Arménie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Česky: Arménská republika
 • Arménsky: Hajastani hanrapetutjun
 • Rusky: Respublika Armenija
 • Anglicky: Republic of Armenia
 

1.2. Rozloha

 • 29 800 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel (tis.): 3 219,2
  • z toho ve městech: 2 062,6
  • na venkově: 1 156,6
 • Hustota na km2: 108
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 2 079,9

Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, www.armstat.am

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek:

 • 2005: 3,5%,
 • 2004: 3,7%,
 • 2003: 3,1%

Demografické složení:

 • ženy 51,8 %
 • muži 48,3 %
  • do 15 let: 731,2
  • produktivní věk: 2 079,9
  • důchodový věk: 408,1

Průměrná délka života:

 • muži 70,3 let
 • ženy 76,5 let
 

1.5. Národnostní složení

 • 97,9 % Arméni,
 • 1,3 % Jezídi (Kurdové),
 • 0,5 % Rusové

(podle výsledků sčítání lidu z roku 2001, www.cia.gov)

 

1.6. Náboženské složení

 • Arménská apoštolská církev 94,7 %,
 • jiné křesťanské církve 4 %,
 • Jezídi 1,3 %

Zdroj: www.cia.gov

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem Arménie je arménština, dosud je zde rozšířená ruština, mladá generace se stále více učí anglicky.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na 11 provincií (arménsky „marz“):

 • Aragatsotn, Ararat, Armavir, Gegharkunik, Kotayk, Lorri, Shirak, Syunik, Tavush, Vajots Dzor, Yerevan.

Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gyumri (dříve Leninakan), Hrazdan, Vanadzor (dřívě Kirovakan), Ijevan, Alaverdi.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Národní peněžní jednotkou Arménie je dram (AMD), který se dělí na 100 luma. AMD byl dán do oběhu 22. listopadu 1993. Měnu vydává pouze Centrální banka Arménie (www.cba.am). V současné době jsou v oběhu bankovky v hodnotě 500, 1000, 5 000, 10 000, 20 000 a 50 000 AMD a mince v hodnotě 10, 20 a 50 luma a 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 AMD.  

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 31.prosince – 2. ledna Nový rok
 • 6. ledna – Vánoce
 • 8. března – Mezinárodní den žen
 • 24. dubna – Den památky obětem genocidy
 • 9. května – Den vítězství
 • 28. května – Den 1. republiky
 • 5. července – Den ústavy
 • 21. září – Den nezávislosti (hlavní svátek)

Památné dny:

 • 28. ledna – Den Národní armády Arménie
 • 7. dubna – Den matek
 • 7. prosince – Den památky obětem zemětřesení

V úřadech a institucích je pětidenní pracovní týden. Obvyklá pracovní doba ve státních úřadech, bankách atd. je od 9 hod. Velké množství obchodů, zejména soukromých se smíšeným zbožím, je otevřeno 24 hod 7 dní v týdnu.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Je důležité prověřovat  údaje o partnerovi a firmě,  neboť zde stejně jako všude jinde působí různí „podnikavci“. Jiní obchodníci zase nemají potřebné finanční ani jiné podmínky a domnívají se, že je poskytne zahraniční partner. Ne všichni mají dostatečné ekonomické znalosti. Proto je pro úspěšné podnikání v Arménii dobré mít v místě schopnou a důvěryhodnou kontaktní osobu či zprostředkovatele, pro nalezení dobrých místních partnerů a pochopení arménské kultury, které je pro podnikání zde důležité, je dobré poznat  partnery osobně. Proto je návštěva Arménie zejména v případě plánovaného podpisu smlouvy velmi důležitá.

Arméni jsou pohostinným národem, jsou velkými gurmány a i přes ekonomické problémy dodržují tradice stolování, kterou mj. utužují rodinné, přátelské či partnerské vztahy  – pozvání do restaurace na (na naše poměry opulentní) oběd či večeři  by tudíž nemělo překvapit a mnozí hostitelé by se mohli urazit, pokud je pozvání odmítnuto. Stejně tak není neobvyklé pozvání k jídlu v přírodě, spojené často s prohlídkou místních pamětihodností. Ovšem vzhledem k tomu, že ke stolování patří též bohaté pití alkoholu, je nutné mít se v tomto ohledu na pozoru – místní toho dokáží vypít hodně, aniž by se opili. Výjimkou nejsou ani četné a květnaté přípitky.

Hosté často dostávají dárky, obvykle vyhlášený arménský koňak, proto je dobré s tímto počítat – k tradičně oblíbeným českým artiklům, známým již ze sovětských dob, patří broušené sklo, popř. bižuterie a pivo.

Při osobním kontaktu je často překvapivé, kolik informací o České republice, resp. o Československu má zejména starší generace – díky vztahům za trvání SSSR mnoho lidí do ČSSR jezdilo pracovně, jako turisté, občas se vyskytne někdo, kdo působil v sovětských vojenských jednotkách atd. Proto je dobré seznámit se s informacemi o Arménii všeobecné povahy.

Kvůli velkým rozdílům v jazyce a ne vždy kvalitnímu zvládnutí AJ či RJ na obou stranách je dobré zjistit si předem jednací jazyk a případně si zajistit tlumočníka.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČR a Arménií není v oblasti zdravotnictví a sociální péče v platnosti žádná smlouva, při příjezdu není vyžadováno zdravotní pojištění. Pojištění před cestou do zahraničí však rozhodně doporučujeme. Zdravotnické služby na území Arménie jsou poskytovány za finanční úhradu - platí se v hotovosti v místě poskytnutí zdravotní péče, výše ceny závisí na úrovni zdravotnického zařízení. Zdravotní péče v Arménii je obecně na nízké úrovni, zejména ve venkovských oblastech. V Jerevanu se však již začínají objevovat zdravotnická zařízení zřízená ze zahraničních investic, která již mají dobrou úroveň.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Arménie představuje zemi vyššího migračního rizika a je zařazena mezi státy, jejichž občané musí při udělení víza k pobytu do 90 dnů skládat peněžitou jistotu (kauci). Mezi Českou republikou a Arménií platí oboustranný vízový styk pro všechny typy pasů.

Arménie dosud nemá otevřen zastupitelský úřad v ČR, v červenci 2007 však byla v Praze (na adrese Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: /+420/ 221105 388/367/ oficiálně otevřena kancelář velvyslanectví Arménie ve Vídni, které má působnost pro Českou republiku (Neubaugasse 12-14, A-1070 Wien, tel: 00 43 1522 74 79, e-mail: armenia@armenembassy.at)). Víza je též možné získat po příletu na letišti v Jerevanu a na hraničních přechodech. Více informací je k dispozici na www.armeniaforeignministry.com.

Upozorňujeme, že arménsko-ázerbájdžánská hranice je od vypuknutí konfliktu o Náhorní Karabach uzavřená. Uzavřená je také arménsko – turecká hranice.  V případě cestování po regionu je tedy možné přejet do Arménie pouze z Gruzie a z Íránu.

Pro cesty do Arménie se nevyžaduje žádné povinné očkování, ZÚ Tbilisi však doporučuje očkování proti žloutence. Arménie je poměrně bezpečnou zemí, přesto je však samozřejmě důležité dodržovat základní zásady bezpečnosti, tj. neukazovat zbytečně peníze, nechodit v noci do odlehlých částí města atd. Zvýšené opatrnosti je nutno dbát při pohybu v odlehlých horských oblastech. Pohybovat se ve skupině a nejlépe s místním průvodcem. Je dobré informovat o svém pobytu známé a přátele a nejlépe také místní policii. Doporučujeme před cestou do regionu kontaktovat ZÚ Tbilisi, který sdělí aktuální informace k cestování v zemi a zároveň ZÚ sdělit kontaktní informace v době pobytu v Arménii (Gruzii, Ázerbájdžánu).

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

ZÚ Tbilisi důrazně nedoporučuje návštěvu samozvané „Republiky Náhorní Karabach“. Konflikt mezi Arméniií a Ázerbájdžánem o NK, který začal na konci 80. let, dosud nebyl vyřešen, mezi zeměmi bylo v roce 1994 podepsáno příměří. Do Náhorního Karabachu je možné dostat se pouze z Arménie, neboť Arménie okupuje 7 ázerbájdžánských okresů, které NK obklopují. Ázerbájžán, jehož součástí NK dosud de iure je, však považuje vstup do NK z Arménie za nelegální. Na linii kontaktu armád obou zemí dochází k častým přestřelkám s obětmi na životech, výjimkou zde nejsou zaminované úseky.  Opatrnosti je nutno dbát též na státní hranici Arménie – Ázerbájdžán, kde je rozmístěno velké množství vojenských postů.

V případě problémů turistů v Náhorním Karabachu není ZÚ Tbilisi  s ohledem na výše zmíněné skutečnosti schopen poskytnout efektivní pomoc.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví ČR v Tbilisi má teritoriální působnost pro Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. Sídlí na adrese:

Embassy of the Czech Republic
Chavchavadze /Čavčavadze/ 37, block VI
0162 Tbilisi
Georgia

Velvyslanec: Jozef Vrabec

telefony:

 • 00995-32-91 67 40/41/42 – spojovatel
 • 00995-32-91 67 48 – konzulární oddělení
 • 00995-99-54 27 47 – konzulární pohotovost

fax: 00995-32-91 67 44
e-mail: czechembassy@gol.ge

pracovní doba:

 • pondělí - pátek 8:30–17:00

konzulární hodiny:

 • pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 10–12:00 příjem žádostí o vízum, 14–15:00 výdej víz
 • středa – příjem žádostí o dlouhodobá víza (pouze po předchozím objednání!!!)
 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Arménii, stejně jako v Gruzii a Ázerbájdžánu, nepůsobí žádná z uvedených institucí.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • hasiči 101
 • policie 102
 • první pomoc 103
 • havarijní služba Jerevanu 104
 • Středisko řízení výjimečných situací Jerevanu 108
 • Středisko řízení výjimečných situací Arménie 112

Zdroj: http://www.spyur.am/htmfix/spec_r.htm

 

1.18. Internetové informační zdroje

Státní instituce:

 • Vláda AR www.gov.am
 • Prezident www.president.am
 • Parlament www.parliament.am
 • Ministerstvo zahraničních věcí www.armeniaforeignministry.am
 • Ministerstvo zdravotnictví www.moh.am
 • Ministerstvo obchodu a hospodářského rozvoje www.minted.am
 • Ministerstvo spravedlnosti www.justice.am
 • Ministerstvo ochrany životního prostředí www.mnpiac.am
 • Ministerstvo zemědělství www.minagro.am
 • Ministerstvo energetiky www.minenergy.am
 • Ministerstvo vzdělání a vědy www.edu.am
 • Ministerstvo kultury a mládeže
 • Ministerstvo obrany www.mil.am
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Ministerstvo dopravy a komunikace www.mtc.am
 • Ministerstvo městského rozvoje
 • Ministerstvo financí a ekonomiky www.mfe.gov.am
 • Ministerstvo územní administrace

Tiskové agentury

 • www.arminfo.info
 • www.arka.am

Statistika, ekonomika, obchod:

 • Národní statistický úřad www.armstat.am
 • Žluté stránky www.spyur.am
 • Centrální banka Arménie www.cba.am
 • Americká obchodní komora www.amcham.am
 • US info portál www.bisnis.com
 • Small&Medium Entrepreneurship Development National Center www.smednc.am
 • Arménská agentura pro rozvoj turismu www.armeniainfo.am
 • Armenian-European Policy and Legal Advice Centre www.aeuplac.am

Periodika

 • www.world-newspapers.com/armenia.html
 • www.168.am
 • www.hetq.am/eng/
 • www.nt.am
 • www.yerkir.am
 • www.panorama.am
 • www.armradio.am
 • www.zhamanak.com
 • www.armenianow.com
 • www.massiweekly.com
 

1.19. Adresy významných institucí

Government of the Republic of Armenia
Government Building 1
Republic Square
Yerevan

The Office of the President of the Republic of Armenia
Baghramian Ave. 26
Yerevan 375 077

Ministry of Foreign Affairs
Government Building 2
Republic Square
Yerevan

Ministry of Trade and Economic Development
5, M. Mkrtchyan Str.
Yerevan

Ministry of Justice
3, V. Sargsyan Str.
Yerevan

Ministry of Energy
Government Building 2
Republic Square
Yerevan

Ministry od Defence
60 G. Chaush
Yerevan

Ministry of Transport and Communications
28, Nalbandyan Str.
Yerevan

Ministry of Finance and Economy
1, Melik-Adamyan Str.
Yerevan

Ministry of Health
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Environmental Protection
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Agriculture
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Education and Science
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Culture
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Labour and Social Affairs
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Urban Planning
Government Building 3
Republic Square
Yerevan

Ministry of Territorial Administration
Government Building 2
Republic Square
Yerevan

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice