Korejská republika

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Korejská republika, Tehan Minguk, Republic of Korea
 

1.2. Rozloha

 • 99 313 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel:

 • 48,3 mil.

Hustota na km2 :

 • 486 osob

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • 60,5 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 0,44 %

Demografické složení:

 • 0–14 let 21,4 %
 • 15–29 let 21,4 %
 • 30–44 let 26,7 %
 • 45–59 % 16,0 %
 • 60 a více let 11,3 %
 

1.5. Národnostní složení

 • Korejci, Číňané cca 30 tis.
 

1.6. Náboženské složení

54 % věřící, z toho:

 • buddhisté 48 %
 • křesťané 51 % (3/4 protestanti, 1/4 katolíci)
 • ostatní 1 %
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • korejština

Ostatní nejčastěji používané jazyky angličtina (ve styku se zahraničím)

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění zem:

 • 9 provincií
 • 7 metropolitních měst
 • 136 okresů

Hlavní město:

 • Soul (9,9 mil. obyv.)

Další velká města:

 • Busan (2,7 mil.)
 • Daegu (2,5 mil.)
 • Incheon (2,5mil.)
 • Gwangju (1,4 mil.)
 • Daejeon (1,4 mil.)
 • Ulsan (1 mil.)
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • korejský won, KRW (k 26. 9. 2007 – 1 EUR/1286,00 KRW)
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1.+2. ledna Solární nový rok
 • leden/únor Lunární nový rok – 3 dny
 • 1. března Den nezávislosti
 • duben/květen Narození Buddhy
 • 5. května Den dětí
 • 6. června Den padlých za svobodu
 • 17. července Den ústavy
 • 15. srpna Den osvobození
 • září/říjen Čusok (Den díkůvzdání) – 3 dny
 • 3. října Den vzniku národa
 • 25. prosince Vánoce

Obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní instituce mají pracovní dobu od 9:00 do 18:00 hodin, s přísně dodržovanou polední přestávkou 12:00–13:00. Sobota je dnem pracovního volna jen pro zaměstnance větších firem (nad 300 pracovníků). Obchody mají často otevřeno mnohem déle (cca do 21:00 h), velké obchodní domy nemají zavírací den. Banky jsou otevřené od 9:30 do 16:30 hod., v sobotu do 13:30.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V jednání s korejskými partnery je vhodné mít na zřeteli kulturní odlišnosti, které jsou obdobné v celé východní Asii. Například je obvyklé podávat a přijímat předměty (včetně vizitek) oběma rukama, není slušné hlasitě smrkat, zejména při jídle. Jednání jsou mnohdy zdlouhavá, složitá, korejský partner je může přerušit a odmlčet se, což však ještě nemusí být známkou nezájmu. Uzavřené dohody jsou vesměs plněny. Velká pozornost je věnována volbě dárků pro obchodní partnery, většinou jde o pečlivě zabalené předměty pro praktické použití.

Vzhledem k častým dopravním zácpám nemusí být příjemné používat k cestování najatý osobní automobil, mnohé ukazatele směru mimo hlavní dopravní tahy jsou pouze v korejštině. Ve městech je na kratší vzdálenosti výhodné využívat cenově přijatelné taxi s korektními řidiči, vozy taxislužby černé barvy jsou dvakrát dražší než vozy stříbrné a bílé. Na delší vzdálenosti po Soulu je výhodné používat rozsáhlý systém metra. V meziměstském dálkovém provozu (např. Soul-Daejeon-Daegu-Busan či Soul-Gwangju-Mokpo) je časově výhodné používat rychlovlaky KTX.

Telefonovat z KR do zahraničí lze přes několik různých telekomunikačních firem, vytáčí se jejich kód 001, 002 nebo 008, dále kód země bez nul, města, telefonní stanice. Běžně jsou dostupné telefonní automaty fungující na mezinárodní platební karty. Místní síť mobilních telefonů používá systém CDMA, který je nekompatibilní s evropským GSM. Není možné použít přístroj dovezený z ČR ani při zajištěném roamingu. Mobilní telefon fungující v KR si lze pronajmout při příletu na letišti za cca 3 USD na den a 0,6 USD za minutu odchozího hovoru. Vyžadováno je předložení cestovního dokladu a kreditní karty jako garance; mobilní telefon také poskytují svým hostům některé hotely. Je možné pronajmout mobilní telefon fungující se SIM kartou systému GSM.

Společnost BBB poskytuje bezplatné tlumočení mezi korejštinou a dalšími jazyky po telefonu (z evropských: angličtina, francouzština, španělština, italština, ruština, němčina, portugalština, polština a švédština). Kontakt: www.bbbkorea.org, telefon z Koreje 15885644.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče ve velkých městech je na dobré úrovni. Cizinec si však veškeré náklady na léčbu hradí sám, poplatky jsou relativně vysoké. Doporučujeme proto před cestou do Koreje uzavřít cestovní pojištění. Řada místních lékařů studovala v USA a hovoří anglicky. Dorozumění s lékařským personálem v menších zdravotnických zařízeních je obtížné. V Soulu jsou na vysoké odborné a přiměřené jazykové úrovni zvláště následující kliniky:

 • Yonsei Severance Hospital tel. (2) 22285800, 22285810
 • Asan Medical Center tel. (2) 30105001
 • Samsung Hospital tel. (2) 20011100
 • Samsung Cheil Hospital tel. (2) 20007208, 20007143
 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Při příletu do KR je nutno předložit cestovní pas platný alespoň 6 dalších měsíců a předem vyplněnou příletovou kartu (rozdává se v letadle). Obdobná procedura platí i při cestování do KR po moři.

Mezi ČR a KR existuje smlouva o bezvízovém styku pro všechny druhy pasů, na jejímž základě mohou občané obou zemí pobývat v druhé zemi bez víza po dobu do 90 dnů, kromě cest za účelem výdělečné činnosti. V případě krátkodobého pobytu není potřeba prokazovat dostatečné množství finančních prostředků na pobyt v KR.

Občané ČR, kteří chtějí v KR pobývat déle než 90 dnů nebo hodlají vykonávat výdělečnou činnost, musí při žádosti o vízum na velvyslanectví KR v Praze předložit mj. vyjádření příslušného korejského ústředního orgánu stvrzující nezbytnost zaměstnání cizince v KR. V případě pobytu nad 90 dnů je třeba se v KR zaregistrovat na imigračním úřadu dle místa pobytu.

Osoba starší 20 let může bezcelně dovézt do KR následující komodity: 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250 g dýmkového tabáku, 1 litr alkoholických nápojů, 2 oz (unce) parfému, dárkové předměty do hodnoty 400 USD.

Zakázané dovozní položky: narkotika, ovoce, semena rostlin a rostliny a tištěné materiály, filmy, nahrávky apod., které mohou být považovány za podvratné (zvláště severokorejského původu), obscénní nebo škodlivé národní bezpečnosti a veřejným zájmům. Zakázáno je také dovážet čerstvé maso a masné výrobky. Střelné zbraně podléhají dovozní licenci.

Při vývozu podléhají předměty kulturní hodnoty a národní starožitnosti schválení od Seoul Metropolitan Government, Art & Antique Assessment Office v Soulu, tel. (2) 6620106.

Směna valut není povinná. Při směně může být požadováno předložení cestovního dokladu a telefonické spojení v KR. Přebytečnou místní měnu lze při odletu směnit zpět na valutu (USD, EUR) na letišti. Dováženou či vyváženou měnu nad hodnotu USD 10 000 je nutno deklarovat.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Příhraniční pásmo podél mezikorejské hranice (celková délka přes 250 km) je jihokorejskými bezpečnostními silami pečlivě monitorováno, je tedy nezbytné dodržovat veškeré příkazy dané dopravním a jiným značením. Jde např. o zákaz fotografování, dodržování předepsané (nízké) rychlosti, zákaz zastavení apod. Plavba na severně položené ostrovy v blízkosti KLDR (obvykle z přístavu Incheon) se povoluje jen po předložení cestovního dokladu.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Embassy of the Czech Republic
1-121, Shinmunro 2-Ga email: seoul@embassy.mzv.cz
Jongno-gu, Seoul 110-062
Republic of Korea
Telefon: (0082-2) 7256765, 7256766, 7206453
Fax: (0082-2) 7346452
web: www.mzv.cz/seoul

Pro přepravu z mezinárodního soulského letiště Incheon do centra Soulu lze použít buď taxi (cena cca 40 –50 tis. KRW) či některé z autobusových linek, jejichž zastávky jsou před letištěm po východu z příletové haly. Místní obslužný personál před budovou letiště usměrní cestovatele k příslušné zastávce podle cílového místa (hotelu, městské části). Jízdenka v ceně 8000 KRW se platí řidiči. Spojení s hotely vyšší kategorie je možné rovněž hotelovými autobusy, které také stojí před letištěm. Nově otevřená železniční rychlodráha poskytuje spojení s letištěm Gimpo, odkud odlétá většina vnitrostátních a regionálních letů.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kromě velvyslanectví je v KR od června 2005 zastoupena svou kanceláří agentura CzechTourism. Vedoucím kanceláře je p. Soo Myung Choi – adresa: 1105 Hyoryoung Bldg. 1 Mookyo-dong, Chung-ku, Seoul. Tel. (0082-2) 776-9837.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie  112
 • záchranná služba a požárníci 119
 • informace pro zahraniční turisty 1330 (platí v celé KR).
 

1.18. Internetové informační zdroje

 

Obchodní kontakty a informace

·                        Korea Business Opportunities

·                        Adresář KCCI

·                        Korea Directory

·                        Adresář firem KCCI

·                        KOTRA (státní agentura na podporu obchodu a investic)

·                        KOTIS (statistické informace o mezinárodním obchodu KR)

 

Korejský tisk v angličtině

·                        Korea Times

·                        Korea Herald

 

 

Další zdroje informací o Koreji

 

Delegace Evropské komise v Koreji

http://www.delkor.cec.eu.int/

Korejský národní úřad pro turistiku

www.English.tour2korea.com

Server o životě v Koreji (kulturní akce, ubytování, atd.)

www.lifeinkorea.com

Průvodce Lonely Planet

www.lonelyplanet.com/destinations/north_east_asia/south_korea

Všeobecné informace o Koreji

www.koreainfo.gate.com

Informace v angličtině, francouzštině a němčině

www.korea.net

 

 

 

1.19. Adresy významných institucí

Státní instituce Korejské republiky

·                        Úřad prezidenta

·                        Úřad vlády

·                        Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu

·                        Ministerstvo financí a hospodářství

·                        Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky

·                        Národní statistický úřad

·                        Radnice hlavního města Soulu

·                        Korean Overseas Information Service

·                        Korean Stock Exchange

·                        Bank of Korea

·                        Korea Investment Servis Center

Významné průmyslové asociace

·                        Federation of Korean Industry (FKI)

·                        Korea International Trade Association (KITA)

·                        Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI)

·                        Asociace korejských dovozců KOIMA

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice