Jihoafrická republika

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • OSN a její agentury (UNCTAD, UNESCO a pod.)
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD)
 • Mezinárodní měnový fond (IMF)
 • Britské společenství národů (Commonwealth)
 • Světová organizace obchodu (WTO) - zakládající člen
 • Světová celní organizace (WCO)
 • Hnutí nezúčastněných (NAM)
 • Africká unie (AU), která byla vyhlášena během summitu OAJ v Durbanu v červenci 2002
 • Africká rozvojová banka (ADB)
 • Nové partnerství pro africký rozvoj (NEPAD)
 • Jihoafrická celní unie (SACU)
 • Společná měnová oblast (CMU)
 • Jihoafrické společenství rozvoje (SADC)
 • Asociace pro regionální spolupráci zemí lemujících Indický oceán (IOR-ARC)
 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 • Marakešská dohoda o založení WTO z 15. 4. 1994 a další dohody v rámci WTO
 • Dohoda o SACU z 21. 10. 2002 (JAR, Botswana, Lesotho, Svazijsko a Namibie) - dosud nevstoupila v platnost, nebyla ratifikována všemi účastnickými zeměmi
 • Mnohostranná měnová dohoda z 6.2.1992 (JAR, Lesotho, Svazijsko a Namibie) - smluvní úprava vztahů v rámci Společné měnové oblasti CMU
 • Smlouva o založení SADC - JAR přistoupila v srpnu 1994
 • SADC obchodní protokol z 9. 9. 1996 - předpokládá sjednání Dohody o volném obchodu
 • Dohoda o volném obchodu (v rámci SADC) - vstoupila v platnost 1. 9. 2000 (pouze 11 členských zemí SADC - Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibie, JAR, Svazijsko, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe, neúčastní se Angola, Demokratická republika Kongo a Seychelly).
 • Dohoda z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP (Afrika, Karibská oblast a Pacifická oblast) z 23. 6. 2000, jejíž je JAR pouze členem s výhradami, je vyloučena z rozhodovacího procesu, netýkají se jí ustanovení o ekonomické a obchodní spolupráci. Je jí umožněna účast ve společných institucích Dohody a jihoafrické firmy se mohou účastnit dodávek financovaných na základě Evropského rozvojového fondu.
 • Konvence o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy fauny a flory (CITES)
 • Dohoda o Mnohostranné investiční garanční agentuře (MIGA) - v rámci MMF
 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (podepsáno 29. 10. 1991, vstoupilo v platnost 1.12.1991)
 • Dohoda o letecké dopravě (podepsaná 16. 8. 1993, vstoupila v platnost 14. 9. 1993)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (mezirezortní dohoda podepsaná v březnu 1995 a platná od data podpisu)
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění (podepsaná v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997)
 • Smlouva o ochraně investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999)
 • Smlouva o spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a JAR (mezirezortní dohoda podepsána v roce l999 a platná od data podpisu)
 • Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (vstoupila v platnost 15. 4. 2006)
 • Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci (podepsaná při příležitosti státní návštěvy prezidenta ČR v JAR 12. 12. 2006 - vstoupí v platnost po výměně nót o její ratifikaci v obou zemích)
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice