Etiopie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • česky: Etiopská federativní demokratická republika
 • anglicky: Federal Democratic Republic of Ethiopia
 

1.2. Rozloha

 • 1.127.127 km2

Vnitrozemský stát ve východní Africe.

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 75,673 mil. (odhad z června 2006)
 • Hustota zalidnění: 64,5 obyvatel/km2
 • Podíl ekon. aktivního obyvatelstva: 35,0 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,4 %
 • Demografické složení:
  • ženy 49,5 %
  • muži 50,5 %
 • Věková struktura:
  • 0–14 let 45,2 %
  • 15–59 let 50,1 %
  • 60 a více let 4,7 %
 

1.5. Národnostní složení

Přes 70 etnických skupin (národů, národností a kmenů). Uvádíme početně nejvýznamnější etnické skupiny podle censu z roku 1994:

 • Oromo 40%
 • Amhara a Tigray 32%
 • Sidamo 9%
 • Shankela a Somali 6%
 • Afar 4%
 • Gurage 2%
 • ostatní 1%
 

1.6. Náboženské složení

 • 48 % sunnitský islám (zejména Oromové, Afaři nebo Somálci); podíl muslimů se zvětšuje;
 • 42 % křesťanství – etiopská ortodoxní církev (hlavně Amharové, Tigrejci, někteří Oromové);
 • 6 % ostatní křesťanské církve (zejména pentekostalismus)
 • 4 % tradiční africká náboženství (animismus), například některé jižní a jihozápadní kmeny.
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Pracovní - de facto úřední - jazyky:

Pracovní (de facto úřední) jazyky: angličtina,amharština (amharigna, anglicky Amharic). Každý stát federace však podle ústavy z r. 1994 může určit svůj vlastní pracovní jazyk (oromština, tigrejština, atd.).

Angličtina je široce užívaná, zejména ve styku s cizinci, a není příliš přehnané tvrzení, že Etiopie už je English-speaking-country (výuka od sedmé třídy základních škol probíhá výlučně v angličtině); existují úvahy nahradit amharštinu v roli jednotícího jazyka právě angličtinou.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Devět regionálních států a dvě statutární města s okolím; počet obyvatel dle odhadů roku 1999:

 1. Tigray 3 593 tis.
 2. Afar 1 188
 3. Amhara 15 850
 4. Oromia 21 694
 5. Somali 3 602
 6. Benishangul-Gumuz 523
 7. SNNPS (Southern Nations, Nationalities and Peoples´ State) 12 132
 8. Gambella 206
 9. Harari (městský stát) 154
 10. Addis Abeba (hlavní město) 2 424
 11. Dire Dawa (druhé největší město) 306

Hlavní město:

 • Addis Abeba (anglicky Addis Ababa, oromsky Finfine) 3,6 mil. obyvatel

Další velká města (census 1994):

 • Dire Dawa 165 tis.
 • Adama 130 tis. (známější pod dřívějším jménem Nazareth; hlavní město reg. státu Oromia)
 • Harar (sídlo stejnojmenného regionálního státu) 125 tis.
 • Mekele (hlavní město regionálního státu Tigray) 120 tis.
 • Jimma, Dessie, Bahir Dar, Gondar
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Peněžní jednotka: 1 etiopský birr (Br, mezinárodní kód ETB) = 100 centů

V mezinárodním bankovním styku je používán prakticky výhradně USD.

 • Oficiální kurs - střed (září 2007): 1 USD = 9,0830 ETB
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba


Svátky (celkem 13 ročně)

 • 7. ledna Genna (ortodoxní Vánoce)
 • 19. ledna Timket (Křest Ježíše Krista)
 • 2. března Den vítězství v bitvě u Adwy (1896)
 • 1. května Svátek práce
 • 5. května Den vlasteneckého vítězství (za císařství státní svátek) (císařův vjezd do osvobozené Addis Abeby, 1941)
 • 28. května [nynější státní svátek] pád dergovského režimu (1991)
 • 11. září [etiopský] Nový rok
 • 27. září Meskel (Nalezení Pravého Kříže)

Dále se slaví pohyblivé svátky:

 • dva křesťanské o Velikonocích (Fasika) - Velký pátek a Hod Boží velikonoční
 • tři muslimské - ukončení ramadánu (Id al-Fitr), ukončení pouti do Mekky (Id al-Adha) a narození proroka Mohameda (Mawlid).

Kalendář

Etiopie stále používá vlastní kalendář, v textech značený jako Ethiopian Calendar (E.C.). Etiopský rok se dělí na dvanáct měsíců o třiceti dnech plus 13. měsíc o pěti (šesti) dnech. Odtud známý turistický slogan: „Ethiopia – Land of 13 Months of Sunshine“. Ve srovnání s gregoriánským kalendářem je zpožděn o cca 7 let a 8 měsíců (nynější etiopský letopočet 1999 odpovídá našemu roku 2006/2007, tzn. poslední etiopský Nový rok – 1. 1. 1999, měl naše datum 11. září 2006); další turistický slogan tedy zní – „Come to Ethiopia and Become 7 Years Younger“.

Kalendářní rok (Calendar Year) v Etiopii tudíž probíhá od 11. září do 10. září (našeho kalendáře).

Rok pěstitelů kávy (Coffee Year) se počítá od října do září.

Etiopský finanční rok (Fiscal Year) se uvádí od 8. července do 7. července.

Čas

GMT + 3 hodiny

Běžně užívaný „etiopský čas" je posunut o 6 hodin, a počítá se od východu do západu slunce a opačně (během roku se odchyluje jen minimálně od 6:00–6:30 ráno a večer), a je proto tedy pouze12-hodinový: například 3:00 hod. v Etiopii znamená podle kontextu buď 9:00, nebo 21:00 hod. (nebo opravdu 15:00 hod). Při domluvě o schůzce je nutné se ujistit, zda je míněn čas etiopský (habesha), nebo cizinecký (ferendži).

Obvyklá pracovní doba úřadů

 • pondělí-pátek 8:30–12:00, 13:30–17:30

Banky (vklady a výběry peněz):

 • pondělí-pátek 8:00–11:00, 13:00–15:00
 • sobota 8:00-11:00

Obchody:

 • pondělí-sobota 8:00-12:00, 14:00-18:00
 • některé mají otevřeno i déle a také v neděli
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Etiopie navazuje na tradici prehistorického osídlení („cradle of mankind“, kosterní pozůstatky hominida tzv. Lucy), legendární panovníky krále Šalamouna (Solomon) a královnu ze Sáby (Queen of Sheba) a staletou křesťanskou říši. Nikdy v historii - s výjimkou 5-leté italské okupace 1936–1941 - nebyla kolonií. Je průkopníkem africké integrace - už svou vlajkou, zavedenou v roce 1897: panafrickou trikoloru zelená-žlutá-červená užívají dnes mnohé státy. Etiopie je jednou z nejstarších křesťanských zemí světa (od 4. století n.l.) a ještě za císaře HAILE Selassie byla etiopská ortodoxní církev v podstatě státní církví. V posledních desetiletích se silně a stále více prosazuje islám. Etiopie se honosí svojí náboženskou tolerantností.

V Etiopii se vůbec nepoužívají adresy s názvy ulic, nebo náměstí. Nejdůležitějším a jediným relevantním údajem je číslo poštovní schránky (P.O.Box). Fotografovat a natáčet citlivá místa se nedoporučuje. Za používání videokamery se na řadě turisticky zajímavých míst vybírají vysoké poplatky, často několikrát převyšující vstupné do objektu. Veřejným shromážděním, zvláště pokud hrozí policejní zásah, je lépe se vyhnout.

Obyvatelé Etiopie nemají příjmení. Hlavním jménem je křestní jméno první. Druhé jméno v pořadí je křestním jménem otce, dalším v pořadí je pak eventuálně křestní jméno dědečka, ale ve společenském styku se slyší výhradně na první = vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu titulovat; v případě vrcholné zdvořilosti pak přidat ato (= pan), weizero (= paní), nebo weizerit (= slečna).

Mezi dobrými známými je zvykem zdravit se několikanásobným symbolickým polibkem na tvář (třikrát). Dochvilnost není etiopskou silnou stránkou a ani vyřčené slovo nemá takovou váhu, na jakou jsme zvyklí v západním světě. Přiznání vlastní chyby je u Etiopa prakticky vyloučeno.

O cizincích bílé pleti (tzv. ferendži) se automaticky předpokládá, že mají víc peněz než místní, a jsou tudíž často terčem skrytého i otevřeného žebrání, nebo přímo okrádání. Vyšší ceny pro zahraniční návštěvníky jsou státem nejen tolerované, ale dokonce leckdy (v dosud neprivatizovaných hotelových řetězcích) nařízené. Obtěžování žebráky, nebo pouličními prodavači je na denním pořádku. Žebrání je mimořádně rozšířené už proto, že křesťanská polovina etiopského lidu ho považuje za „bohulibé“ (sami ortodoxní kněží úspěšně žebrají o příspěvky na provoz svého kostela i na ulicích) a příspěvky žebrákům pak mohou vést ke spasení toho, kdo obdaroval.

Kouření na veřejnosti není příliš rozšířené, protože ortodoxní kněžstvo a starší generace je považuje za těžký hřích. Alkohol různých značek, místních i zahraničních, je hojně ke koupi, na venkově však převládají tradiční místní nápoje - tella (slabé pivo z ječmene nebo kukuřice) a medovina zvaná tej [tedž]. Na vzestupu je žvýkání listů khatu (čatu), lehké stimulující drogy, rozšířené hlavně mezi muslimskou populací.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Velvyslanectví EFDR v dopise ze 2. července 2007, kterým potvrdilo možnost udělení víza českým občanům na mezinárodním letišti Bole v Addis Abebě, oznámilo, že očkování proti žluté zimnici není povinné. Doporučuje se však i očkování proti meningokokové meningitidě, tetanu, obrně a žloutence typu A a při delším pobytu i B.

Malárie (malaričtí komáři) se vyskytuje hlavně kolem řek a jezer v oblastech do 2 tis. metrů nad mořem celoročně; doporučují se proto antimalarika. Pro pobyt jen v Addis Abebě nejsou nutná. S vodou souvisí i nebezpečí bilharziózy (koupání v přírodních vodách). Vysoké je riziko HIV/AIDS a pohlavních chorob. Z hygienického hlediska nezávadné je stravování ve slušných restauracích. I tekoucí vodu je nutno převařovat, nebo nahrazovat balenou v lahvích (nyní už i domácí výroby). Ovoce a zeleninu samozřejmě pečlivě umývat nebo loupat.

Mnohé zavedené mezinárodní léky jsou v Etiopii dostupné, ale vzhledem k různým obchodním názvům je nutné znát jejich složení. Za lékařské ošetření na soukromých klinikách i ve státních nemocnicích se vyžaduje platba v hotovosti. Při vážnějších obtížích se doporučuje odlet ze země. Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika. Při zamýšleném delším pobytu je výhodné seznámit se se situací v zemi i z literatury (např. Vladimír Šerý - Lexikon cestovní medicíny).

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízové povinnosti jsou zbaveni pouze občané Džibuti a Keni. Pro ostatní vydávají víza zastupitelské úřady a konzuláty EFDR v zahraničí. Pro ČR je příslušné etiopské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Boothstrasse 20a
D-12207 Berlin, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
tel.: +49 30 7720600
fax: +49 30 7720624
e-mail: emb.ethiopia@t-online.de

Vydávají se víza turistická (jednorázová) a obchodní (jednorázová, nebo pro více vstupů) na dobu 30 dnů s možností prodloužení na 90 dnů. Vízum lze prodloužit podáním žádosti na Hlavním přistěhovaleckém úřadě v Addis Abebě. Stejně tak je třeba postupovat před odletem v případě překročení doby pobytu nad dobu platnosti víza (za což je obvykle vysoká pokuta).

Ačkoliv byla ČR od 1. února 2007 zahrnuta mezi země, jejichž občanům jsou vydávána 3 30denní vstupní víza při příletu do EFDR za poplatek 20,- USD, doporučuje se (hlavně z časových důvodů - dlouhé fronty) zajistit si vízum předem na příslušném velvyslanectví Etiopie. Tato vízová služba je také omezena pouze na mezinárodní letiště Bole v Addis Abebě.

Požadované doklady:

cestovní pas platný ještě 6 měsíců po platnosti víza, vyplněný dotazník, fotografie, mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti žluté zimnici, zpáteční letenka, někdy i důkaz solventnosti - pro vydání obchodního víza se vyžaduje dopis (Guarantee Letter) od zvoucí, nebo vysílající organizace.

Etiopské celní předpisy povolují dovoz 20 balíčků cigaret, 250 g tabáku, 2 litrů tvrdého alkoholu, 6 kusů kosmetiky, textilu a ošacení a dalších věcí pro osobní potřebu. Návštěvníci mají ze zákona povinnost deklarovat veškerou dováženou měnu (množství není omezeno) v devizovém prohlášení (Currency Declaration Form). Vzhledem k tomu, že je omezen vývoz valut (max. cca USD 1 200 na osobu) je vhodné toto devizové prohlášení v případě dovozu většího množství valut vyplnit a vyvarovat se tak potíží při jejich zpětném vývozu. Vývoz místní měny nad ETB 150,- není povolen. Z omezení vývozu valut byl v květnu 2007 vyňat diplomatický sbor.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Oproti jiným africkým zemím je EFDR celkem bezpečná – s výjimkou některých známých oblastí jako jsou Ogaden, příhraničí mezi Etiopií a Eritreou, celé súdánské pohraničí a Gambella, oblast mezi Harar – Kebri Dehar a příhraničí s Keňou.

Kapesní krádeže a pouliční loupeže nejsou také vyloučeny (proslulé jsou addisabebské centrum, nebo tržiště Merkato), je však možné jim předejít nezbytnou opatrností. Doporučujeme sledovat informace o aktuální bezpečnostní situaci v zemi na webových stránkách MZV ČR (www.mzv.cz), nebo přímo na webových stránkách velvyslanectví ČR v Addis Abebě (www.mzv.cz/addisababa) .

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

ZÚ Addis Abeba:

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
P.O.Box 3108, Addis Ababa, Ethiopia
Tel.: +251 11 5516382; Fax: +251 11 5513471
 E-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz
 Webové stránky: http://www.mzv.cz/addisabeba

Vedoucí ZÚ:             Ing. Zdeněk DOBIÁŠ, velvyslanec; v Etiopii od prosince 2005

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Etiopii není zastoupena žádná další česká instituce na podporu obchodu či investic.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie

 • tísňové volání: 991, 011 1572121
 • informace: 011 5526302
 • dopravní odd.: 011 6628085, 011 5528222

Vybrané nemocnice

 • Red Cross, tísňové: 907, 011 1111882
 • St. Gabriel: 011 6613622
 • Hayat: 011 6624488
 • Myungsung (korejská): 011 6292963, 011 6294602 (tísňové)

Hasiči

 • tísňové volání: 912

Letecké společnosti

 • Ethiopian Airlines: 011 6616666
 • Lufthansa: 011 5515666
 • British Airways: 011 5505913

Obecně lze však konstatovat, že telefonní spojení (včetně tísňových linek), je často nespolehlivé, přetížené, případně může váznout komunikace v angličtině !!!

 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.ethiopar.net parlament; amharsky, anglicky
 • www.ethiospokes.net úřad vlády - tiskový mluvčí, upravuje se!!!; angl.
 • www.mfa.gov.et ministerstvo zahraničních věcí; angl.
 • www.mor.gov.etMinistry of Revenues, celní správa; angl.
 • www.nbe.gov.et National Bank of Ethiopia; angl.
 • www.ethiopianembassy.org etiopské velvyslanectví v USA; angl.
 • www.deleth.cec.eu.int zastoupení EU v Etiopii - Delegace EK; angl., amh.
 • www.ethionet.et Ethiopian Telecom, portál, další užitečné odkazy!!!; angl.
 • www.ethioexport.org Export Promotion Agency; angl.
 • www.addischamber.com addisabebská obchodní komora; angl.
 • www.ethiomarket.com obchod, kontakty, tendry!!!; angl.
 • www.ethiotrade.com obchod, kontakty; angl.
 • www.ethioyellowpages.com telefon. seznam - Yellow Pages; angl.
 • www.combanketh.com banka; angl.
 • www.bankofabyssinia.com banka; angl.
 • www.awash-bank.com banka, upravuje se!!!; angl.
 • www.flyethiopian.com letecká společnost Ethiopian Airlines; angl.
 • www.eepco.gov.et státní elektrárenská společnost; angl.
 • www.et.undp.org rozvoj. a humanitární pomoc OSN; angl.
 • www.usaidethiopia.org rozvoj. a humanitární pomoc USA, upravuje se!!!; angl.
 • www.addistribune.com noviny, zprávy; angl.
 • www.press-digest.info noviny, zprávy; angl.
 • www.cyberethiopia.com portál, vyhledavač, info; angl., amh.
 • www.ethio.com zprávy, info, odkazy; angl.
 • www.ethiopianhistory.com historie; angl.
 • www.tourethio.com turistika; angl.

Jednou z mála oficiálních stránek o Africe (a Etiopii) v češtině je: www.afrikaonline.cz
Českou stránkou věnovanou pomoci Africe je: www.humanitasafrika.cz

 

1.19. Adresy významných institucí

Ethiopian Chamber of Commerce
P.O.Box 517, Addis Ababa
tel.: +251 1 518240
fax: +251 1 517699
e-mail: ethchamb@ethionet.et
- formálně zastřešuje 12 regionálních obchodních komor ve městech Addis Abeba, Assela, Awassa, Bahir Dar, Dessie, Dire Dawa, Gondar, Jimma, Mekele, Adama (Nazareth), Nekemte a Shashemene

Z městských komor je daleko nejvýznamnější:

Addis Ababa Chamber of Commerce (AACC)
P.O.Box 2458
Addis Ababa
tel.: +251 1 515055
fax: +251 1 511479
e-mail: aachamber1@ethionet.et, aachamber2@ethionet.et
Internet: www.addischamber.com
- její Trade Promotion Department vydává měsíčník Addis Business, kde je možné (nejlépe prostřednictvím OEÚ ZÚ) inzerovat nabídky nebo poptávky, včetně oznámení o výstavních akcích

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Fotogalerie

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice