Kuba

Vnitropolitická charakteristika

  • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
  • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
  • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Kubánská republika je stát, ve kterém vládne Komunistická strana Kuby (PCC), která je jedinou povolenou politickou stranou. Formálním základem moci PCC je ústava přijatá v roce 1976 s dodatky z roku 1992, které jen částečně reflektují změněné vnější i vnitřní podmínky. Dalšími významnými subjekty veřejného života jsou masové organizace: Svaz mladých komunistů (UJC), Výbory na obranu revoluce (CDR), odborová Ústředna kubánských pracujících (CTC), Národní asociace drobných zemědělců, Federace kubánských žen, Federace univerzitních studentů, Federace středoškolských studentů či Pionýrská organizace José Martího.

Zákonodárná moc náleží na celostátní úrovni Národnímu shromáždění lidové moci Kubánské republiky (parlamentu), na provinční (krajské) úrovni, pak provinčním shromážděním lidové moci. Podobně je tomu na úrovních okresních a městských. Národní shromáždění lidové moci volí členy Státní rady Kubánské republiky (kolektivní hlavy státu) a na návrh svého předsedy schvaluje složení Rady ministrů (vlády), které náleží moc výkonná. Moc soudní na Kubě představuje Nejvyšší lidový soud.

V současné době se dále odhaduje, že na Kubě působí celá řada nepovolených opozičních organizací, které až na výjimky čítají mezi 10 až 30 členy. Jsou obvykle děleny na tři hlavní skupiny: politické strany (všech směrů: křesťanští demokraté, sociální demokraté, liberálové...), skupiny sledující lidská práva a různá profesní či odborová sdružení (ekonomové, právníci...).

Vztahy mezi státem a církví pokračují v relativně podobné atmosféře jako po návštěvě papeže počátkem roku 1998, i když je zde však cítit značné ochlazení ze strany kubánského státu. Velká pozornost byla věnována pohřbu Jana Pavla II.. Pro nezasvěceného do problematiky by oslava jeho osobnosti mohla naznačit, že se jednalo o jednoho z největších přátel kubánské revoluce. Režim stále kontroluje církevní instituce a nedovoluje jejich přístup do sociální sféry (školství, zdravotnictví).

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Státní rada (Consejo de Estado) – je kolektivní hlavou státu, čítá 31 členů

Fidel Castro Ruz – předseda Státní rady (prezident), dále předseda Rady  ministrů (premiér), 1. tajemník ÚV KSK a vrchní velitel

Složení Státní rady 
PŘEDSEDA – PREZIDENT (Presidente)
Vrchní velitelComandante en JefeFidel Castro Ruz
PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA  (Primer Vicepresidente)
Armádní generál  (bratr Fidela)General de EjércitoRaúl Castro Ruz
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ (Vicepresidentes)
Revoluční velitel, (pověřen protokolem - příjem pověř. listin velvyslanců, apod.)Comandante de la RevoluciónJuan Almeida Bosque
Ministerstvo vnitra, Generál armádního sboruMinisterio del Interior, General Cuerpo EjercitoAbelardo Colomé Ibarra
Tajemník výkonného výboru Rady ministrů (pověřen ekonomikou)Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité EjecutivoCarlos Lage Dávila
MístopředsedaVicepresidenteEsteban Lazo Hernández
Tajemník Organizace Komunistické strany Kuby      Secretario Organización PCCJosé Ramón Machado Ventura
TAJEMNÍK (Secretario)
  José Miyar Barrueco
ČLENOVÉ (Miembros)
  Nidia Diana Martinez Piti
  María T. Ferner Madrazo
Politbyro Komunistické strany KubyBuró Político PCCJosé Ramón Balaguer Cabrera
Divizní generálGeneral de DivisiónJulio Casas Regueiro
  Marta Hernández Romero
Ministr informatiky a spojůMinistro de la Información y las ComunicacionesRamíro Valdés Menéndez
 Secretario del Partido – C.H.Pedro Sález Montejo
Banco Central de CubaMinistro PresidenteFrancisco Soberón Valdés
Předsedkyně Federace kubánských žen, manželka Raúla CastraPresidenta de Federación de Mujeres Cubanas FMCVilma Espín Guillos
Předseda Domu Amerik Presidente de Casa de las AméricasRoberto Fernández Retamar
Ředitel Střediska studií o José MartímDirector Centro de Estudios MartianosArmando Hart Dávalos
Předseda národního sdružení malých zemědělcůPresidente de Asociación Nacional de Agricultores PequeńosOrlando Lugo Fonte
  Julio Cristian Jiménez Molina
Místopředseda rady ministrůVicepresidente Consejo de MinistrosPedro Miret Prieto
Ministr zahraničních věcíMinistro de las Relaciones ExterioresFelipe Pérez Roque
První tajemník Svazu mladých komunistůPrimer Secretario de Unión de Jovenes ComunistasOtto Rivero Torres
  Luis S. Herrera Martínez
Generální tajemník Ústředny pracujících Kuby (odbory)Secretario General de Central Trabajadores de Cuba  CTCSalvador Valdés Mesa
  Iris Betancourt Téllez
  Marcos Portal León
Předseda Studentské univerzitní federacePresidente de Federación Estudiantil Universitaria FEUCarlos Manuel Valenciaga Díaz
 

2.3. Složení vlády

Zkratkou CE jsou označeni ministři, kteří jsou současně i členy Státní rady (CE - Consejo de Estado)

Zkratkou PB jsou označeni ministři, kteří jsou současně i členy Politbyra ÚV KSK.

Složení vlády
PŘEDSEDA VLÁDY (Presidente)
vrchní velitelComandante en JefeFidel Castro Ruz (CE, PB )
PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA (Primer Vicepresidente)
armádní generálGeneral de EjércitoRaúl Castro Ruz (CE, PB)
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ (Vicepresidentes)
  Osmany Cienfuegos Gorriarán 
  José Ramón Fernández Alvarez
  Pedro Miret Prieto (CE)
  José Luis Rodríguez García (CE)
  Otto Rivero Torres (CE)
TAJEMNÍK Rady ministrů a jejího výkonného výboru (Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité  Ejecutivo)
  Carlos Lage Dávila (CE, PB)
MINISTŘI (Ministros)
Ministr cukruMinistro de Azúcar (MINAZ)General de División (divizní generál) Ulises Rosales del Toro (PB)
Viceministr zemědělstvíMinistro de Agricultura (MINAG)María del Carmen Pérez Hernández
Viceministr vědy, technologie a životního prostředíViceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)Fernando González Bermudez
Ministr zahraničního obchoduMinistro del Comercio Exterior (MINCEX)Raúl de la Nuez Ramírez
Ministr vnitřního obchoduMinistro del Comercio Interior MINCINMarino Murillo Jorge
Ministr informatiky a spojůMinistro de la Informática y de las Comunicaciones(MINCOM)Ramíro Valdés Menéndez
Ministr stavebnictvíMinistro de la Construcción (MINCON)Fidel Figueroa de la Paz
Ministr kulturyMinistro de Cultura (MINCUL)Abel Prieto Jiménez (PB)
Ministr hospodářství a plánování, místopředseda vládyMinistro de Economía y Planificación, Viceprez. (MEP)José Luis Rodríguez García (CE)
Ministr školstvíMinistro de Educación (MINED)Luis Ignacio Gómez Gutiérrez
Ministr vysokého školstvíMinistro de Educación Superior (MES)Juan Vela Valdés
Ministr financí a cenMinistro de Finanzas y Precios (MFP)Georgína Barreiro Fajardo
Ministr revoluční armádyMinistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)General de Ejército Raúl Castro Ruz (CE, PB)
Ministr potravinářského průmysluMinistro de Industria Alimenticia (MINAL)Alejandro Roca Iglesias
Ministr základního průmysluMinistro de Industria Básica (MINBAS)Yadira Garcia Vera
Ministr lehkého průmysluMinistro de la Industria Ligera (MINIL)José Hernández Bemúdez
Ministr rybolovuMinistro de la Industria Pesquera          MIPAlfredo López Valdés
Ministr strojírenstvíMinistro de la Industria Sidero-Mecánica SIMEFernando Acosta Santana
Ministr vnitraMinistro del Interior (MININT)Gral. De Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra CE, PB
Ministr spravedlnostiMinistro de Justicia (MINJUS)María Esther Reus González
Ministr zahraničních věcíMinistro de Relaciones Exteriores (MINREX)Felipe R. Pérez Roque CE
Ministr zdravotnictvíMinistro de Salud Pública (MINSAP)José R. Balaguer Cabrera
Ministr práce a sociálních věcíMinistro de Trabajo y Seguridad Social MINTRABAlfredo Morales Cartaya
Ministr dopravyMinistro de Transporte (MINTRANS)Jorge Luis Sierra
Ministr turistického ruchuMinistro del Turismo (MINTUR)Manuel Marrero Cruz
Ministr pro zahraniční investice a hospodářskou spolupráciMinistro para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC)Ing.Marta Lomas Morales
Ministr revize a kontroly       Ministro de Auditoria y Control (MIN)Lina Pedraza Rodríguez
Ministr vládyMinistro del GobiernoRicardo Cabrisas Ruíz

Pozn: za jmény ministrů uvádíme i oficiální zkratku ministerstva, na Kubě používanou i v běžné řeči , usp. dle abecedy španělských názvů funkcí

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice