Finsko

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Finská republika
 • finsky: Suomen tasavalta
 • švédsky: Republiken Finland
 

1.2. Rozloha

 • 338.145 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel 5 219 732
 • Hustota obyvatelstva 15 obyv./1 km2
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (15–74 let)
  • zaměstnaní 60 %
  • důchodci 14 %
  • nezaměstnaní 7 %
  • studující 8 %
  • invalidní 5 %
  • v domácnosti 3 %
  • ostatní 3 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 2,6/1.000 obyvatel

Z celkového počtu obyvatelstva je 49 % mužů a 51 % žen. Ve městech žije 67 % obyvatelstva a 33 % trvale žije na venkově.

 

1.5. Národnostní složení

 • 91,3 % Finů
 • 5,4 % Finů švédskojazyčných
 • 0,5 % Finů ruskojazyčných
 • 0,03% laponská menšina (cca 6500 lidí)
 

1.6. Náboženské složení

 • protestantské (luteránské) - 84,2% obyvatelstva
 • pravoslavné - 1,1% obyvatelstva
 • katolické a jiné - 1,2% obyvatelstva
 • bez náboženství - 13,2% obyvatelstva
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • finština, švédština
 • ostatní nejčastěji používané jazyky: angličtina, ruština
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Helsinky (Helsinki, švédsky Helsingfors)

 • 559 330 obyvatel (v aglomeraci hl. města žije celkem cca 1 mil. obyvatel)

Další velká města:

 • Espoo 224 231 obyvatel
 • Tampere 200 966 obyvatel
 • Vantaa 184 039 obyvatel
 • Turku 175 059 obyvatel
 • Oulu 125 928 obyvatel

(průběžná aktualizace viz webové stránky Finského statistického úřadu - http://www.stat.fi )

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 EURO (od 1. 1. 2002)

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Svátky
1. leden Nový rokUudenvuodenpäivä
6. leden Zjevení PáněLoppiainen
6. duben Velký pátekPitkäperjantai
8. duben Velikonoční nedělePääsiäispäivä
9. duben Velikonoční pondělí2. Pääsiäispäivä
1. května svátek Vappu, 1. MájVappu, suomalaisen työn päivä
17. května Nanebevstoupení PáněHelatorstai
27. května Hod boží svatodušníHelluntaipäivä
22. června předvečer slunovratuJuhannusaatto
23. června SlunovratJuhannuspäivä, Suomen lipun päivä
5. listopadu svátek Všech svatýchPyhäinpäivä
6. prosince Den nezávislostiItsenäisyyspäivä
24. prosince Štědrý denJouluaatto
25. prosince 1. svátek vánočníJoulupäivä
26. prosince 2. svátek vánočníTapaninpäivä

Na tyto svátky jsou školy, úřady a převážná většina obchodů zavřené.

Obvyklá pracovní doba je od 9.00 do 17.00 hodin. Obchody bývají otevřeny od 9.00, menší obchody zavírají v 18.00, větší a obchodní domy v 21.00 hod. V sobotu je obvyklá otevírací doba 10.00–18.00 hod. V neděli jsou obchody uzavřené. Výjimku tvoří obchody s potravinami, které mají otevřeno i v neděli odpoledne. Obchodní domy a některé obchody zavádějí nedělní prodej v létě a v předvánočním období.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

České výrobní i obchodní firmy mohou ve značné míře využívat dlouhodobě rozvíjených bilaterálních vztahů, které v mnoha komoditách mají již velmi dobré základy. Tradice opřená o kvalitní výrobky ze země několikanásobných hokejových mistrů světa je dobrou referencí pro navazování obchodních kontaktů. Finští obchodníci mají rozsáhlé znalosti o zahraničním obchodu a navíc se na důležitá jednání dobře připravují. Je tedy zapotřebí počítat s tím, že obchodní partner si k projednávanému tématu zkompiloval dostatek informací, které mu umožní značnou orientaci v projednávané oblasti. Dostatečná transparentnost a otevřenost vlastního jednání je proto často jedinou cestou k úspěšnému uzavření dohody.

Pozitivním signálem pro úspěšnost jednání je již samotná skutečnost, že finský obchodní partner souhlasí se schůzkou. Silný severský pragmatismus zde totiž převládá nad společenskou zdvořilostí (byť spojenou např. s pracovním obědem) nebo neuměním odmítnout. Proto potvrzená schůzka signalizuje, že obchodní partner má skutečně zájem o spolupráci.

Kompromisy pro uzavření dohody jsou, pokud je to trochu reálné, vždy možné a finští partneři, kteří se zúčastní jednání jsou plně kompetentní je učinit. Případná (byť dílčí) dohoda platí a není nezbytné ji ihned potvrzovat písemně. Spolehlivost a serióznost patří v tomto směru mezi výrazné vlastnosti finských obchodníků.

Relativně snadný je přechod na oslovování křestními jmény, zejména když je zřejmé, že partneři se budou setkávat pravidelně i později. Zcela běžná je tato forma komunikace např. u zaměstnanců na jednom pracovišti, a to i u velkých nadnárodních korporací včetně jejich nejvyššího managementu. Přes relativně osobní charakter komunikace nejsou pracovní vztahy tímto nijak dotčeny a služební odstup zůstává zachován. Přístup Finů ke komunikaci s obchodními partnery je postaven na několika základních rysech: pozorné naslouchání, častá mlčenlivost, rezervovanost, zdrženlivá vyjádření a konkrétní argumentace. Mezi další významné rysy patří finská přesnost a spolehlivost - na jednání je proto lépe přijít o pět minut dříve než o jednu minutu později.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Využívání péče občany EU, včetně ČR, se ve Finsku jakožto členské zemi EU řídí standardními mechanismy. Podrobnou informaci poskytuje Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz, doporučujeme její prostudování . Je důležité si před odjezdem do Finska obstarat Evropskou kartu zdravotního pojištění, která zaručuje v síti veřejných zdravotnických zařízení občanu ČR stejné podmínky, jako občanům Finska, tj. občan ČR hradí pouze spoluúčast. Při ošetření v soukromém zdravotnickém zařízení musí občan ČR ošetření uhradit.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke krátkodobým cestám není potřeba víz, ani žádných zvláštních dokladů. Je-li pobyt ve Finsku delší než 3 měsíce, nebo je-li účelem pobytu výdělečná činnost, a v dalších speciálních případech doporučujeme se informovat na stránkách imigračního úřadu: www.uvi.fi .

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Finsko je bezpečnou evropskou zemí. K obezřetnosti a zvážení možných rizik vyzýváme v případě návštěvy odlehlých, řídce obydlených území severního Finska. Doporučujeme nepodceňovat možnost výskytu vysoké zvěře na silnicích po celém Finsku.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví České republiky
Armfeltintie 14
00150 Helsinki
tel.: +358 9 6120 880
fax: +358 9 630 655
email: helsinki@czechembassy.cz

Spojení z centra: tramvaj č. 3, zastávka Eiran Sairaala, případně cca 15 min. pěšky jižním směrem. Z letiště lze použít taxi, případně autobus Finnair a na jeho konečné přesednout na tramvaj č. 3.

Honorární konzulát ČR v Tampere
Antti Jokinen
Kuninkaankatu 15 B 26
33210 Tampere
tel.: +358 50 5522680
fax: +358 3 2129974
email: Tampere@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát ČR v Oulu
Dr. Martti Johannes Ursin
Asemakatu 41
90100 Oulu
tel.: +358 8 374242

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

CzechTourism
Vlasta Sipponen
OK-Matkat Oy
Pieni Roobertinkatu 13 B
00130 Helsinki
tel.: +358 9 615 555
fax: +358 9 615 55600
email: info-fi@czechtourism.com

Pozn.: Ve Finsku není zastoupení CzechTrade, CzechInvest ani Českých center.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • centrální telefonní číslo v nouzi (záchranka, požárníci, policie): 112
 • policie: 10022
 • nouze na moři: 0204 1000
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • The council of state www.vn.fi/english/index.htm
 • Ministry of trade and industry www.vn.fi/ktm/eng/paasivu.htm
 • Ministry of finance www.vn.fi/vm/eng/paasivu.htm
 • Ministry of transport and communications www.mintc.fi/www/sivut/english/default.html
 • National board of customs www.tulli.fi
 • Emolyment and economic development centres www.te-keskus.fi/english/default.htm
 • Finpro finland trade centres www.finpro.fi/site/english
 • Invest in finland bureau www.investinfinland.fi
 • National board of patents and registration www.prh.fi/engl.html
 • Finnish consumer agency www.kuluttajavirasto.fi/englanti/index.html
 • Statistics Finland www.stat.fi
 • The central chamber of commerce of Finland www.keskuskauppakamari.fi
 • FINTRA - The finnish institute for international trade www.fintra.fi
 • The finnish fair corporation www.finnexpo.fi
 • Finnish tourist board www.mek.fi
 • FINLEX (Sbírka finských zákonů v angličtině) www.finlex.fi/en/
 

1.19. Adresy významných institucí

National Board of Customs
Tullihallitus
Erottajankatu 2
P.O.Box 512
00101 Helsinki
Tel. + 358.9.6141
Fax. + 358.9.614.2852
www.tulli.fi

Invest in Finland
Kaivokatu 8, 6th floor
00100 Helsinki
Tel. +358-10-773 0300
Fax. +358-10-773 0301
E-mail: info@investinfinland.fi
www.investinfinland.fi

The Central Chamber of Commerce of Finland
Keskuskauppakamari
World Trade Center
Aleksanterinkatu 17
P.O.Box 1000
00100 Helsinki
Tel. + 358.9.696.969
Fax. + 358.9.650.303
www.keskuskauppakamari.fi

FINPRO
Helsinki Trade Center
Porkkalankatu 1
P.O.Box 358
00181 Helsinki
Tel. + 358.204.6951
Fax. + 358.204.695.200
www.finpro.fi

The Finnish Foreign Trade Agents´ Federation
Ulkomaankaupan Agenttiliitto
Elimaenkatu 29
00510 Helsinki
Tel. + 358.9.868.31650
Fax. + 358.9.868.31651
www.agenttiliitto.fi

Finnish Industries
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Etelaranta 10
P.O.Box 30
00131 Helsinki
Tel. + 358.9.42020
Fax. + 358.9.42022299
www.ek.fi

Finnish Farmers´ Union - MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
Simonkatu 6
P.O.Box 510
00101 Helsinki
Tel. + 358.204131
Fax. + 358.9.204132425
www.mtk.fi

Federation of Finnish Commerce
Suomen Kaupan Liitto
Eteläranta 10
P.O.Box 340
00131 Helsinki
Tel. + 358.9.172 850
Fax. + 358.9.172 851 20
www.suomenkauppa.fi

Bank of Finland
Suomen Pankki
Snellmaninaukio
P.O.Box 160
00170 Helsinki
Tel. + 358.108311
Fax. + 358.9.174.872
www.bof.fi

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice