Etiopie

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Velkolepě pojaté přípravy oslav „etiopského tisíciletí“ (11. září 2007 – 10. září 2008), které jsou etiopskými představiteli označovány za celoafrickou záležitost, s největší pravděpodobností budou mít pozitivní dopad na příjmy z turistického ruchu, neboť přitáhnou velké množství návštěvníků a příznivců Etiopie nejen z Afriky ale také i z Evropy.

Probíhající „hrdelní proces“ s vůdci opozice (jsou obviněni z trestných činů podněcování, přípravu na svržení Ústavy a další protistátní činnosti po nepokojích, ke kterým údajně vyzývali občany po volbách 2005), může být zdrojem politické nestability s nejistým dopadem do ekonomiky.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Připravuje se vstup země do WTO. Žádné zásadní daňové změny, či reformy se v dohledné době neočekávají. Míra růstu HDP pro finanční rok se odhaduje na 10,6 %, inflace roku 2006 byla odhadována asi 12,2 %, letošní odhad hovoří o růstu na 17–19 %. Pro finanční rok 2006/2007 je očekáváno snížení tempa růstu HDP na 7 % (i za předpokladu příznivé úrody).

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

V delší perspektivě jsou možnosti značné. Výraznější nárůst obratu však závisí na aktivitě českých firem, které by měly využít trend, spočívající v akutní potřebě obnovy a rozšiřování stávajících výrobních kapacit pivovarů, sodovkáren, lahváren apod., o kterých zastupitelský úřad v uplynulém období informoval.

V současné době je registrován vážný zájem o vybudování nového pivovaru a termálních lázní.

Podmínky vzájemné obchodní spolupráce by mohly zlepšit i Konvence mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu (připravena k podpisu) a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (jež je v posledních stádiu schvalování na etiopské straně).

EFDR také v první polovině roku 2007 předložila návrh Dohody o hospodářské, vědecké a technické spolupráci a obchodních vztazích, (kterou údajně standardně uzavírá s partnerskými zeměmi) a kterou by při nejbližší příležitosti „ráda s ČR podepsala“.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Fotogalerie

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice