Itálie

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Italská republika (Repubblica Italiana)
 

1.2. Rozloha

 • 301 338 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 57 478 000 (sčítání lidu v roce 2001)
 • Hustota na km2: 187
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 61,4 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 0,07 %
 

1.5. Národnostní složení

 • 98 % Italů

K dalším jazykovým či etnickým skupinám patří:

 • německá (Alto Adige)
 • slovinská (Friuli - Venezia Giulia)
 • francouzská (Valle d´Aosta)
 • cikánské (rómská, sintská)
 • africké, asijské
 

1.6. Náboženské složení

 • 97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání
 • 1,5 % se hlásí k valdenské evangelické církvi
 • ostatní jsou muslimové a nedefinovaní
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • italština

V oblastech se zvláštní autonomií rovněž:

 • němčina (Alto Adige)
 • slovinština (Friuli - Venezia Giulia)
 • francouzština (Valle d´Aosta)
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 20 oblastí (krajů, regionů), 103 okresů (provincií),8.100 obcí

Hlavní město:

 • Řím (Roma) - 2,800.000 obyvatel

Další velká města:

 • Milán (Milano) - 1 400 000
 • Neapol (Napoli) - 1 100 000
 • Turín (Torino) - 1 100 000
 • Palermo - 700000
 • Boloňa (Bologna) - 400 000
 • Florencie (Firenze) - 400 000

Souborové přílohy:

 • Mapa správmího členění Itálie (523 kB)
  http://download.czechtrade.cz/odsi.asp?id=26545

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • EURO
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky v Itálii, kdy státní průmyslové podniky, úřady, obchody a další služby občanům bývají uzavřeny:

 • 1. ledna - Nový rok
 • 6. ledna - Tří králů

Pohyblivé velikonoční svátky:

 • 25. dubna - Den osvobození
 • 1. května - Svátek práce
 • 2. června - Založení Italské republiky
 • 15. srpna - Nanebevstoupení
 • 1. listopad - Všech svatých
 • 8. prosince - Neposkvrněné početí
 • 25. a 26. prosince - Vánoční svátky

V různých obdobích v průběhu celého roku jsou v jednotlivých velkých městech slaveny církevní svátky, během nichž je vše uzavřeno.

Prodejní doba ve velkých obchodních domech je zpravidla od 9.00–13.00, 16–20.00/23.00 hod. Obchody jsou otevřeny i v sobotu se stejnou otevírací dobou. Hypermarkety mívají po dobu letního času otevřeno po celý den i v neděli.

Obvyklá prodejní doba obchodů : 9.00–13.00 a 16–19.30, zavírací den pondělí dopoledne. Obchody s potravinami otevírají dříve a zavírací den je čtvrtek odpoledne.

Tyto údaje jsou velmi orientační, protože každý obchodník si může stanovit otevírací dobu podle svého uvážení. Jsou tedy značné rozdíly, pramenící též z velikosti a umístění lokality, roční doby a turistického ruchu.

V Itálii předepisuje zákon, že každý obchodník musí vydat pokladní blok nebo jiný daňový doklad a zákazník je povinen jej při namátkové kontrole ze strany finanční policie předložit. Za porušení předpisu ukládá finanční policie nemalou pokutu jak majiteli podniku, tak i spotřebiteli.

Restaurace mají od 15.00 do cca 19.30 obvykle zavřeno.

Obvyklá pracovní doba v úřadech a ministerstvech od 9.00, 9.30 až do 13.00 hod. V odpoledních hodinách začíná provoz od 15.00, 15.30 až do 19.00 hod. Styk s veřejností bývá v mnohých případech omezen pouze na dopolední hodiny.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pravidelně v měsíci srpnu, obzvláště z důvodu tzv. „čerpání celostátní dovolené“, bývají uzavřeny velké průmyslové podniky, úřady, obchodní domy, různé služby občanům. V mnohých soukromých podnicích a menších obchodech je otevírací doba omezená. Ceny průmyslového zboží, potravin, zvláště pak ve střediscích zvýšeného turistického ruchu bývají zpravidla vyšší než v průběhu roku.

Naopak muzea, kulturní památky, církevní chrámy, hrady, zámky, výstavy mívají v období prázdnin prodloužené otevírací hodiny a vychází maximálně vstříc návštěvníkům Itálie. Do kostelů nelze vstupovat s odhalenými rameny a v krátkých kalhotách.

Vatikánská muzea jsou otevřena zdarma každou poslední neděli v měsíci.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Před každou cestou do Itálie by měli čeští občané uzavřít především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci. Bezplatná lékařská péče je poskytnuta v rámci tzv. první pomoci ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích je poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300,- EURO na den výše podle typu zařízení a péče.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

V souvislosti se vstupem ČR do EU se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu do 3 měsíců platí pouze registrační povinnost pro ubytovatele. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při delším pobytu než 3 měsíce je třeba požádat o povolení k pobytu (carta di soggiorno) na policii v místě pobytu. Jako cestovní doklad je kromě cestovního pasu možné používat i občanské průkazy typu identifikační karty, vydané po roce 1993, tzn. od vzniku České republiky. U řidičů se vyžaduje technický průkaz, řidičský průkaz, zelená karta a ověřený překlad českého řidičského průkazu nebo mezinárodní řidičský průkaz. Očkovací průkaz je nutný pro domácí zvířata, stáří vakcinace v rozmezí 12 – 20 dnů.  

Za použití dálnic se vybírá mýtné (pro orientaci je možno uvést, že každých 100 ujetých km stojí 5,- EURO). Dálnice ve směru od Salerna a jižně do Kalábrie, Sicílie nejsou zpoplatňovány. Při parkování je vhodné používat centrální záchytná parkoviště na okraji velkoměst, v centru se parkuje obtížně. Doprava po železnici je dražší než doprava autobusy. Jízdenky na městskou dopravu je třeba zakoupit předem, všechny zastávky jsou na znamení. Před cestou do Itálie bývá vhodné si zjistit, zda právě neprobíhá nebo se chystá stávka (letištního personálu, dopravy železniční a autobusové, prodejců pohonných hmot atd.). Informace o probíhajících stávkách lze nalézt na internetové adrese italského ministerstva dopravy a infrastruktur: www.infrastrutturetrasporti.it - rubrika: Calendario scioperi nazionali.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Bezpečnostní situace v Itálii a bezpečnostní rizika pro zahraniční návštěvníky odpovídají běžným standardům členských zemí EU.Na celém území Itálie dochází velmi často ke kapesním krádežím a krádežím automobilů. Doporučuje se nenakupovat cenné zboží a elektroniku u pouličních prodejců a na trzích, požadovat vždy daňový doklad a uzavřít před cestou pojištění pro případ úrazu a neodkladného léčení.

Místa, v nichž je třeba dbát zvýšené opatrnosti jsou Kampánie, Apulie, Kalábrie, Sicílie.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Velvyslanectví ČR v Římě

Via dei Gracchi 322

00 192 Roma

Tel. 0039/063609571

Fax 0039/063244466

Mimo pracovní dobu – konzulární pohotovost 0039/335 310 450   

Konzulární oddělení – tel/fax shodný se ZÚ – viz výše

E-mail rome@embassy.mzv.cz

E-mail obchodně-ekonomického oddělení commerce_rome@mzv.cz

www.mzv.cz/rome

Konzulární teritoriální působnost : Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,  Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Generální konzulát ČR v Miláně (činnost GK bude ukončena ke 30.6.2008)

Via G. B. Morgagni 20

20 192 Milano

Tel. 0039/0229403051

Fax  0039/0229404401

Mimo pracovní dobu – konzulární pohotovost 0039/348 311 76 07

E-mail milan@embassy.mzv.cz

www.mzv.cz/milan

Konzulární teritoriální působnost: Valle d´Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana 

Honorární konzuláty

HK Neapol – pan Angelo Ruoppolo

Corso Umberto I, 275             

80 138  Napoli                                    

Tel. 0039/081268784 (KO), 081265933 

Fax 0039/081267336

E-mail naples@honorary.mzv.cz

Teritoriální působnost: Campania, Basilicata, Calabria

HK Udine – pan Paolo Petiziol

Via San Francesco 34                                     

33 100 Udine

Tel. 0039/0432509445

Fax 0039/0432298126

E-mail udine@honorary.mzv.cz  

Teritoriální působnost: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige

HK Palermo – pan Andrea Marchione

Via Quintino Sella 76

90 141 Palermo

Tel: 0039/091589680

Fax: 0039/091341907

E-mail: palermo@honorary.mzv.cz

Teritoriální působnost: Sicilia               

HK Firenze – paní Giovanna Dani del Bianco

Via del Giglio 10

50 124 Firenze

Tel. 0039/055284454

Fax 0039/0552382762

E-mail florence@honorary.mzv.cz

www.flemingyouth.it/consolato_onorario_cz

Teritoriální působnost: Toscana

HK Benátky – pan Giorgio Boato

Cannaregio 3821

30 131 Venezia

Tel: 0039/0412413984

Fax: 0039/0415212334

E-mail venice@honorary.mzv.cz

Teritoriální působnost: Veneto

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Itálii má v současné době  své zastoupení CzechTrade (od roku 2000 v Miláně), České centrum (od roku 2005 v Římě) a CzechTourism (od roku 2007 v Miláně).

CZECHTRADE

Ing. Kamil Doležal

Via Torino, 47

20 123 Milano

Tel. 0039/0289096410

Fax 0039/02864284

E-mail milano@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

Istituto Culturale Ceco

České Centrum

Via Costabella 28 – 32

00 195 Roma

Tel./Fax 0039/0699705158

E-mail ccrome@czech.cz

www.czechcentres.cz/rome   

 

CzechTourism

Dott. Luboš Rosenberg  

Via G. B. Morgagni 20

20 192 Milano

Tel. 0039/02 742 01 626

Fax 0039/02 294 04 401

E-mail: info-it@czechtourism.com

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Karabiníci: 112
 • Policie: 113
 • Hasiči: 115
 • Pomoc motoristům - autoklub: 116
 • První pomoc: 118
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • Úřad vlády: www.governo.it
 • MZV: www.esteri.it
 • PS: www.camera.it
 • Senát: www.senato.it
 • Úřad pro ochranu hosp. soutěže : www.agcm.it
 • Italský statistický úřad (ISTAT) : www.istat.it
 • Ministerstvo zahraničního obchodu : www.mincomes.it
 • Ministerstvo financí : www.finance.it, www.tesoro.it
 • Ministerstvo vnitra : www.mininterno.it
 • Ministerstvo zdravotnictví : www.sanita.it
 • Ministerstvo ekonomického rozvoje: www.minindustria.it, www.mincomes.it
 • Institut pro zahraniční obchod (ICE): www.ice.it
 • Italské pošty : www.nettuno.it/fiera/posteitaliane/

Internetové adresy italských regionů :

 • Valle d`Aosta : www.regione.vda.it
 • Veneto : www.regione.veneto.it
 • Emilia Romagna : www.regione.emilia-romagna.it
 • Friuli-Venezia-Giulia :
  • www.friuliveneziagiulia.com
  • www.regione.fvg.it
  • www.madeinfriuli.com
  • www.friulionline.com
 • Liguria : www.regione.liguria.it
 • Lombardia : www.regione.lombardia.it
 • Piemonte : www.regione.piemonte.it
 • Toscana : www.regione.toscana.it
 • Trentino-Alto Adige :
  • www.crtrentino-a-suedtirol.net
  • www.provinz.bz.it
 • Abruzzo : www.regione.abruzzo.it
 • Basilicata : www.regione.basilicata.it
 • Calabria : www.regione.calabria.it
 • Campania : www.regione.campania.it
 • Lazio : www.regione.lazio.it
 • Marche : www.regione.marche.it
 • Molise : www.regione.molise.it
 • Puglia : www.regione.puglia.it
 • Sardegna : www.regione.sardegna.it
 • Sicilia : www.sicily.infcom.it
 • Umbria : www.regione.umbria.it
 

1.19. Adresy významných institucí

V Itálii existuje 5 základních typů institucí, jejichž posláním je sdružovat výrobní či obchodní firmy mající společné oborové zaměření či teritorium působnosti.

 1. obchodní komory
 2. průmyslové unie
 3. asociace malého průmyslu
 4. profesní svazy
 5. smíšené bilaterální komory

1. Obchodní komory (C.C.I.A.A.)

Nejvýznamnějším institucionálním článkem v rámci italské ekonomické mikrosféry je síť provinčních obchodních komor (přesný název Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - v překladu Obchodní, průmyslová, řemeslná a zemědělská komora, zkratka C.C.I.A.A.), s povinným členstvím pro všechny firmy. C.C.I.A.A. se staly univerzálními "obchodními úřady", v jejichž rámci si podnikatelé "pod jednou střechou" vyřizují veškeré záležitosti spojené např. se změnou firmy, vydáváním průvodní dokumentace k exportním zásilkám, vyhledávání obchodních partnerů, účast na misích, seminářích atd.. Jejich kompletní, průběžně doplňovaný a aktualizovaný adresář je možno nalézt na internetu na www.camcom.it.

2. Průmyslové unie

Průmyslové unie jsou asociace s dobrovolným členstvím, zahrnující různé průmyslové obory, a to vždy v rámci teritoriální provinční kompetence (např. Unione Industriali della Provincia di Udine). Všechny průmyslové unie mají stejné logo (orlice na ozubeném kole) a jsou členem Konfederace průmyslových svazů v Římě (Confindustria). Tato instituce se z hlediska její role v ekonomice dala přirovnat ke Svazu průmyslu a dopravy ČR. Kompletní adresář je možno nalézt na internetu na www. confindustria.it

3. Asociace malého průmyslu (API)

Asociace malého průmyslu (Associazione delle Piccole Industrie - zkratka A.P.I.) jsou dobrovolné instituce vždy v rámci provincie sdružující tzv. malé průmyslové podniky (obvykle do 10-15 zaměstnanců). Jejich oborové zaměření není limitováno. Jsou členem Italské konfederace malého a středního průmyslu v Římě (CONFAPI - Confederazione della Piccola e Media Industria). Jejich seznam je možno nalézt na internetu na www.confapi.it

4. Profesní svazy (Associazione di categoria)

Profesní svazy jsou oborově přesně vymezené dobrovolné instituce, jejichž posláním je posilovat rozvoj daného odvětví bez omezení teritoriální příslušnosti - jsou zpravidla ustavovány na celonárodní úrovni.

5. Smíšené bilaterální komory

Smíšené bilaterální komory jsou ustavovány běžně jako dobrovolná sdružení průmyslových, výrobních nebo obchodních firem mezi 2 zeměmi - např. Italsko-česká obchodní a kulturní komora.

Adresy nejvýznamnějších institucí

CONFINDUSTRIA
(Sdružení průmyslníků)
Viale dell´Astronomia, 30
00 144  Roma

CONFCOMMERCIO
(Sdružení obchodu a turistiky)
Piazza G.G. Belli, 2
00 153  Roma

ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
(Asociace italských bank)
Piazza del Gesu, 49
00 186  Roma

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
(Asociace obchodních pojišťoven)
Via della Frezza, 70
00 186  Roma

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL´AGRICOLTURA ITALIANA
(Sdružení italských zemědělců)
Corso Vittorio Emanuele, II/101
00 186  Roma

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
(Svaz italských obchodních průmyslových komor)
Piazza Sallustio, 21
00 187  Roma

DIPARTIMENTO DELLA DOGANA
(Celnice - oddělení zákazníků)
Viale delle Province, 103
00 162  Roma

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora, pobočka Terst
(Dříve: Italská obchodní komora pro ČR s SR)
Camera di commercio e dell´industria Italo-Ceca
Via S.Nicoló, 7
34121 TRIESTE

Adresy některých redakcí novin:

LA REPUBBLICA
Piazza Indipendenza, 11/B
00 185  Roma

IL SOLE-24 ORE
Via Lomazzo, 52
20 154 Roma

LA STAMPA
Via Marenco, 32
10 126  Torino

CORRIERE DELLA SERA
RCS Editori S.p.A. - Settore Quotidiani
Via Solferino, 28
20 121  Milano

Adresy vybraných ministerstev:

MINISTERSTVO EKONOMIKY A FINANCÍ (DIVIZE FINANCE)
Viale Europa 242
Roma

MINISTERSTVO EKONOMIKY A FINANCÍ (DIVIZE STÁTNÍ POKLADNY, ROZPOČTU  A EK. PLÁNOVÁNÍ)
Viale XX Settembre, 97
Roma

MINISTERSTVO EKONOMICKÉHO ROZVOJE
Via Molise, 2
00187 Roma

MINISTERSTV ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
Viale America, 341
Roma

MINISTERSTVO DOPRAVY
Piazza della Croce Rossa, 1
Roma

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POLITIK
Viale XX Settembre, 20
Roma 

Kontakty na české firmy, italské zástupce a distributory českých firem, afilace, společné podniky v zemi

Jablonex Italia s.r.l- (dříve: BIJOUX DE BOHEME ITALIA) 
Via Padova, 330
20 132  Milano
tel: 02 27201301, fax: 02 2564604
e-mail: bijouxde@bdbitalia.191.it
(bižuterie, vánoční ozdoby, strassové doplňky, atd.)

BORLA BOHEMIA s.r.l. (dříve: BOHEMIA RAPPRESENTANZE s.r.l.)
Viale Cirene, 4
20 135  Milano
tel: 02 54 00 10 10, fax: 02 54 00 10 20, 02 54 00 10 60
e-mail: info@bohemia.it, info@borla.net
www.bohemia.it, www.borla.net 
(sklo a skleněné výrobky)

UNIPETROL ITALIA s.r.l. ( do roku 2005:  ALIACHEM  ITALIA s.r.l.)
Via Locatell, 6
20 124  Milano
tel 02/66987232, fax 66985423
e-mail: aliachem.italia@aliachem.it
(chemické výrobky)

Bureau Veritas Czech Republic, spol s r.o.(dříve INSPEKTA)
Zastoupení v Itálii:
a) Inspekta s.r.l.
Viale Monza, 1
20 125  Milano
tel: 02 2893724, fax: 02 2896921
e-mail: inspekta@tin.it
b) Sedi Bureau Veritas Italia SpA
Viale Monza, 261
20 126  Milano
tel: 02 270911, fax: 02 2552980
e-mail: info.bv.italia@bureauveritas.com , sara.garavaglia@it.bureauveritas.com
http:://www.bureauveritas.it
(kontrola kvality zboží v zahraničním obchodě)

ITALSUG TRADE S.r.l.
Via Gran Sasso 1
20 131  Milano
tel: 02/29531112, fax: 29531328
e-mail: gabor@italsug.com
www.italsug.com
(potravinářské výrobky)

MEZ ITALIANA  S.p.a.
Via Padova 282
20 132  Milano
tel: 02/27207701, fax: 26300272
e-mail: fiser@mezitaliana.it
(dovozce a distributor elektromotorů a elektroventilátorů)

AUTOGERMA
Viale G.R. Gumbert, 1
37 137  Verona
tel: 045 8091478, fax :045 8091447
e-mail: jaroslav.simek@autogerma.it
www.autogerma.it
(automobily Škoda)

ČSA
Dr. Vladimír Mánik
Torre Uffici
Aeroporto Leonardo da Vinci
00050 Fiumicino (Roma)
tel: 199 309 939,  fax 06 659 546 74
e-mail: rom@czechairlines.com
(letecká přeprava)

EMME EMME S.r.l.
Via Luigi Einaudi
22 077 Olgiate Comasco (CO)
tel: 031 990442, fax:  031 990442
e-mail: emme.srl@tin.it
www.emmeemmesrl.it
(obchodní zástupce - zemědělská technika, Zetor)

FONDERIA TIPOGRAFICA PAVESE - FTP S.r.l.
Via Montanari 5
27028 San Martino Siccomario (PV)
tel: 0382 498114, fax: 0382 498111
e-mail: info@f-t-p.it
www.f-t-p.it
(zástupce českých firem v oblasti polygrafické techniky)

KOH-I-NOOR ITALIA S.p.a.
Via dell´Artigianato
20 082 Binasco (Mi)
tel: 02 900 1151, fax: 02 900 115 45
e-mail: info@k-i-n.it
www.kin.it
(dovozce a distributor kancelářských potřeb)

PRAGOTECNA S.p.a.
Via XXX Ottobre 19
34 122 Trieste (TS)
tel: 040 363344, fax:040 364880
www.pragotecna.it
e-mail: info@pragotecna.it
(zástupce pro dovoz keramiky z ČR)

STIM TOOLS S.r.l.
Via A. Grandi 3 A/B
20 097 San Donato Milanese (MI)
tel: 02 5275551, fax: 02 5275881
e-mail: stimtools@libero.it
(dovozce a distributor průmyslového nářadí)

TAJMAC - MTM S.p.A.
Via Gran Sasso 15
20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel: 02 66017878, fax: 02 66011457
e-mail: tajmac@tajmac-mtm.it
www.tajmac-mtm.it 
(zástupce v oblasti kovoobráběcích strojů)

VELVETA ITALIA S.p.A.
Via E. Barsanti 3
37 139 Verona (VR)
tel: 045 8510899, fax:  045 8510918
e-mail: info@velveta.it
www.velveta.it
(dovoz a distribuce metrového textilu)

TESCOMA S.p.A
Via Traversa Caduti del Lavoro 3
250 46 Cazzago San Martino (BS)
Italia
tel.: 030 7751394
fax: 030 7756693
e-mail: info@tescoma.it
http://www.tescoma.com
(Italské zastoupení českého výrobce kuchyňského nádobí – společnost Tescoma a.s.)

K. KIEMSrl
Italia - 39011 Lana (BZ)
Via S. Margherita 2
tel. :  0473 561 354
fax :  0473 563 915
e-mail: info@birrekiem.com
www.birrekiem.com
(Společnost zastupující v Itálii zahraniční producenty piva, včetně českého Budvaru.) 

BirraCeca
Di Dagmar Poddana
Via Dei Caduti, 29
100 40 Givoletto (To)
Tel/fax: 011 994 7733
e-mail: info@birraceca.it
www.birraceca.it
(Dovozce českého piva - Bohemia regent a Becherovky, působnost v severní Itálii)

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Deníky a cestopisy

 • Dolomity - Brenta po tulácku. -

  Zkusíme letos Dolomity, povídá kámoš a tak je na mě, abych zas vedl přípravy i průběh cesty.

  Kam, kdy, jak, za kolik, na kolik a kolik ? To bývá osnova přípra

 • SARDINIE, typ pro přímořské tuláky. - Každoročně nás vnitrozemce láká pobyt u moře a mnozí jsou ochotni šetřit na takovou rodinnou dovolenou i několik měsíců. Existují však i způsoby, jak se moře doslova přesytit a př

Fotogalerie

Podcast

 • Sardinie očima Lenka Šumové - Lenka Šumová vypráví o Sardinii moderátorovi Vladimíru Krocovi.
 • Ledrenští Italové; Zrození Nepálu; Čínský právník Kao Č-šenga. - Slabost ledrenských Italů pro všechno české(T. Burianová), Z čeho se zrodil Nepál (A. Sehnalová), SvětOběžník - Případ čínského právníka Kao Č-šenga.
 • Medicína v rozvojových zemích; Indonésie: Země tisíců ostrovů a ostrůvků; Itálie a imigrace; - Věda a rozvojové země: medicína – 8.díl (J. Trachta). Indonésie: Země tisíců ostrovů a ostrůvků (M. Budiman). Svět a migrace: Itálie a imigrace - vzestup islámu? (D. Ašenbryl).
 • Povídání o Itálii se studentkou Veronikou Cekotovou - Kolegyně Stanislava Dufková nás “zavedla“ do Itálie prostřednictvím rozhovoru se studentkou Veronikou Cekotovou, která v této zemi nějakou dobu žila. Jak na ní vzpomíná?
 • Dolomity - Slibují 300 slunečných dní v roce, nabízejí množství kulinářských specialit, k hostům přistupují s mixem germánské pečlivosti a italské ledabylosti. Kolega Jan Kaliba nám poslal pomyslnou pohlednici přímo z Dolomit.
 • Vévodství Seburga - Evropa se nepřetržitě globalizuje a přesto existují státy, které usilují o samostatnost. Vědunka Lunardi, spolupracovnice ČRo 2 - Praha na Apeninském poloostrově, navštívila vévodství Seburga, o kterém dnes ví už jen málokdo.
 • Ferraty - Kde všude najdete jištěné horské cesty klettersteigy neboli ferraty, jaká obtížnost je pro koho nejvhodnější, které působivé skalní výhledy jsou blízko českých hranic a další ferratové informace.
 • Siena - Toskánsko - Vydali jsme se na jih Evropy, konkrétně do prosluněného Toskánska. Zvukovou pohlednici z města Siena nám poslala Bronislava Janečková.
 • Italská Modena - město parmazánu - Zavítali jsme do rušného města, kde se zrodila světoznámá automobilka Ferrari. Tím městem byla samozřejmě italská Modena. My se ovšem v reportáži soustředili na další lahůdku, kterou se může město chlubit, a tou je parmazán.
 • Zajeli jsme si do Itálie, kde se nachází město Urbino. Je to rodiště slavného italského malíře Rafaela Sanzia. Město se ale může pochlubit dalšími zajímavostmi, jak jsme se dozvěděli z reportáže Vědunky Lunardi. Poslechněte si: Zajeli jsme si do Itálie, kde se nachází...
 • Do italského kraje Abruzzo, postiženého zemětřesením, jsme se podívali se zahraniční zpravodajkou Vědunkou Lunardi. V městě L´Aquila nás čekaly nejen rozbořené domy, ale také vyděšená domácí zvířata. Poslechněte si: Do italského kraje Abruzzo, postiženého...
 • Společně jsme se s naší italskou spolupracovnicí přesunuli po ose času do antického Říma. Zavítali jsme konkrétně do Kolosea, kde se odehrává zajímavá expozice. Poslechněte si: Společně jsme se s naší italskou...
 • Astronom Karel Bejček se nedávno vrátil z Říma. Co ho tam nejvíce okouzlilo? Poslechněte si: Astronom Karel Bejček se nedávno vrátil z...
 • Sicilský ostrov Lampedusa je skutečným turistickým rájem. Vědunka Lunardi zjistila, že krásu ostrova by ale v budoucnosti mohl narušit nedostatek vody a "jistý" živočich. Poslechněte si: Sicilský ostrov Lampedusa je skutečným...
 • Liparské ostrovy, zejména Stromboli, dále Sicílie, Palermo a Etna jsou námětem rozhovoru Vladimíra Kroce s jachtařem Markem Polanem. Poslechněte si: Liparské ostrovy, zejména Stromboli, dále...

komentuj

Komentáře / diskuse

Šimon: poděkování (18.01.09 09:20)

Děkuji za informaci o Sardinii.Právě jsem zakoupil letenky na červenec. Jezdíváme stopem a tak věřím i že i po Sardinii to půjde.Doufám, že nás nesežerou komáři.
s.matous@volny.cz (reagovat)


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice