Francie

Vnitropolitická charakteristika

 • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
 • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
 • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Francie je podle Ústavy přijaté za prezidenta Ch. de Gaulla 4. 10. 1958 (tzv. Ústava V. republiky) parlamentní demokratickou republikou s poloprezidentským systémem.

Cílem úpravy francouzských ústavních institucí z roku 1958 bylo posílit výkonnou moc státu oproti předchozímu období, kdy ústava připisovala příliš velké pravomoci zákonodárným orgánům, což mělo za následek politickou nestabilitu v zemi (časté vyslovování nedůvěry vládě ze strany parlamentu).

Hlavní znaky současného politického systému:

Prezident republiky volený na období 5 let přímou všeobecnou volbou. Jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh rovněž členy vlády.

Současný prezident: Nicolas SARKOZY, nástup do funkce 16. května 2007

Dvoukomorový parlament:
Národní shromáždění - 577 členů volených na 5 let většinovým systémem v přímých dvoukolových volbách, od června. 2007 předsedá Národnímu shromáždění Bernard ACOYER (UMP).

Senát - 321 členů volených nepřímo na 9 let (třetina obměňována po 3 letech), od r. 1998 Christian PONCELET (UMP).

Hlavní politické strany:

Pravice:

 • Unie pro lidové hnutí (UMP - Union pour un Mouvement Populaire)
 • Nová unie pro francouzskou demokracii (UDF - Nouvelle Union pour la Démocratie Française)
 • Národní fronta (FN - Front National)

Levice:

 • Socialistická strana (PS - Parti socialiste)
 • Francouzská komunistická strana (PCF - Parti Communiste Français)
 • Zelení (Verts)

Významnější strany na extrémech politické scény:

Extrémní pravice

 • již jmenovaná Národní fronta (FN - Front National)
 • Národní republikánské hnutí (MNR - Mouvement National Républicain)

Extrémní levice:

 • Dělnická síla (FO - Force Ouvri?re)
 • Revoluční komunistická liga (LCR - Ligue Communiste Révolutionnaire)
 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Prezident je volen v přímých všeobecných volbách na principu absolutní většiny (ve 2. kole). 5. 5. 2002 byl znovu zvolen odstupující prezident Jacques CHIRAC, zakladatel politické strany RPR. Počínaje funkčním obdobím 2002 - 2007 je délka mandátu prezidenta 5 let.  V prvním trimestru 2007 začala ve Francii předvolební prezidentská kampaň, do které Ústavní rada v pondělí 19.3.2007 potvrdila 12 kandidátů. Hlavními kandidáty byli Nicolas Sarkozy za konzervativní vládní Svaz pro lidové hnutí, Ségol?ne Royalová za Socialistickou stranu a François Bayrou za centristický Svaz pro francouzskou demokracii. Dále se o úřad prezidenta ucházeli antiglobalista José Bové, předseda krajně pravicové Národní fronty Jean-Marie Le Pen, na druhé straněpolitického spektra kandidátka komunistické strany Marie-George Buffetová. Zelené reprezentovala Dominique Voynetová. Ostatními kandidáty byli představitelé okrajových stran a hnutí. První kolo voleb se konalo dne 22. dubna. Jako obvykle, v tomto kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu nezískal a o prezidentském postu rozhodlo 6. května kolo druhé.    Vítězství Nicolase Sarkozyho a pravice pravděpodobně přinese uvolnění francouzského pracovního trhu; vítězství Ségol?ne Royalové a levice by vedlo k vyššímu zdanění a vyšším nákladům pro podnikatele.

Dne 6. 5. 2007 zvítězil v druhém kole prezidentských voleb Nicolas Sarkozy. Na příštích pět let se v pořadí již šestým prezidentem francouzské V. republiky stal přesvědčivým vítězem kandidát vládní UMP (Union pour le Mouvement Populaire. Pro pravicového kandidáta hlasovalo 53,06 % voličů, zatímco socialistka Segolene Royalová získala 46,94 % hlasů. Volební účast 84,8 %, nejvyšší od roku 1981 svědčí o nebývalém zájmu Francouzů o letošní prezidentské volby, a dává tak vítězi voleb silný politický mandát. Dne 16. května převzal Nicolas Sarkozy oficiálně úřad z rukou odcházejícího Jacquese Chiraka.

P o prezidentských volbách následovaly v červnu volby parlamentní.

         Prezident je v režimu V. republiky klíčovým, určujícím činitelem. Předseda vlády je spíše nevýraznou politickou veličinou. Národní shromáždění je vnímáno jako  komora bez velkých pravomocí, klíčový význam pro rozpočet má ministerstvo financí (běžně zmrazuje výdajové kredity). Senát je vnímán jako zpátečnická pravicová parlamentní komora bez velkého vlivu. Velká debata se vede okolo tématu regionalizace.  V regionech je zosobněním autority státu prefekt, který zpravidla požívá velké úcty.

Pravomoci prezidenta:

 • po konzultaci s předsedou vlády a předsedy obou komor parlamentu může rozpustit Národní shromáždění
 • podepisuje zákony
 • může podrobit referendu každý zákon týkající se organizace veřejných institucí nebo směřující k ratifikaci smlouvy
 • v případě ohrožení státu přebírá po konzultaci s předsedou vlády, předsedy obou komor parlamentu a předsedou Ústavního soudu mimořádné pravomoci
 • osobně řídí zasedání vlády.
 

2.3. Složení vlády

Složení vlády k 18. 5. 2007

Dne 18.5.2007, tedy dva dny po svém jmenování do funkce, jmenoval prezident Nicolas Sarkozy novou vládu. Předsedou vlády se stal Francois Fillon. V jeho 15 členém týmu - předcházející vláda premiéra Dominiqua de Villepin měla 32 členů, vláda Raffarina měla 41 členů - zasedne 7 žen a 8 mužů. Kromě zástupců UMP jsou v ní zastoupeni i socialista a centrista.

Vláda jmenovaná 19. června 2007 (po legislativních volbách ze dne 10. a 17. června 2007)

François Fillon - předseda vlády

 

Ministři (v protokolárním pořadí)

 

Jean-Louis Borloo - místopředseda vlády (Ministre d`Etat, tedy č. 2 vlády), ministr životního prostředí, trvale udržitelného rozvoje, dopravy a energie

Christine Lagarde - ministryně hospodářství, financí a zaměstnanosti

Mich?le Alliot-Marie - ministryně vnitra, zámořských teritorií a nižších územně správních celků

Bernard Kouchner - ministr zahraničních a evropských záležitostí

Brice Hortefeux - ministr pro imigraci, integraci, národní identitu a rozvoj

Rachida Dati - ministryně spravedlnosti

Xavier Bertrand - ministr práce, sociálních věcí a solidarity

Xavier Dacros - ministr školství

Valérie Pécresse - ministryně vysokého školství a výzkumu

Hervé Morin - ministr obrany

Roselyne Bachelot-Narquin - ministryně zdravotnictví, mládeže a sportu

Christine Boutin - ministryně bydlení a města

Michel Barnier - ministr zemědělství a rybolovu

Christine Albanel - ministryně kultury a komunikace, mluvčí vlády

Eric Woerth - ministr pro státní rozpočet, veřejné finance a veřejnou správu

 

Státní tajemníci

Roger Karoutchi - stání tajemník pověřený vztahy s parlamentem (při Úřadu předsedy vlády)

Eric Besson - státní tajemník pověřený prognózou a hodnocením veřejných politik (při Úřadu předsedy vlády)

Laurent Wauquiez - státní tajemník, mluvčí vlády (při Úřadu předsedy vlády)

Martin Hirsch - vysoký komisař pověřený agendou solidarity proti chudobě (při Úřadu předsedy vlády)

Dominique Bussereau - státní tajemník pověřený dopravou (při ministerstvu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje)

Nathalie Kosciusko - Morizet - státní tajemnice pověřená životním prostředím (při ministerstvu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje)

Hervé Noveli - státní tajemník pověřený podnikáním a zahraničním obchodem (při ministerstvu hospodářství, financí a práce)

Luc Chatel - státní tajemník pověřený spotřebou a turismem (při ministerstvu hospodářství, financí a práce)

Christian Estrosi - státní tajemník pověřený zámořskými teritorii (při ministerstvu vnitra, zámořských teritorií a nižších územně správních celků)

Jean-Pierre Jouyet - státní tajemník pověřený evropskými záležitostmi (při ministerstvu zahraničních a evropských záležitostí)

Jean - Marie Bockel - státní tajemník pověřený spoluprácí a frankofonií (při ministerstvu zahraničních a evropských záležitostí)

Rama Yade - státní tajemnice pověřená zahraničními věcmi a lidskými právy (při ministerstvu zahraničních a evropských záležitostí)

Valérie Létard - státní tajemnice pověřená solidaritou (při ministerstvu práce, sociálních věcí a solidarity)

Alain Marleix - státní tajemník pověřený veterány )při ministerstvu obrany)

Bernard Laport - státní tajemník pověřený mláděží a sportem (při ministerstvu zdravotnictví, mláděže a sportu)


Fadela Amara - státní tajemnice pověřená urbanismem (při ministerstvu bydlení a města )

André Santini - státní tajemník pověřený veřejnou správou (při ministerstvu pro státní rozpočet, veřejné finance a veřejnou správu)

 

 

 

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • EbiTahiCykl - aneb o putování po ostrovech Francouzské Polynésie. - Víte, co to je EbiTahiCykl? Poslechněte si povídání Vladimíra Kroce se Slávkou Chrpovou a Jiřím Grygarem o putování po ostrovech Francouzské Polynésie.
 • Ostrov Reunion - Reunion očima cestovatele Víta Štěpánka.
 • Martinik. Vypráví Václav Sochor. - Na Martinik, do karibského souostroví Malé Antily, nás zavede Václav Sochor.
 • Psí spřežení - Radek Havrda: psí spřežení na La Grande Odyssée
 • Marseille - kulturním městem Evropy r. 2013 - Marseille je francouzské město, které jistě stojí za to vidět. V r. 2013 bude i kulturním městem Evropy, dodává nás spolupracovník Jan Šmíd.
 • Ráj s ropnými vrty; Den mrtvých v Mexiku; slon a drak; Francie v proměnách času - Ráj s ropnými vrty (E. Chávez, V. Lopéz, M. Veselý). Jak slaví Den mrtvých v Mexiku? (A. Ugalde). Indie a Čína – slon a drak (Z. Štipl). Svět a migrace: Francie, země v proměnách času (D. Ašenbryl).
 • Výstup na Mont Blanc - Se zpravodajem Petrem Vavrouškou jsme si obuli horolezecké boty a pod dohledem vůdce Josefa Šimůnka vyšplhali na Mont Blanc.
 • Kanalizační systém Paříže - Paříž pod sebou skrývá ještě jedno “město“. Skládá se z klenutých chodeb, stok a tunelů. Do labyrintu kanalizačního systému nás zavedl zpravodaj Jan Pokorný.
 • Heřman - cesta za snem - \"Heřman - cesta za snem\", tak se jmenuje film, který dokumentuje cestu vozíčkáře Heřmana Volfa na handbiku z Prahy do Paříže. Spolu s ním bude hostem pořadu Světem křížem krážem režisér Miloslav Doležal.
 • Írán – Cena Homo Homini; Zemřít ukamenováním; Stopy kolonialismu (4) – Britská a francouzská Afrika; Čína v kosmu; Finské pohyby - Zaostřeno na Írán – Cena Homo Homini (Š. Pánek). Zemřít ukamenováním (F. Haerinejad). Stopy kolonialismu (4. díl) – Britská a francouzská Afrika (L. Kropáček). Čína v kosmu (T. Koukolík). Svět a migrace: Finské pohyby (D. Ašenbryl).
 • Slavíček: Bašta mezi žabožrouty. Jak Japonci nakupují. V Egyptě se na migraci zatím čeká - Bašta mezi žabožrouty (J. Slavíček). Japonsko (4. díl) - Jak Japonci nakupují a čeho si užívají? (M. Rychlík). Svět a migrace: V Egyptě se na migraci zatím čeká (D. Ašenbryl).
 • Zámky ve Francii - Jak vypadá zámek ve Francii, který svou krásou zastíníl i králův palác? Jaký byl osud jeho majitele? Poslechněme si v reportáži Jana Šmída.
 • Středověké městečko nedaleko Paříže - Podívali jsme do repliky středověkého městečka nedaleko Paříže, kde mají i cvičené orly. Podrobnosti nám přinesl zpravodaj Jan Šmíd.
 • Champagne - S reportérem Janem Šmídem jsme se podívali do kraje Champagne, kde žije také jedna z našich rodaček. Provedli nás tímto kouzelným krajem a ukázali tajemná zákoutí.
 • Zoologická zahrada nedaleko Paříže - Nedaleko od Paříže se nachází unikátní zoologická zahrada. Volně tu pobíhají divoké šelmy, sloni či zebry. Co je zde nejkrásnější zjišťoval, i od krajanů, zahraniční zpravodaj Jan Šmíd.
 • Ferraty - Kde všude najdete jištěné horské cesty klettersteigy neboli ferraty, jaká obtížnost je pro koho nejvhodnější, které působivé skalní výhledy jsou blízko českých hranic a další ferratové informace.
 • Antarktida a do Namibie (4), Korsika - Výprava na Antarktidu a do Namibie (4. část): Domorodé kmeny v Namibii (K. Wolf, J. Vozábová). Stereotypy: Korsika - \"ostrov cti\" (D. Ašenbryl).
 • Moje Francouzská kuchyně - Moje Francouzská kuchyně, to je název unikátní knihy od Augusta Escoffiera, který je považován za krále francouzských kuchařů. Zpravodaj Jan Šmíd si pro nás přichystal reportáž přímo z místa jeho narození.
 • Pierre-Auguste Renoir a jeho dům - Zavítali jsme do domu slavného impresionistického malíře Pierra-Augusta Renoira a pokusili se poodhalit, proč v něm velký umělec nechtěl bydlet, i když je architektonickým skvostem.
 • Pomyslně jsme si zajeli do Francie, abychom navštívili Versailles a okusili výtečné, leč velice drahé pokrmy jedné luxusní restaurace. Dozvěděli jsme se, proč si náš zpravodaj Jan Šmíd myslí, že tam byl snad už každý Čech. Poslechněte si: Pomyslně jsme si zajeli do Francie, abychom...
 • Navštívili jsme společně s nevidomými lidmi pařížský hřbitov kde leží Louis Braille. Poslechněte si: Navštívili jsme společně s nevidomými lidmi...
 • Vydali jsme se na výlet do Marseille, podívat se na kulturní i historické památky. Poslechněte si: Vydali jsme se na výlet do Marseille, podívat...
 • Nepálky se zbraní v ruce (B. Knotková-Čapková). Ekoautem do Indie (16. díl, S. Miler). "Ostrov cti" Korsika (D. Ašenbryl). Zapomenuté cesty Hanzelky a Zikmunda (7. díl, M. Janáč). Poslechněte si: Nepálky se zbraní v ruce (B. ...
 • Společně jsme s Janem Šmídem sledovali diskuzi o architektonické budoucnosti Paříže. Zajímalo nás jak se bude měnit tvář "kulturního centra Evropy". Poslechněte si: Společně jsme s Janem Šmídem sledovali...
 • Květinová města ve Francii jsou ukázkou všudypřítomné péče o své okolí. Zahraniční zpravodaj, Jan Šmíd, navštívil jedno z nich, Annecy. Francouzi se o něj naučili starat takovým způsobem, že už si to ani jinak nedovedou představit. Poslechněte si: Květinová města ve Francii jsou ukázkou...
 • Po stopách Amélie z Montmartru nebo za tajemstvím Šifry mistra Leonarda se vydal Jan Śmíd. Poslechněte si: Po stopách Amélie z Montmartru nebo za...
 • Při procházce Paříží by vás možná nenapadlo, že mnoho krásných budov francouzského kulturního dědictví, patří bohatým arabským obchodníkům. Zamýšlel se nad tím Jan Šmíd. Poslechněte si: Při procházce Paříží by vás možná...
 • Peter Mayle je autorem knihy Rok v Provence. Díky ní se do tohoto regionu vypravilo mnoho lidí. Po spisovateli tam pátral i Jan Šmíd. Poslechněte si: Peter Mayle je autorem knihy Rok v Provence....

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice