Kamerun

Ekonomická charakteristika země

  • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
  • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
  • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

UN (OSN - Organizace spojených národů), AU (African Union, vznikla v červenci roku 2000 jako nástupnická organizace po OAJ - Organizaci africké jednoty), Commonwealth of Nations, ICM (HNZ - Hnutí nezávislých zemí), WTrO (Světová obchodní organizace - člen Lomé IV), IMF (MMF - mezinárodní měnový fond), AfDB (Africká rozvojová banka), CEMAC (Hospodářská a měnová unie zemí střední Afriky, bývalá  UDEAC - Hospodářská a celní unie frankofonních zemí střední Afriky), FAO, WHO.

Členství v dalších mezinárodních organizacích: ACCT, ACP, AfDB, BDEAC (Rozvojová banka zemí střední Afriky), CCC, CEEAC, ECA, F-19, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMO,  Interpol, IOC, ISO (korespondent), ITU, MONUC, NAM, OIC, OPCW, OSN, OSN (bezpečnostní rada - dočasně), PCA, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNMIK, UPU, WCL, WFTU, WIPO, WMO, WToO (World Tourist Organisation).

Z regionálních mezinárodních organizací je nutné jmenovat zejména:
Lome IV Convention
The Organization of Islamic Conference
NEPAD (New Partnership for African Development)

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Kamerunská republika je nejvýznamnější zemí Hospodářské a celní unie frankofonních zemí střední Afriky (CEMAC – Union économique et monetaire de l´Afrique centrale). Její roční HDP tvoří plnou polovinu národního produktu ve všech zemích CEMAC dohromady.
Společenství CEMAC bylo vytvořeno v roce 1994, kamerunský prezident příslušnou smlouvu ale ratifikoval teprve dne 29. června 1998.

Kamerun je členskou zemí rovněž organizace The Community of Central African, Carribean and Pacific States (EACPS).

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.


Ve smluvní oblasti existují mezi oběma našimi zeměmi následující dokumenty:

1)      Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 13.6.1963).
2)      Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Federativní republikou Kamerun (Paříž dne 20.4.1964).
3)      Obchodní dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Sjednocené kamerunské republiky (Yaoundé dne 25.6.1981)  - byla českou stranou z důvodu členství v EU vypovězena

Za celou dobu existence samostatné ČR nebyly uzavřeny žádné nové bilaterální mezistátní dohody s republikou Kamerun.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice