Indonésie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

Republic of Indonesia (Republik Indonesia), Indonéská republika

 

1.2. Rozloha

 • 1 910 mil. km2 pevnina
 • 7 966 mil. km2 vodní plocha (17 508 ostrovů)
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 240 mil. (Světová banka, odhad r. 2006)
 • hustota zalidnění 100 obyv./km2 (Jáva 1000 obyv./km2)        
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva 67 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 1,93 %
 

1.5. Národnostní složení

 • nejpočetnější původní etnika: Jávanci, Sundánci, Madurijci, Minangkabauové, Buginijci, Batakové, Balijci
 • nejpočetnější imigrovaná etnika: Číňané (5 mil), Arabové, Indové
 

1.6. Náboženské složení

 • muslimové (88 %), protestanti (5 %), katolíci (3 %), hinduisté (2 %), buddhisté (1 %)
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úředním jazykem je indonéština (Bahasa Indonesia), jejíž základ tvoří malajština doplněná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou používány místní jazyky (jávština, sundánština, atd.). Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Indonésie se skládá z 33 provincií (vč. zvláštních provincií Yogyakarta, Aceh, Západní Papua a samostatného okresu Jakarta). V čele provincie stojí guvernér volený na 5 let provinčním parlamentem. Od ledna 2001 vzniklo 357 regenství (regencies), které by se měly postupně stát základní administrativní jednotkou decentralizované Indonésie.

 • hlavní město : Jakarta, 11 mil. obyvatel
 • další velká města : Surabaya 4,5 mil., Bandung 3,2 mil., Medan 1,7 mil.
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

indonéská rupie (1 USD = 9120 IDR k 27.9.2007)

(v omezené míře je možné platit v USD, ve vybraných hotelech, cestovních kancelářích, soukromých obchodech s elektronikou se smluvními cenami  apod.).

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

r. 2007:

 • 1.1. Nový rok
 • 20.1. Islámský Nový rok
 • 18.2. Čínský Nový rok
 • 19.3. Nový rok Hindu (hind.)
 • 31.3. Narození proroka Mohameda
 • 6.4. Velký pátek (kř.)
 • 17.5. Nanebevzetí Ježíše Krista
 • 1.6. Den osvícení Buddhy
 • 11.8. Nanebevzetí proroka Mohameda
 • 17.8. Den nezávislosti (st.sv.)
 • 14.9. - 13.10. Postní měsíc Ramadán (islám.)
 • 13. - 14.10. Hari Idul Fitri (islám.)
 • 20.12. Den oběti Idul Adha (islám.)
 • 25.12. Narození Ježíše Krista

Obvyklá pracovní doba je od 7 – 8 hod do 16 – 17 hod. Na venkově začíná pracovní den dokonce ještě dříve, ale o to dříve končí. Prodejní doba bývá od 10:00 hod do 21:00 hod. O víkendech bývá o soukromých obchodů kratší, supermarkety a shopping centra mají otevřeno 7 dní v týdnu.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se pouze v košili a kravatě. Řada zvyklostí má původ v islámu. Není obvyklé při setkáních pít alkohol a den se dělí do několika částí mezi modlitby. Ráno kolem šesté hodiny začínají ranní modlitby. Indonésané už v té době musí být umytí a oblečení, proto pro ně začíná den již v brzkých ranních hodinách. Další modlitby probíhají v poledne po dvanácté hodině a mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední. V té době muslimové přeruší práci.

Indonésané jsou zvyklí o cenách smlouvat. Cena bývá smluvní většinou v případech, kdy není uvedena.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Síť nejlepších soukromých nemocnic a poliklinik má dobrou úroveň a je velmi dobře technicky vybavena. Veškeré lékařské výkony jsou poskytovány na komerčním základě, platba je okamžitá, v hotovosti či kreditní kartou. Státní zdravotnictví má nízkou úroveň.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

S účinností od 28. května 2007 mohou držitelé platných cestovních dokladů České republiky obdržet na některých vybraných mezinárodních hraničních přechodech Indonéské republiky tzv. vízum „při příjezdu (on arrival)“, tedy tranzitní vízum na 7 dnů, nebo pobytové vízum na 30 dnů.

Potřebné náležitosti:

1)      platnost cestovního dokladu minimálně 6 měsíců od data vstupu na území Indonéské republiky,

2)      poplatek za tranzitní vízum na 7 dnů ve výši 10,-  USD; poplatek za pobytové vízum na 30 dnů ve výši 25,- USD,

3)      zpáteční letenka/lodní lístek.

Vybrané mezinárodní letecké hraniční přechody:

1)      Jakarta - Soekharno Hatta nebo Halim Perdanakusuma

2)      Denpasar (Provincie Bali) – Ngurah Rai

3)      Yogyakarta – Adisutjipto

4)      Pekanbaru (Provincie Riau) – Sultan Syarif Kasim II

Vybrané mezinárodní námořní přístavy:

1)      Jakarta – Tanjung Priok

2)      Bali (Provincie Bali) – Benoa nebo Padang Bai

3)      Dumai (Provincie Riau) – Yos Sudarso

4)      Semarang (Provincie Střední Jáva) – Tanjung Mas

      Držitelé platných cestovních dokladů České republiky, kteří hodlají pobývat na území Indonéské republiky déle než 30 dnů, musí požádat o udělení příslušného typu víza na velvyslanectví Indonéské republiky v Praze. Povolení k dlouhodobým pobytům podnikatelů, registraci fi­rem a zástupců v IR zařizují zprost­ředkovatelské kanceláře. Účtované částky jsou sice značně vysoké, ale cizinec se pouze obtížně orientuje v byrok­ratické spleti místních úřadů a stává se obětí všudypřítomné korupce. Nižší indonéští úředníci navíc hovoří pouze indonésky. Povolení k pobytu je nutné každý rok obnovovat.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Doporučuje se věnovat maximální pozornost otázce osobní bezpečnosti, průběžně se informovat o aktuální situaci v zemi, včetně otázky rizika, spojeného s aktivitami teroristických a radikálních skupin. Zvýšené riziko je v průběhu náboženských svátků, zvlášť během půstního měsíce Ramadánu, kdy mohou radikální militantní skupiny provádět zastrašující akce.

V posledních letech dochází v Jakartě a dalších místech Indonésie k teroristickým bombovým útokům proti zařízením navštěvovaným cizinci, jako hotelům, restauračním a zábavním podnikům, nákupním a rekreačním střediskům. K poslednímu podobnému útoku došlo 1. října 2005 na Bali.

Dne 27. května 2006 byly indonéské provincie Yogyakarta a Střední Jáva postiženy silným zemětřesením. Cesty do postižené oblasti může komplikovat poškození infrastruktury a probíhající humanitární operace. Vzhledem k vysokému stupni vulkanické aktivity a reálnému riziku erupce sopky Merapi, která se nachází cca 30 km severně od města Yogyakarty, se nedoporučuje do uvedené oblasti cestovat.

Doporučuje se zvážit cestování do provincie Moluky, zvláště do jejího správního střediska Ambonu, kde v důsledku sektářského násilí zahynulo od dubna 2004 nejméně 40 osob a dalších 220 bylo zraněno. Při cestách do provincií Střední, Jižní, Jihovýchodní a Severní Sulawesi se doporučuje maximální opatrnost. Situace zde dlouhodobě nejeví známky zlepšení, dochází zde ke konfliktům a útokům na civilní cíle, včetně prostředků hromadné dopravy. V Poso a Palu v provincii Střední Sulawesi došlo na konci r. 2004 a v r. 2005 k bombovým útokům a vraždám.

V případě cest do provincie Papua se vzhledem k probíhajícímu náboženskému, etnickému a separatistickému konfliktu doporučuje zachovávat maximální opatrnost.

V případě cest do oblasti Západního Timoru se nedoporučuje cestovat mimo správní středisko Kupang.

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jihu Filipín je třeba věnovat pozornost tomu, že teroristická skupina Abu Sayyafa se uchyluje k praktikám únosů zahraničních turistů v jihozápadní oblasti Filipín v těsné blízkosti hranic Indonésie. Tato skutečnost je zdrojem potenciálního bezpečnostního rizika pro zahraniční návštěvníky těch oblastí Indonésie, které se nacházejí v blízkosti rizikového území Filipín, např. oblastí v provincii Severní Sulawesi a zejména území přiléhajících ostrovů.

Návštěvníkům ostrova Lombok, kteří hodlají provozovat vysokohorskou turistiku v okolí sopky Mont Rinjani, se doporučuje využívat k tomuto účelu pouze registrované průvodce a informovat se na místní policii o aktuální situaci v této části ostrova s ohledem na skutečnost, že v okolí sopky operují kriminální gangy, zaměřené na loupežná přepadení zahraničních návštěvníků.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví České republiky
The Embassy of the Czech Republic (Kedutaan Besar Republik Ceko)
Jalan Gereja Theresia 20, P.O.BOX Jakarta 10350
tel. : +62-21-3904075-7, fax: +62-21-3904078
konzulární pohotovost tel: ++62-8161820894
e-mail : jakarta@embassy.mzv.cz, czemb@indosat.net.id
Website: http://www.mfa.cz/jakarta

Velvyslanec je akreditován též v Bruneji, Papui Nové Guineji a na Východním Timoru.

Honorární konzulát České republiky Bali s působností provincie Bali a Nusa Tenggara Barat
Honorární konzul Mr. Graham James
Jalan Pengembak 17,
Sanur, Bali, Indonesia
tel. : 0062-361-286465
fax : 0062-361-286408
e-mail: bali@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát České republiky Surabaya s působností provincie Východní Jáva, Střední Jáva a Zvláštní provincie Yogyakarta.
Honorární konzul Mr. Hermawan Kartajaya
Wisma Dharmala Surabaya 2nd Fl., Suite 5
Jl. Panglima Sudirman 101-103
Surabaya 60271
Indonesia
tel.: ++62-31-5482710
fax: ++62-31-5482709
e-mail: Surabaya@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát České republiky Makassar s působností provincie Jižní Sulawesi, Střední Sulawesi, Severní Sulawesi, Jihovýchodní Sulawesi, Východní Nusa Tenggara (ostrovy Sumba, Flores, Západní Timor), Moluku a Severní Moluku.
Honorární konzul Mr. Alwi Hamu
Jl. Hertasning Raya No. 54
Makassar 90231, South Sulawesi, Indonesia
tel: +62-411-861798
fax: +62-411-441224
e-mail: makassar@honorary.mzv.cz

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Indonésii není v současnosti zastoupena žádná jiná česká instituce.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Nemocnice a záchranka

 • MMC Hospital, Rasuna Said, Jakarta tel: 021-5273473
 • SOS Hospital. Pondok Indah, Jakarta tel: 021-7506001
 • Medikaloka Hospital, Rasuna Said, Jakarta tel: 021-5261118

Policie - Jakarta

 • tel: 021-5234103, tel: 021-5234549

Požárníci - Jakarta

 • tel: 021-6340484
 

1.18. Internetové informační zdroje

KADIN (The Indonesian Chamber of Commerce) http://www.kadin.net.id

NAFED (National Agency for Export Development) http://www.nafed.go.id

BAPPENAS (National Development Planning Board) http://www.bappenas.go.id

Coordinating Minister for Economic Affairs http://www.ekon.go.id

Bank of Indonesia (Central Bank) http://www.bi.go.id

Department of Foreign Affairs http://www.deplu.go.id

Department of Industry and Trade http://www.dprin.go.id

Directorate General of Customs and Excise http://www.beacukai.go.id

National Coordination Board for Investment http://www.bkpm.go.id

BRR (The Rehabilitation and Reconstruction Agency)
/veškeré informace k problamatice Acehu a Niasu/ httt://www.e-aceh-nias.org

 

1.19. Adresy významných institucí

Indonéská obchodní a průmyslová komora
KADIN - Indonesian Chamber of Commerce & Industry
Menara KADIN Indonesia 29th Floor
Jl. H.R.Rasuna Said X-5 Kav 2-3
Jakarta 12950
tel.:+62-21-5274484-86
fax: +62-21-5274486
e-mail: infokadin@kadin-id.or.id
http://www.kadin.net.id

NAFED - National Agency for Export Development
Dharma Niaga Building 5th Floor
Jakarta 10160
Tel.: +62-21-344 8164
Fax: +62-21-385 8850
e-mail: nafed@nafed.go.id
http://www.nafed.go.id

National Coordination Board for Investment
Gedung BKPM
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Tel. +62-21-525 2008-520 4165
Fax. +62-21-522 7609
http://www.bkpm.go.id

Asociace indonéských importérů
GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia)
National Importers Association
Oil Center Building 1st Floor
Jakarta 10350
Tel. +62-21-398 37 395 - 97
Fax. +62-21-398 37 394

Asociace indonéských vývozních podniků
GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia)
Indonesian Exporter Association
Oil Center Building 1st Floor
Jakarta 10350
Tel.: +62-21-398 37 395 - 97
Fax: +62-21-398 37 394

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse

surf-bali: levné ubytování na Bali (17.05.12 03:53)

Zdravíme všechny, nabízíme levné ubytování na Bali, v domě s bazénem, v jižní části poloostrova Bukit, cca 10min od letiště. Veškeré info a kontakty na www.surf-bali.cz ALOHA (reagovat)


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice