Ekvádor

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Ekvádor je členem OSN a jejich organizací, OAS, HNZ, Andského paktu, World Trade Organization, SELA, ALADI, Světové banky, Banco Interamericano del Desarrollo, CEPAL aj. Udržuje diplomatické styky se 147 zeměmi. Na regionální úrovni je Ekvádor členem Inter-American Development Bank a Andean Development Bank. Další info www.cae.gov.ec .

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Ekvádor požívá celních výhod vyplývajících z jeho členství v následujících smluvních ujednáních mezinárodního charakteru:

 • ALADI - v regionálním rozsahu - uzavřeny 3 smlouvy o otevření trhu:
 1. NAM (Nomina de Apertura de Mercado) - ve prospěch méně vyvinutých zemí (Ekvádor, Bolívie, Paraguay)
 2. ARREC - (Acuerdo Regional para la Recuperación y Expansión del Comercio) - Ekvádor má preference 80 % z Argentiny, Brazílie a Mexika, 70 % ze středně rozvinutých ekonomik a 60 % z Bolívie a Paraguaye. Kompenzačně poskytuje preference 40 % pro nejrozvinutější země Aladi, 50 % středně rozvinutým zemím a 60% Bolívii a Paraguayi
 3. PAR - Preferencia Arancelaria Regional - Ekvádor má celní preference z relativně

méně rozvinutých zemí, od středně rozvinutých zemí a od ostatních členů sdružení.

 • SGP+ - Sistema Generalizado de Preferencias EU
 • SGPC - Sistema Global de Preferencias Comerciales mezi rozvojovými zeměmi
 • ATPA - zákon o pref. celním obchodě /s USA/ při nulovém celním zatížení na 10 let

V zahraničně-ekonomické oblasti Ekvádor jednal o prodloužení doložky Atpdea se Spojenými státy, která byla nakonec prodloužena do 28. 2. 2008. Podrobnosti o jednání jsou uváděny na www.presidencia.gov.ec. a www.corpei.gov. Spolu s dalšími zeměmi se Ekvádor zúčastní mnohostranného jednání ALCA a participoval na již uzavřené Dohodě o volném obchodu a bezcelní oblasti mezi CAN a Mercosurem. Ekvádor se zúčastnil jednání CAN : EU o oblasti volného obchodu a asociační dohodě s EU, která se uskutečnila v únoru 2007 v Limě a také následujících jednání EU : CAN, realizovaných v Bogotě ve dnech 17–21. 9. 2007. Cílem je uzavření Asociační dohody se třemi pilíři: politický dialog, ekonomická spolupráce, obchod. Jednání budou pokračovat v prosinci 2007 v Bruselu předložením konkrétních návrhů textu. Do té doby mají země CAN připravit mj. návrh tzv. „Punto inicial de desgravacion", tj. návrh společného celního tarifu zemí CAN aplikovaného jen vůči EU (pro ostatní státy budou mít andské země i nadále individuální celní tarify). Další informace www.mmrree.gov.ec.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Obchodní dohoda - v souvislosti se vstupem České Republiky do Evropské unie byla obchodní dohoda mezi oběma zeměmi vzájemně zrušena a v obchodní oblasti platí ustanovení EU vůči zemím Andského seskupení.
 • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci - podepsána 15. 9. 1971, v platnost vstoupila 1. 3. 1973. V současné době jde o formální dokument překonaný vývojem.
 • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci - podepsána 13. 9. 1983, v červenci 1994 navrhl Ekvádor revizi dohody a aktualizaci dokumentu v souladu s novými předpisy.
 • Dohoda o podpoře a ochraně investic - dohoda byla připravena k parafování, ale podpis dohody se vzhledem k častým výměnám ministrů dosud neuskutečnil. ZÚ urguje vyjádření ekvádorské strany k dalšímu postupu.
 • Další bilaterální dokumenty - v r. 1991 Ekvádor jednostranně zrušil vízovou povinnost pro občany Československa. Při různých bilaterálních jednáních byla následně z ekvádorské strany zdůrazňována zásada reciprocity. V současné době ekvádorští státní příslušníci potřebují ke vstupu do ČR vízum, které je udělováno bezplatně.

V říjnu 2006 byla založena Ekvádorsko-česká obchodní komora v Quitu, která zahájila činnost s cílem podpory obchodní výměny zprostředkováváním kontaktů mezi různými firmami obou zemí

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice