Čína

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Čínská lidová republika
 • Zhonghua Renmin Gongheguo (Čung-chua žen-min kung-che-kuo)
 

1.2. Rozloha

 • 9,596 mil. km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 1,321 mld. (odhad 2007)

hustota:

 • 140 obyv./km2

podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 760,75 mil. (2003)
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Čistý roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0,606% (odhad 2007)

Demografické složení obyvatelstva:

 • 0–14 let 20,40 %
 • 15–64 let 71,70 %
 • 65 let a více 7,90 % (odhad 2007)

městské obyvatelstvo:

 • 41,8 % (2005; 552,18 mil.)

venkovské obyvatelstvo:

 • 58,2 % (2005; 768,82 mil.)

muži 51,5 % (680,31 mil.)
ženy 48,5 % (640,69 mil.)

 

1.5. Národnostní složení

 • Chanové (Han, etničtí Číňané) - 91,9 %
 • 55 dalších národností - 8,1 %

Národnostní menšiny: Mandžuové, Mongolové, Hui, Tibeťané, Ujgurové, Miao, Yi, Zhuang, Buyi, Korejci, Dong, Yao, Bai, Tujia, Hani, Kazaši, Dai, Li, Lisu, Va, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Khakhas, Tu, Daur, Mulao, Qiang, Bulang, Sala, Maonan, Gelao, Sibo, Achang, Pumi, Tádžikové, Nu, Uzbekové, Rusové, Owenk, Deang, Paoan, Yugur, Jing, Tatarové, Dulong, Olunchun, Hezhen, Moinba, Luoba a Jino.

 

1.6. Náboženské složení

 • buddhismus
 • taoismus
 • islám
 • křesťanství
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • čínština (standardní mluvená čínština „pchu-tchung-chua“)
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země je rozdělena na 22 provincií (Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Fujian, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Hainan), 5 autonomních oblastí (Vnitřní Mongolsko, Ningxia, Xinjiang, Guangxi, Tibet) a 4 municipality (samosprávná města - Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing). Součástí ČLR jsou také 2 zvláštní administrativní oblasti (Hong Kong, Macao) s vlastními vládami, právními systémy a ústavními dokumenty; v otázkách zahraniční politiky a obrany podléhají ústřední vládě. Provincie (autonomní oblasti) se dále dělí na prefektury (autonomní prefektury) a okresy (autonomní okresy), okresy jsou pak děleny na městské oblasti (případně etnické městské oblasti) a města. ČLR formálně pokládá za svou provincii i nezávisle spravovaný ostrov Tchaj-wan (Tchaj-wan); proto je oficiálně uváděný počet provincií 23.

Hlavní město:

 • Beijing (Peking) 14,07 mil. obyvatel

Další velká města:

 • Shanghai (Šanghaj) 16,06 mil.
 • Chongqing (Čchung-čching) 30,7 mil.
 • Tianjin (Tchien-ťin) 9,95 mil.
 • Guangzhou (Kuang-čou, Kanton) 6,7 mil.obyvatel

Ve všech velkých městech je velmi významná populace ilegálních domácích migrantů.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 Renminbi/CNY (yuan) =10 jiao = 100 fen
 • 1 USD = 7,53 CNY (18. 9. 2007)

Obecně je používána pouze místní měna, ve směnárnách a hotelech je směna hlavních cizích měn většinou bezproblémová.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky:

 • 1. 1. - Nový rok
 • leden/únor - lunární Nový rok (podle lunárního kalendáře)
 • 1.– 3. 5. - Svátek práce
 • 1. 6. - Den dětí
 • 1. 7. - výročí založení KS
 • 1. 8. - Den armády
 • 1.– 3. 10. - vznik Čínské lidové republiky (1. 10. 1949)

pracovní doba: Po – Pá 08:30 – 17:00 hod
prodejní doba: Po – Ne 09:00 – 20:00 hod

Je běžné, že v období hlavních svátků bývá z rozhodnutí vlády volno zpravidla několik dní navazujících na víkend. Dny volna kromě vlastního svátku jsou napracovány během předchozího či následujícího víkendu.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Čínská kultura je obecně velmi vzdálena evropské civilizaci a proto existuje řada odlišností, které se vyskytují i při obchodním jednání. V následujícím textu bude alespoň ve zhuštěné formě podána informace o některých zvláštnostech.

 • styl obchodního jednání. Číňané při jednání např. o dohodě bývají velmi dobře argumentačně vybavení, lze říci tvrdí a s velkou dávkou trpělivosti. Pokud jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou čínští představitelé mít velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. Myšlení čínských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost a skromnost. Znalost angličtiny je zatím velmi malá (jiné jazyky jsou zcela výjimečné), a proto je třeba myslet na otázku zabezpečení tlumočníka a jeho znalost odborných termínů podle charakteru výroby firmy. Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek, pro podniky více obchodující s Čínou se vyplatí mít i s čínským překladem. Tituly (Ing. apod.) se nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respektování jejich hierarchie. Vizitky, ale i listiny, dary apod. se podávají a přebírají oběma rukama. Doba oběda je „svatá", jednání by tedy mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Pro dosažení cílů čínský partner nešetří časem a je schopen protáhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený.
 • pracovní návyky. Obecně lze říci, že Číňané jsou pracovití a zvyklí pracovat mnoho hodin denně. Velká nezaměstnanost také vede k jejich úsilí neztratit práci. Problém při jejich zaměstnávání např. v reprezentačních kancelářích je v tom, že jejich znalost angličtiny nebývá dobrá; naopak, mladí lidé s dobrou jazykovou znalosti jsou si vědomi své ceny a vzhledem k značnému množství zahraničních firem ve velkých městech mají vyšší nároky na mzdu. V Pekingu, kde uváděná průměrná měsíční mzda je cca 1500 CNY, je potřeba uvažovat při znalosti jazyka minimálně 4.000 CNY, v současnosti jsou však již běžné požadavky na plat okolo 7.000 CNY. Je nutné pečlivě vyjednat všechny okolnosti kolem mzdy, protože v Číně existují odvody na různé fondy, např. bydlení, což však si může zaměstnanec platit sám. Pracovní doba začíná většinou v 8 až 9 hodin a končí v 17 až 18 hodin s přestávkou na oběd, na úřadech se v sobotu a neděli nepracuje.
 • vztahy mezi lidmi. Tato oblast známá pod čínským výrazem „kuan-si" stále hraje významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření obchodní transakce. S tím souvisí i problém korupce, která je na velmi vysoké úrovni a např. při tendrových řízeních je často přítomná. Obchodní partner také často očekává pozvání do Evropy na náklad výrobní firmy „na prohlídku závodu a zboží". To umožňuje Číňanům cestovat, což je jinak velmi obtížné. Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou tedy důležité pro získání důvěry partnera a uzavření kontraktu. Z toho důvodu zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat několik návštěv a jednání. V Číně má tradičně velký význam neverbální komunikace, např. smích může zakrývat překvapení či nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem. Čínský partner je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. Číňané většinou nejdou hned k věci, ale postupně prostřednictvím různých jinotajů. Při oslovování používají příjmení, které se uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě na rozdíl od naší praxe. Humor oceňují Číňané spíše neosobní, záporně se staví k netrpělivému, agresivnímu a prudkému jednání ze strany partnera. Zásadní je pro Číňany „neztratit tvář", dát např. přednost při řízení auta je téměř nemyslitelné za jakoukoliv cenu. Evropská slušnost vůči ženám, např. pomoci se zavazadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky. Pustit sednout starší osobu v dopravním prostředku je též výjimečné.
 • hodnoty a normy. Žebříček hodnot se s ekonomickým rozvojem a zvyšováním životní úrovně mění. Ve velkých městech koupě auta začíná být pro mladou generaci již důležitější než teoretická možnost mít druhé dítě v rodině (politika jednoho dítěte stále platí). Také koupě bytu a dobré zaměstnání hraje větší úlohu než dříve. Tradiční model rodiny stále přežívá, ale s rostoucí střední vrstvou se zvyšuje i konzumní způsob života (luxusní výrobky jdou stále více na odbyt). Úcta k cizincům stále ještě existuje, žádost od neznámých lidí na ulici o možnost se společně vyfotit se však objevuje už jen na venkově. Na druhé straně existuje vysoké národní uvědomění, co je čínské je nejlepší, a je lépe se vyvarovat kritiky čehokoliv čínského (včetně stravy). Národnostní otázka je citlivým problémem, zejména v Tibetu a severozápadní Číně (provincie Sin-ťiang). Z hlediska náboženství je Čína relativně tolerantní zemí ve smyslu koexistence různých vír (muslimská, křesťanská, buddhismus atd.). V obchodních záležitostech nehrají náboženské otázky určující úlohu.
 • oblékání, stolování. V obchodním jednání je běžný oblek západního typu, na jihu vzhledem k teplu je oblečení méně formální. Starší lidé si často barví vlasy, aby tak zakryli šediny a vypadali mladě. Podávání rukou je běžné, někdy včetně lehké úklony. Pozvání na oběd či večeři je běžnou součástí obchodního jednání. Obvykle se servíruje několik chodů u kulatého stolu s otáčivou deskou, podle regionu se podávají místní speciality. Běžné jsou přípitky i konzumace alkoholu (vína, piva a čínské pálenky). Předpokládá se, že pozvaný partner pronese také několik přípitků. Kouření u stolu i během jídla je z čínské strany obvyklé. Reciproční pozvání na oběd či večeři je velmi oceňováno a dobře přijímáno. Po závěrečném přípitku hostitele se ihned končí. Někdy se při této příležitosti předávají i dárky.

 

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Cizinci jsou v drtivé většině případů nuceni hradit náklady spojené s ošetřením a zdravotnickou péčí v ČLR v hotovosti. Jsou-li pojištěni, mohou následně uplatnit nárok u své pojišťovny. Většina zdravotnických zařízení vyžaduje před hospitalizací nebo zahájením léčení zaplacení zálohy do výše přepokládaných nákladů. Velvyslanectví ČR v Pekingu proto doporučuje věnovat velkou pozornost výběru pojišťovny a podmínkám pojistné smlouvy včetně pravidel pro refundaci výdajů za léčení.

Výše nákladů za léčení je samozřejmě variabilní a kromě druhu ošetření / léčení výrazně závisí na kvalitě konkrétního zdravotnického zařízení. Obecně lze říci, že v zařízeních primárně určených pro léčbu cizinců jsou náklady výrazně vyšší.

Seznam vybraných zdravotnických zařízení v ČLR je k dispozici na webové stránce velvyslanectví (www.mfa.cz/beijing).

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Na držitele cestovních pasů ČR se vztahuje vízová povinnost. Žádost o udělení čínského víza se podává na Velvyslanectví ČLR v Praze, na které se také můžete obracet se svými dotazy ohledně vízové problematiky. Formality při podání žádosti o vízum ČLR (podmínky se mohou bez předchozího oznámení měnit) :

1. platný cestovní pas (platnost min. 6 měsíců);
2. vyplněná žádost o udělení víza a přiložená 1 fotografie;
3. předložení dokladů relevantních pro požadovaný druh víza;
4. v případě cesty za účelem turistiky prokázání dostatečných finančních prostředků na
pokrytí nákladů spojených s pobytem.

Správní poplatek za udělení víza není hrazen v hotovosti na Velvyslanectví ČLR, ale formou složení požadované sumy na příslušný bankovní účet velvyslanectví. Víza jsou standardně vyřizována za 7 dnů. Spěšná víza jsou vyřizována do 3 pracovních dnů, expresní víza během jednoho dne (za příplatek).

Poplatky za víza (mohou se bez předchozího oznámení změnit) :

- vízum na 1 vstup - 40 USD
- vízum na 2 vstupy - 60 USD
- vízum na neomezený počet vstupů (půlroční platnost víza) - 80 USD
- vízum na neomezený počet vstupů (roční platnost víza) - 120 USD
- příplatek za spěšné vystavení víza - 20 USD
- příplatek za expresní vystavení víza - 30 USD.

Kategorie víz:

 • D - trvalý pobyt
 • Z - pracovní vízum
 • X - studium a stáže v ČLR
 • F - výzkum, přednášky, kulturní a vědecko technická výměna
 • L - turistika, návštěvy příbuzných, krátkodobé obchodní cesty
 • G - tranzit
 • C - průvodčí mezinárodních vlaků, posádka letadel a lodí
 • J-1 stálý zahraniční zpravodajům akreditovaný v ČLR
 • J-2 krátkodobý zahraniční zpravodaj (novinář)
 • W - diplomatické vízum

Po příjezdu do ČLR je možné turistické vízum (typ L) prodloužit o nezbytně nutnou dobu, je-li žádost doložena odůvodňujícími doklady. Poplatek i rychlost vyřízení žádosti je variabilní podle místa podání žádosti. V Pekingu se na občany ČR vztahuje poplatek 100 CNY. Žádosti o prodloužení víza jsou v Pekingu vyřizovány během 5 pracovních dní. Překročení délky povoleného pobytu (platnosti víza) je sankcionováno pokutou 500,- CNY/1den. Horní hranice pokuty je stanovena na 5000 CNY (1 CNY = cca 2,80 Kč). Bez platného víza hotely a jiná ubytovací zařízení striktně odmítají poskytnout cizinci ubytování.

Režim vstupu

Při vstupu na území ČLR je cizinec povinen vyplnit formulář arrival card, který obyčejně dostanete v letadle, případně je k dispozici na celnicích. Ve formuláři je od cizince požadováno vyplnění následujících dat:

a) jméno a příjmení
b) národnost
c) číslo cestovního dokladu
d) číslo čínského víza a místo udělení
e) doprovázející osoby
f) číslo dopravního spoje nebo letové linky, kterou cizinec do ČLR přijíždí
g) zaměstnání
h) plánovaná adresa pobytu v ČLR
i) podpis.

Při vstupu na území ČLR je cizinec dále povinen vyplnit formulář o svém stávajícím zdravotním stavu „Quarantine Declaration Form on Entry".

Přihlašovací povinnost

Hotely a ubytovací zařízení vyřizují registraci cizince automaticky na základě předložení cestovního pasu s platným vízem nebo povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Zdržují-li se cizí státní příslušníci v čínských rodinách nebo u cizích státních příslušníků dlouhodobě pobývajících na území ČLR, mají povinnost se do 24 hodin od příjezdu registrovat na příslušném oddělení policie.

Celní a devizové předpisy

V rámci neobchodního dovozu lze přivážet zboží pro osobní potřebu v rozumné míře. Povinná výměna valut není uplatňována. Zajištění finančních prostředků pro cestu do ČLR je nutné prokazovat při žádosti o čínské turistické vízum. Dovoz i vývoz valut není nutné deklarovat, pokud hotovost není větší než 5 000 USD. Dovoz a vývoz hotovosti větší než 5.000 USD je třeba deklarovat. V případě vývozu je třeba předložit deklaraci o dovozu hotovosti na území ČLR nebo se prokázat povolením orgánů ČLR k vývozu hotovosti.

Dovážet do země je dále pro neobchodní účely zakázáno :

 • zbraně, munici a výbušniny
 • radio-vysílačky a jejich hlavní části
 • čínskou měnu v hotovosti
 • materiály všeho druhu, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku
 • živá zvířata (kromě psů a koček) a živé rostliny
 • drogy a nebezpečné návykové látky
 • mléčné a masné výrobky
 • zeleninu a ovoce.

Vyvážet ze země je zakázáno :

 • zbraně, munici a výbušniny
 • radio-vysílačky a jejich hlavní části
 • čínskou měnu v hotovosti a cenných papírech
 • materiály všeho druhu, které by mohly poškodit čínskou politiku, ekonomiku, kulturu nebo etiku
 • vzácné tiskoviny o čínských revolučních dějinách, historii a kultuře, které nejsou volně prodejné
 • vzácné živočichy a rostliny včetně semen.

Omezení pro kabinová zavazadla

Cestující na linkách odlétajících z letišť v ČLR nesmí dopravovat v kabinovém zavazadle tekutiny (zejména alkoholické nápoje) kromě těch, které byly zakoupeny v letištních obchodech a náležitě zabaleny. Výjimkou je přiměřené množství nealkoholických nápojů (každá láhev je však otevřena a podrobena kontrole).


 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Cizinci nemají povoleno navštěvovat tzv. uzavřené oblasti. Seznam uzavřených oblastí paradoxně není veřejnosti přístupný. K dispozici je však seznam tzv. otevřených oblastí (podrobnosti na www.mfa.cz/beijing), kam mohou cizinci s platným vízem nebo povolením k pobytu bez zvláštního povolení cestovat. Seznam otevřených oblastí se může časem měnit, a proto doporučujeme kontaktovat před případnou cestou místní orgány nebo Velvyslanectví ČLR v Praze. Je-li oblast sama o sobě „otevřenou", nemusí být vždy pro cizince otevřená cesta do ní. V případě cest do oblastí uzavřených pro cizince je třeba požádat o zvláštní povolení na místním úřadě policie Public Security Bureau (Gong An Ju). Cizinci, kteří cestují do uzavřených oblastí bez zvláštního povolení, mohou být místními orgány zadrženi a vyhoštěni ze země nebo jinak potrestáni.

Pro cesty do Tibetské autonomní oblasti doporučujeme pro získání aktuálních informací a podmínek kontaktovat Velvyslanectví ČLR v Praze.

ČLR je z pohledu zahraničního návštěvníka či turisty obecně relativně bezpečnou zemí, i když se situace v poslední době zřetelně zhoršuje. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizincům jsou krádeže peněz, dokladů a cenných předmětů. Nárůst závažnější kriminality je v poslední době zřetelný zvláště v jihočínských provinciích, kde byla zaznamenána řada násilných loupežných přepadení cizinců a to i za bílého dne.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

 • Velvyslanectví ČR v Pekingu

Embassy of the Czech Republic in Beijing
2 Ritan Lu, Jianguomenwai
100 600 Beijing
telefon : 0086-10-8532 9500
fax : 0086-10-6532 5653
e-mail: beijing@embassy.mzv.cz
www.mfa.cz/beijing

teritoriální působnost: Čínská lidová republika
vedoucí zastupitelského úřadu: PhDr. Vítězslav Grepl, velvyslanec
vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Ing. Petr Vávra, rada
vedoucí konzulárního úseku: Mgr. Viktor Michalík, I. tajemník (pověřený řízením)

Velvyslanectví se nachází v centru Pekingu v blízkosti hlavní komunikační tepny Jianguomenwai (naproti hotelu St. Regis). Od mezinárodního pekingského letiště je vzdáleno cca 30 km. Mapka umístění je k dispozici na www.mfa.cz/beijing. Nejrychlejším a nejspolehlivějším dopravním prostředkem z/na letiště jsou vozidla taxislužby (nástupní taxa 10 CNY, která platí na první tři km, každý další km pak stojí 2 CNY/km. Cena je vyznačena na samolepce umístěné na okénku zadních dveří vozidla.).

 • Generální konzulát ČR v Šanghaji

Consulate General of the Czech Republic in Shanghai
Room 808, New Town Center
83 Loushanguan Rd.
Shanghai 200336
telefon: 0086-21-62369925 až 6
fax: 0086-21-62369920
e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz
www.mfa.cz/shanghai

teritoriální působnost: město Shanghai, provincie Jiangsu, Zhejiang, Anhui
generální konzul: Ing. Milan Hupcej
vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Mgr. Ivo Skůček, vicekonzul

Generální konzulát se nachází v blízkosti hotelů Sheraton a Renessaince v městském obvodě Hongqiao.

 • Generální konzulát ČR v Hongkongu

Consulate General of the Czech Republic
1204-5 Great Eagle Centre
23 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong Special Administrative Region of the People´s Republic of China
telefon: 00852-28022212
fax: 00852-28022911
e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/hongkong

teritoriální působnost: zvláštní administrativní oblasti Číny Hongkong a Macao
generální konzul: Rudolf Hykl
vedoucí obchodně-ekonomického úseku: Ing. Jan Bezemek, konzul

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

České centrum v ČLR není (jeho funkce plní ZÚ Peking), vzhledem k rozlehlosti Číny a jejímu významu se i nadále uvažuje o posílení sítě institucí. Aktuální stav je následující:

 • CzechTrade

CzechTrade Shanghai
Dynasty Business Center, room 405
No. 457, Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040, China
tel: 0086 21 6249 0917
fax: 0086 21 6249 0912
e-mail: shanghai@czechtrade.cz
http://www.czechtradeoffices.com
ředitel kanceláře: Ing. Aleš Červinka

CzechTrade Chengdu
Representative Office
11/D City Tower
No.86, Section One
South People´s Road
Chengdu, China
tel.: 0086 28 8620 2606
fax: 0086 28 8620 2609
email: chengdu@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.com.cn
ředitel kanceláře: Ing. Ivan Vyroubal

 • CzechInvest

Room 2207-9, Tower II, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty
Hong Kong, China
tel.: 0085 2 2530 8806
fax: 0085 2 2530 8136
e-mail: southeast-asia@czechinvest.org
http://www.czechinvest.org
ředitel kanceláře: Ing. Jaromír Černík

 • CzechTourism

Room 1609 Jingtai Tower
No. 24, Jianguomenwai Dajie
Chaoyang District
100022 Beijing
tel: 0086 10 6515 6550
fax: 0086 10 6515 6570
e-mail: info-cn@czechtourism.com
ředitel kanceláře: Jiří Vávra, MSc.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie - 110
 • Záchranná služba - 120
 • Požárníci - 119
 • Cizinecká policie - 8401 5297
 • Informace o tel. č. - 114
 • Přesný čas - 117
 • Předpověď počasí - 121
 

1.18. Internetové informační zdroje

V angličtině (* v češtině)

 • www.mfa.cz/beijing *Velvyslanectví ČR v Pekingu

Všeobecné informace

 • www.china.org.cn pobočka China Internet Information Center
 • www.china.today.com
 • www.chinaview.cn
 • www.memory.loc.gov/frd/cs/cntoc.html
 • www.cri.com.cn *China Radio International Online

Turistika

 • www.cnta.com Čínská národní turistická agentura

Denní tisk

 • www.chinadaily.com.cn China Daily
 • http://english.peopledaily.com.cn People´s Daily - internetová verze
 • www.atimes.com Asia Times
 • www.scmp.com South China Morning Post
 • www.feer.com Far Eastern Economic Review
 • http://bjtoday.ynet.com Beijing Youth Daily
 • www.cctv.com Internetové vysílání China Central Television CCTV International

Čínské státní instituce

 • www.fmprc.gov.cn Ministerstvo zahraničních věcí ČLR
 • www.mofcom.gov.cn Ministerstvo obchodu ČLR
 • www.most.gov.cn Ministerstvo vědy a technologie ČLR
 • www.chinaembassy.cz/cze *Velvyslanectví ČLR v Praze
 • www.stats.gov.cn Národní statistický úřad
 • www.customs.gov.cn Generalní správa cel

Ekonomické a obchodní informace

 • www.export.cz *Správa českých center
 • www.czechtrade.cz *Česká agentura na podporu exportu
 • www.cei.gov.cn China Economic Information Network
 • www.alibaba.com B2B
 • www.made-in-china.com B2B
 • www.ec21.com B2B
 • www.chinainvest.com.cn Informace pro investory
 • www.ce.cn Ekonomický portál
 • www.euccc.com.cn Hospodářská komora EU v ČLR

Právní informace

 • www.chinalaw.cc
 • www.qis.net/chinalaw/lawtran1.htm Vybrané zákony v angličtině

Další zdroje

 • www.humanrights-china.org/china/index.htm stránka prezentuje pohled čínské vlády na otázku lidských práv
 • http://en.tibet.cn informační portál čínské vlády k Tibetu
 • www.chinaTchaj-wan.org informační portál čínské vlády k Tchaj-wanu
 • www.usembassy-china.org.cn Velvyslanectví USA v Pekingu
 • www.delchn.cec.eu.int Delegace Evropské komise

Hlavní informační servery v čínštině

 • www.sina.com
 • www.163.com
 • www.sohu.com
 • www.xinhuanet.com
 • www.265.com
 • www.baidu.com vyhledávací server
 

1.19. Adresy významných institucí

Obchodní a hospodářské komory

China Council for Promotion of International Trade
China Chamber of International Trade
1, Fuxingmenwai St.
Beijing 100860
Tel: 0086-10-68013344
Fax: 0086-10-68011370
www.ccpit.org

China Enterprise Confederation
17, Zizhuyuan Nanlu, Haidian District
Beijing 100044, China
Tel: 0086-10 68725437
Fax: 0086-10 68414280

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Textiles
No.12 Bldg. Panjiayuan Nanli
Beijing 100021
Tel: 0086-10-67739273
Fax: 0086-10-67739206, 67739204
E-mail: info@texchamber.org.cn
www.ccct.org.cn

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Foodstuffs, Native Products and Animal By-Products
21, Xitangzi Hutong, Dongcheng District
Beijing 100006
Tel: 0086-10-65132389, 65132567
Fax: 0086-10-65227911, 65139064
E-mail: infor@cccfna.org.cn
www.cccfna.org.cn

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Light Industrial Products, Arts and Crafts
No. 12 Bldg. Panjiayuan Nanli
Beijing 100021
Tel: 0086-10-67735207
Fax: 0086-10-67732698
E-mail: xxb@cccla.org.cn
www.cccla.org.cn

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Metals, Minerals and Chemicals
No.22 Chaowai Dajie
Prime Tower, 17th floor
Beijing 100020
Tel: 0086-10-65882501
Fax: 0086-10-65880304

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Medicines and Health Products
No.12 Bldg. Panjiayuan Nanli
Beijing 100021
Tel: 0086-10-67734761
Fax: 0086-10-67734740
E-mail: cccmhpie@public3.bta.net.cn
www.cccmhpie.org

China Chamber of Commerce for Importers and Exporters of Machinery & Electronic Products
14th floor, North Office Tower, Beijing New World Center
No.3, Chong Wen Men Wai Street
Beijing 100062
Tel: 0086-10-67092711, 67092712
Fax: 0086-10-67092613, 67092615
E-mail: info@mail.cccme.org.cn
www.cccme.cn.net

China International Contractors Association
10th floor, Zhong Jian Plaza
15 San Li He Lu
Beijing, 100037
Tel: 0086-10-88083070, 88083074
Fax: 0086-10-88083100
E-mail: infodept@public.bta.net.cn

China Machine Tool&Tool Builder´s Association
Tianlian Mansion 12/F
102 Lianhuachi East Road
Xuanwu District
Beijing 100055
China
tel. 0086-10-63345696
fax 0086-10-63345700
www.cmtba.org.cn
E-mail: cmtba@cmtba.org.cn

Jiné instituce činné v oblasti vývozu a dovozu

Registraci kanceláří a firem provádí:

State Administration for Industry and Commerce
8, Sanlihe Donglu, Xicheng District
100820 Beijing
Tel: 0086-10-68013447
Fax: 0086-10-68013447

Firma, která působí v oblasti organizace veletrhů a výstav:

China International Exhibition Corp.
6 East Beisanhuan Road, Chaoyang District, Beijing
Tel: 0086-10-84600000
Fax: 0086-10-84600010

Investiční projekty posuzuje:

China State Construction Engineering Corp.
15 Sanlihe Rd., Haidian District
Beijing 100037, China
Tel: 0086-10-88082958
Fax: 0086-10-88082789

Právní konzultace poskytuje řada společností, např.:

Lehman, Lee & Xu
Rm. 602 Diplomatic Office Bld.
23 Dong Zhi Men Wai Dajie
Beijing 100600, China
Tel: 0086-10-5323861
Fax: 0086-10-85321999
E-mail: mail@chinalaw.cn

Seznam oficiálně akreditovaných právních firem vychází v odborném tisku, pro informaci uvádíme kontakt na profesní organizace sdružující právní firmy.

Celočínská asociace právníků Pekingská asociace právníků
Dongsishi Tiao Baiyun Guanjie Beili
Beijing, China Beijing, China
Tel: 0086-10-64060213 Tel: 0086-10-63460704

Podniky se zahraničním kapitálovým vkladem sdružuje:

China Association of Enterprises with Foreign Investment
82/2 Donganmen Dajie
Dongcheng QV
Beijing 100747
Tel: 0086-10-8522 6219/6256
Fax: 0086-10-8522 6292/6222
info@CAEFI.org.cn
www.CAEFI.org.cn

Celní předpisy navrhuje a provádí:

General Administration of Customs
Bldg East 6 Jianguomennei Dajie
Beijing 100730
Tel: 0086-10-65194114
Fax: 0086-10-65194004

Daňové zákony navrhuje a jejich dodržování sleduje:

State Administration of Taxation
5 Yang Fang Dian West Rd.
Haidian District
Beijing 100038
Tel: 0086-10-63417801
Fax: 0086-10-63417870

Kontrolou kvality vyváženého a dováženého zboží se zabývá:

General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Ma Dian Dong Lu
Haidian District
Beijing 100088
Tel: 0086-10-82262177/78
Fax: 0086-10-82260220

Vybrané vládní ekonomické instituce

Ministry of Commerce
2, Dong Changanjie
100731 Beijing
Tel: 0086-10-65198653
Fax: 0086-10-65198902

State Development and Reform Commission
38, Yuetannanjie, Xicheng District
100824 Beijing
Tel: 0086-10-68501392
Fax: 0086-10-68502728

State Commission of Science, Technology and Industry for National Defense
1, Aiminjie, Xicheng District
100034 Beijing
Tel: 0086-10-66058958
Fax: 0086-10-66738111

Ministry of Agriculture
11, Nongzhanguan Nanli
100026 Beijing
Tel: 0086-10-64192440
Fax: 0086-10-64192451

Ministry of Finance
3, Nansanxiang, Sanlihe, Xicheng District
100820 Beijing
Tel: 0086-10-68551118
Fax: 0086-10-68551125

Ministry of Communications
11, Jianguomennei Dajie
100736 Beijing
Tel: 0086-10-65292215
Fax: 0086-10-65292248

State Environmental Protection Administration
Department of International Cooperation
115 Xizhimennei Nanxiaojie
Beijing 100035
tel. 008610 6655 6495
fax 008610 6655 6494

Ministry of Water Resources
Department of International Cooperation
No.2.2 Lane
Baiguang road
Beijing 100053
tel. 008610 6320 2825
fax 008610 6320 2822

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse

dagmar.petrova@jsb.cz: LONELY PLANET CINA (08.07.09 10:53)

Dobry den,
chystame se do Ciny a shanime Lonely Planet. Nemate ji nahodou? Diky za info.Dasa (reagovat)


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice