Island

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Island je mj. členem NATO, OSCE, OSN, UNCTAD, UNESCO, FAO, ILO, OECD, MMF, ESVO, WTO, IWC, EHP, EFTA, Severské rady, Inmarsat, Intelsat, Interpol.

Island se aktivně zapojuje do práce OSN a plní veškeré své závazky k této organizaci. Angažuje se rovněž v projektu severského akčního programu směřujícího k reformě OSN v hospodářské a sociální oblasti. Island podporuje reformu RB OSN, islandští představitelé podporují požadavky  Německa a Japonska na místa stálých členů RB OSN. Na období 2009–2010 Island kandiduje na místo nestálého člena RB OSN. Na Islandu  funguje od r. 1979 Geotermální výcvikový program OSN. V letech 1997–1999 byl Island zvolen za člena Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). V roce 1999 Island předsedal Severské radě ministrů a Výboru ministrů Rady Evropy.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Nejdůležitější dohodou je z pohledu Islandu Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EEA), definující velmi úzký vztah k EU (většina legislativy EU platí obousměrně i na Islandu, výjimkou především rybolov). Legislativa EU, pokrytá smlouvou EEA, pak musí být Islandem pasivně akceptována. Nad dodržováním EEA bdí společná kontrolní komise ESA. Začátkem roku 2003 byla zahájena jednání o rozšíření Dohody o EHP na budoucí členské země EU. Dohoda byla po obstrukcích Lichtenštejnska podepsána 14. 10. 2003 a vstoupila v platnost 6. 12. 2005. Po vstupu Bulharska a Rumunska do EU byla nová Dohoda o EHP podepsána, vzhledem k odmítavému postoji Norska k rozšíření finančního mechanismu, teprve 29. 3. 2007.

V průběhu roku 2000 byla dokončena jednání o oficiálním přistoupení Islandu k Schengenskému systému, který tak od 25. 3. 2001 získal statut plného člena. Island má také uzavřenu trilaterální dohodu s RF a Norskem o rybolovu v Barentsově moři.

Island má zásadní zájem na participaci v procesu vytváření evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP).

Island nemá vlastní armádu.Vzhledem k oslabení regionálních rizik po zlepšení vztahu NATO-RF byla zrušena v roce 2006 americká základna na Islandu.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Viz kapitola 7.1.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice