Bulharsko

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Pro Bulharsko je nejvýznamnější událostí roku 2007 vstup do EU. Zpráva Evropské komise (EK) o připravenosti Bulharska ke vstupu do EU ze září 2006 však upozornila na potřebu dokončení reformy soudnictví v souladu s požadavky EU. Ne úplně dobrou vstupní vizitkou pro Bulharsko je rovněž upozornění EK na potřebu vymýtit korupci. EK bude i nadále monitorovat průběh řešení těchto problematických otázek v rámci zvláštních zajišťovacích procedur, jenž jí budou také umožňovat případné zavedení restriktivních opatření vůči této zemi.

Na druhé straně pozitivní skutečností je to, že vstup do EU přináší Bulharsku ještě dynamičtější nárůst PZI hlavně do průmyslových odvětví a návazně do infrastruktury, což vyvolává další vlnu růstu ve stavebnictví a ve službách. Pro Bulharsko bude velice důležitým efektivní využívání kohezních a strukturních fondů EU. Zde se zatím jenom velice pozvolna vytváří a aplikují do praxe mechanizmy předfinancování těchto projektů, což působí potíže zejména v municipální oblasti. Současný průzkum ukazuje, že ani obce, ani podnikatelé nejsou zatím na využívání evropských fondů dostatečně připraveni.

Kvůli očekávanému růstu poptávky na vnitřním trhu, odpovídajícímu růstu dovozů a tudíž ještě dynamičtějšímu růstu deficitu obchodní bilance bude pro současnou vládu v průběhu roku 2007 největším problémem udržení makroekonomické stability. Přitom prohlubující se deficit zahraničního obchodu se může, vzhledem k fixnímu kursu eura v rámci „currecy board“, poměrně rychle negativně promítnout přímo ve fiskální sféře.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Intenzivní příprava ke vstupu do EU se v průběhu několika posledních měsíců roku 2006 nejvíce projevila v legislativní oblasti. Podmínkám „acquis communautaire“ byly přizpůsobeny stovky zákonů, poměrně problematickou otázkou však ještě značnou dobu po vstupu do EU bude implementace nové legislativy do praxe. Praktické nedostatky zpožděné tvorby a uplatňování nového regulatorního rámce pro podnikání se zřejmě nejvíce negativně projeví v zemědělském sektoru a odpovídajícím způsobem i v potravinářském průmyslu.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové možnosti pro český export mohou vznikat v těch segmentech trhu, kde Bulharsko neudrželo adekvátní výrobní základnu odpovídající požadavkům EU. Z tohoto pohledu nejcitlivějším je právě sektor zemědělských a potravinářských výrobků. Potraviny jsou paradoxně zajímavé i z pohledu potřeby rozšíření spektra nabídky na místním trhu.

Pozornost je potřeba věnovat infrastrukturním projektům, zejména v dopravě, energetice, telekomunikacích a municipální oblasti. Řada projektů bude závislá na financování prostřednictvím evropských fondů. Zde může být pro české výrobce a dodavatele zajímavé využití zkušeností z obdobných procesů, kterými ČR prošla před a po vstupu do EU před několika lety.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Fotogalerie

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice