Ekvádor

Vnitropolitická charakteristika

 • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
 • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
 • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Podle Ústavy přijaté v roce 1979 je Ekvádor suverénním, nezávislým, demokratickým a unitárním státem s republikánským prezidentským zřízením. Výkonnou moc vykonává kabinet, vytvářený a vedený prezidentem, legislativní moc Congreso Nacional s jednou komorou a soudní moc představuje Nejvyšší soudní dvůr. Tradičně významnou mocenskou složkou je armáda s rozsáhlým vlivem a aktivitami v politice i ekonomice země. Jednokomorový Národní kongres (Congreso Nacional) volený na období 4 let všeobecným, přímým, rovným a tajným hlasováním má podle posledních reforem Ústavy 120 poslanců. Provinční, okresní a kantonální rady jsou součástí provinčních vlád, které mají funkční, ekonomickou a správní autonomii. Prezident republiky s viceprezidentem jsou voleni všeobecným, přímým, rovným a tajným hlasováním. Platná ústava nedovoluje případné znovuzvolení na další funkční období. Prezident předsedá vládě, jmenuje a odvolává ministry.

Nejdůležitější politické strany v parlamentu: Partido Social Cristiano, Partido Roldosista Ecuatoriano, Izquierda Democrática, Sociedad Patriotica/Pachakutik, Partido Renovador Institucional, Democracia Popular.

Nejdůležitější politické události roku 2006 a II. pololetí 2007:

Ve druhé polovině roku 2006 byla politická sféra koncentrována na přípravu a zajištění demokratických voleb nového prezidenta. Ve druhém kole voleb v listopadu zvítězil prezidentský kandidát levicového zaměření Rafael Correa, který v předchozí vládě prezidenta Alfreda Palaciose zastával několik měsíců funkci ministra hospodářství. V průběhu roku 2006 docházelo v Ekvádoru ke stávkám zaměstnanců ropných firem, kteří žádali zrušení kontraktu s americkou společností OXY. Vláda nakonec kontrakt pozastavila s odůvodněním, že OXY zkracuje daně státu a v rozporu s kontraktem provedla cesi části kontraktu na jinou firmu. Vydání nového petrolejářského zákona mělo za následek zrušení kontraktu OXY, ale jeho důsledkem bylo odstoupení USA od projednávání dohody volného obchodu (DVO) s USA. Došlo k renegociaci kontraktu, kterou OXY přijala. Další významnou oblastí dění byl odpor veřejnosti proti uzavření smlouvy o volném obchodu (DVO) s USA. Probíhaly stávky a demonstrace zejména obyvatel indiánského původu, kteří protestovali proti uzavření dohody DVO s odůvodněním, že bude znamenat ztrátu pracovních míst. Nakonec bylo v I/2007 jednání s USA pozastaveno a prezident Correa prohlásil, že upřednostňuje preferenční doložku USA Atpdea před uzavřením DVO.

Dne 16. 1. 2007 nastoupil do funkce nový prezident Rafael Correa, který ihned ohlásil řadu podstatných změn. Jeho hlavním cílem bylo uskutečnění všelidového „Ústavodárného shromážděn" s cílem projednat za účasti nepolitických společenských skupin změny ústavy, což by v praxi znamenalo odvolání stávajícího Kongresu a volbu členů nového Kongresu. Opozice ovládané tradičními politickými stranami působila proti tomuto návrhu, ale prezidentovi se podařilo prosadit konání referenda na 15. 4.2007 a referendum potvrdilo jeho návrh. Dne 30. 9. 2007 budou tedy v Ekvádoru volby členů „Ústavodárného shromáždění, kteří následně budou pověřeni přípravou nové ústavy. Jak vyplývá ze situace existuje v zemi trvale skrytý boj opozice s novou vládní garniturou. Celkově však lze konstatovat, že jednání jsou vedena standardními politickými prostředky a hospodářská, zejména soukromá sféra pracuje normálně.

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

 •  prezidentem Ekvádorské republiky je od 16. 1. 2007 Rafael Correa, vzděláním ekonom.
 

2.3. Složení vlády

Podrobné informace o složení vlády v Ekvádoru lze nalézt na http://www.presidencia.gov.ec/ a http://www.inec.gov.ec/ (včetně informacích o výnosech vlády, ministerstev a statistiky o Ekvádoru).

Spolu se jmény ministrů aktualizujeme níže seznam adres a spojení na ministerstva ekvádorské vlády a další centrální instituce.

Autoridades gubernamentales

 • PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Dr. Rafael Correa Delgado
 • VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA Lic. Lenin Moreno Garces
 • SECRETARIO DE LA ADMINISTRACION Sr. Vinicio Alvarado
 • PRESIDENTE DE CONGRESO NACIONAL Dr. Jorge Ceballos Macias
 • MINISTRO DE GOBIERNO Y POLICIA Dr. Gustavo Larrea
 • MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION Econ Maria Fernanda Espinoza
 • MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL Dr. Welington Sandoval
 • MINISTRO DE INDUSTRIAS Y COMPETIVIDAD Ing. Raul Sagasti
 • MINISTRA DE BIENESTAR SOCIAL Econ Jeannette Sánchez
 • MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Ab. Hector Villagan Cipeda
 • MINISTRA DE SALUD PUBLICA Dra. Carolina Chang
 • MINISTRA DE TURISMO Sra. María Isabel Salvador
 • MINISTRA DEL AMBIENTE Dra. Anita Alban Mora
 • MINISTRO DE EDUCACION Lic. Raúl Vallejo
 • MINISTRO DE MINAS Y PETROLEO Dr. Galo Chirioboga
 • MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS Econ. Ricardo Patino
 • MINISTRO DE AGRICULTURA Y PESCA Ing. Carlos Vallejo
 • MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO Sr. Antonio Gagliardo
 • MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Arq. Maria de los Angeles
 • MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE Ing. Alexej Mosquera
 • MINISTERIO DE CULTURA Sr. Antonio Preciado
 • MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA ECONOMICA Y PRODUCCION Econ. Mauricio Davalos
 • MINISTERIO DE COORDINACION DE DESAROLLO SOCIAL Econ Nathalie Cely
 • MINISTERIO DE COORDINACION INSTITUCIONAL Ing. Devlis Palacios Querrero
 • MINISTERIO DE DEPORTE Dr. Raul Carrion
 • MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA, SEGURIDAD INTERNA Y EXTERIOR Dr. Fernando Bustamante
 • MINISTERIO COORDINADOR DE PATRIMONIO CULTURALY NATURAL Sr. Juan Martinez

(Pozn: po nástupu prezidenta R. Correi bylo vytvořeno 8 nových ministerstev)

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice