Filipíny

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Hlavní pilíře zahraniční orientace vlády, které prezidentka G.M.Arroyo vyhlásila po svém znovuzvolení do funkce v roce 2004, zůstávají i nadále v platnosti:

 1. Spolupráce v rámci uskupení ASEAN.
 2. Spolupráce s USA
 3. Spolupráce s Japonskem a Čínou.
 4. Řešení domácího muslimského separatismu politickými prostředky, což zahrnuje i dosažení statutu pozorovatele v organizaci islámských zemí
 5. Zintezívnění spolupráce s mezinárodními organizacemi

Pojistkou bezpečnosti Filipín je bilaterální vojenská smlouva o vzájemné obraně s USA z roku 1951 (MDT) a v listopadu roku 2002 podepsaná další vojenská vládní dohoda, zaměřená na vzájemnou spolupráci v oblasti logistiky (MLSA). Dodatečná bezpečnostní dohoda USA - Filipíny, týkající se zvýšení role amerických jednotek v případech příhraničních hrozeb (terorismus, pirátství a mezinárodní zločin), byla sice projednána v květnu 2006 avšak není jisté, zda nebude třeba k jejímu schválení souhlas Senátu. Prezidenta a ZÚ USA jsou však toho názoru, že smlouva je pouze prováděcím dokumentem již smluv podepsaných a proto souhlas Senátu není potřebný.

Filipíny jsou členem OSN, G-24, G-77 a HNZ.

Z regionálních uskupení potom ASEAN (AFTA, ARF, BIMP-EAGA) APEC, ASEM.

Jsou členy Světové banky, IBRD, MMF, ILO, WTO, WHO, FAO, ADB (se sídlem v Manile).

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Filipíny se podílejí na mnohostranných smlouvách a dohodách:

OPCW, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIK, UNMIL. UNMISET, UPU, WCL, WCO, WFTU, WIPO, WMO, WToO a dalších.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Vzhledem ke vstupu ČR do EU dne 1. 5. 2004 skončila platnost Obchodní dohody mezi vládou ČR a Filipínské republiky (podepsána v Manile 25. 5. 1994, ratifikována 1997). Od 1. 5. 2004 přistoupila ČR k Dohodě o spolupráci mezi Evropským společenstvím a 6 původními členskými zeměmi ASEAN ze dne 7. 3. 1980, jež byla později rozšířena na další členské země ASEAN (kromě Myanmaru). Tento smluvní dokument obsahuje kromě obvyklých zásad obchodních styků (doložka nejvyšších výhod) také rámcovou úpravu rozvoje ekonomických vztahů a ustanovení umožňující bilaterální úpravu některých záměrů v hospodářské oblasti.

V březnu roku 2005 byl filipínské straně předložen k posouzení návrh Dohody o hospodářské spolupráci, která by mohla v některých otázkách nahradit starou Obchodní dohodu s ČR. Do konce dubna 2006 se však filipínská strana přes urgence ZÚ ČR k návrhu nevyjádřila.

Ostatní bilaterální dohody zůstávají v platnosti i nadále, přestože nejsou většinou využívány.

 • Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Filipínské republiky (Manila, 1983)
 • Memorandum o dohodě o spolupráci v oblasti zemědělských věd a technologie mezi vládou ČSSR a vládou Filipínské republiky (Řím 1983)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě (Praha 1992)
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČR a Filipínskou republikou (Praha 1996). V srpnu 2005 ČR požádala filipínské MZV o prostudování návrhu změn, vyplývajících z nutnosti harmonizace této smlouvy s právem ES/EU. Přes urgence se filipínská strana k tomuto návrhu dosud nevyjádřila.
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění - podepsána v Manile během návštěvy vicepremiéra a ministra financí P. Mertlíka 13. 11. 2000.
 • Dohoda o bezvízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů - podepsána během návštěvy vicepremiéra a ministra financí P. Mertlíka 13. 11. 2000. Vstoupila v platnost dne 24. 10. 2001.
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany ČR a ministerstvem národní obrany Filipín z 2. 2. 2004.
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice