Indonésie

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

OSN, UNESCO, UNCTAD, UNIDO, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNIO, UNDRO, UNCHR, UNPROFOR, WHO, WMO, FAO, ILO, ICAO, WFP, ITU, IAEA, IATA, ESCAP, IDA, IMF, IFC, WTO, ASEAN, ARF, AFTA, APEC, HNZ, OPEC, OIK, ASEM, CGI, WB, ADB, IDB, IBRD.

ASEAN a AFTA
Z hlediska regionální spolupráce je pro Indonésii nejdůležitější členství v ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Šest původních členů ASEAN (Brunej, Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur a Thajsko) uzavřelo v roce 1992 dohodu o založení zóny volného obchodu AFTA (ASEAN Free Trade Area). Od 1. ledna 2002 byla AFTA uvedena do života.

Obchody v rámci zóny volného obchodu členských zemí AFTA se realizují v Preferenčním celním režimu. V budoucnu by měla být AFTA dále rozšířena o Vietnam (2006), Laos a Myanmar (2008), Kambodžu (2010). Původních šest zemí se zavázalo odstranit veškerá cla do roku 2010 a noví členové do roku 2015.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Účast Indonésie v mnohostranných smlouvách a dohodách vyplývá z jejího členství v jednotlivých mezinárodních organizacích.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Platné smlouvy

1. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Indonéské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Jakarta, 31.05.1958

2. Dohoda o spolupráci ve vědě, školství a kultuře mezi Československou republikou a Indonéskou republikou

Jakarta, 31.05.1958

3. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou

Praha, 29.05.1961

4. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou o platebních závazcích Indonésie a Protokol

Praha, 22.09.1967

5. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o konsolidaci indonéských závazků z dluhů

Praha, 03.06.1971

6. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

Praha, 10.05.1972

7. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě, sjednaná výměnou nót

Jakarta, 18.01.1986

8. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol

Jakarta, 04.10.1994

9. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót

Jakarta, 28.04.1995

10. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic

Praha, 17.09.1998

Podepsané smlouvy

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany (dosud nevstoupila v platnost)

Jakarta, 21.11.2006

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse

surf-bali: levné ubytování na Bali (17.05.12 03:53)

Zdravíme všechny, nabízíme levné ubytování na Bali, v domě s bazénem, v jižní části poloostrova Bukit, cca 10min od letiště. Veškeré info a kontakty na www.surf-bali.cz ALOHA (reagovat)


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice