Indie

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Indie je členem OSN, Sdružení zemí jižní Asie pro regionální spolupráci ( SAARC), britského Společenství (Commonwealth), G 77, MMF, Světové obchodní organizace (WTO), G 20. Dále je Indie zakládajícím státem seskupení SAPTA (dohoda o preferenčním obchodu) a je též členem Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, organizace sdružující 14 států ze 3 kontinentů ( Asie, Afrika, Austrálie ). Vůči ASEAN získala Indie v roce 1995 statut " full dialogue partner".

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Indie je signatářem Smlouvy o volném obchodu mezi zeměmi jižní Asie (SAFTA)

V jednání je Smlouva o obchodu a investicích se zeměmi ASEAN a , rámcová Smlouva se zeměmi skupiny BIMSTEC v oblasti jižní Asie, dále Smlouva se zeměmi Zálivu a skupiny MERCOSUR.
ndie je signatářem Smlouvy o volném obchodu mezi zeměmi jižní Asie (SAFTA)

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Uvedeny jsou pouze smlouvy ekonomicko-obchodního charakteru. Sukcese do bývalých československých smluv se uskutečnila v 6/2001.

Dohoda o hospodářské spolupráci - Dillí 1959
Dohoda o hospodářské spolupráci - Praha 1964
Dohoda o založení výboru pro hospodářskou a obchodní spolupráci - Praha 1966
Dohoda o spolupráci v oblasti vědy, techniky a průmyslu - Praha 1974
Dohoda o zamezení dvojího zdanění - Dillí 1986

Smlouvy uzavřené s ČR :

Obchodní dohoda - Dillí 1993
Dohoda o letecké dopravě - Dillí 1997
Dohoda o zamezení dvojího zdanění - Praha 1998
Dohoda o podpoře a ochraně investic - Praha 1998

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice