Kostarika

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Kostarická republika
 • República de Costa Rica
 

1.2. Rozloha

 • 51 100 km2

(od roku 2003 zahrnuje Kostarika do rozlohy také 589 682 km2 území na moři a celkově uváděná rozloha činí podle Národního geografického institutu celkem 640 782 km2 )

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel (11/2006):

 • 4 401 849

Hustota osídlení (11/2006):

 • 84,65 obyvatel na km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva (11/2006):

 • 41 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva (2005):

 • 2,3 %

Demografické složení (2005):

 • podle pohlaví: 50,86 %
 • mužů, 49,14 % žen

podíl městského obyvatelstva:

 • 45,19 %

podíl obyvatelstva mladšího 17 let:

 • 35,2 %

podíl obyvatelstva od 17 do 60 let:

 • 56,8 %

podíl obyvatelstva staršího 60 let:

 • 8,0 %

(Pramen: Instituto Nacional de Estadística y Censos)

 

1.5. Národnostní složení

 • 97 % běloši (potomci Španělů)
 • 2 % černoši (bývalí otroci nebo imigranti z Jamajky)
 • 1 % indiáni (kmeny Bribri, Borucas atd.)
 

1.6. Náboženské složení

 • 85 % katolické
 • 14 % protestanské
 • 1 % ostatní
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • španělština

Další používané jazyky:

 • kreolská angličtina (na atlantickém pobřeží)
 • angličtina (cca 10 % obyvatel)
 • indiánské jazyky
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 7 provincií (Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas, San José)
 • 81 kantonů
 • 436 distriktů

hlavní město (2006):

 • San José (1 300 000 mil. obyvatel - s metropolitní oblastí)

další velká města (2006):

 • Alajuela (223 000 obyvatel)
 • Cartago (132 000)
 • Puntarenas (103 000)
 • Heredia (104 000)
 • Limón (90 000)
 • Liberia (Guanacaste) (47 000)
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Kostarický colón (zkratka CRC) = 100 céntimos
 • Kurs referenční: 1 USD = 517,26 CRC (nákup - 14. 2. 2007), 1 USD = 521,06 CRC (prodej - 14. 2. 2007)
 • Běžně se používají cizí měny, zejména americký dolar.
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • 11. dubna (Juan Santamaría)
 • Zelený čtvrtek a Velký pátek (velikonoce)
 • 1. května (Den práce)
 • 25. července (připojení provincie Guanacaste)
 • 2. srpna (Nuestra Seňora de Los Angeles)
 • 15. srpna (Den matek)
 • 15. září (nezávislost)
 • 12. října (Den kultur)
 • 25. prosince (Vánoce)

Pozn.: Naprosté uzavření všech úřadů a institucí nastává v době Vánoc (15. 12. - 5. 1.) a v době tzv. Semana Santa (velikonoční týden).

Běžná pracovní doba firem se pohybuje mezi 8:00 a 17:00 hod. s přestávkou na oběd v délce 1 hodiny. Pracovní doba bank je většinou od 9:00 do 16:00 hod., některé soukromé banky 8:00–18:30 hod. a v sobotu 9:00–12:00 hod.. Prodejní doba v menších obchodech je od 8:00 do 19:00 v pondělí až pátek, velká nákupní centra a supermarkety jsou otevřené denně od 9:00 do 21:00 hod., o víkendech od 9:00 do 22:00 hod..

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Kostaričtí podnikatelé a zejména státní úředníci se vyznačují typicky latinskoamerickým volnějším přístupem k jednání, kdy na nějaké minutě zpoždění navíc příliš nezáleží. Smysl pro povinnost je většinou malý a při dodržování ujednaných kroků se mnohdy vyskytují problémy. Prodlení v dodání přislíbených materiálů, zajištění informací, dostavení se na jednání apod. je mnohdy na evropské poměry téměř nepřijatelné, v zemích Střední Ameriky to však není ničím výjimečným. Při obchodním jednání jsou Kostaričané naopak velmi srdeční a přátelští. S výjimkou jednání s vysokými představiteli ministerstev či nejvyššími šéfy podniků je časté méně formální oblečení (košile bez kravaty, kalhoty), zvláště v horkých nížinných oblastech.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. Občané ČR, nacházející se přechodně v Kostarice, mohou vyhledat lékařskou pomoc v urgentních případech v místních lékařských zařízeních. Pokud cizinec nedisponuje akceptovatelným mezinárodním zdravotním pojištěním, musí veškeré náklady na lékařské ošetření uhradit v plné výši na místě. V některých případech je vyžadována platba předem. V San José existuje rozvinutý systém zdravotnických zařízení (státních nemocnic i soukromých klinik) s dobrým standardem lékařské péče, z nichž většina udržuje nepřetržitou pohotovostní službu. Mimo hlavní město je hustota zdravotnických zařízení nízká. Kontakt na nejbližšího lékaře má nicméně většina hotelů.

Kontakt na nejdůležitější zdravotnická zařízení v San José:

 • Hospital San Juan de Dios (tel. 222-0166)
 • Hospital México (232-6122)
 • Hospital Dr. Calderón Guardia (222-0166)
 • Hospital Nacional de Niňos (222-0122)
 • Clínica Católica (225-5055)
 • Hospital Clínica Bíblica (223-6422)
 • Clínica Santa Rita (221-6433)
 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do Kostariky je vyžadován cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců, v případě cesty automobilem řidičský průkaz a doklad o vlastnictví automobilu.

Občané ČR, držitelé cestovních pasů, mohou cestovat do Kostariky na dobu do 90 dnů bez víza (vzájemná vízová povinnost byla zrušena v roce 2000, platí pouze pro cesty za účelem turistiky). Přihlašovací povinnost neexistuje. Bezvízový pobyt nelze v Kostarice prodloužit. Jedinou možností je z Kostariky vycestovat před vypršením 90-ti dnů a po uplynutí nejméně dvou dnů se znovu vrátit. V poslední době kostarické orgány v souvislosti s nelegální migrací zpřísnily kontrolu pobytového režimu cizinců. Při porušení pobytového režimu se občané ČR vystavují riziku zadržení kostarickou policií a deportace ze země. ZÚ doporučuje dbát zejména na to, aby při přechodu kostarické hranice bylo do cestovního pasu otištěno příslušné vstupní razítko. V blízkosti hranic jsou kostarickou policií prováděny časté silniční kontroly, kdy jsou kontrolovány zejména cestovní doklady a v nich otištěná vstupní razítka. Pokud razítko chybí, byť liknavostí kostarického úředníka na hranicích, dostávají se turisté do značných komplikací a hrozí jim deportace. Turisté, kteří přeruší pobyt v Kostarice, pokud nechtějí riskovat potíže, by měli mít při návratu v pořádku také výstupní razítko.

Případná víza na delší pobyty a k jiným než turistickým účelům udělují kostarická velvyslanectví a konzuláty. Kostarické velvyslanectví v Praze bylo otevřeno v říjnu 2005 a sídlí na adrese Hellichova 1/458, 118 00 Praha 1, Tel: 257310582, 257310590, 257310593, Fax:257310572, E-mail: embcr_rc@rree.go.cr. Představitelem zastupitelského úřadu je ministerský rada a generální konzul p. William Calvo, E-mail: wcalvo@rree.go.cr

Od srpna 2002 došlo ke změně migračního zákonodárství a dlouhodobé a trvalé pobyty v Kostarice je možné vyřídit pouze na kostarickém velvyslanectví, nikoliv po příjezdu v Kostarice na migračním úřadě - viz: www.migracion.go.cr .

Při odletu z Kostariky se na letišti platí letištní poplatek 26 USD.

Celní předpisy regulující krátkodobé pobyty

Povinná směna valut neexistuje. Veškeré bankovní transakce nad 10 000 USD musí být registrovány.

Od cla je osvobozeno zboží, které nemá obchodní charakter a je vzhledem k druhu a množství určeno k uspokojování potřeb cestujícího, případně k výkonu jeho povolání (vše v přiměřeném množství):

 1. svršky
 2. věci osobní potřeby
 3. léky, potraviny, nářadí, zdravotní a hygienické potřeby
 4. sportovní potřeby
 5. jedna videokamera, jeden fotoaparát, jedna film. kamera, jeden magnetofon včetně příslušenství, max. 6 filmů, kazet nebo magnetofon. pásek pro každý z uvedených přístrojů, jeden radiopřijímač, jeden televizor, jeden dalekohled - vše přenosné
 6. jeden počítač, jeden psací stroj, jedna kalkulačka - přenosné
 7. nářadí a náčiní - nikdy nesmí tvořit kompletní vybavení dílny, kanceláře, laboratoře atd.
 8. hudební nástroje a jejich příslušenství
 9. knihy, rukopisy, disky, pásky, kazety již nahrané, fotografie a fotogravury neobchodního charakteru
 10. 500 g zpracovaného tabáku, 3 litry vína nebo destilátu nebo likéru na každého dospělého a max. 2 kg sladkostí
 11. zbraně lovecké a sportovní pouze s dovozním povolením příslušných kostarických úřadů

Speciální zpřísněné předpisy platí pro dovoz a vývoz rostlin a zvířat.

Specifika a doporučení

Přestože v minulých letech platilo, že Kostarika je na středoamerické poměry nadprůměrně bezpečnou zemí, v poslední době se bezpečnostní situace v zemi výrazně zhoršuje.V některých ulicích centra San José, v přístavním městě Limón, na karibském pobřeží a také v některých turisticky známých a atraktivních oblastech je poměrně vysoká kriminalita. Zahraniční turisti, zejména takoví, kteří vypadají „evropsky" nebo „zámožně", bývají často obětí kapsářů a zlodějů. Charakter trestné činnosti byl až donedávna většinou nenásilný, v posledních letech se ale situace zhoršuje a množí se případy použití zbraní. Trestná činnost páchaná na zahraničních turistech není výjimkou a jsou registrovány zejména krádeže peněz, šperků, dokladů, fotoaparátů, videokamer atd.. Na základě výše uvedeného doporučujeme dodržovat tyto zásady:

 • uschovat pas a další cenné doklady, letenku atd. v hotelovém trezoru a cestovat pouze s fotokopií pasu a s minimem finanční hotovosti (policie to akceptuje)
 • nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci - videokameru, fotoaparát
 • parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat žádné věci
 • nebrat stopaře
 • objednávat taxi-službu prostřednictvím recepční
 • cestovat pouze po hlavních silnicích za denního světla

V zemi jsou běžně akceptovány kreditní karty (nejrozšířenější je VISA a MASTERCARD). Těmito kreditními kartami lze platit v naprosté většině obchodů, restaurací, hotelů, půjčoven automobilů atd.. V San José i v dalších městech jsou na nejdůležitějších místech (náměstí, velká nákupní centra atd.) umístěny bankomaty. Ve většině turistických zařízení lze také bez problémů platit přímo v USD (týká se to vedle hotelů také půjčoven automobilů, supermarketů, obchodů se suvenýry atd.). Některá zařízení však odmítají při platbě akceptovat stodolarové bankovky.

Prakticky neexistuje černý trh s valutami. Směňovat USD na místní měnu (colón) je vhodné v bankách či přímo v hotelech. V Kostarice není prakticky používána jiná volně směnitelná měna než US dolar. Je třeba důsledně zkontrolovat, aby dolarové bankovky byly zcela nepoškozené, jinak mohou nastat potíže při platbě nebo směně (jsou odmítány např. lehce natržené bankovky, bankovky s razítky, čárami atd.). Platit v euro nelze a taktéž je velmi komplikované směnit euro na místní měnu. Tuto službu zatím poskytuje pouze Centrální banka, ale ve velmi nevýhodném kursu.

Poplatky při vstupu do národních parků, rezervací, na soukromé nebo klubové pláže jsou ve výši od 7 do 20 USD na osobu. Některá turistická místa (parky a pláže) jsou přístupná pouze autem s náhonem na všechna 4 kola. Stav silnic v Kostarice je poměrně špatný. Řada vozovek nemá souvislý asfaltový povrch a nerovnosti jsou pouze provizorně zalepeny. Vlivem častých dešťů, zejména v hornatějších částech země, jsou na silnicích díry, sesuvy půdy atd.. Většina silnic nemá pevnou krajnici a chybí také čárové značení, což komplikuje cestu zejména v noci a v mlze (v Kostarice intenzivně prší v období květen - prosinec). Dopravní předpisy jsou ze strany místních řidičů často ignorovány, poměrně běžnou skutečností je zejména v nočních hodinách jízda pod vlivem alkoholu.

Při rezervaci ubytování v hotelu nebo pronájmu automobilu je nutná kreditní karta. Půjčení auta bez kreditní karty je velmi obtížné a jsou vyžadovány vysoké zálohy v hotovosti. Pokud se turista v hotelu neprokáže kreditní kartou, je po něm vyžadováno, aby zaplatil předem za celou dobu pobytu.

Při placení v restauraci je obvyklé spropitné ve výši 10 %, které je ovšem v naprosté většině případů započítáváno automaticky do výše účtu, stejně jako daň z obratu v celkové výši 13 %.

Pokud jde o zdravotní situaci v zemi, vyskytují se některé tropické nemoci přenášené komáry (např. dengue či malárie). Proto se doporučuje vyhýbat se místům se stojatou vodou. Hodlá-li se turista zdržovat delší dobu v pralesních oblastech mimo turistická centra, existuje zvýšené riziko nákazy žloutenkou, cholerou, dengue a střevními parazity (amébami). Proto je před cestou vhodné se podrobit očkování a po návratu do ČR příslušným vyšetřením. Doporučujeme vzít s sebou mezi jinými léky proti zažívacím obtížím, opalovací krém s vyšším ochranným faktorem a repelent. V souvislosti s místními hygienickými podmínkami se doporučuje pít pouze balenou vodu a dezinfikovat některé druhy zeleniny ( saláty) v antibakteriálním roztoku.

Pokud jde o pobyt na mořských plážích v Kostarice upozorňujeme, že extrémně nebezpečné jsou některé spodní proudy na plážích jak pacifického tak i karibského pobřeží, kde každý rok utone několik desítek osob.

V Kostarice je elektrické napětí 110 V a zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky s plochými konektory.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V Kostarice v tomto ohledu neexistují žádná speciální omezení. Zvýšený počet krádeží zejména cestovních dokladů je poslední dobou hlášen z pláží Tamarindo a Samara.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Teritoriální působnost zastupitelského úřadu v San José zahrnuje vedle Kostariky Panamu, Nikaraguu, Salvador, Honduras a Belize.

Velvyslanectví ČR v Kostarice
Embajada de la República Checa
75m Oeste de la Entrada Principal del Colegio Humboldt
Rohrmoser
San José
Apartado Postal 12041-1000
Tel. 00506-2965671, 2321471
Fax 00506-2965595
E-mail: sanjose@embassy.mzv.cz; embcheca@amnet.co.cr
Web: www.mzv.cz/sanjose
Kontaktní osoba: Josef Pokluda, obchodně-ekonomický úsek ZÚ

Při hledání ZÚ ČR v San José je třeba se dotázat na velvyslanectví USA, které se nachází v sousedství ZÚ ČR a je všeobecně známou adresou.

Velvyslanectví ČR se nachází v západní části města, je jednoduše dostupné při cestě z letiště (odbočit u hotelu Best Western) a také z centra města (za parkem La Sabana pokračovat stále na západ, za obchodním centrem Plaza Mayor minout velvyslanectví USA a za kostelem odbočit na jih).

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Kromě zastupitelského úřadu není v Kostarice zastoupena jiná česká instituce.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranná služba 911
 • Hasiči 118
 • Dopravní policie 222-9330, 222-9245
 • Dopravní nehody 800-800-8000
 

1.18. Internetové informační zdroje

 • www.casapres.go.cr Prezidentská kancelář
 • www.asamblea.go.cr Parlament
 • www.poder-judicial.go.cr Soudní moc
 • www.rree.go.cr Ministerstvo zahraničních věcí
 • www.comex.go.cr Ministerstvo zahraničního obchodu
 • www.hacienda.go.cr Ministerstvo financí
 • www.mopt.go.cr Ministerstvo veřejných prací a dopravy
 • www.minae.go.cr Ministerstvo životního prostředí
 • www.mag.go.cr Ministerstvo zemědělství a živočišné výroby
 • www.micit.go.cr Ministerstvo pro vědu a technologii
 • www.procomer.com Kancelář pro podporu exportu
 • www.cinde.or.cr Agentura pro podporu zahraničních investic
 • www.cadexco.biz Kostarická komora exportérů
 • www.camara-comercio.com Kostarická obchodní komora
 • www.cicr.com Kostarická průmyslová komora
 • www.infoweb.co.cr/crecex Komora reprezentantů zahr. výrobců, distributorů a importérů
 • www.uccaep.or.cr Kostarický svaz komor a asociací soukromého sektoru
 • www.azofras.com Asociace firem podnikajících ve volných zónách Kostariky
 • www.marketplacecostarica.com Ekonomické a obchodní informace o Kostarice
 • www.bccr.fi.cr Centrální banka Kostariky
 • www.bncr.fi.cr Národní banka Kostariky
 • www.abc.fi.cr Kostarická bankovní asociace
 • www.bnv.co.cr Národní burza cenných papírů
 • www.cbf.fi.cr Komora soukromých bank a finančních institucí
 • www.sugef.fi.cr Superintendence finančních institucí
 • www.sugeval.fi.cr Superintendence cenných papírů
 • www.aresep.go.cr Regulační orgán veřejných služeb
 • www.construccion.co.cr Komora stavebního průmyslu
 • www.caicia.org Komora potravinářského průmyslu
 • www.caprosoft.org Komora elektronického průmyslu
 • www.tourism.co.cr Národní komora pro turistický ruch
 • www.concesiones.net Národní rada pro koncese
 • www.siec.go.cr Systém informací podnikatelského sektoru
 • www.infoagro.go.cr Systém informací zemědělského sektoru
 • www.corbana.co.cr Národní banánová korporace
 • www.icafe.go.cr Kostarický institut kávy
 • www.cnp.go.cr Národní rada pro výrobu
 • www.cgr.go.cr Národní kontrolní úřad
 • www.pgr.go.cr Nejvyšší státní zastupitelství
 • www.crnet.cr Ombudsman
 • www.tse.go.cr Nejvyšší volební soud
 • www.inec.go.cr Národní statistický úřad
 • www.fercori.co.cr Mezinárodní kostarický veletrh
 • www.expoferiadecostarica.com Mezinárodní veletrh FICOR
 • www.tramites.go.cr Informace o vyřizování obchodních formalit
 • www.aduanas.go.cr Generální ředitelství cel
 • www.cnfl.go.cr Národní komise Fuerza y Luz (energetické závody)
 • www.aya.go.cr Vodohospodářské závody
 • www.recope.go.cr Kostarická rafinérská společnost RECOPE
 • www.ice.go.cr Telekomunikační společnost ICE
 • www.ins.go.cr Národní pojišťovací institut INS
 • www.racsa.co.cr Společnost pro poskytování internetu RACSA
 • www.amnet.co.cr Společnost pro poskytování kabelové televize AMNET
 • www.ccss.sa.cr Národní zdravotní pojišťovna
 • www.nacion.co.cr Deník La Nación
 • www.larepublica.net Deník La República
 • www.aldia.co.cr Deník Al Día
 • www.diarioextra.com Deník Extra
 • www.prensalibre.co.cr Deník Prensa Libre
 • www.elheraldo.net Deník El Heraldo
 • www.ticotimes.net Deník Tico Times
 • www.visitcostarica.com Turistické informace o Kostarice
 • www.encostarica.net Turistické informace o Kostarice
 • www.incostarica.com Vyhledávač o Kostarice
 • www.guiascostarica.com Vyhledávač o Kostarice
 • www.costaricainternetdirectory.com Přehled internetových adres Kostariky
 • www.migracion.go.cr Kostarický imigrační úřad
 

1.19. Adresy významných institucí

Ministerio de Comercio Exterior - Comex (Ministerstvo zahraničního obchodu)
Apartado 96-2050 San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 256-7111
Fax: (506) 255-3281
E-mail: info@comex.go.cr
www.comex.go.cr

Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC (Ministerstvo ekonomiky, průmyslu a obchodu)
Tel.: (506) 297-1741
E-mail: uie@meic.go.cr
www.meic.go.cr

Ministerio de Hacienda (Ministerstvo financí)
Calle 1 y 3, Ave. Segunda, Frente al Gran Hotel Costa Rica, Antiguo Banco Anglo
Tel.: (506) 257-9333
Fax: (506) 255-4874
solispm@hacienda.go.cr
www.hacienda.go.cr

Banco Central de Costa Rica - BCCR (Centrální banky Kostariky)
Avenida Central y Primera, Calles 2 y 4
San José, Costa Rica
Tel.: (506) 243-3333
E-mail: webmaster@bccr.fi.cr
www.bccr.fi.cr

Cámara de Comercio de Costa Rica-CCCR (Kostarická obchodní komora)
Apartado 1114-1000 San José
Tel.: 00506-2210005
Fax: 00506-2337091
E-mail: servicios@camara-comercio.com
www.camara-comercio.com

Cámara de Industrias de Costa Rica-CICR (Kostarická průmyslová komora)
Apartado 10003-1000 San José
Tel.: 00506-2810006
Fax: 00506-2346163
E-mail: presidencia@cicr.com
www.cicr.com

Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, Distribuidores e Importadores - CRECEX (Komora reprezentantů zahraničních výrobců, distributorů a importérů)
Apartado 3738-1000 San José
Tel.: 00506-2530126
Fax: 00506-2342557
E-mail: crecex@sol.racsa.co.cr
www.infoweb.co.cr/crecex

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica - PROCOMER (Kancelář pro podporu exportu)
Edificio Centro de Comercio Exterior
Paseo Colón, San José, Costa Rica
Apartado Postal: 1278-1007
Tel.: (506) 256-7111
Fax: (506) 233-4655
E-mail: info@procomer.com
www.procomer.com

Costa Rican Investment Board - CINDE
La Uruca San José
Costa Rica
Tel: (506) 299-2800
Fax: (506) 299-2869
E-mail: invest@cinde.org
http://www.cinde.co.cr/

Costa Rican Chamber of Exporters -CADEXCO (Kostarická komora exportérů)
213-2010 Zapote
San José, Costa Rica
Tel : (506) 258-5878
Fax : (506) 223-0511
www.cadexco.biz

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

Podcast

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice