Island

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Islandská republika (Lýdveldid Island)
 

1.2. Rozloha

 • 103 000 km2, z toho jezera 2 757 km2, ledovce 11 922 km2, lávová pole a  pustina 64 538 km2.
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 307 672 (31. 12. 2006); 156 576 mužů a 151 096 žen
 • hustota 2,99 obyvatelena km?
 • cca 65 % ekonomicky činného obyvatelstva
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

přírůstek 7 781 lidí, tj. 2,6 %, z toho 5 255 přistěhovalců .

 • 0–14 let – 21,3%
 • 15–64 let – 67,1%
 • 65 a více –11,6%.    
 

1.5. Národnostní složení

94 % obyvatelstva tvoří Islanďané, národnostní menšiny jsou tvořeny především Poláky (cca 6 000, tj. 2 % obyvatelstva, což znamená meziroční nárůst zhruba o 100 %), dále Litevci, Němci a Dáni (zhruba po 1 000 obyvatel; 338 Čechů a Slováků (v roce 2005 cca 136, tedy meziroční nárůst o téměř jeden a půl násobek). Ostatní národnosti představují dohromady 18 563 obyvatel, tj. asi 6 % (meziroční nárůst o téměř 5 000 obyvatel). Podíl ostatních národností se za poslední dekádu více než ztrojnásobil (1,8 % v roce 1996). 

 

1.6. Náboženské složení

82,1 % obyvatel se hlásí k evan­ge­licko­-luteránské církvi (Lutheran Church of Iceland), která je státní církví a biskupy jmenuje president. Římských katolíků je registrováno 2,4 %.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Islandština patří do skupiny skandinávských jazyků; běžná je znalost angličtiny a dánštiny.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Reykjavík – 116 642 obyvatel
 • Kópavogur – 27 525
 • Hafnarfjördur – 23 751
 • Akureyri – 16 651
 • Keflavík – 8 161
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Islandská koruna (ISK), dělí se na 100 aurarů a je plně směnitelná. V praxi jsou ceny evidovány v celých jednotkách. Všechny volně směnitelné měny jsou finančními  institucemi  akceptovány. Průměrný kurs islandské koruny v roce 2006: 1 USD = 69,78 ISK, 1 EUR = 87,72 ISK.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v roce 2008

 • 01. 01. Nový rok
 • 20.–24. 03. Velikonoce (pohyblivý svátek)
 • 24. 04. 1. letní den
 • 01. 05. Svátek práce a zároveň Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek)
 • 12. 05. Letnice (pohyblivý svátek)
 • 17. 06. Den nezávislosti – státní svátek
 • 04. 08. Den obchodu – vždy první pondělí v srpnu
 • 24.–26.12. Vánoce (24. 12. volno od 12 hod.)
 • 31. 12. Silvestr (volno od 12 hod.)

http://www.iceland.is/travel-and-leisure/PracticalInfo/

Obvyklá pracovní a prodejní doba

Úřední hodiny jsou zpravidla od 9:00 do 17:00 hod., některé instituce je mění v letních měsících na dobu od 8:00 do 16:00 hod. Obchody jsou otevřeny od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 hod., v sobotu od 10:00 do 14:00 až 16:00, první sobotu v měsíci do 18 hodin. Některá velká nákupní centra v Reykjavíku mívají otevřeno i v neděli odpoledne (Např. Kringlan). Na Islandu se běžně používají kreditní karty, nejrozšířenější jsou EUROCARD/MASTERCARD a VISA. Banky mají otevřeno pondělí – pátek od 09:15–16:00.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Jednací řeč – Islanďané většinou hovoří kromě mateřštiny ještě anglicky a dánsky. Bezpečnostní situace je dobrá.

Podnebí je ovlivněno Golfským proudem, zimy jsou relativně mírné a léta chladná. Dochází k rychlým a obtížně předvídatelným změnám počasí. Často prší a je prudký vítr. Průměrná teplota v Reykjavíku je v lednu - 0,5 a v červenci 10,6 stupňů Celsia.

Po celý rok platí na Islandu světový čas (GMT), tedy v zimě o 1 hodinu méně než v ČR, v období letního času o 2 hodině méně.

Kurs: 1 Kč = 3,30 ISK (průměrný kurs roku 2006). Kurs ISK podléhá častým změnám, je třeba proto sledovat jeho vývoj. Island není členem EU a tedy ani EMU. Euro se v bankách přijímá a mění (stejně jako v ČR). Rovněž tak větší hotely s mezinárodní klientelou akceptují platby v euro. Cena průměrného jednolůžkového pokoje se pohybuje cca okolo 8 000,- ISK za jednu noc.

Cenová hladina zboží i služeb je mimořádně vysoká. Cena potravin a řady jiného zboží odpovídá cca 3–4 násobku jeho nominální ceny v ČR.

Stát má monopol nejenom na výrobu, ale i na prodej alkoholu. Alkoholické nápoje jsou zatíženy vysokými cly a daněmi a jsou tedy velmi drahé. Kromě piva jsou dostupné jen ve speciálních obchodech „Vínbudín": víno od 800,- ISK, whisky od 3 000 ISK. Ceny v restauracích jsou mnohokrát vyšší v závislosti na kategorii restaurace. Ceny piva se pohybují v rozmezí 350–650 ISK za 0,5l. Konzumace alkoholu na veřejnosti není povolena. Většina turistických ubytoven rovněž nepovoluje prodej a konzumaci alkoholu.

Není dovoleno držet jakékoli byť minimální množství drogy. Tresty za držení, prodej i pašování jsou velmi vysoké.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestách do zemí Evropského hospodářského prostoru se doporučuje kromě Evropského průkazu zdravotního pojištění být vybaven navíc cestovním pojištěním, které pokryje případné další náklady (spoluúčast, repatriace apod.).

 • Pohotovostní telefon: 112 (policie, hasiči aj.)
 • První pomoc: +354-5251000
 • Lékařská pohotovost (Reykjavík) +354-5521230
 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Od 1. 5. 2004 platí v Islandské republice pro vstup a pobyt českých občanů pravidla Evropského hospodářského prostoru (EHP). Český občan tedy pro pobyt kratší 90 dnů nepotřebuje žádné povolení.

Pro cesty na Island potřebuje český občan platný cestovní doklad, kterým je cestovní pas, diplomatický a služební pas, cestovní průkaz a také občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Cestovní doklad musí být platný po celou dobu pobytu.

Od 21.12. 2007 je ČR členem Schengenské úmluvy.

Neexistuje zvláštní přihlašovací povinnost. Zařízení poskytující hromadné ubytování (hotely, penziony, kempy) musejí registrovat a odesílat policii hlášení.

Jsou prováděny přísné kontroly dovozu alkoholických nápojů. Povolen je 1 litr lihovin a 1 litr vína nebo 6 litrů piva, případně pouze 2,25 l vína na osobu starší 20 let; 200 kusů cigaret (nebo 250 g tabáku) na osobu starší 18 let. Je možno dovézt maximálně 3kg potravin v ceně nepřesahující 13 000 ISK. Zakázán je dovoz narkotik, masa a masných výrobků. Zvláštnímu povolení podléhá dovoz zbraní a munice, všech typů telekomunikačních zařízení (kromě 1 mobilního telefonu na osobu), živých zvířat, rostlin a léků nad přiměřenou osobní potřebu. Rybářské a lovecké náčiní použité mimo Island musí doprovázet osvědčení o dezinfekci. Léky jsou povoleny pouze pro osobní spotřebu na dobu pobytu (nesmí přesáhnout spotřebu odpovídající 100 dnů).

Pro provoz motorových vozidel platí předpisy EU/Evropského hospodářského prostoru.

Další informace lze získat na následujících telefonních číslech:

Letiště Keflavík
tel. + 354 4250 650
fax + 354 4215 166

Celní orgány Reykjavík
tel. + 3545600 581
fax + 354 5625 826
www.tollur.is

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Island je vyspělou demokratickou evropskou zemí, ve které cizincům nehrozí z politického ani obecného pohledu žádná mimořádná nebezpečí.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Česká republika nemá na Islandu zastupitelský úřad. V teritoriu působí pouze Honorární konzulární úřad, který úzce spolupracuje s Velvyslanectvím ČR v Norsku, do jehož náplně přísluší i problematika Islandu.

Velvyslanectví ČR v Norsku

Fritzners gate 14
N - 0244 Oslo
tel. : + 47 2212 1030, + 47 2212 1031
fax : + 47 2255 3395
e-mail : oslo@embassy.mzv.cz
web : www.mzv.cz/oslo

Konzulární odbor
tel . : + 47 2212 1034, mobilní telefon KO (pomoc v nouzi): + 47 9261 1283
fax : + 47 2254 8332
e-mail : oslo@embassy.mzv.cz

Obchodně ekonomický úsek
tel. : + 47 2212 1036, + 47 2212 1031
fax : + 47 2255 3395
e-mail : commerce_oslo@mzv.cz

Honorární konzulát na Islandu

pan Jón Ólafsson
honorární konzul (anglicky a islandsky)
Fríkirkjuvegur 3
101 Reykjavík
Island

tel.: + 354 5870 860
fax: + 354 5680 645
mob.: + 354 8971 506
e-mail: reykjavik@honorary.mzv.cz

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Islandu nemá v současné době vlastní zastoupení žádná z českých institucí. V teritoriu nepůsobí ani žádné organizační složky českých hospodářských subjektů.  

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňová volání

 • Pohotovostní telefon: 112 (policie, hasiči aj.)
 • První pomoc: +354-5251000
 • Lékařská pohotovost (Reykjavík) +354-5521230
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.government.is  – oficiální portál islandské vlády a jednotlivých ministerstev
 • www.althingi.is - islandský parlament (Althingi)
 • www.hugmot.is/ssafn/english   – islandský portál
 • www.iceland.org/foreign.html – MZV Islandu            
 • www.centrum.is/icerew/daily.html  – Iceland Daily     
 • www.icenews.is/daily1.html – zprávy
 • www.icetrade.is   – Islandská obchodní rada
 • www.sedlabanki.is  – ekonomické statistiky  Bank of Iceland (Centrální banka)
 • www.gulalinan.is  – žluté stránky
 • www.simaskra.is – telefony
 • www.mmedia.is/fv – islandské podniky
 • www.statice.is– Statistický úřad, všeobecné statistické údaje                        
 • www.tollur.is  – Celní úřad
 • www.vegag.is  – informace o sjízdnosti silnic (i v angličtině)
 • www.vedur.is  – informace o počasí (i v angličtině)
 • www.goiceland.org  –- všeobecné informace
 • www.visiticeland.com  – všeobecné informace
 • www.utl.is  – Imigrační úřad
 • www.omxgroup.com - reykjavíkská bursa (OMX Nordic Exchange in Iceland)
 • www.invest.is - Invest in Iceland Agency
 

1.19. Adresy významných institucí

Na Islandu působí obchodní komora se standardním zaměřením činnosti, tzn. že se zabývá informacemi o obchodních možnostech, zprostředkovatelským servisem a zajišťováním vybraných služeb pro své členy.

Kontaktní adresa obchodní komory:

THE ICELAND CHAMBER OF COMMERCE
/Verslunarrád Íslands/
Hús verslunarinnar
Kringlan 7
103 REYKJAVÍK
ICELAND

Telefon : + 354 5886 666
Telefax : + 354 5686 564
E-mail : vilhjalmur@chamber.is
Internet : http://www.chamber.is

Kontaktní adresa Obchodní rady (zaměřená na islandský export) :

THE TRADE COUNCIL OF ICELAND
/Útfluntningsrád Íslands/
Borgartún 35
P.O.Box 1000
121 REYKJAVÍK
ICELAND

Telefon : + 354 5114 000
Telefax : + 354 5114 040
E-mail : tradecouncil@icetrade.is
Internet : http://www.icetrade.is

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice