Etiopie

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

OSN (od roku 1945), UNESCO, UNIDO, UNCTAD, UNHCR, FAO, WHO, ILO, Mezinárodní měnový fond (IMF)

Etiopie není členem WTO, ale v lednu 2003 požádala o přistoupení k WTO a má statut pozorovatele. V současné době probíhají přístupová jednání.

Africká unie (AU) a Hospodářská komise OSN pro Afriku (ECA) - obě mají sídlo v Addis Abebě;
African Development Bank (ADB), International Coffee Organization (ICO)

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Etiopie je členem Hnutí nezúčastněných zemí (Nonaligned Movement, NAM) a G-77.

Patří také do společenství ACP (africké, karibské a tichomořské země) se speciálními vztahy s Evropskou unií, které se v poslední době řídí dohodou podepsanou v červnu 2000 v Cotonou (Cotonou Agreement). Konkretizací této dohody je iniciativa Everything but Arms z února 2001, o obchodu bez překážek prakticky pro všechno zboží s výjimkou "citlivých" komodit (cukr, banány a rýže).

Etiopie je členem Společného trhu východní a jižní Afriky (Common Market for Eastern and Southern Africa – COMESA), jejímž cílem je dosáhnout do roku 2008 celní unie a měnové unie do roku 2025.

EFDR je rovněž členem Mezivládního úřadu pro rozvoj (Intergovernmental Authority on Development – IGAD), východoafrické regionální organizace se sídlem v Džibuti, založené v roce 1986.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • 09/11/1976 – Dohoda mezi Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie a vládou Československé socialistické republiky o vědeckotechnické spolupráci (Addis Abeba) – Na základě expertních jednání o sukcesi (v říjnu 1998 v Addis Abebě) zůstala v platnosti
 • 24/01/1978 – Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie (Praha);
 • 24/01/1978 – Úvěrová dohoda mezi Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie a vládou Československé socialistické republiky (Praha);
 • 02/12/1978 – Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci (Praha) – Na základě expertních jednání o sukcesi (v říjnu 1998 v Addis Abebě) zůstala v platnosti
 • 13/09/1981 – Konzulární úmluva mezi Socialistickou Etiopií a Československou socialistickou republikou (Addis Abeba) -Na základě expertních jednání o sukcesi (v říjnu 1998 v Addis Abebě) zůstala v platnosti
 • 09/12/1981 – Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o spolupráci při výstavbě hydroelektrárny Malka Wakana (Praha);
 • 16/08/1984 – Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie (Praha);
 • 11/01/1986 – Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie a vládou Československé socialistické republiky (Addis Abeba);
 • 12/11/1987 – Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Etiopské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha) – Na základě expertních jednání o sukcesi (v říjnu 1998 v Addis Abebě) zůstala v platnosti;
 • 09/10/2000 – Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv (Addis Abeba);
 • 14/03/2001 – Protokol s spolupráci mezi MZV ČR a MZV Etiopské federativní demokratické republiky (Addis Abeba);
 • 17/06/2003 – Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o ukončení platnosti Obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie ze dne 9. listopadu 1976 (Addis Abeba);
 • 25/07/2007 – Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu (Addis Abeba);
 • připravena – Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (expertní jednání dokončeno - připravena k podpisu)
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Fotogalerie

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice