Jihoafrická republika

Očekávaný vývoj v teritoriu

 • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
 • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
 • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Nový kalendářní rok začíná v JAR v ekonomické oblasti vždy velmi rušně, a to díky významnému programu na „podzimním“ zasedání Parlamentu, kdy počátkem února přednese svoji zprávu o stavu JAR prezident republiky Mbeki a koncem února přednese návrh rozpočtu na další fiskální rok ministr financí Manuel. Nejinak tomu bylo i v roce 2007, kdy se opět očekává celkem příznivý dopad na vývoj ekonomiky, především návrh rozpočtu by měl být opět prorůstový s daňovými úlevami a hlavním důrazem na rozvoj infrastruktury. Tyto události by mohly mít také kladný vliv na další posílení kurzu randu, i když by nešlo již o významný pohyb vzhledem k současné síle randu.

Vzhledem ke stále výbušné situaci v Zimbabwe, kde se budou konat prezidentské volby, ve kterých lze předpokládat vítězství stávajícího prezidenta Mugabeho, a možnému náporu uprchlíků v případě krize, je nutno neustále považovat tento moment za značně rizikový pro vývoj ekonomiky JAR.

V letech 2007/08 budou dále pokračovat jednání o programu NEPAD (New Partnership for African Development - členské země jsou Alžírsko, Botswana, Egypt, Etiopie, Gabun, JAR, Kamerun, Kongo, Mali, Mozambik, Mauritius, Nigérie, Rwanda, Senegal, Tunisko a Zambie, pozorovatelské země jsou Ghana, Svatý Tomáš a Principe, Tanzanie a Uganda.). Tento plán předpokládá, že je třeba ročně do afrických zemí umístit ze strany vyspělých zemí investice v hodnotě cca 65 mld USD, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj. Na zasedání v Abuji v březnu 2002 byl stanoven mechanizmus monitoringu, jak jednotliví vůdci států a vlády vyhovují limitům ekonomického a statutárního řízení tak, aby byly politické zásady afrických zemí založeny na co nejlepších současných zkušenostech a praktikách. Také byl na tomto zasedání podpořen návrh deklarace o „dobré politické vládě", zavazující hlavy států udržovat pluralitní demokracii, respektovat lidská práva a svobodu tisku a soudnictví a vymýtit korupci. Sekretariát NEPADu byl otevřen v Johannesburgu. Sekretariát se dělí podle jednotlivých prioritních oblastí rozvojové spolupráce, jako např. zemědělství, zdravotní problematika včetně HIV/AIDS, životní prostředí a pod.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Značný význam pro podnikatelskou sféru má Přistěhovalecký zákon, který vstoupil v platnost počátkem dubna 2003 s dodatkem z roku 2004. Význam pro podnikatele má především umožnění imigrace odborníků v různých oborech, kteří v současné době v JAR nejsou v dostatečné míře k dispozici, což brzdí další rozvoj řady firem a také investiční aktivity. Podle posledních zpráv však ani schválený Imigrační zákon ani jeho dodatek v dostatečné míře tyto problémy podnikatelské sféry neřeší. Z tohoto důvodu je možno očekávat další úpravy.

Jako každoročně vyhlásil ministr financí T. Manuel v Parlamentu při předložení návrhu rozpočtu změny daňových sazeb na finanční rok 2007/08. Hlavním cílem změn je snížení daní jak fyzickým, tak i právnickým osobám.

V roce 2005 byl dokončen proces vytváření příslušné legislativy mimořádných obchodních opatření - Nařízení o anti-dumpingu vstoupilo v platnost od 14. 11. 2003, Nařízení o ochranných opatřeních platí od 27. 8. 2004 a poslední vstoupilo v platnost Nařízení o vyrovnávacích clech dne 15. 4. 2005.

Ministerstvo obchodu a průmyslu JAR začalo v roce 2004 přípravu nové zákonné úpravy podnikového práva, která má sloučit dosavadní zákony v jeden. Vzhledem ke komplexnosti problematiky se neočekává ukončení prací do konce roku 2007.

V současné době Ministerstvo obchodu a průmyslu připravuje nový Celní sazebník ve spolupráci s jihoafrickými podnikatelskými kruhy.

Ministerstvo obchodu a průmyslu mělo záměr do konce roku 2005 vydat 2 fáze „Kodexů dobrého postupu“ v politice BEE, které by měly doplnit ustanovení „Široce pojatého zákona o BEE, který v roce 2006 doznal změny v tom, že z BEE se rozšířil na BBB-EE“. V r. 2005 avizované vydání "Kodexů dobrého postupu" se uskutečnilo až na jaře roku 2007 s tím, že rozpracování resp. prováděcí vyhláška bude teprve zpracována.

JAR spolu s dalšími zeměmi celní unie SACU, po určitém přerušení a na základě intervence prezidenta Mbekiho u prezidenta Bushe, pokračuje v obchodně politických jednáních o nové Dohodě o volném obchodu (DOVO) s USA. V roce 2007 pokračují jednání o revizi dohody TDCA s EU, která by měla vyvrcholit koncem roku 2007.

Pdři jednání v rámci WTO o Doha Development Agenda (DDA) vystupuje JAR jako jedna z vůdčích zemí tzv. seskupení G20+ (spolu s Indií a Brazílií), které požaduje na vyspělých zemích (hlavně USA, EU a Japonsko) mimo jiné odstranění vývozních dotací na zemědělské produkty. Současně JAR při liberalizačních jednáních v rámci DDA i při sjednávání dohod s USA (volný obchod se SACU) a EU (revize TDCA a potažmo EPA se SADC Group) odmítá jednat o uvolnění obchodu se službami, stejně jako o investicích a další netarifní problematice. V současné době probíhají konzultace ve věci sblížení stanovisek hlavních skupin WTO, aby mohlo být ukončeno liberalizační kolo Doha.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

 1. Dodávky pro výstavbu a údržbu železnic. Jedná se především o možnost dodávek pro projekt rychlodráhy mezi Pretorií, Johannesburgem a letištěm Johannesburg - Gautrain a dodávky lokomotiv pro obnovu lokomotivního parku státní společnosti Spoornet. Informace o vypsání předkvalifikací do příslušných tendrů byla zaslána do ČR různým českým podnikům (SKP - bývalý ČKD D.S., Škoda Dopravní technika, Inekon, KPM Consult) a Svazu průmyslu a dopravy ČR, ale bez odezvy, případně byl rozsah dodávek posouzen s tím, že je nad možnosti českých výrobců. Mimo tyto dodávky je v současné době vypracován harmonogram modernizace tratí a vozového parku a výstavby nových tratí.
 2. Dodávky zařízení pro energetiku. Stejně jako železniční doprava se jedná o odvětví jihoafrické ekonomiky, které počítá se značnou obnovou starých zdrojů a výstavbou nových, a to po uvolnění trhu výroby elektřiny jak státní společností Eskom, tak soukromými firmami, tzv. IPP („Independent Power Producers“ - viz. kapitola 4.7.).
 3. Dodávky letecké techniky. Tendr na cvičné proudové letouny byl s největší pravděpodobností ztracen (kontrakt podepsala vláda JAR s BAE - Hawk), avšak jsou zde možnosti pro malá dopravní letadla - jsou již provozovány L - 410 (second-hand), předběžné objednávky na nové typy 8-místných letadel Aero Vodochody Ae-270 ze společného podniku IBIS s Tchaj-wanem, pokračují dodávky ultralehkých letadel firmy UrbanAir (32 ks již provozováno a dalších 21 ks objednáno) a dalších českých výrobců.
 4. Dodávky speciální techniky. Krátké a lovecké zbraně jsou již dodávány vč. střeliva. Jsou prověřovány i možnosti dodávek jiných zařízení (VOP 25 N. Jičín). Na veletrhu AAD 2006, který se konal ve dnech 20.–24. 9. 06, byla provedena akvizice ochranných masek pro speciální protiteroristickou jednotku policie z Cape Townu (Gumárny Zubří).
 5. Nákladní automobily a automobilové díly. Perspektivní se jeví dodávky nákladních automobilů Tatra z důvodu lehké využitelnosti pro méně dostupné terény, využití v důlním průmyslu, případně některé speciální úpravy, jako hasičské vozy a vozy se zařízením pro ochranu proti nebezpečným látkám, tzv. provedení HAZMAT (Hazardous Materials), které byly dodány již v minulosti. Třída lehkých a středních nákladních aut (Avia) je značně saturovaná japonskými (Nissan), evropskými (Iveco) ale i jinými výrobci (je zde joint venture čínského výrobního závodu FAW Africa). Značné perspektivy jsou ve vývozu automobilových dílů.
 6. Výrobky všeobecného strojírenství. Obráběcí, tvářecí, tiskařské stroje, armatury - dosavadní spojení nezaručují výrazný nárůst obratu, častokrát vázne spolupráce i ze strany české firmy.
 7. Dodávky výrobků z oceli - poslední dobou roste počet poptávek po tomto sortimentu pro dovoz do JAR.
 8. Dodávky ekologických zařízení - čističky a úpravny vody - je možno vidět jako perspektivní obor, je však nutná zvýšená akviziční činnost.
 9. Informační a telekomunikační technologie (ICT) - moderní v JAR velmi rozvinutý obor s možnostmi spolupráce na obou stranách.
 10. Spotřební zboží - v JAR je zájem o české sklo, bižuterní výrobky (skleněné perličky - Jablonex dodává doposud přes původní spojení v Německu, které má výhradní zastoupení pro trh, ale nestačí pokrýt požadavky, z tohoto důvodu se hledá další dodavatel v ČR) - v obou oborech je zájem i o užší výrobní spolupráci (kooperace, joint venture), případně hračky, papírenské zboží, textil, oděvy.
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice