Dánsko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

Česky:

 • Dánské království

Dánsky:

 • Kongeriget Danmark

Anglicky:

 • Kingdom of Denmark
 

1.2. Rozloha

Vlastní Dánsko:

 • 43.098 km2

Faerské ostrovy:

 • 1.399 km2

Grónsko:

 • 2,166.088 km2 (z toho nezaledněné území 410.449 km2)
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel, hustota na km, podíl ekonomicky činného obyvatelstva k 1. 7. 2007 (dle Danmark Statistics www.statistikbanken.dk)

Vlastní Dánsko:

 • 5,457.415

Faerské ostrovy:

 • 47.246

Grónsko:

 • 56.901 www.nanoq.gl


Hustota obyvatelstva ve vlastním Dánsku:

 • 125,2 obyvatel/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 51,0 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0,30 %

Struktura podle pohlaví:

 • 49,50 % muži
 • 50,50 % ženy

Věková struktura:

 • 0–19 let: 24,54 %
 • 20–59 let: 53,51 %
 • nad 60 let: 21,97 %
 

1.5. Národnostní složení

Dánové tvoří 91,5 % obyvatelstva, na jihu Jutského poloostrova žije německá menšina (asi 20 tis. osob); další 8,6 % tvoří imigranti a jejich potomci, z nichž 51,9 % pochází z Evropy (vč. Turecka a zemí bývalé Jugoslávie), 33,7 % z Asie (Irák, Pákistán, Írán, Libanon) a 9,7 % z Afriky (Somálsko, Maroko).

 

1.6. Náboženské složení

V Dánsku převládá protestantské náboženství: k luteránské Dánské lidové církvi (Dansk Folkekirke) se hlásí 84 % obyvatelstva. Vlivem imigrace je druhým nejrozšířenějším náboženstvím v zemi islám (přes 2 %).

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je dánština, na autonomních územích též faerština a grónština. Nejčastěji používaným cizím jazykem je angličtina, dále němčina a ostatní skandinávské jazyky.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Od 1. ledna 2007 se Dánsko dle nového administrativního členění dělí na 5 regionů (Severní Jutsko, Střední Jutsko, Jižní Dánsko, Sjaelland a Region hlavního města) a 98 komun. Volby do komunálních a krajských zastupitelstev se konají každé čtyři roky. Poslední se konaly v listopadu 2005.

K Dánskému království patří dvě autonomní oblasti - Faerské ostrovy a Grónsko. Faerské ostrovy získaly samosprávný statut v roce 1948 a Grónsko v roce 1979. Obě oblasti mají své zákonodárné sbory a vládu, které rozhodují o vnitřních záležitostech. V otázkách zahraniční a obranné politiky rozhoduje ústřední dánská vláda v Kodani, jež mj. oběma oblastem poskytuje vysoké finanční dotace. Grónsko ani Faerské ostrovy nejsou členem EU.

Hlavní město:

 • Kodaň (K?benhavn, Copenhagen) - 505.141 obyvatel k 1.7. 2007.

Další velká města - počet obyvatel k 1.7. 2007:

 • ?rhus 295.599
 • Odense 186.085
 • Aalborg 194.049
 • Esbjerg 114.315
 • Randers 93.158
 • Kolding 87.427
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Oficiální měnou v Dánsku je dánská koruna (DKK). 1 DKK = 100 ?re.

Kurs k USD: 1 USD = 5,4762 DKK (k 2. 7. 2007)
Kurs k EUR: 1 EUR = 7,4410 DKK (k 2. 7. 2007)

Na základě výjimky z členství v EU, potvrzené referendem v září 2000, Dánsko nepřistoupilo k zavedení eura jako oběživa. V dánských firmách je však účtování v EUR běžné. Některé řetězce maloobchodních prodejen po celém Dánsku a vybrané značkové butiky přijímají k platbám za zboží též bankovky a šeky v EUR, přičemž samy stanoví nákupní kurs vůči DKK. Nazpět se vrací vždy DKK.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pevné státní svátky (dny volna):

 • 1. leden - Nový rok
 • 5. červen - Den ústavy
 • 25.–26. prosinec - 1. a 2. svátek vánoční
 • 24. nebo 31. prosinec (dle kolektivních dohod jeden z nich, ale v praxi se celostátně dodržují oba) - Štědrý den a Silvestr

Pohyblivé svátky (dny volna):

 • Masopustní neděle (7 týdnů před Velikonoční nedělí)
 • Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční neděle a pondělí
 • Velký modlitební den (4. pátek po Velikonocích)
 • Nanebevstoupení Páně (čtvrtek, 40 dnů po Velikonocích)
 • Svatodušní neděle a pondělí (7 týdnů po Velikonocích)

Svátky - pracovní dny (zaměstnavatel v některých případech umožňuje částečné, např. půldenní volno):

 • 9. duben - výročí okupace Dánska v roce 1940
 • 1. květen - svátek práce
 • 5. květen - výročí osvobození Dánska v roce 1945

Dále narozeniny členů královské rodiny (pracovní dny):

 • 5. únor - korunní princezna Mary
 • 16. duben - královna Margrethe II.
 • 21. duben - princezna Isabella
 • 26. květen - korunní princ Frederik
 • 7. červen - princ Joachim
 • 11. červen - princ Henrik
 • 15. říjen - princ Christian

Další (pracovní dny):

 • 15. červen - Valdemarův den (dle legendy - DK v roce 1219 získalo svoji vlajku)
 • 24. červen - Svatojánský den (slaví se hlavně v předvečer mnoha zvyky, např zapalováním vater)
 • 11. listopad - biskup Martin (biskup Martin z Tours a křestní den Martina Luthera; na Severu tradiční den porážení vepřů; v předvečer se při slavnostní večeři pojídá martinská husa)

Svátky (zejména vánoční a velikonoční) a doba dovolených se v Dánsku vyznačují značně sníženou pracovní aktivitou a celonárodním soustředěním na odpočinek, cestování a záliby.

Běžný pracovní týden má 37 hodin; pracovní den bývá od 8/9 do 16/16.30 hodin, v pátek kratší (do 14/15 hodin).

Prodejní doba je od 8/9 do 18 hodin, v pátek do 19, u některých supermarketů do 20; v sobotu cca 9–14, v neděli a ve svátek mívají otevřeno jen kiosky s nepřetržitým provozem, obchody u benzinových čerpadel apod. (od 1. 7. 2005 nabyl platnost nový zákon o otevírací době obchodů, který dále uvolnil do té doby dosti omezenou otevírací dobu v dny pracovního klidu. Dle tohoto zákona jsou obchody otevřeny 21 nedělí v roce, z toho všechny neděle předvánoční, každá první neděle v měsíci, další neděle zejm. v letních měsících.)

Banky mají provozní dobu od 9 do 16, jeden den v týdnu do 18 hodin; pošty od 9/10 do 17.30, v sobotu 10 –14 hod.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Specifika spojená s obchodním jednáním v Dánsku vč. některých společných severských rysů jsou popsána v příloze.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V případě nutnosti první pomoci je možné volat (z veřejných telefonních automatů zdarma) tísňové číslo 112, které sdružuje centrálu rychlé lékařské pomoci, policie a hasičů. Akutní lékařská péče, nebo případná akutní léčba v nemocnici včetně léků, je poskytována cizincům zdarma bez ohledu na jejich pojišťovací situaci.

V případě ostatních návštěv lékaře je nutno počítat s poplatkem 250–500 DKK za konzultaci a dále 150–300 DKK za léky. V Kodani je možné si telefonicky objednat návštěvu lékaře na telefonním čísle 33 15 46 00 v pracovní dny od 8 do 16 hodin, mimo pracovní dobu na telefonním čísle 38 88 60 41 nebo 32 84 00 41. V Kodani jsou 4 lékárny s nepřetržitým provozem. Doporučujeme, aby si cestující vyzvednul u své zdravotní pojišťovny tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Čeští občané mohou vstupovat na území Dánska s platným pasem, případně i občanským průkazem. Od 1. ledna 2006 lze používat pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (vydávány od druhé poloviny roku 2000).

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Vnitropolitická situace v Dánsku je stabilní, nejde o zemi se zvýšeným rizikem pro cizince. Neexistují omezení, pokud jde o vhodnost návštěv cizinců na území Dánska.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví ČR v Kodani má teritoriální působnost na Dánsko, Faerské ostrovy a Grónsko.

Sídlí na adrese:
Ryvangs Allé 14-16
DK-2100 Copenhagen
Tel: +45 - 39 10 18 10 sekretariát
Tel: +45 - 39 10 18 19 konzulární odd.
Fax: +45 - 39 29 09 30
e-mail: copenhagen@embassy.mzv.cz

Od konce roku 2003 funguje honorární konzulát ČR v Aarhusu s působností na Jutském poloostrově a ostrově Fyn. Designovaným honorárním konzulem je p. Niels Broechner.

Kontaktní údaje:
Runetoften 20
8210 ?rhus C
Telefon: 8745 0111
Telefax: 8745 9517
nb@nb-group.dk

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Kodani je otevřena kancelář agentury CzechTrade a.s.na adrese:
Vesterbrogade 149
DK-1620 Copenhagen V
Tel: +45 33 25 33 88
Fax: +45 33 25 33 89

Na dánském trhu mají rovněž zastoupení České aerolinie a.s. (ČSA); adresa kanceláře:
Czech Airlines
K?benhavns Lufthavn
Letiště Kastrup
DK-2770 Kastrup
Tel: +45 32 46 04 70
Fax: +45 33 93 23 65

CzechInvest ani České centrum v Dánsku kancelář nemají.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

V případě nutnosti první pomoci je možné volat (z veřejných telefonních budek zdarma) tísňové číslo 112, které sdružuje centrálu rychlé lékařské pomoci, policie a hasičů.

 

1.18. Internetové informační zdroje

Portály

 • www.danmark.dk a www.denmark.dk komplexní portál pro zahraniční turisty, studenty i podnikatele s velmi intuitivní adresou a snadnou orientací provozovaný MZV DK
 • www.jubii.dk nejnavštěvovanější portál v Dánsku s výkonným vyhledávačem a možností inzerce
 • www.yahoo.dk podobný portál fungující v rámci globální sítě yahoo.com
 • www.detoffentlige.dk/ portál veřejných institucí s výkonným vyhledavačem, pouze dánsky
 • www.virksomhedsguiden.dk Dtto v dánštině s odkazy na nejdůležitější „anglicky mluvící"stránky
 • www.dst.dk/uk Odkaz na anglickou verzi statistického portálu www.dst.dk , kde je k nalezení „opravdu vše měřitelné" o Dánsku vč. roční statistické ročenky

Turistika, praktické informace

 • www.um.dk stránky dánského MZV, stovky stran informací o Dánsku v angličtině
 • www.turist.dt.dk a www.dt.dk Dánská turistická rada - různé informace dánsky a anglicky
 • www.ctw.dk Copenhagen This Week - kultura a dění v Kodani v daném měsíci; odkazy na další relevantní internetové adresy
 • www.woco.dk Wonderful Copenhagen - informace o ubytování, atrakcích aj. v Kodani a Dánsku
 • www.kulturnet.dk informace o kultuře, památkách a zajímavých projektech
 • www.dmi.dk Dánský meteorologický institut - předpověď počasí na dalších 5 dnů, dánsky i anglicky
 • www.dsb.dk Dánské státní dráhy - vlakové a autobusové spojení, dánsky
 • www.krak.dk mapy měst, dopravní spojení, exportní katalog firem, dánsky a anglicky

Obchodní kontakty

 • www.stortele.dk komplexní databáze firem, orgánů, svazů a institucí včetně kalendáře veletrhů
 • www.degulesider.dk telefonní seznam- Zlaté stránky vč. map a itinerářů, jen dánsky
 • www.danskerhverv.dk Dánská obchodní komora, hlavní zástupce importérů, dánsky, anglicky
 • www.erhverv.toldskat.dk přehled cel a daní, jen dánsky
 • www.eogs.dk/ obchodní rejstřík, dánsky a částečně anglicky
 • www.uhk.dk obchodní adresář
 • www.copcap.dk zakládání společností v Dánsku

Aktuální zprávy v angličtine

 • cphpost.periskop.dk
 • www.dr.dk/omdr/english/ (stránky dánského rozhlasu DR)

On-line slovníky

 • dictionaries.travlang.com/DanishEnglish/
 • www.translation.langenberg.com/ i překlady do češtiny

Zahraniční zdroje ekonomických informacích o Dánsku

 • www.economist.com/countries/Denmark Velmi komplexní, erudovaný a spolehlivý zdroj (nejen) ekonomických informací (nejen) o Dánsku - časopis The Economist a jeho Economist Inteligence Unit
 • www.state.gov/countries Obchodní průvodci (nejen) Dánskem pořizovaní jednou ročně OEÚ USA v zahraničí; jsou součástí vládního informačního portálu
 • www.oecd.org/infobycountry/0,2646,en_2649_201185_1_70372_1_1_1,00.html Podobně jako oba výše uvedené zdroje je portál OECD určen nejen zájemcům o politicko-ekonomické informace o Dánsku
 

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů

Dánská obchodní komora (The Danish Chamber of Commerce) byla založena r. 1742 a je nejstarší a hlavní nevládní obchodní organizací pro mezinárodní obchod, průmysl a služby. Spolupracuje se svými sesterskými organizacemi v cizině a zprostředkovává kontakty v rámci International Chamber of Commerce, Eurochambers/Eurocommerce, Baltic Chambers of Commerce Association a Nordic Chambers of Commerce. Dánská obchodní komora je financována z příspěvků svých dobrovolných členů. V rámci komory působí např. EU-informační centrum. Ústředí komory je v Kodani, regionální pobočky jsou v Aarhusu, Aalborgu, Odense a Aabenraa. V roce 1999 byla založena společná obchodní komora Kodaň-Malmö, což je výrazem posílení vzájemné spolupráce a prezentace regionu v souvislosti s otevíraným pevným spojením mezi oběma městy.

Dánská obchodní komora je prakticky jedinou institucí v Dánsku, která reprezentuje zájmy dánských dovozců. Čeští exportéři se tudíž mohou obracet na níže uvedenou adresu přímo s cílem najít nové partnery:

Danish Chamber of Commerce
/Dansk Erhverv/
Boersen
DK-1217 Copenhagen K
Tel: 0045 - 33 74 60 00
Fax:0045 - 33 74 60 80
www.danskerhverv.com

Adresy dalších vybraných institucí:

Ministry of Foreign Affairs
Danish Export Council
Asiatisk Plads 2
1448 Copenhagen K
Tel: 33 92 00 00
Fax: 31 54 05 33
www.um.dk

Danish Customs
and Tax region 1
Strandgade 100
1401 Copenhagen K
Tel: 32 88 93 00
Fax: 31 95 10 12
www.toldskat.dk

Danish Standards Association (Dansk Standard)
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund
Tlf: 39966101
Fax: 39966102
www.ds.dk

Danish Patent and Trademark Office
Helgeshoej Allé 81
2630 Taastrup
Tel: 43508000
Fax: 43508001
www.dkpto.dk


Confederation of Danish Industries
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 Copenhagen V
Tel: 33 77 33 77
Fax: 33 77 33 00
www.di.dk

The Agricultural Council
Axeltorv 3
1609 Copenhagen V
Tel: 33 14 56 72
Fax: 33 14 95 74
www.agriculture.dk

National Agency for Development of Trade and Industry
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
2100 Copenhagen
Tel.: 35 46 60 00
Fax: 35 46 60 01
www.efs.dk

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice