Kamerun

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

République unie du Cameroun (od 20. května roku 1972). Plnou nezávislost získal Kamerun na Francii dne 1. ledna 1960 (z Francií spravovaného poručnictví OSN). První prezident samostatného Kamerunu Ahmadou Ahidjo pak založil Union Camerounaise (UC). Postupně sjednotil frankofonní a anglofonní politická uskupení a v roce 1966 vznikla  Union Nationale Camerounaise (UNC). V referendu v květnu 1972 však voliči překvapivě hlasovali pro rozpuštění federace a vytvoření unitárního státu – République du Cameroun. 

 

1.2. Rozloha

475.442 čtverečních kilometrů. Republika Kamerun sousedí na severozápadě s Nigérií (viz mapa, 1.690 km společných hranic), na severovýchodě s republikou Čad (1.094 km společných hranic), na východě se Středoafrickou republikou (797 km společných hranic) a na jihu s republikami Rovníková Guinea (189 km), Gabon (298 km) a Kongo (523 km společných hranic). Na jihozápadě je země omývána vodami Guinejského zálivu Atlantského oceánu, pobřeží má délku 402 km. Celková délka suchozemských hranic republiky Kamerun je 4.591 km. Teritoriální vody, patřící Kamerunu, jsou široké 50 námořních mil.

Území celé republiky je převážně hornaté. Horská pásma se táhnou od jihozápadu na sever přes celou republiku. Nejvyšší horou je Mount Cameroon (4.090 m.n.m.), obrovská osamělá hora sopečného původu, ležící těsně u mořského pobřeží blízko hranic s Nigérií na jihozápadě země. Dalšími nejvyššími horskými vrcholy jsou Bamboutos (2.740 m) a Mount Manengouba (2.050 m). Pobřežní část Kamerunu je nížinatá, ve střední části země se nachází pánevní oblast Benue a na severu tzv. Čadská pláň.

Více než jedno století trval územní spor se sousední Nigérií o malý poloostrov Bakassi (1.030 čtverečních km) při pobřežní hranici mezi oběma zeměmi. Skončil teprve dne 10. října 2002 po více než osmileté právní bitvě, kdy Mezinárodní soudní dvůr v Haagu přisoudil suverenitu nad poloostrovem definitivně Kamerunu, v roce 2006 pak Nigérie Kamerunu fakticky postoupila stažením svých jednotek a slavnostním předáním suverenity.

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva


Podle odhadu z července 2007 žije na území republiky 18.060.000 obyvatel. To znamená průměrnou hustotu osídlení 38 obyvatel na čtvereční kilometr. Celých 42 % populace tvoří mládež do 14 let věku. Nemocí AIDS nebo nákazou HIV trpí dle odhadu WHO v současné době asi 7,7 % (neoficiálně se uvádí dokonce 12 %) dospělých obyvatel, což je ze všech sousedních zemí, kromě Středoafrické republiky, nejvíce.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení


Podle odhadu z poloviny roku 2007 činí přírůstek 2,241 % ročně. Porodnost činí 35,1 živě narozených dětí na 1.000 obyvatel. Průměrná délka života je 52,86 let.

 

1.5. Národnostní složení


Kamerun je multietnickým státem. Populaci nelze rozdělit na dvě skupiny, jak by vyplývalo z geografických parametrů země. Největšími etnickými skupinami jsou Kamerunští Horalé (Cameroon Highlanders) - 31%, Rovníkoví Bantuové (Equatorial Bantu –19 %), Kirdi (11%),  Fulani (10 %), Severozápadní Bantu (Northwestern Bantu – 8 %), Východní Nigritic (7 %), ostatní Afričané (13 %) a neafričané (pod 1 %).  „Ostatními Afričany“ jsou míněni zejména Sudánci a Arabové na severu země. V jihozápadní části Kamerunu při řece Sanaga žije rovněž pověstný kmen Pygmejů – trpasličích lidí z pralesa. V současné době již ale Pygmejové nežijí divokým způsobem života a jejich hlavní obživou je značný turistický ruch v jejich vesnicích. Etnická skupina Bariba pochází zejména ze severních oblastí Nigérie.

Odhaduje se, že v Kamerunu se dlouhodobě zdržuje, často nelegálně (a zejména obchoduje) velké množství Nigerijců – v současné době asi půl milionu.

 

1.6. Náboženské složení

Hlavním náboženstvím jsou v Kamerunu tradiční domorodá náboženství (animismus). Ta vyznává asi 40 % obyvatelstva.

Křesťanské náboženství vyznává v Kamerunu rovněž 40 % obyvatelstva, Muslimů je pak asi 20 %.  V soužití těchto dvou náboženských komunit neexistují žádné problémy, může to souviset i s faktem, že obě komunity nejsou promíchány.   

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky


Úředními jazyky jsou na celém území Kamerunu francouzština a angličtina. Celkem se však v zemi používá ještě dalších 220 místních tradičních jazyků a dialektů.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Republika Kamerun je po správní stránce zatím členěna na 10 provincií, které jsou nazvány většinou podle jejich geografické polohy: Far North (Extréme Nord - Daleký sever), North (Sever), Adamawa, Centre (Střed), West (Západ), North West (Severozápad), South West (Jihozápad), Littoral (Pobřežní), South (Jih) a East (Východ).

Hlavním městem republiky Kamerun je Yaoundé se zhruba 1.200.000 obyvateli. Sídlí zde prezident, vláda i  parlament republiky.

Největším městem země je však Douala se zhruba 1.500.000 obyvateli. Douala je zároveň největším přístavem země.

Dalšími velkými městy jsou Bafoussam (220.000 obyvatel, metropole provincie West), Maroua (238.000 obyvatel, centrum nejsevernějšího výběžku země) a Garoua (313.000 obyvatel, metropole provincie Sever).

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Peněžní jednotkou je v Kamerunu středoafrický frank, tzv. CFA-frank (Communaute Financiere Africaine franc – CFA, XAF), emitovaný Centrální bankou středoafrických států, sdružených do tzv. CEMAC - zóny (Union économique et monetaire de l´Afrique centrale), tedy úplné hospodářské a měnové unie.

kurz k 31.12.2006: 1 USD = 522,59 XAF (CFA)

V zahraničním obchodě jsou nyní nejčastěji používanými měnami Euro, méně USD.

Na kamerunském vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba


Celostátní svátky: 1. ledna (Nový rok, Den nezávislosti), Velký pátek, Velikonoční pondělí,, První máj (1. května), 1. a 2. svátek vánoční (25. a 26. prosince).

Volné dny: neděle  

Obvyklá otevírací doba obchodů (supermarketů) je od 9.00 do 12.30 hodin a pak od 15.30 do 19.30 hodin, v sobotu do 12.00 až 13.00 hodin. Tržiště jsou otevřena většinou od 7.30 do 18.00 hodin. Otevírací doba provozoven veřejných služeb, centrálních úřadů a bank je pak od 7.30 do 15.30  hodin (většina bank je otevřena i v sobotu). Lékárny jsou otevřeny od 8.00 do 20.00 hodin.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty


Nedělní dopoledne tráví většina kamerunských občanů křesťanské víry v kostele. Neděle je rovněž nejbezpečnějším dnem celého týdne s nejnižší kriminalitou.

Velmi obvyklým a častým jevem je rovněž v Kamerunu všeobecná nedochvilnost. Návštěvníky země je dále nutné upozornit, že místní řidiči velmi často porušují dopravní předpisy, i když jejich kázeň je obecně nesrovnatelně vyšší než v sousední Nigérii, kde vládne na silnicích naprostý chaos. V Kamerunu jsou však obecně respektovány přechody pro chodce.

Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Kamerunu jsou stále v provozu početné soukromé francouzské kliniky na dobré úrovni. I na venkově je v každé vesnici alespoň ambulantní ošetřovna pro poskytnutí první rychlé pomoci.

Lékařskou péči je však nutné zde platit, běžné cestovní pojištění, sjednané v ČR, pro Kamerun neplatí a je nutné projednat jeho platnost v této africké zemi s příslušným pracovištěm v ČR.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Kamerun patří k zemím, se kterými je zaveden vízový režim. Tzn. k cestě do této země je potřeba mít příslušné vízum (třicetidenní turistické vízum lze získat bez pozvání, devadesátidenní business–vízum na základě písemného kontraktu s kamerunským partnerem). Pro české občany nelze toto vízum získat na území ČR, ale na nejbližším zastupitelském úřadu Kamerunu, který je v Německu (Bonn). V případě, že český občan cestuje přes Nigérii, lze v krajním případě získat kamerunské vízum i v Lagosu.

Adresa velvyslanectví Kamerunu v Bonnu:

Rheinalle 53, 5300, Bonn – Bad Godesberg, SRN, tel.: +49-228-356037.

I v Kamerunu dosud existuje řada rizik, které mohou evropské cestovatele potkat. Proto by osoba, která se sem rozhodne cestovat, měla v Kamerunu radši mít seriózního partnera nebo známého, znalého místních poměrů.

Před cestou do zemí západoafrického regionu by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady nebo Obvodní hygienicko-epidemiologická stanice v Dittrichově ulici v Praze 2, kde lze absolvovat i všechna doporučená očkování - proti žloutence typu A,B i C, tyfu, meningitidě, choleře a tetanu. Očkování proti žluté zimnici je pak pro daný region povinné. Proti nejčastější tropické nemoci - malárii - očkování zatím neexistuje, pro krátkodobé pobyty je vhodné užívat antimalarika.

Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (malárie se může ještě před vypuknutím horeček projevovat nejrůznějšími příznaky od brnění prstů přes bolení hlavy až po pocity únavy) je velmi žádoucí navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test  Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Kamerunu volně v prodeji a jsou velmi účinné - nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Důležité je však nemoc nenechat rozvinout až k horečnatým stavům (inkubační doba malárie je 4 až 8 dnů). Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem právě k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a díky jejímu velmi řídkému výskytu by tedy s léčením v ČR mohly být problémy.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

ČR není v Kamerunu zastoupena rezidentním velvyslanectvím. Tuto republiku má v teritoriální působnosti velvyslanectví v sousední Nigérii (Abuja).

V roce 2003 byl v republice Kamerun otevřen honorární konzulát ČR.

Embassy of the Czech Republic
1223, Gnassingbe Eyadema Street
Asokoro Distric
ABUJA, Nigeria
Tel.: 00234-9-3141245
Fax: 00234-9-3141248
E-mail: abuja@embassy.mzv.cz

Honorary Consulate of the Czech Republic/Consulat Honoraire du Republique Tchéque
40, Rue Dominique Savio, Bonapriso
B.P.1511 Douala
République du Cameroun
Kontaktní osoba: MUDr.Věra Yabéko – Vitáčková, honorární konzulka ČR
Telefon do kanceláře (z ČR):  002377-3430718
Telefon domů:                        002377-3429586
Faxové spojení:                       002377-3431217
Mobilní telefon:                      002377-9926690
E-mail: yabekovera@yahoo.fr

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Ostatní české státní instituce (CzechTrade, Czechinvest, České centrum) nejsou v daném teritoriu zastoupeny a toto zastoupení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti.

 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.worldskip.com/cameroon
 • www.argia.fr
 • www.Cameroun-infotourisme.com
 • www.eiu.com
 • www.africanet.com
 • www.wala.ctic.com

Další informace lze získat i na www.mzv.cz.

 

1.19. Adresy významných institucí


Národní obchodní komora: Chambre de  Commerce, d´Industrie et des Mines du Cameroun (Cameroon Chamber of Commerce, Industry, and Mines – CCIM), (Mr. Monthe Djuimo Claude, Secrétaire Général - President), Rue de Chambre de Commerce, B.P.4011 RP, Douala

Instituce pro podporu investic: Ministére du Développement Industriel et Commercial (MINDIC),  Yaoundé

Chambre  d´Agriculture, d´Elevage et des Forets du Cameroun, Parc Repiquet, B.P. 287, Yaoundé

Centre National du Commerce Extérieur (CNCE) – působí pod ministerstvem MINDIC

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice