Kostarika

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Kostarika je členem následujících mezinárodních a regionálních organizací a integračních uskupení:

 • OSN (včetně specializovaných agentur
 • CEPAL, FAO, UNICEF, UNCTAD, WHO)
 • Světová obchodní organizace (WTO)
 • Mezinárodní měnový fond (MMF)
 • Světová banka (WB)
 • Meziamerická rozvojová banka (BID)
 • Organizace amerických států (OAS)
 • Latinskoamerický ekonomický systém (SELA)
 • Asociace karibských států (AEC)
 • Středoamerická banka ekonomické integrace (BCIE)
 • Středoamerický společný trh (MCCA)
 • Středoamerický integrační systém (SICA)
 • Středoamerický ekonomický integrační systém (SIECA)
 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Kostarika je signatářem celé řady mezinárodních mnohostranných smluv, dohod a jejich dodatků a protokolů.

Nejvýznamnější multilaterální dohody podepsané Kostarikou
Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT)1948
Konvence o prevenci a postihu zločinu genocidy1948
Univerzální konvence o copyrightu1952
Konvence o politických právech žen1953
Statut Mezinárodní agentury pro atomovou energii1956
Konvence o teritoriálním moři1958
Vídeňská úmluva o diplomatických stycích1961
Vídeňská úmluva o konzulárních stycích1963
Smlouva o zákazu jaderných testů v atmosféře, pod vodou a ve vesmíru1963
Konvence o ustavení Mezinárodní poštovní unie1964
Mezinárodní konvence o eliminaci veškerých forem rasové diskriminace1966
Mezinárodní konvence o občanských a politických právech1966
Mezinárodní konvence o ekonomických, sociálních a kulturních právech1966
Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe1967
Konvence o ustavení Světové organizace pro intelektuální vlastnictví1967
Smlouva o nešíření jaderných zbraní1968
Vídeňská úmluva o mezinárodních smlouvách1969
Americká konvence o lidských právech (Pakt San José)1969
Konvence o ochraně světového kulturního a historického dědictví1972
Konvence o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických zbraní1972
Mezinárodní telekomunikační konvence1973
Konvence o mezinárodním obchodu s ohroženými rostlinnými a živočišnými druhy1973
Konvence o vytvoření Unie zemí exportujících banány1974
Konvence o eliminaci veškerých forem diskriminace žen1979
       V rámci Střední Ameriky je Kostarika signatářem těchto nejvýznamnějších mnohostranných dohod
Charta Organizace středoamerických států (ODECA)1962
Všeobecná dohoda o středoamerické ekonomické integraci1963
Iniciativa na rozvoj zemí Karibské oblasti (ICC)1984
Tegucigalpský protokol – Protokol k Chartě Organizace středoamerických států (ODECA) o vytvoření Systému středoamerické integrace (SICA)1991
Guatemalský protokol  - Protokol k Všeobecné dohodě o středoamerické ekonomické integraci1993

Bilaterální dohody o volném obchodu

a) Dohody v platnosti:

Dohoda o volném obchodu mezi Kostarikou a Mexikem
(vstoupila v platnost dne 1. 1. 1995)

Dohoda o volném obchodu mezi Kostarikou a Chile
(vstoupila v platnost od 15. 2. 2002)

Dohoda o volném obchodu mezi Kostarikou a Dominikánskou republikou
(vstoupila v platnost dne 7. 3. 2002)

Dohoda o volném obchodu mezi Kostarikou a Kanadou
(vstoupila v platnost dne 1. 11. 2002)

Dohoda o volném obchodu mezi Kostarikou a CARICOM-em
(podepsána 14. 3. 2003, ratifikována kostarickým parlamentem v srpnu 2005, vstoupila v platnost 15. 11. 2005 zatím pouze s Trinidadem a Tobagem)

Dohoda o volném obchodu mezi Kostarikou a Trinidadem a Tobagem
(dohoda byla podepsána 10. 1. 2002, vstoupila v platnost 15. 11. 2005)

Dohody o ekonomické komplementaci a vzájemných preferencích

Dohoda o volném obchodu a vzájemných preferencích mezi Kostarikou a Panamou
(vstoupila v platnost dne 31. 7. 1973)

Dohoda o ekonomické komplementaci mezi Kostarikou a Kolumbií
(vstoupila v platnost dne 5 .9. 1985)

Dohoda o ekonomické komplementaci mezi Kostarikou a Venezuelou
(vstoupila v platnost dne 21. 3. 1986)

Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic

 • Dohody v platnosti: SRN, Argentina, Kanada, Chile, Tchaj-wan, Jižní Korea,Španělsko, Francie,Velká Británie, Holandsko, Paraguay, ČR (v červnu 2005 předán kostarické straně návrh na renegociaci ), Švýcarsko a Venezuela.
 • Dohody ve schvalovacím procesu v parlamentu: Ekvádor, Finsko
 • Dohody po podpisu: Belgie a Lucembursko, Bolívie
 • Dohody po ukončení jednání: Polsko
 • Dohody v jednání: Rakousko, Barbados, Brazílie, Dánsko, USA, Řecko, Irsko, Jamajka, Itálie, Norsko, Peru, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko a Uruguay.

Obchodní dohody

Kostarika má uzavřeny obchodní dohody s Albánií, SRN, Argentinou, Rakouskem, Bulharskem, Dánskem, Španělskem, USA, Francií, Hondurasem, Maďarskem, Itálií, Jamajkou,Japonskem, Norskem, Polskem, Jižní Koreou a Tchaj-wanem.

Regionální dohody o volném obchodu

 • Dohoda o volném obchodu mezi Střední Amerikou, Dominikánskou republikou a USA: CAFTA (podepsána v květnu 2004, zatím čeká na ratifikaci Kostariky, poslední země tohoto regionu (všechny ostatní země ji již ratifikovaly). Vláda řeší tuto spornou otázku referendem, které má být uskutečněno v září 2007. Dosavadní ratifikační proces v parlamentu byl provázen bouřlivými protesty opozice.
 • Dohoda o volném obchodu mezi Střední Amerikou a EU (od sumitu v květnu 2006 ve Vídni je ve stádiu přípravy asociačních jednání. Na XV. zasedání smíšené komise mezi Střední Amerikou a EU  v Guatemale 23. 4. 2007 bylo dohodnuto, že jednání o asociační dohodě mezi SA a EU, která zahrnuje i dohodu o volném obchodu, budou zahájena v červnu v Bruselu)
 • Dohoda o vytvoření celokontinentální zóny volného obchodu (ve stádiu přípravy)
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice