Korejská republika

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

KR je členem všech důležitých politických a ekonomických světových organizací. Od r. 1991 je členem OSN a většiny jejích specializovaných součástí. V roce 2006 korejský ministr zahraničí Ban Ki-moon úspěšně kandidoval na funkci generálního tajemníka OSN.

KR je členem Světové banky, IMF, ADB, zakládajícím členem WTO. Aktivně se podílí na činnosti ASEM a APEC. V r.1996 byla KR jako 29. člen přizvána do OECD. Není členem žádného vojenského bloku, má spojeneckou smlouvu s USA.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

KR přistoupila k většině mnohostranných smluvních dokumentů mezinárodních organizací, jejichž je členem (viz 3.1.).

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách (Soul 26. října 1990)
 • Dohoda o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky (Soul 26. října 1990; platnost ukončena se vstupem ČR do EU, text nové dohody sjednán vbřeznu 2006, prochází schvalovacím řízením)
 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Soul 27. dubna 1992)
 • Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Soul 27. dubna 1992)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti pro cesty občanů (Soul 6. října 1994)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o kulturní spolupráci (Soul 6. října 1994)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o vědecko-technické spolupráci (Praha 5. března 1995)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci pro mírové využití atomové energie (Soul 16. března 2001)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Korejské republiky o spolupráci v oblasti mládeže na léta 2003-2005 (Praha 11. listopadu 2003)
 • Ujednání mezi Ministerstvem informatiky České republiky a Ministerstvem informací a telekomunikací Korejské republiky o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií (Praha 7. května 2004)
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice