Kostarika

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Rok 2007 bude pro novou vládu rokem, kdy konečně má proběhnout dlouho odkládaná ratifikace dohody o volném obchodu s USA a dalšími státy SA (CAFTA) a dojít k přijetí tzv. paralelní agendy, která má cestou investic a finančních podpor ochránit zejména menší podniky před otevřením trhu sjednaným v CAFTA. Zároveň nové zákony otevřou vnější konkurenci státní monopoly, zejména sektor telekomunikací, energetiky a pojišťovnictví. Pokud by pro odpor opozice a odborů nedošlo k ratifikaci CAFTA, Kostarika automaticky nepřijde o zvýhodněný přístup na trhy v USA a o celní výhody poskytované v rámci režimu tzv. Iniciativy karibské pánve ( Iniciativa Cuenca del Caribe), musí ale počítat s tím, že tento režim může být ze strany USA kdykoli jednostranně zrušen..

V zahraničních vztazích bude pro Kostariku velmi důležité rozhodnutí arbitráže, kterou proti EU vede Kolumbie a další státy v otázce režimu dovozu banánů na trhy EU. V prvním kole arbitrážní soud při WTO rozhodl, že nový režim (clo 230,- Euro na 1 tunu banánů) zhoršuje podmínky LA zemí v přístupu na trhy EU a tudíž neodpovídá pravidlům WTO. EU reagovala snížením cla na 176 Euro. I toto clo ale považují producenti banánů za diskriminační a proto producentské státy vedené Kolumbií vyvolaly další kolo arbitráže. Pro Kostariku, přesto, že se ke Kolumbii nepřidala, se jedná o velmi důležité téma, neboť patří k hlavním dodavatelům banánů na trhy EU. Z celkového objemu 4,1 mil. tun banánů, které jsou do EU ročně dováženy, připadá na Latinskou Ameriku 3 mil. tun. Podíl Kostariky v tomto dovozu činí 28 %. Pro Kostariku činí export banánů 9 % celkového objemu exportu a v banánové produkci je zaměstnáno 2,2 % ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Kostarika požívá výhod generálního systému preferencí EU, který poskytoval zemím SA celní úlevy v rámci tzv. režimu droga. Od poloviny roku 2005 byl tento režim zaměněn novým systémem tzv. GSP Plus (SGP+), který poskytované výhody zemím SA ještě více rozšiřuje při splnění určitých zásad. Využití nového systému GSP+ by mělo Kostarice pomoci diverzifikovat zahraniční obchod a zvýšit objem vývozu na trhy zemí EU.

Na základě rozhodnutí summitu LA- EU ve Vídni a na základě mandátu EK z 6. 12. 2006 dojde v roce 2007 k negociacím Asociační dohody mezi EU a SA zahrnující dohodu o volném obchodu. Negociace měly být podle vídeňského scénáře zakončeny a dohoda podepsána na dalším summitu LA-EU v květnu 2008 v Limě. Negociací se má vedle Kostariky zúčastnit Nikaragua, Honduras, Salvador, Guatemala a také Panama, pokud pokročí v začlenění do středoamerické integrace.  Na XV. zasedání smíšené komise mezi Střední Amerikou a Evropskou unií v Guatemale 23. dubna 2007 bylo stanoveno, že asociační jednání budou zahájena v červnu v Bruselu. Ukončení negociací a podpis dohody se pozdním zahájením negociací nyní předpokládá v 1. polovině roku 2009, tedy za českého předsednictví.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Kostarika za vlády prezidenta Ariase bude zemí oddanou principům volného mezinárodního obchodu a mezinárodní spolupráci. Kostarika usiluje o řadu smluv o volném obchodu, zejména s USA, Panamou a asijskými zeměmi.Kostarika chce nově spolupracovat s arabským světem a některými významnými asijskými zeměmi (Indie,Singapur), kde nově otevírá svá velvyslanectví. Kostarika usiluje o členství v APEC.

Kostarickou plnou podporu má i sjednání Asociační dohody s EU, zahrnující smlouvu o volném obchodu. Asociační dohoda s EU bude mít jako vedlejší efekt prohloubení spolupráce států Střední Ameriky v rámci SICA a SIECA a zavedení Středoamerické Celní Unie.

Vstup v platnost dohody o volném obchodu s USA (CAFTA) umožní konkurenci státním monopolům.

Ekonomické podmínky ovlivní také připravovaná daňová reforma, která by měla přinést  vyšší a diferencovanější daňové břemeno. Mezi důležitými připravovanými zákony je nový zákon o veřejných zakázkách, který by měl být krokem k větší transparentnosti zadávání zakázek a k zamezení korupce.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

V květnu 2006 se uskutečnil v San José  obchodně-propagační veletrh EU „Rueda de Negocios EU 2006“, který se konal z iniciativy ZÚ zemí EU. Akce byla velmi úspěšná, a proto bylo rozhodnuto, že v každém roce se bude veletrh opakovat. Příští veletrh se uskuteční 24. 5. 2007.

Na veletrhu může ZÚ poskytnout kostarickým zájemcům o kontakty v ČR informace o českých firmách projevujících zájem o kostarický trh.  Proto českým zájemcům doporučujeme účast na veletrhu, případně alespoň zaslat na ZÚ základní informace o firmách, nabízených výrobcích a službách doplněné o katalogy, ceníky atd.

Dalšími možnostmi pro český export je otevření státních monopolů energetiky a vodohospodářství konkurenci po vstupu v platnost CAFTA a Asociační dohody s EU.

Šancí pro české výrobce může být i plánované znovuzavedení vlakové /tramvajové/ dopravy.   

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice