Brazílie

Očekávaný vývoj v teritoriu

 • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
 • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
 • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Brazilská ekonomika vstoupila rokem 2007 do druhého volebního období prezidenta Luly. Lze očekávat, že vznikne množství reformních a infrastrukturních projektů, přičemž vláda bude usilovat o to, aby jejich pozitivní výsledky mohly být pozorovány ještě před koncem volebního období tak, aby stávající vládní koalice měla výhodnou pozici před dalším volebním cyklem.

Krátce po nástupu do druhého mandátu vyhlásil prezident Lula spuštění „ekonomického balíčku“ s názvem Program pro zrychlení růstu (Programa de Aceleraç?o do Crescimento – PAC), který by měl zajistit rychlejší růst brazilské ekonomiky do roku 2010. V projevu u této příležitosti Lula prohlásil, že zatímco v předchozích letech byla prioritou jeho vlády stabilizace ekonomiky, nyní přichází čas na zrychlení ekonomického růstu za současného vylepšování již dosažených výsledků. Zdůraznil, že nedílnou součástí PAC bude i snaha o zmírnění sociálních rozdílů a boj proti nerovnoměrnosti v hospodářské vyspělosti jednotlivých regionů.

Mnozí však kritizují skutečnost, že program nepřináší mnoho nového, pouze určitým způsobem shrnuje již dříve zamýšlené výše investic a zamýšlená prorůstová opatření. Někteří analytici si všímají faktu, že zatímco PAC předpokládá růst ekonomiky o 4,5 % v letošním roce, Centrální banka, která je silně závislá na vládě, sama předpovídá pouze tříprocentní růst. Představitelé největšího průmyslového svazu země – FIESP pozitivně vnímají důraz na podporu hospodářského růstu a mírné upuštění od striktního preferování stabilní ekonomiky, nicméně jedním dechem dodávají, že opatření, jež přináší PAC, jsou nedostatečná a nezajistí proklamovaný růst. PAC se opravdu jeví spíše jako pozlátko bez propracované substance. Ani další pozvolné snižování základní úrokové míry SELIC ze strany Centrální banky počátkem roku 2007 nenasvědčuje tomu, že by se brazilské ekonomice, která v poslední době spíše rozpačitě přešlapuje na místě, mělo dostat významnějšího impulsu, který by nastartoval dynamičtější růst.

Takovým impulsem by se mohl stát úspěšný start projektů na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), které byly uzákoněny na konci roku 2004. Související prováděcí předpisy však nebyly dosud legislativně upraveny, a proto zatím projekty tohoto typu nemohou být realizovány. Předpokládá se, že v budoucnu budou tyto projekty zásadním hybatelem ve strategicky důležitých oblastech (energetika, dopravní infrastruktura, bydlení, školství, zdravotnictví aj.), na první konkrétní výsledky však bude nutno ještě nejspíš několik let počkat.  

Významný dopad na ekonomiku ve formě urychlení přijetí zásadních reformních ekonomických zákonů by mohlo mít zefektivnění legislativního procesu, který je v současné době v podstatě paralyzován. Na vině je nahromaděné množství prezidentských dekretů (tzv. medidas provisórias), které musejí být projednávány a schvalovány přednostně a nedostává se tak času k projednávání řádných zákonů, komplexně řešících jednotlivé problematiky, ale také např. mezinárodních smluv.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Brazilská vláda v uplynulých letech pokračovala v intenzivních obchodně politických jednáních s velkými zeměmi mimo hlavní centra – EU a USA. Zájem BFR se tak soustředil mj. na Čínu, Rusko, JAR a další země, se kterými byla podepsána dlouhá řada dohod o spolupráci v mnoha oblastech.

Jedním z důvodů orientace na tyto země je vedle logické snahy o diverzifikaci obchodních a hospodářských vztahů také naprostý neúspěch, který byl v roce 2004 zaznamenán v rámci jednání o ustavení Celoamerické zóny volného obchodu (ALCA/FTAA) a zároveň v jednání o Meziregionální asociační dohodě mezi EU a MERCOSUL. Oba integrační procesy ztroskotaly na neochotě stran ustoupit ze svých pozic, přičemž pro Brazílii (MERCOSUL) je stěžejní otázkou liberalizace obchodu se zemědělskými komoditami včetně zrušení subvencí, což je pro oba partnery na severní polokouli velice citlivým problémem. Na druhé straně Brazílie neakceptuje požadavky EU a USA na liberalizaci oblasti veřejných zakázek, investic a některých služeb, stejně jako stále se opakující požadavek USA na zintenzívnění boje proti porušování práv vyplývajících z duševního vlastnictví, včetně softwarového pirátství. 

Vzhledem k preferenční povaze dohod o ALCA i EU – MERCOSUL, existuje silná vazba těchto jednání na liberalizační procesy probíhající ve WTO, aktuálně pak na jednání v rámci tzv. Agendy z Doha. Vzhledem k tomu, že významného posunu nebylo dosaženo po krachu VI. Konference ministrů v Hongkongu v prosinci 2005 ani během celého loňského roku, nelze předpokládat, že by obě výše zmíněná jednání zahrnující Brazílii v letošním roce měla zaznamenat výraznější pokrok, i když zúčastněné strany sporadicky prohlašují, že jejich zájem na dohodách stále trvá. 

 

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

BFR patří mezi země, které jsou značně závislé na přílivu zahraničního kapitálu do mnoha odvětví národního hospodářství. Zahraniční kapitál také hraje hlavní roli ve stále probíhající privatizaci. Českým podnikům se za této situace naskýtá možnost podílet se na mnoha investičních akcích, a to buď samostatně či spíše jako subdodavatelé velkých a kapitálově silných a v teritoriu dokonale etablovaných firem, které se snáze dokáží prosadit.

Existující možnosti ekonomické spolupráce byly popsány v předchozích kapitolách a jsou trvalého charakteru. Mezi ty nejaktuálnější patří bezpochyby cokoliv, co se týká výroby a užití biopaliv. BFR je díky úspěchu svého etanolového programu všeobecně považována za významnou mocnost v tomto oboru a disponuje mnoha desítkami let zkušeností, které chce uplatnit mj. i ve spolupráci se zahraničními partnery na trzích třetích zemí.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • Odborářem v Guatemale; brazilské telenovely; Proč se zajímat o Rusko - Odborářem v Guatemale (N. Ramirez), Tajemství brazilských telenovel (M. Pilátová), SvětOběžník: Proč se zajímat o Rusko (L. Dvořák)
 • David Koubek - Brazílie - Brazílie očima redaktora Davida Koubka, to je aktuální díl pořadu \"Světem křížem krážem\".
 • Dobrovolníci; Indie a Pákistán; Brazílie, nejbarevnější stát na světě - Dobrovolníci: O fenoménu dobrovolné služby (J. Šafaříková). Indie mezi tradicí a modernitou: Indie a Pákistán – bratři ve při (Z. Štipl). Svět a migrace: Brazílie, nejbarevnější stát na světě (D. Ašenbryl).
 • Pavla Jazairiová: 8 511 970 km2 Brazílie - Hostem ve studiu byla letitá redaktorka Českého rozhlasu Pavla Jazairiová. Dnes představí v prodejně Radioservisu svou novou knihu „8 511 970 km2 Brazílie“. Povídali jsme si s ní právě o této jihoamerické zemi.
 • Co je to národ? Anglicky v Jižní Koreji; Brasília oslavila 50. výročí; Nervózní Salvador - Co je to národ? (S. Brouček). Anglicky v Jižní Koreji (I. Jonášová). Brasília oslavila 50. výročí (I. Melounová). Svět a migrace: Nervózní Salvador (D. Ašenbryl).
 • Doly v Brazílii, hnutí za nezávislost Brazílie. - Cestovali jsme společně až do Jižní Ameriky, abychom prozkoumali místo odkud plynulo do Evropy nesmírné bohatství. Kolegyně Pavla Jazairová nás zavedla do nejstarších hor země, do oblasti všeobecných dolů, kde se zrodilo hnutí za nezávislost Brazílie.
 • Karneval v Rio de Janeiro - S redaktorem Zdeňkem Eškou jsme vyrazili na vyhlášený karneval v brazilském Riu de Janeiru. Zaskočil nás tančící dav i jeho překvapivá ohleduplnost. Na jihoamerickou republiku jsme nahlédli i ze serióznějšího úhlu.
 • Rio de Janeiro - Rio de Janeiro je město známé svými karnevaly, sambou a nádhernými plážemi. Reportérka Pavla Jazairiová byla při jeho návštěvě mnohým překvapena.
 • Afghánské volby, pivo a ženy v Malajsii, Keňa, Sao Paulo - Jak vypadaly afghánské volby, jak byly úspěšné a demokratické; v Malajsii poprvé odsoudili ženu k fyzickému trestu za pití piva; navštívíme domov pro děti ulice v brazilském Sao Paulu; sčítání lidí v Keni; proč orangutani opouštějí svou vlast
 • Olinda - Brazilské historické město - Zahraniční zpravodajka Pavla Jazairiová nás provedla brazilským historickým městem Olinda. Prošli jsme se po jeho ulicích, navštívili jsme místní muzeum a pozorovali jsme záliv, nad kterým pomalu zapadalo hřejivé slunce.
 • Beleza - brazilská Casablanca Poslechněte si: Beleza - brazilská Casablanca...
 • Tropické pralesy Papuy-Nové Guiney (V. Novotný). V Opatrném zeměpisu do Brazílie (J. Opatrný). Horká půda Islandu (D. Ašenbryl). Řetězec neštěstí. Poslechněte si: Tropické pralesy Papuy-Nové Guiney (V....

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice