Dánsko

Vnitropolitická charakteristika

  • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
  • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
  • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Dánsko je konstituční monarchie s mnohaletou tradicí parlamentní demokracie. Dánský parlament - Folketing (www.folketinget.dk) - je jednokomorový a má 179 poslanců: 175 za vlastní Dánsko a po dvou za Grónsko a Faerské ostrovy. Volební období je čtyřleté. Pro vstup do Folketingu platí 2% klauzule. Předsedou parlamentu je od 27. 11. 2007 Thor Pedersen (Liberální strana Venstre).

Poslední všeobecné volby proběhly 13. listopadu 2007. Vítězem voleb se již pro třetí volební období stala Liberální strana Venstre, která utvořila menšinovou vládní koalici opět s Konzervativní lidovou stranou. Vládní koalice má v parlamentu tichou podporu Dánské lidové strany. Vedle těchto tří stran má po posledních volbách v parlamentu zastoupení další pět stran - největší opoziční strana Sociálně demokratická strana, Sociálně liberální strana Radikale Venstre, Socialistická lidová strana, Jednotná kandidátka - Červeno-zelená aliance a Nová Aliance.

Informace o dánské vládě, vč. jejího složení a možnosti odkazů na jednotlivá ministerstva naleznete na : www.stm.dk

Více informací o parlamentních politických stranách naleznete na následujících odkazech (v následujícím přehledu je v závorkách za názvem strany uveden její název v dánštině se zkratkou, v angličtině, procentní zisk hlasů v posledních parlamentních volbách, počet křesel v parlamentu a adresa webové stránky. Následuje stručná charakteristika strany): 

Liberální strana Venstre(Venstre; "V"; Denmark´s Liberal Party; 26,3 %, 46 křesel; www.venstre.dk ): Navzdory původnímu historickému názvu („venstre“ znamená levicový) strana středo-pravá. Hlavní principy politického programu: svoboda myšlení, svoboda jednotlivce, decentralizace, boj proti monopolům, samoregulační hospodářské mechanismy, zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivce i dánského státu; to vše při zachování tradičního dánského příklonu k sociálnědemokratickým hodnotám (welfare). V oblasti sociálního státu se soustředí na zefektivnění a zlepšení sociální a zdravotní péče při nezvyšování státních výdajů. Na zahraničněpolitické scéně je strana důsledným zastáncem transatlantické vazby a intenzivní spolupráce s USA, dále pak dánského členství v NATO a pro-aktivní politiky v rámci EU. Předsedou strany je premiér A. F. Rasmussen.

Sociální demokracie (Socialdemokratiet;"S"; The Social Democratic Party; 25,5 %, 45 křesel, www.socialdemokratiet.dk):  Typická sociálně demokratická strana, dosud stojící na nalevo od politického středu, v poslední době s tendencí zařadit se více do středu. Pozici nejsilnější dánské strany ztratila ve volbách v roce 2001, ve volbách v roce 2005 ztratila další hlasy. Základními programovými cíli je snížení nezaměstnanosti a udržení standardů sociálního státu (welfare). V zahraničněpolitické sféře podporuje Sociální demokracie dánské členství v NATO a členství v EU s důrazem na postupné odstranění výjimek z něj. Předsedkyní strany je H. Thorning-Schmidt/ová.

Dánská lidová strana(Danske Folkeparti; "DF"; The Danish People´s Party;13,8 %, 25 křesel, www.danskfolkeparti.dk ): Krajně pravicová, silně euroskeptická strana, s výraznými rysy nacionalismu a populismu, třetí nejsilnější parlamentní subjekt v zemi po Venstre a Konzervativcích. Hlavní prioritou strany je zpřísňování imigrační politiky, prosazuje rovněž silnější financování sociální a zdravotní péče, bydlení, zdůrazňuje historicko-národnostní prvky, prvky národního dědictví. Není součástí vládní koalice, dává však vládě tichou podporu. Zatímco NATO chápe jako garanta vnější bezpečnosti Dánska, ostře kritizuje aparát Evropské unie a trvá na zachování všech dánských výjimek z členství v EU. Aktuálně vystupuje silně proti přijetí Ústavní smlouvy EU. Předsedkyní strany je P. Kjaersgaard/ová.

Konzervativní lidová strana(Det Konservative Folkeparti; "K"; Conservatives; 10,4 %, 18 křesel, www.konservative.dk ): Typická národní pravicová strana - zdůrazňuje soukromé vlastnictví, svobodnou iniciativu a svobodu jednotlivce, snižování daňového zatížení jednotlivce. V zahraničně politické oblasti je jednoznačným zastáncem dánského členství v NATO i EU. Má blízko programově i ideově k Venstre, se kterými tvoří vládní koalici. Oproti minulému stavu, kdy měly preference strany klesající tendenci, zesílila mírně svoji pozici. Předsedou strany je místopředseda vlády B. Bendtson.

Socialistická lidová strana(Socialistisk Folkeparti; "SF"; Socialist People´s Party; 13 %, 23 křesel, www.sf.dk ): Demokratická socialistická strana založená na nedogmatických marxistických myšlenkách. Strana důrazně prosazuje nutnost globálního dodržování lidských práv, principů demokracie a spravedlnosti. Požaduje postupné rozpuštění NATO. S dánským členstvím v EU se postupně smířila a názor na evropskou integraci přehodnotila pozitivnějším směrem. Strana však postrádá originální vize a osobnosti. Strana chce hrát roli levicovější alternativy Sociální demokracie. Předsedou strany je V. Sovndahl.

Sociálně-liberální strana Radikale Venstre(Det Radikale Venstre; "R"; 5,1 %, 9 křesel, www.radikale.dk ): Strana středu, klade zvýšený důraz na politickou, ekonomickou a duchovní svobodu. Propaguje trvalý národní hospodářský růst a plné mezinárodní zapojení Dánska do všech globálních organizací (včetně zrušení výjimek z členství země v EU). Velký význam je přikládán oblasti vzdělávání. Strana byla po několik let koaličním partnerem Sociální demokracie, nyní je jejím opozičním partnerem. Předsedkyní strany je M. Vestaager/ová.

Jednotná (levá) kandidátka(Enhedslisten - De R?d-Gr?nne; "?"; Unity List - Red-Green Alliance; 2,2 %, 4 křesla, www.enhedslisten.dk):  Krajní levicová strana usilující o sociální změny v duchu socialistické ideologie a zároveň o zásadní přehodnocení ekologické politiky ve prospěch větší úspornosti a zodpovědnosti. Prioritami v jejím programu jsou solidarita, ekologie, práva žen. Strana je odpůrcem členství Dánska v EU (programově je za zrušení EU) a staví se i proti činnosti NATO.

Nová Aliance (Ny Alliance; "NY"; 2,8 %, 5 křesel, www.nyalliance.dk ) - strana pravého středu usilující o změnu daňové politiky a snížení daní z příjmů, a o změnu dánské azylové a imigrační politiky ve směru k větší otevřenosti a generóznosti. Předsedou strany je Naser Khader.

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Hlavou státu je Její královské Veličenstvo Margrethe II. (plným jménem Margrethe Alexandrina Thorkildur Ingrid, nar. 1940), která nastoupila na trůn 14. 1. 1972 po svém otci Frederikovi IX. Kompetence panovnice jsou upraveny Ústavou Dánska. Panovnice nevstupuje do politiky, formálně však jmenování nebo odvolání či odstoupení předsedy vlády a členů vlády stvrzuje svým podpisem. Svým podpisem rovněž schvaluje zákonné akty, nicméně přímo do jednání o složení kabinetu nebo o podobě zákonů nevstupuje. Panovnice má výsadu udělovat milost příp. amnestii. V době nepřítomnosti královny přebírá její povinnosti korunní princ Frederik (budoucí král Frederik X., nar. 1968, ženatý s korunní princeznou Mary). (www.kongehuset.dk)

 

2.3. Složení vlády

Vládu v současném složení oficiálně potvrdila královna Margrethe II. 23. listopadu 2007, po všeobecných parlamentních volbách konaných 13. listopadu 2007. (není-li uvedeno jinak, jsou ministři a ministryně ve svých funkcích již třetí vládní období tedy od 27. 11. 2001)

Předseda vlády Anders Fogh RASMUSSEN (V) (od 27. 11. 2001)
Místopředseda vlády a ministr hospodářství a obchodu Bendt BENDTSEN (K)
Ministr zahraničních věcí Per Stig M?LLER (K)
Ministr financí Lars Lokke RASMUSSEN (V) (od 23.11.2007, dříve min. vnitra a zdravotnictví)
Ministr zaměstnanosti ClausHjort FREDERIKSEN (V)
Ministryně spravedlnosti Lene ESPERSEN/OVÁ (K)
Ministr kultury Brian MIKKELSEN (K)
Ministryně pro integraci a církevní záležitosti Birthe R?nn HORNBECH/OVÁ (V) (od 23.11.2007)
Ministryně dopravy Carina CHRISTENSEN/OVÁ (K) (od 23.11.2007, dříve min. pro rodinu a spotřebitele)
Ministr pro vědu a výzkum Helge SANDER (V)
Ministryně zemědělství Eva Kjer HANSEN/OVÁ (V) (od 12.9.2007, dříve ministryně sociálních věcí a pro rovné příležitosti)
Ministr zdravotnictví a prevence Jakob Axel NIELSEN (K) (od 23.11.2007, dříve ministr dopravy a energetiky)
Ministr školství a severské spolupráce Bertel HAARDER (V) (dříve též ministr církevních záležitostí)
Ministryně pro stát blahobytu a rovné příležitosti pro rodinu a spotřebitele Karen JESPERSEN/OVÁ (V) (od 23.11.2007, dříve ministryně sociálních věcí)
Ministr obrany Soren GADE (V) (od 24. 4. 2004)
Ministrživotního prostředí Troels Lund POULSEN (V) (od 23.11.2007)
Ministr pro daňové záležitosti Kristian JENSEN (V) (od srpna 2004)
Ministryně pro rozvojovou spolupráci Ulla T?RNAES/OVÁ (V) (od 18. 2. 2005, předtím ministryně školství)
Ministryně pro otázky klimatu a energetiku Connie HEDEGAARD/OVÁ (K) (dříve min. životního prostředí)

(Pozn.: V - Liberální strana Venstre, K - Konzervativní lidová strana)

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice