSSR, a proto neuznává platnost žádné smlouvy či dohody z dřívějšího období, a prohlásila, že dává přednost vytvoření nové smluvní základny. K uzavření sukcesní problematiky s Arménskou republikou došlo k 28. 4. 2004 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy sjednané mezi bývalým Československem a SSSR. Kromě protokolu o spolupráci mezi MZV (Jerevan, 1. 3. 1996) nebyl dosud podepsán žádný dvoustranný smluvní dokument.

V různém stádiu rozjednání jsou:

 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménií o předávání a přebírání osob pobývajících na jejich území protiprávně (readmisní smlouva)
 • Letecká dohoda
 • Dohoda o mezinárodní silniční přepravě
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice