Jihoafrická republika

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje

1.1. Oficiální název státu

 • Jihoafrická republika (Republic of South Africa)
 

1.2. Rozloha

 • 1 221 037 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 46,9 mil. (odhad 2005)

Hustota na km2:

 • 38,41 obyvatel

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 18,5 mil. (začíná klesat z důvodu pandemie AIDS v zemi, která zasahuje především tuto část obyvatelstva)
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 1,31 %
 

1.5. Národnostní složení

 • 77 % původní africké obyvatelstvo
 • 11 % běloši
 • 9 % míšenci
 • 2,4 % Asiaté
 

1.6. Náboženské složení

 • 80 % křesťané (z toho nejpočetnější Africká nezávislá církev AIC 26 %, holandské reformované církve 16 %, římskokatolická církev 12 %)
 • 15% tradiční africké kulty
 • židé 2,3 %
 • hinduisté 1,4 %
 • muslimové 1,3 %
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina
 • afrikánština
 • isiNdebele, isiXhosa
 • isiZulu
 • Sependi
 • Sesotho
 • Setswana
 • siSwati
 • Tschivenda a Xitsonga

Přestože je angličtina dle frekvence používání až na 4. místě (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

9 provincií:

 • Eastern Cape
 • Free State
 • Gauteng
 • KwaZulu-Natal
 • Mpumalanga
 • North West Province
 • Northern Cape
 • Limpopo
 • Western Cape

Hlavní město:

Pretoria (nově městskou radou přejmenována na Tshwane - je součástí spolu s dalšími městskými celky metropolního celku City of Tshwane) - sídlo prezidenta a vlády - 2,2 mil. obyvatel

Další významná města:

 • Cape Town (Kapské Město) - sídlo parlamentu
 • Bloemfontein - sídlo Nejvyššího soudu
 • Johannesburg - hospodářské a bankovní centrum země
 • Durban - hlavní obchodní přístav
 • Port Elizabeth - průmyslové regionální centrum
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

1 jihoafrický rand (ZAR) - 100 cents (centů)
kurz ke 7. 2. 2008 - 7,69 ZAR/1 USD

Měna ZAR je částečně směnitelná podle čl. 8, Dohody MMF, od roku 1973, pro zahraniční transakce ve zboží a službách, omezení se aplikují na některé kapitálové pohyby a převody (hlavně u rezidentů). Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) provádí přísný devizový režim a ve vnitrostátním peněžním styku se používá výhradně ZAR. V mezinárodním obchodě se převážně používá americký dolar, Euro a anglická libra.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Přehled státních svátků
1. ledna New Year Day 16. června Youth Day
21. března Human Rights Day 9. srpna National Womens Day
Velký pátek Good Friday 24. září Heritage Day
Pondělí velikonoční Family Day 16. prosince Day of Reconciliation
27. dubna Freedom Day 25. prosince Christmas Day
1. května Workers Day 26. prosince Day of Goodwill

Pokud státní svátek připadne na neděli, následující pondělí je volným dnem.

Obvyklá pracovní doba je od  8:00 do 16:30 s přestávkou na oběd. Obchody jsou otevřeny většinou od 9:00 do 17:30, některé obchody s prodlouženou nebo 24-hodinovou pracovní dobou jsou otevřeny déle (je jich velmi málo). O víkendu je většina obchodů otevřena v sobotu do 15:00, některé obchody jsou otevřeny i v neděli do 13:00. Banky jsou otevřeny ve všední dny od 9:00 do 15:30 hod., v sobotu do 11:00 hod.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

 • Bezpečnostní situace v JAR není příliš příznivá. Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Především se nedoporučují návštěvy sídlišť černošského obyvatelstva, procházky v osamělých místech a v centrech měst v podvečerních a večerních hodinách. Rozhodně se nedoporučuje používat "sběrné taxíky", což jsou mikrobusy jezdící po pravidelných trasách, které používají výhradně obyvatelé černé pleti. Turisté jsou obvyklým cílem násilné trestné činnosti, proto je vhodné na sebe neupozorňovat např. viditelně nošenými kamerami nebo nahlížením do turistických průvodců a map. Případné ztráty lze podstatně snížit tím, že místo hotovosti budou turisté používat při placení úvěrové karty a doklady a letenky budou mít uloženy na bezpečném místě (bezpečnostní schránky v hotelu).
 • Veřejná doprava tak, jak ji známe v ČR, v JAR prakticky neexistuje. Ve velkých městech je sice řada autobusových linek (v Pretorii, Johannesburgu), avšak na stanicích nejsou vyvěšeny jízdní řády a cizincům se nedoporučuje tyto autobusy používat. Dálkové autobusy lze bezpečně použít, pokud jsou provozovány renomovanou firmou, např. Greyhound, Intercape a TransLux. Použití příměstské vlakové dopravy je velice nebezpečné. Nedoporučujeme používat běžné vlakové linky. Relativně bezpečné jsou pouze luxusní vlaky (určené pro turisty), avšak cena jízdenky z Pretorie do Kapského Města při použití zvláštních vlaků Blue Train, nebo Rovos Rail představuje několikanásobek ceny letenky.
 • Při cestách autem se doporučuje držet hlavních cest. Cestovat vždy jen v uzamčeném autě, okna auta spouštět jen do poloviny. Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech. Pro oddech a občerstvení je vhodné využívat čerpacích stanic pohonných hmot. Rovněž není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou (ta může být velmi často fingovaná).
 • Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na výskyt bilharzie. Při cestách do Krugerova národního Parku, případně jiných míst na severovýchodě země, je nutno se, zejména v období dešťů (říjen - duben), vybavit účinným doporučovaným antimalarikem, které je třeba vždy užívat ve spojení s repelentem. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření je nezbytné používání opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem (20 a více).
 • V JAR přibývá denně nejméně 1500 HIV pozitivních osob. Vysoké procento populace je nakaženo i pohlavními chorobami a TBC. Doporučujeme zvýšenou opatrnost, zejména při styku s krvácivými poraněními.
 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni, je však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny lékařského ošetření značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Požadované doklady pro vstup českých občanů na území JAR:

Cestovní pas platný po celou dobu pobytu v JAR, ve kterém je dostatek volných stránek na víza (1 vízum - 2 strany). Pokud hodlá český turista řídit v JAR automobil, vyžaduje se mezinárodní řidičský průkaz požadovaný JAR. Při vstupu na území JAR se vyplňuje vstupní celní dotazník, který dostanou turisté přímo v letadle.

Víza:

V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem. Tato doba může být při vstupu do země imigračními úředníky omezena, proto se doporučuje si tuto okolnost na vstupním štítku vylepovaném do cestovního dokladu pečlivě ověřit. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Jihoafrické republiky, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Celní předpisy:

Povolené množství zboží, které si turista může dovézt do JAR pro svou osobní potřebu je následující:

 • 400 ks cigaret 1 l destilátu
 • 50 ks doutníků či cigár 50 ml parfému
 • 250 g tabáku 250 ml toaletní vody
 • 2 l vína dárky do hodnoty 500 ZAR (cca 50 USD)

Do Jihoafrické republiky je zakázáno dovážet živé rostliny, rovněž platí zákaz jejich vývozu. Dále je zakázán dovoz masa a masných výrobků. Povolen je dovoz domácích zvířat pokud se jejich dovozce prokáže mezinárodním očkovacím průkazem, povinná je však šestiměsíční karanténa. I zde však existují výjimky, které musí být projednány individuálně. Rovněž platí přísný zákaz sběru a vývozu živých zvířat.

Při příletu do země z oblastí výskytu žluté zimnice (sem spadá např. řada afrických států) jihoafrické úřady na letišti vyžadují potvrzení, že cestovatel byl očkován proti žluté zimnici (mezinárodní očkovací průkaz).

Povinná směna valut v JAR není zavedena. Na hraničních přechodech do JAR se nevyžaduje prokazování výše finančních prostředků na dobu pobytu.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Nebezpečné oblasti z hlediska vnitropolitických nepokojů v JAR neexistují. Nedoporučuje se však z bezpečnostních důvodů jezdit bez doprovodu místních lidí, znalých situace, do čtvrtí obývaných původním černošským obyvatelstvem a do černošských slumů, kde se mohou ve zvýšené míře vyskytovat nelegální přistěhovalci a kriminální osoby, jako např. v centru Johannesburgu ve čtvrti Hillbrow, ale i v jiných městech.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Adresa ZÚ ČR:

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic)
936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria
Tel: 0027-12-430 3601, 431 2380
Fax: 0027-12-430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria

Velvyslanec: Ing. Martin Pohl

Obchodně ekonomický úsek (přímé kontakty):
vedoucí obchodně ekonomického úseku: Mgr. Vratislav Vajnar
Tel: 0027-12-431 2385
E-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz

Země akreditace: JAR, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauricius

ZÚ ČR se nachází cca. 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu. Nutno jet po dálnici č. R 21 směr na Pretorii (Tshwane), po cca 35 km se odbočí na dálnici č. N 1 směr na sever -Pretoria East (Tshwane) a Pietersburg (Polokwane) po dalších 15 km se odbočí na dálnici č. N 4 - směr centrum Pretorie (Tshwane), která při vjezdu do města u hotelu Holiday Inn přechází v ulici Pretorius Str, kde po několika kilometrech na pravé straně sídlí ZÚ ČR (po přejetí světelné křižovatky - dle místních zvyklostí nazývané „robot" s ulicí Hill).

Cesta z centra Johannesburgu je dlouhá cca. 60 km, ze čtvrti Sandton (obchodní a ekonomické centrum) cca. 50 km. Vždy je nutno se dostat automobilem na dálnici protínající Johannesburg č. M 1 směr na sever - Pretoria (Tshwane) a Pietersburg (Polokwane), která po několika kilometrech přechází v dálnici č. N 1, kterou se jede až do Pretorie (Tshwane). POZOR na křížení dálnic N 1 a N 14 je nutno sledovat dálnici N 1 směrem na Pretoria East a Pietersburg (Polokwane), protože dálnice N 14 jede do centra Pretorie (Tshwane) a příjezd na ZÚ ČR je mírně komplikovanější. Dále pokračovat z dálnice N 1 jak je uvedeno výše.

Adresa GK ČR:

Generální konzulát (Consulate General of the Czech Republic)
2 Fleetwood Av., Claremont 7700
Cape Town (Kapské Město)
Poštovní adresa: P.O.Box 44357, Claremont 7735
Tel: 0027-21-7979 835
Fax: 0027-21-7972 776
e-mail: capetown@embassy.mzv.cz

Generální konzul: Ing. Tomáš Pernický

Z mezinárodního letiště v Kapském Městě na Generální konzulát Kapské Město je nutno jet po Airport Approach Road na dálnici N 2 - směr Kapské Město centrum. Pokračovat po N 2 směrem do centra až na křížení se silnicí M 3 (Rhodes Drive). Zde odbočit vlevo na M 3 a pokračovat s ní (postupně mění jméno - Rhodes Drive, Union Avenue, Paradise Road) až na světelnou křižovatku (robot) se Struben Road, zde zabočit vlevo do Struben Rd a dále opět vlevo do Sidmouth Avenue a pokračovat až do Fleetwood Avenue.

Z centra Kapského Města je nutno se dostat na dálnici N 2, která v centru prakticky začíná, a jet směrem na letiště až na křížení se silnicí M 3 (Rhodes Drive) a pokračovat po M 3 a dále, jak je uvedeno výše.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Instituce Česká centra, Czech Trade, CzechInvest atd. nejsou zastoupeny.

Czech - South African Chamber of Commerce
P.O.Box 6242
Dunswart 1508
Tel: 0027-11-894 32 51
Fax: 0027-11-894 51 35
e-mail: challenge@absamail.co.za

Reprezentant pro JAR: p. Luboš (Lou) Křížek

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Tísňové volání:

 • Pevná linka
 • Tel. č. 10 177 - záchranná služba a hasiči
 • Tel. č. 10 111 - policie

Mobilní telefon (všichni operátoři JAR)

 • Tel. č. 112 - operátor přepojí na policii, záchrannou službu nebo hasiče.
 

1.18. Internetové informační zdroje

Ministerstvo obchodu a průmyslu JAR - základní informace o investičních možnostech v JAR

www.thedti.gov.za

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice