Ekvádor

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Ekvádorská republika (República del Ecuador)
 

1.2. Rozloha

 • 283 560 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 13 562 867

Hustota:

 • 47,8 obyv./km2

Ekonom. aktivní obyvatelstvo:

 • 34,2 %

městské obyvatelstvo horské oblasti 48 %, pobřeží 48 %, prales 4 %

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 1,98 (2006)

Demografické složení:

 • 0–14 35,4 %
 • 15–64 60,2 %
 • nad 65 4,4 %
 

1.5. Národnostní složení

 • 65 % mestici
 • 25 % indiáni
 • 7 % běloši
 • 3 % černoši
 

1.6. Náboženské složení

 • 95 % katolíci
 • 5 % ostatní

Alfabetizace:

 • 91 % (starších 15 let)
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • španělština
 • neoficiální quechua
 • jíbaro
 • shuara
 • colorado a další
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 22 provincií, vč. distriktu hlavního města a teritoria Galapágy

hlavní město:

 • Quito

dále Guayaquil, Cuenca, aj.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • 1 USD - 100 centů, zavedena dolarizace ekonomiky v září 2000
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. 1. Nový rok
 • duben Velikonoce
 • 1. 5. Svátek práce
 • 24. 5. Bitva u Pichinchy
 • 10. 8. Den nezávislosti
 • 9. 10. Nezávislost Guayaquilu
 • 2. 11. Památka zesnulých
 • 3. 11. Nezávislost Cuency
 • 25. 12. Vánoce
 • 23. –24. 2. Karneval
 • 24. 7. Narození Simona Bolivara
 • 25. 7. Založení Guayaquilu
 • 12. 10. Objevení Ameriky
 • 6. 12. Založení Quita

Obvyklá pracovní doba

 • 08:00–12:00, 14:00–18:00 hodin

Prodejní doba:

 • 09:00–22:00
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Všeobecně lze konstatovat, že v Ekvádoru se nevyskytují zvláštnosti nebo zvyklosti, kterými by se země odlišovala od okolních latinskoamerických zemí Andského regionu. Nevyskytují se žádná specifika, která by bylo nutno brát v úvahu při cestě do teritoria. Samozřejmým předpokladem úspěšného pobytu v zemi je dodržování základních pravidel osobní bezpečnosti, nevyhledávat rizika tj. např. návštěvy odlehlých míst, nepodnikat samostatné výlety do vnitrozemí bez ohlášení cíle a itineráře na velvyslanectví ČR v Bogotě nebo na HK ČR v Guayaquilu a podobně.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čs. občané s trvalým pobytem v Ekvádoru využívají místní zdravotní péče při plném zdravotním a sociálním pojištění buď ze svých prostředků nebo s povinným příspěvkem zaměstnavatele. Jiné zvláštní podmínky stanovené pro cizince nejsou. Za lékařské ošetření se platí v hotovosti ihned, za náročnější lékařské zákroky předem.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro čs. občany cestující do Ekvádoru není vyžadováno vízum, pro ekvádorské občany vydává vízum ZÚ v Bogotě. Při odletu ze země se platí letištní poplatek USD 31,-, na vnitrostátních leteckých linkách USD 2,-. Podmínky pro cestování do Ekvádoru se ničím mimořádným neliší od podmínek cestování a pobytu v ostatních zemích LA a andského regionu, při příletu se nevyžaduje zdravotní certifikát, ani povinné očkování.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Nejsou specifikovány provincie nebo oblasti se zvýšeným rizikem. Na všech místech je nutno při pobytu dodržovat adekvátní pravidla opatrnosti a osobní bezpečnosti typická pro rozvojové země, tj. nevyhledávat odlehlá místa, omezit jednání a schůzky v pozdních večerních (ranních) hodinách a podobně. Lze konstatovat, že v Ekvádoru nejsou žádné zvláštnosti nebo zvyklosti, kterými by se země odlišovala od okolních latinskoamerických zemí Andského regionu. Nevyskytují se žádná specifika, se kterými by museli být seznámeni nebo vybaveni čs. občané cestující do Ekvádoru. Samozřejmým předpokladem úspěšného pobytu v zemi je dodržování pravidel osobní bezpečnosti, tj. např. nevyhledávat rizika návštěvami odlehlých míst, nepodnikat samostatné výlety do nepřístupných částí vnitrozemí bez ohlášení na Velvyslanectví ČR v Bogotě nebo na HK ČR v Guayaquilu.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Teritoriální působnost v relaci Ekvádoru má ZÚ Bogotá, Kolumbie, se sídlem na adrese:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Av. 7, No. 115-33, Edif. ABN AMRO BANK, Piso 6, Of. 603-604
B o g o t á
COLOMBIA
telefon: 0057/1/6400600, 601, 602, 603
fax: 0057/1/6400599
e-mail: bogota@embassy.mzv.cz

V Ekvádoru působí Honorární konzulát na adrese:
CONSULADO HONORARIO DE LA REPUBLICA CHECA
Ing. José M. Aguilar Mora - Consul ad Honorem
Av. Tercera 520 y Calle Cuarta, Los Ceibos
P.O.Box 09-01-5094
Guayaquil
República del Ecuador
telefon z ČR: 00593/4/2354613, 2353191
fax z ČR: 00593/4/2353190
e-mail: cnslczec@gye.satnet.net
http://www.mzv.cz/bogota

Pro cestu z letiště do centra Quita nebo Quayaquilu doporučujeme použít taxi nebo osobní vůz místního zástupce. Cesta trvá cca 25 – 30 minut.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Ekvádoru nejsou zastoupeny uvedené české instituce.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • policie 101
 • dopravní nehody 241 13 97
 • hasiči 102
 • ambulance 249 07 01
 • infolinka 104
 

1.18. Internetové informační zdroje

Další informace o politicko-ekonomických událostech a indikátorech lze nalézt na těchto web. stránkách:

 • www.presidencia.gov.ec - informace vlády, ministerstev
 • www.portal.bce.fin.ec- finanční a ekonomické informace Centrální banky
 • www.corpei.org. - příležitosti zahraničního obchodu, složení exportu a importu
 • www.inec.gov.ec- statistiky o Ekvádoru
 • www.ccq.org.ec - obchodní komora Quito
 • www. lacamara.org - obchodní komora Quayaquil
 • www.tse.gov.ec - ústava, její změny
 • www.ecuador.org/constitucion.pdf
 • www.mmrree.gov.ec účast v mez. organizacích
 • http://www.bce.fin.ec/ přehled HDP, platební/obch.bilance, dev. rezervy, zahr. investice
 • www.INECI.gov.ec mezinárodní pomoc
 • www.minfinanzas.ec-gov.net státní rozpočet
 • www.ipho-whpi.org/pdf/reporte_ecuador.pdf bankovní sektor
 • www.sri.org/sri.gov.ec daňová reforma
 • www.CAE.gov.ec pravidla/předpisy pro dovoz a vývoz, volné zóny
 • www.sica.gov.ec zemědělský sektor
 

1.19. Adresy významných institucí

Banco Central del Ecuador
Av. 10 de Agosto y Brice?o.
Telf: 572-522, 582-577
Fax: 570-253

Ministerio de Agricultura
Av. Amazonas y Eloy Alfaro
Telf: 548-708

Ministerio de Obras Públicas
Av. Orellana y Juan León Mera
Telf: 222-749
Fax: 223-007

Ministerio de Defensa
Exposición # 208
Telf: 543-533
510-975
Fax: 580-431

Ministerio de Educación
Meja # 322 y Guayaquil
Telf: 216-224, 583-337
Fax: 584-785

Ministerio de Energía y Minas
Santa Prisca OE 233
Telf: 548-648
Fax: 580-724

Ministerio de Medio Ambiente
Av. 10 de Agosto E35-60 y Mariana de Jesús
Ed. Metrocar Piso 3:
Telf: 563-991, 506-775
Fax: 506-774

Ministerio de Finanzas
Av. 10 de Agosto 1659 y Jorge Washington.
Telf: 544-500, 520-767
Fax: 553-219

Ministerio de Relaciones Exteriores,Departmento de Promoción Económica
Carrión y Av. 10 de Agosto.
Telf: 569-806
Fax: 569-805
http://www.mmrree.gov.ec

Ministerio de Gobierno
Espejo y Benalcazar.
Telf: 584-914, 584-919/21
Fax: 580-067

Ministerio de Vivienda
Edif. BEV, Av. 10 de Agosto 2270 y Cordero, Piso 6
Telf: 505-115
Fax: 505-116

Ministerio de Industrias
Eloy Alfaro y Av. Amazonas
Telf: 527-680
Fax: 507-549

Ministerio de Trabajo
Luis Felipe Borja 255 y Clemente Ponce
Telf:549-611, 524-666, 566-148
Fax: 503-122

Ministerio de Salud
Juan Manuel Larrea 445 y Riofrío
Telf: 544-403, 226-411
Fax: 569-786
http://www. 4.salud.org.ec/

Ministerio de Bienestar Social
Robles # 850 y Paez.
Telf: 529-322, 520-437
Fax: 563-469

Ministerio de Turismo
Av. Eloy Alfaro N32-300 y Carlos Tobar
Telf: 225-190, 514-664, 224-970
Fax: 229-330
http://www.pub.ecua.net.ec:82/mintur/

DIRECCION DE RENTAS
Páez 655 y Ramírez Dávalos
TeleFax: 551-470
(CONAM), Juan Leon Mera 130 y Patria. Edif. Corporación Financiera Nacional
Telf: 509-432, 509-433; 561-030, Fax: 228-450
(CONADE), Arenas 222 y Manuel Larrea Edif. Consejo Provincial
Telf: 562-086, 563-666, 525-926; Fax: 563-002

Fondo Nacional de Preinversion
Av. 10 de Agosto y Riofrío
Telf: 526-475
(CENAPIA), Av. 6 de Diciembre 1585 y Wilson
Telf: 561-480, 562-271, 560-661; Fax: 561-480
(INEC) Juan Larrea N15-36 y Riofrío
Telf: 544-326, 529-858
Fax: 509-836
http://www.4.inec.gov.ec/
e-mail: mailto:inec1@ecnet.ec

Banco del Estado
Av. 10 de Agosto, Telf: 250-137
Fax: 260-723

SENACOM
Benalcázar y Chile
Telf: 283-094, 283-095

SENDA
Salinas 546 y Bogotá.
Telf: 521-701, 560-435, 560-377
Fax: 542-809, 563-250

Vicepresidencia de la República
Benalcazar y Chile, Complejo de Carondelet
Telf: 584-341,584-423
Fax: 584-639

Contraloría General del Estado
Av. Juan Montalvo E4-37,
Telf: 503-330, 230-304
Fax: 230-308
(BID), Av. 12 de Octubre y Cordero. Edif. World Trade Center.
Telf: 563-453, Fax: 232-324
ONU, Foch 265
Telf: 563-290

Organización Panamericana de la Salud
San Javier 295 y Av. Francisco de Orellana
Telf: 528-405, 236-558
Fax: 502-830

Banco Mundial
Calle Juan Leon Mera 130 y Ave. Patria, Edificio Corporación
Financiera Nacional, 6th floor.
Telf: 566-861, 506572
Fax: 566-862

OEA
Av. González Suárez 2701
Telf: 555-353, Fax: 555-354

UNICEF
Av. de la República E7-142
Telf: 503-370, 503-392
Fax: 503-393

CETUR
Eloy Alfaro 1214 y Carlos Tobar
Telf: 507-555
Fax: 507-574

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice