Jamajka

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Jamajka (JAMAICA)
 

1.2. Rozloha

 • 10 991 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 2 731 000 obyvatel (2006)
 • 252/km2
 • 1,140 mil. (2006 odhad)
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • demografické složení 0,5 % (2005)
 • městské osídlení: 56 %
 • porodnost: 20,82/1 000 obyvatel (odhad 2006)
 • dětská úmrtnost: 15,98/1 000 narozených (odhad 2006)
 • průměrná délka života: ženy 75 let, muži 72 let
 • negramotnost: 12,1 % (2003 odhad)
 

1.5. Národnostní složení

 • afričané 90,9 %
 • Indové 1,3 %
 • běloši 0,2 %
 • číňané 0,2 %
 • smíšené 7,3 %
 

1.6. Náboženské složení

 • protestantské 61,3 % (v tom i Moravští bratři)
 • katolické 4 %
 • ostatní vč.spiritist. kultů 34 %
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina, anglické patois
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Správní uspořádání: 14 farností
 • Hlavní město: Kingston (540 000 obyvatel)
 • Další velká města: Spanish Town (110 000), Portmore (94 000), Montego Bay (82 000)
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • jamajský dolar (JMD), 1 JMD=100 centů
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna: Nový rok
 • Únor - březen: Popeleční středa
 • Březen - duben: velikonoce - Velký pátek a velikonoční pondělí
 • 1. května: Svátek práce
 • 1. srpna: Den vyhlášení emancipace
 • 7. srpna: Den nezávislosti
 • 16. října: Den národních hrdinů
 • 25. prosince: Vánoce
 • 26. prosince: tzv. Family Day

Připadne-li svátek na víkend, je slaven v první všední den, který následuje.

Během víkendů je většina obchodních středisek a restaurací uzavřena.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklosti důležité pro obchodní kontakty na Jamajce jsou odpovídající zvyklostem v latinskoamerických zemích. Dochvilnost sice není obecně očekávána, nicméně na obchodní schůzky je obvyklé se dostavit s minimálním zpožděním do 15ti minut. Nabídky a dokumentaci je nutné předkládat v kompletním stavu v angličtině a doložit ji příslušnými katalogy, prospekty, CD a disketami s podrobnou technickou specifikací. Jamajský partner očekává obvykle pozvání na pracovní oběd či večeři po uzavření úspěšného obchodního jednání. Obvyklé jsou také drobné dárky a pozornosti pro jeho rodinu a reklamní předměty pro jeho personál.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU je na dostatečné úrovni poskytována převážně jen soukromými zařízeními a je placena hotově. Uzavření kvalitního zdravotního pojištění před cestou je tedy nutno věnovat odpovídající pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci vyplacena až po návratu do ČR. I přesto, že každá farnost disponuje vlastním státním zdravotnickým zařízením, medicínská zařízení na odpovídající úrovni jsou pouze v Kingstonu a v Montego Bay. Dostupnost záchranné služby je malá, do vzdálenějších oblastí nedosáhne vůbec.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Státní příslušníci zemí bývalého Commonwealthu nemusí mít vízum. Ministr národní bezpečnosti může nařídit vízový režim pro příslušníky zemí:

 • Kajmanské ostrovy
 • Pakistán
 • Srí Lanka
 • Nigerie
 • země, u kterých zavede vízovou povinnost Minister of National Security.

Všechny ostatní národnosti (mimo Commonwealth) vstupující do země jako rezidenti, studenti nebo uchazeči o zaměstnání, včetně jejich rodinných příslušníků musí mít vízum.

Ke vstupu do země je vyžadováno vízum, k jehož obdržení je nutno vyplnit žádost, předložit pas platný alespoň 6 měsíců a zpáteční letenku, či víza zemí, do kterých bude cestovatel odjíždět. Po cestovateli může být vyžadováno, aby prokázal dostatečné peněžní prostředky na pobyt (hotovost, kreditní karta, turistický poukaz apod.).

Cizí státní příslušníci a příslušníci zemí Commonwealthu, kteří vstupují do země krátkodobě za účelem obchodním (konzultace, meetingy, inspekce, opravárenství, technická pomoc) jsou považování za „visitors“ a délka jejich pobytu nesmí přesáhnout 30 dní a kumulovaný počet dní během kalendářního roku nesmí přesáhnout 180 dní. Doporučuje se předkládat žádosti o vízum nejméně 21 dní před plánovaným odletem na Jamajku. Žádosti o prodloužení pobytu se předkládají na Immigration, Citizenship and Passport Services před uplynutím doby pobytu. Cizinci starší 16ti let, kteří budou obývat ostrv rezidentně, se musí zaregistrovat, poplatek za registraci činí JMD 2 000,-. Tyto žádosti se vyřizují do 5ti dnů.

Čeští turisté potřebují vízum, nicméně ČR je zařazena do skupiny zemí s usnadněným a zjednodušeným procesem schvalování víz. Vízum uděluje vždy příslušný zastupitelský úřad. Víza mohou být rovněž udělena při vstupu do země (letiště, přístavy).

Osoby, které navštěvují Jamajku z jiných důvodů než turistických, musí požádat o vízum na některém ze zastupitelských úřadů Jamajky, či v místě vstupu do země. Celní opatření - jamajské celní předpisy zakazují dovoz zbraní a střeliva, zemědělských produktů a domácích zvířat. Bližší informace podá nejbližší zastupitelský úřad. Při odjezdu ze země je nutno uhradit odletovou daň.

Země je poměrně bezpečná, v centru Kingstonu a v Montego Bay je však možné setkat se s pouličními zločineckými skupinami a přestřelkami. V případě demonstrací existuje možnost zátarasů na cestách, zejména na přístupové cestě k mezinárodnímu letišti Norman Manley. Letoviskům obvykle toto nebezpečí nehrozí. Je doporučeno dbát zvýšené opatrnosti po setmění a pokud možno se vyhýbat nebezpečným čtvrtím.

V zemi je poměrně snadný přístup k tzv. měkkým drogám. Jamajka má však velmi přísné zákony, týkající se pašování drog, za které hrozí vysoké tresty odnětí svobody. Běžnými jsou vysoké pokuty a odnětí svobody od 6ti měsíců do 3 let. Odjíždějící turisté musí počítat s pečlivou protidrogovou kontrolou.

Na Jamajce se jezdí vlevo. Mezinárodní řidičský průkaz je platný, musí však být předložen současně pas a platné vízum. Řidiči jsou povinni použít bezpečnostní pásy a řidiči motocyklů přilby. Dopravní značení je velmi špatné a je proto snadné zabloudit. Zákazníci používající taxislužbu by si měli všímat červenobílé SPZ s nápisem „PP", což identifikuje licencované služby.

Další informace k vízové problematice je možno získat na:

IMMIGRATION, CITIZENSHIP AND PASSPORT SERVICES
Ministry of National Security
25, Constant Spring Road
Kingston 10
JAMAICA
Telefon: 00876-9061304 nebo 7544488
Fax: 00876-9080154
web: www.mns.gov.jm/immigration

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V období od června do listopadu je možný výskyt uragánů.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela.

Adresa:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Quinta Isabel, Calle Los Cedros, Country Club de Caracas
Apartado 61.981
Caracas 1060-A, Venezuela
Telefon: 0058-212-2611746, 2618528
Fax: 0058-212-2663987
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz
commerce_caracas@mzv.cz

Působnost ZÚ Caracas:

 • Venezuela, Surinam, Guyana, karibské ostrovní země Velkých a Malých Antil (kromě Kuby) - Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago

V nejbližší době bude otevřen Honorární konzulát ČR na adrese:

HONORARY CONSULATE OF THE CZECH REPUBLIC
93, King Street
Kingston
Jamaica, W.I.
Telefon: 001-876-9224903
Fax: 001-876-9488476
Mobilní telefon konzula: 001-876-8698788
e-mail: jm@josephsja.com

Honorární konzul: p. James M. Joseph

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Jamajce nemá zastoupení žádná z výše uvedených českých institucí.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance, hasiči - 110
 • Policie - 199
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.boj.org.jm  centrální banka
 • www.jamaicamarketplace.com/government.asp vládní instituce
 • www.jis.gov.jm   informační služba
 • www.statinja.comstatistiky
 • www.wikipedia.org/wiki/Jamaica obecné informace
 • www.oanda.com směnné informace
 • www.cabinet.gov.jm  vláda
 • www.jamaicanaffairs.com zahraniční vztahy a obchod
 • www.británnica.com/nations/Jamaica všeobecné
 • www.cia.gov/publications/factbook všeobecné
 • www.jamaica.com všeobecné
 • www.lonelyplanet.com/worldguide/Jamaica     
 • www.census-gov/foreigntrade/balance  zahraniční obchod
 • www.doingbusiness.org.jmpodnikání
 • www.psoj.org/reports/annual roční ekonomické zprávy
 • www.mfaft.gov.jm  zahraniční věci a obchod
 • www.investjamaica.com investiční klima
 • www.heritage.org/research/features/Jamaica ekonomické svobody aj.
 • www.worldbiz.com/Jamaica.html světový obchod, cla aj.
 • www.mct.gov.jm Ministerstvo průmyslu, technologie, energetiky a obchodu
 • www.fantasyisle.com  turistika, obch. oborové komory aj.
 

1.19. Adresy významných institucí

THE BANK OF JAMAICA
Governor Mr. Derek Lattibeaudiere
Nethersole Place
P.O.Box 621
Kingston
Telefon: 876-9220750
Fax: 876-9220854
e-mail: info@boj.org.jm
web: www.boj.org.jm
kontakt pro další informace: Mr. John Robinson
e-mail: john.robinson@boj.org.jm

MINISTRY OF INDUSTRY, TECHNOLOGY, ENERGY AND COMMERCE
Ministr: Phillip Paulwell
web: www.mct.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mrs. Antoinette Anderson
Assistant to the Minister
e-mail: vanderson@mct.gov.jm
telefon: 00876-9298990

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
30, National Heroes Circle
Kingston 4
Telefon: 876-9228600-16
Fax: 876-9227097
web: www.mof.gov.jm

STATISTICAL INSTITUTE OF JAMAICA
(STATIN)
97B Church Street
Kingston
Telefon: 876-9672680-9, 9262175-6
Fax: 876-9672239
web: www.statinja.com

PLANNING INSTITUTE OF JAMAICA
8, Ocean Blvd.
Kingston Mall
Telefon: 876-9673690, 9674910-17
Fax: 876-9673688
web: www.pioj.gov.jm
e-mail: doccen@mail_colis.com

FINANCIAL SERVICES COMMISSION
39-43 Barbados Ave.
Kingston 5
Telefon: 876-9063010-2
Fax: 876-9063018
e-mail: inquiry@fscjamaica.org

JAMAICA TRADE AND INVEST
(JAMAICA PROMOTIONS/JAMPRO)
President: Mr. Robert Gregory
18, Trafalgar Road
Kingston 10
Telefon: 876-9787755
Fax: 876-9784341
web: www.jamaicatradeandinvest.org.jm
kontakt pro další informace: rgregory@jti.org.jm

THE JAMAICA CHAMBER OF COMMERCE
President: Mr. Mark Myers
Shops 13-15 UDC Building
12, Ocean Boulevard
Kingston
Telefon: 876-9220150
Fax: 876-9249056
e-mail: info@jamaicachamber.org.jm
web: www.jamaicachamber.org.jm
kontakt pro obecné informace: Mrs. Patricia Peart
e-mail: programmeofficer@jamaicachamber.org.jm

PRIVATE SECTOR ORGANIZATION OF JAMAJKA (PSOJ)
President: Mr. Christopher Zacca
The Carlton Alexander Building
39, Hope Road
Kingston 10
Fax: 876-9275137
web: www.psoj.com
kontakt pro další informace:
Mrs. Tanya Pringle - Director of Corporate and Public Communications
e-mail: tanyap@psoj.org
Telefon: 876-9276238

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
Jamaica Pegasus
81, Knutsford Blvd.
Saint Andrew
Telefon: 00876-9297866
Fax: 00876-9298597
web: www.amchamjamaica.org

JAMAICA EMPLOYERS FEDERATON
24, Ruthven Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-9266762, 5524, 6908
Fax: 00876-9684576
e-mail: info@jamaicaemployers.com
web: www.jamaicaemployers.com

JAMAICA EXPORTERS ASSOCIATION
1, Winchester Road
Kingston
Telefon: 00876-9206702, 9608884
e-mail: infojea@exportja.org
web: www.exportjamaica.org

JAMAICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION
2, Ardenne Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-9203482, 9263635/6
Fax: 00876-9291054
e-mail: info@jhta.org
web: www.jhta.org

JAMAICA MANUFACTURERS ASSOCIATION
85A, Duke Street
Saint Andrew
Telefon: 00876-9228880-3
Fax: 00876-9229205
e-mail: jma@cwjamaica.com
web: www.jma.com.jm

JAMAICA PROMOTIONS CORPORATION
18, Trafalgar Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-9787755, 9783337
Fax: 00876-9460090
e-mail: jampro@investjamaica.com
web: www.investjamaica.com

SMALL BUSINESS ASSOCIATION OF JAMAICA
2, Trafalgar Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-9277071
Fax: 00876-9782733
web: www.sbaj.org.jm

TRADE BOARD
Trade Administrator: Mr. Claude Fletcher
web: www.tradeboard.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mr. Michael Laing
Assistant Trade Administrator
e-mail: mlaing@tradeboard.gov.jm
telefon: 00876-9695944

THE JAMAICA BUREAU OF STANDARDS
Executive Director: Dr. Camella Rhone
web: www.bsj.org.jm
kontakt pro další informace:
Mr. Gladstone Rose - Senior Director/Technical Services
e-mail: grose@bsj.org.jm
telefon: 00876-9263140

THE JAMAICA CUSTOMS DEPARTMENT
The Commissioner of Customs - Mr. Hector Jones
web: www.jacustoms.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mrs. Anneke Rouseau - Director of Public Relations
e-mail: public.relations@jacustoms.gov.jm
telefon: 00876-9225140-8

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice