Bělorusko

Vnitropolitická charakteristika

 • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
 • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
 • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

BY je podle své ústavy z roku 1996 demokratickou neutrální republikou s prezidentským systémem (parlament má silně omezené pravomoci) a silnou centralizací zákonodárné, výkonné i soudní moci v rukou prezidenta. Od vyhlášení samostatnosti v roce 1991 se BY pokusilo jít cestou demokratických transformací. Zvolení Alexandra Grigorieviče Lukašenka (AGL) v roce 1994 způsobilo obrat zpět a přechod k upevňování autoritativního režimu. Definitivním potvrzením tohoto směru se stalo referendum v listopadu 1996. Byl rozpuštěn tzv. 13. parlament a následně 14. parlamentem složeným z najmenovaných poslanců - přívrženců AGL a do plného počtu doplněný dalšími jeho věrnými. EU, RE, OBSE a další mezinárodní organizace výsledky referenda ani žádné další volby neuznaly, což se stalo základem současných problematických vztahů BY s demokratickými zeměmi.

Oficiální BY je iniciátorem těsného svazku s Ruskou federací (RU), v níž vidí záruku svého politického, ekonomického rozvoje i obrany. Tzv. Svaz dvou (od roku 1999 Svazový stát BY a RU) však dosud zůstává spíše ve verbální politické rovině a praktická integrace stagnuje, především díky pragmatické politice ruského prezidenta Putina, která se výrazně liší od Jelcinovy éry, kdy ve vzájemných vztazích rozhodující úlohu sehrával postsovětský duch nehynoucího bratrství a sjednocujícího slovanství.

Parlament a Senát BY

Parlament - Národní shromáždění je volen na 4 roky. Skládá se z Komory reprezentantů (zástupců), která má 110 poslanců volených přímou volbou a Rady republiky čítající 64 poslanců (senátorů), z nichž 56 je voleno místními radami poslanců a státní správy a 8 je jmenováno prezidentem republiky. Jejich reálné pravomoci jsou minimální.

Komora reprezentantů je složena především z příznivců AGL. Je v ní jen 18 zástupců prorežimně orientovaných sedmi politických stran a společenských hnutí. Ostatní poslanci byli zvoleni jako nezávislí, ovšem z kandidátky navržené režimem a schválené osobně AGL.

Složení Rady republiky plně odpovídá zájmům prezidenta země. Zvoleni do ní byli především jeho stoupenci z řad běloruské inteligence a dalších sociálních vrstev. Stejně jako v případě Komory reprezentantů jsou pravomoci Rady zakotveny v ústavě, reálně však podléhají rozhodnutím AGL.

Běloruskému parlamentu bylo v roce 2003 obnoveno pozastavené členství v parlamentním shromáždění OBSE. Podmínečné vyloučení z řad PACE však nadále trvá.

Politické strany

O postavení politických stran v tradičním pojetí evropské a světové demokracie nelze v případě současného BY hovořit. Jiné subjekty, než prezidentova administrativa a jemu podřízený mocenský aparát (včetně soudnictví), jsou více méně vyřazeny z klasického politického procesu.

V BY je veškerá moc je soustředěna do rukou prezidenta, kde úlohu parlamentní demokracie, plurality politických stran i opozice supluje skupina vybraných a voliči „zvolených" přívrženců. Činnost opozičních politických stran je výrazně limitována a má na politický, ekonomický a sociální vývoj země marginální vliv.

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

V souladu s ústavou je nejvyšším představitelem státu s širokými pravomocemi prezident země. Ve volbách v roce 1994 a následně v roce 2001 byl do této funkce zvolen Alexandr Grigorievič Lukašenko. Ačkoliv jeho původní volební období mělo skončit v červenci 1999, díky celonárodnímu referendu v roce 1996 byla změněna ústava a prezidentský mandát AGL začal běžet znovu, od začátku. Legitimnost referenda neuznala EU a mnohé další státy včetně CZ. Prezident rozhoduje v oblasti zákonodárné (jeho dekrety stojí nad zákony přijatými parlamentem), výkonné i soudní.

V říjnu  2004 proběhly parlamentní volby a referendum. Podle oficiálních výsledků voliči při účasti 89,8 % umožnili AGL zúčastnit se každých prezidentských voleb v zemi (77,3 % hlasů pro).

Prezidentské volby  v roce 2006 proběhly podle předem připraveného scénáře, který nejdříve “umožnil“ ústavní změnu, dovolující prezidentu Lukašenkovi potřetí kandidovat a poté v nedemokratických a silně zmanipulovaných volbách získat znovu funkci prezidenta..

Pozorovatelská mise ODIHR OBSE konstatovala, že volby do parlamentu BY  významně nesplnily závazky OBSE. Zahraniční pozorovatelé zaznamenali v řadě případů nedostatečné zapečetění volebních uren i hlasování voličů bez předložení identifikačních dokladů. Největší znepokojení však vyvolala procedura sčítání hlasů, kterou negativně ohodnotilo 60 % pozorovatelů. Byla neprůhledná a údaje o počtech oznamovaly volební komise nestandardně, mimo veškeré normy. Pozorování sčítání nebylo převážně umožněno.

 

2.3. Složení vlády

V souladu s ústavou tvoří vládu BY předsednictvo Rady ministrů a Rada ministrů, jejímiž členy jsou:

 • předseda vlády Sidorskij Sergej Sergejevič
 • první místopředseda vlády Semaško Vladimir Iljič
 • místopředseda vlády Bambiza Ivan Michajlovič
 • místopředseda vlády a zplnomocněný představitel prezidenta BY Burja Viktor Pavlovič
 • místopředseda vlády Kosinec Alexandr Nikolaevič
 • místopředseda vlády Kobjakov Andrej Vladimirovič
 • předseda úřadu prezidenta Nevyglas Genadij  Nikolaevič
 • předseda Výboru státní kontroly Lomať Zenon Kuzmič
 • předseda Národní banky Prokopovič Petr Petrovič

ministři

 • ekonomiky Zajčenko Nikolaj Petrovič
 • financí Korbut Nikolaj Petrovič
 • zahraničních věcí Martynov Sergej Nikolajevič
 • energetiky OzerecAlexandr Vladimirovič
 • pro mimořádné události Bariev Borisov Enver
 • bytového a komunálního hospodářství Belochvostov Vladimir Maximovič
 • dopravy a komunikací Sosnovskij Vladimir Georgievič
 • spravedlnosti Golovanov Viktor Grigorievič
 • spojů a informatiky Gončarenko Vladimir Ivanovič
 • kultury Matvejčuk Vladimir Fedorovič
 • daní a poplatků Dějko Anna Konstantinovna
 • statistiky a analýz Zinovskij Vladimir Ivanovič
 • obchodu Ivankov Alexandr Ivanovič
 • architektury a výstavby Selezněv Alexandr Iljič
 • obrany Malcev Leonid Semenovič
 • práce a sociální ochrany Potupčik Vladimir Nikolaevič
 • vnitra Naumov Vladimir Vladimirovič
 • zdravotnictví Žarko Vasilij Ivanovič
 • školství Radkov Alexand Michajlovič
 • zemědělství a potravinářství Rusak Leonid Vjačeslavovič
 • spojů a informací Pantělej Nikolaj Petrovič
 • ministerstvo průmyslu Ruseckij Anatolij Maximovič
 • lesního hospodářství Semaško Petr Michajlovič
 • sportu a a turismu Grigorov Alexandr Vladimirovič
 • přírodních zdrojů
 • a ochrany životního prostředí Choružik Leontij Ivanovič

Další informace lze nalézt na www.belarusian.com, www.prezident.gov.by, www.irex.minsk.by.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice