Korejská republika

Vnitropolitická charakteristika

 • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
 • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
 • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Korejská republika je demokratický stát s pluralitním parlamentním systémem. Podle ústavy z r. 1987 je prezident hlavou státu i výkonné moci. Zákonodárná, soudní a výkonná moc jsou odděleny. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění (NS), volené v přímých volbách. Výkonnou moc má prezident a vláda. Nejvyšším soudním orgánem je Nejvyšší soud, soudce Nejvyššího soudu jmenuje prezident se souhlasem parlamentu na jediné šestileté období.

Čtyři pětiny členů NS jsou voleny přímo ve všeobecných volbách na čtyřleté období, zbývající místa jsou dělena podle poměrného principu mezi strany, které ve volbách získaly pět a více křesel. Ústava stanoví pouze dolní hranici počtu členů parlamentu (200), od r. 2004 má NS KR 300 poslanců.

V posledních všeobecných parlamentních volbách (15. 4. 2004) zvítězila levicová provládní strana Uri, tvořená stoupenci prezidenta Roh Moo-hyuna. Získala většinu 152 křesel a přesvědčivě tak porazila do té doby parlament zcela ovládající konzervativní Velkou národní stranu (Grand National Party, GNP). V několikerých doplňovacích volbách v průběhu let 2005-6 ale Uri o většinu v NS přišla. V průběhu roku 2007 došlo k rozpadu strany Uri a na jejích základech posléze vznikla Sjednocená nová demokratická strana (United New Democratic Party, UNDP). Současné složení parlamentu je následující:

 • UNDP - 143 poslanců
 • Velká národní strana (GNP – Grand National Party) - 129 poslanců
 • Demokratická strana (DP – Democratic Party) - 9 poslanců
 • Demokratická strana práce (DLP – Democratic Labour Party) - 9 poslanců
 • People First Party (PFP) - 5 poslanců
 • nezávislí – 4 poslanci
 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Hlavou státu je prezident, stojící rovněž v čele exekutivy. Prezident jmenuje a odvolává premiéra (se souhlasem parlamentu) a má právo jmenovat i odvolávat jednotlivé ministry. V jeho pravomoci je rovněž jmenování a odvolávání vyšších státních úředníků, vedoucích státních úřadů a velvyslanců. Je vrchním velitelem ozbrojených sil, má právo udělovat amnestii a zmírňovat tresty, jmenuje se souhlasem NS soudce Nejvyššího soudu a Ústavního soudu (na 6 let). Je volen v přímých volbách na jediné pětileté funkční období. Prezident Roh Moo-hyun (výslovnost No Mu-hjon) zvítězil v prosinci 2002 jako kandidát Demokratické strany milénia (MDP; dnes pouze Demokratická strana), z níž však v říjnu 2003 spolu s dalšími cca 40 proreformními poslanci, kteří ustavili stranu Uri, vystoupil.

 

2.3. Složení vlády

Od svého jmenování v únoru 2003 po nástupu prezidenta Roh Moo-hyuna vláda strany Uri prošla mnoha personálními změnami. Nynější premiér Han Duck-soo je v úřadu od března 2007.

Složení jihokorejské vlády (stav k 30. 9. 2007

 

 • předseda vlády Han Duck-soo
 • místopředseda vlády a ministr financí a hospodářství Kwon O-kyu
 • místopředseda vlády a ministr školství, lidských zdrojů a rozvoje Kim Shin-il
 • ministr sjednocení Lee Jae-joung
 • ministr zahraničních věcí a obchodu Song Min-soon
 • ministr spravedlnosti Chung Soung-jin
 • ministr národní obrany Kim Jang-soo
 • ministr vládní administrativy a vnitra Park Myung-jae
 • místopředseda vlády a ministr vědy a techniky Kim Woo-shik
 • ministr kultury a turistiky Kim Jong-min
 • ministr zemědělství a lesnictví Im Sang-gyu
 • ministr obchodu, průmyslu a energetiky Kim Young-ju
 • ministr informací a spojů You Young-hwan
 • ministr zdravotnictví a sociální péče Byun Jae-jin
 • ministr životního prostředí Lee Kyoo-yong
 • ministr práce Lee Sang-soo
 • ministryně pro rovnoprávnost pohlaví a rodinu Jang Ha-jin
 • ministr stavebnictví a dopravy Lee Yong-sup
 • ministr pro mořské záležitosti a rybářství Kang Moo-hyun
 • ministr plánování a rozpočtu Chang Byoung-wan
 • ministr pro záležitosti vlastenců a veteránů Kim Jung-bok
 • ministryně pro vládní legislativu Nam Gi-Myuoung

Vláda se zaměřila zvláště po úspěchu strany Uri ve všeobecných volbách v dubnu 2004, po nichž získala parlamentní většinu, na prosazení zásadních reformních zákonů; zčásti nebo zcela uspěla se změnou systému sociálního zabezpečení, zákonem o hromadných sdělovacích prostředcích, o soukromém školství, o vytvoření zvláštního výboru k historickému zhodnocení období jihokorejských autoritářských režimů 1945–1987. Neprosadila zrušení zákona o národní bezpečnosti, zneužívaného v době vojenských diktatur k boji proti tzv. vnitřnímu nepříteli, ani se záměrem vybudovat nové hlavní město KR cca 200 km jihovýchodně od Soulu; do nově budovaného administrativního města se však odstěhuje větší část ministerstev. Trend klesající podpory pro stranu Uri potvrdily komunální a doplňovací volby v průběhu posledních dvou let. V roce 2007 se do vnitřní politiky začaly promítat blížící se prezidentské volby, plánované na prosinec. V únoru 2007 vystoupilo ze strany Uri 22 poslanců se záměrem vytvořit novou stranu, která by se mohla účastnit prezidentských voleb v prosinci 2007. Novou stranu se na základech strany Uri podařilo vytvořit až v létě 2007 - Sjednocená nová demokratická strana (United New Democratic Party, UNDP) má v parlamentě 143 poslanců a stala se tak opět nejsilnější frakcí.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice