Kuba

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • República de Cuba – zkratka: CU    
 • Kubánská republika
 

1.2. Rozloha

Celkem 110 860 km2, z toho:                                      

 • obdělávaná zemědělská půda: 29 %
 • louky a pastviny: 23 %
 • lesy: 17 %
 • ostatní: 31 %
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Celkem 11 240 121 (k 31.12.2006), z toho:

 • muži 5 628 871
 • ženy 5 611 250

Hustota osídlení celkem 101,2 osob/km2

 • města 4 068,3 osob/km2
 • venkov 25,5 osob/km2

Věkové složení obyvatelstva:

 • 19,6%                         věk 0-14 let
 • 70%                            věk 15-64 let
 • 10,4%                         věk nad 65 let

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 4,5 mil.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 

 • Průměrný přírůstek - 6,0 na 1000 obyv.
 • Poměr pohlaví - 1003 mužů na 1000 žen
 • Průměrná hrubá porodnost - 9,9 na 1000 obyv.
 • Narození celkem - 110 884
 • Průměrný věk obyvatelstva - 36,43 let
 • Průměrná délka života - 77 let
 • Průměrná hrubá úmrtnost  - 7,1 na 1000 obyv.
 

1.5. Národnostní složení

Na Kubě existuje pouze kubánská národnost. Někteří občané mají dvojí národnost po rodičích, podle toho, odkud se na Kubu přistěhovali. Tato druhá národnost však slouží pouze pro usnadnění cestování do původní vlasti rodičů. Nikde jinde se na Kubě neuvádí.

 • mulati: 51 %                          
 • běloši: 37 %
 • černoši: 11 %
 • asiati: 1 %
 

1.6. Náboženské složení

 • ateisté
 • katolíci
 • africká náboženství
 • judaismus

Oficiální čísla nejsou publikována.

 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • španělština

Ostatní nejčastěji používané jazyky – angličtina v obchodním styku,  pro styk s turisty také francouzština, italština a němčina.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

14 provincií (jedna z nich je hlavní město) + zvláštní okrsek Isla de la Juventud:

Camagüey, Ciego de Avila, Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguín, město Ciudad de La Habana, provincie La Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Río, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Villa Clara, zvláštní okrsek Isla de la Juventud

Země se dále člení na 169 okresů (municipios).

Hlavní město:

 • Ciudad de La Habana (Havana) - 2,168 mil. obyvatel

Další velká města:        

 • Santiago de Cuba - 397 tis. obyvatel
 • Camagüey - 279 tis. obyvatel
 • Holguín - 228 tis. obyvatel
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Kubánské peso – Peso Cubano Nacional (CUP) / 100 centavos (nacionales)
 • Konvertibilní peso – Peso Cubano Convertible (CUC) / 100 centavos (convertibles)

Pozn. V oficiálních kubánských statistikách se nerozlišuje důsledně rozdíl mezi peso nacional a peso convertible, tak je třeba i rozumět tabulkám uváděným dále v ekonomické části textu JTI.

V zemi legálně platí dvě měny:

 • peso convertible CUC – hlavní užívaná měna, obdoba „tuzexových bonů”, emitována uvnitř  země; aktuální kurz je 1 EUR = 1,29 CUC; směnitelnost CUC je pouze na Kubě
 • peso nacional CUP – ve státních směnárnách kurs:1 CUC = 24 CUP (květen 2006)
 • euro EUR – používání této měny je zavedeno v izolovaných turistických centrech jako Varadero, ostrovy Cayo Largo, aj; Eurem je sice možno platit, ale tím stylem, že u pokladny vám vezmou Eura, ale provedou přepočet na CUC a výdavek vám vrátí v CUC; účelem zavedení této měny je zjednodušit a tím zpříjemnit pobyt turistů, z nichž okolo poloviny přijíždí právě ze zemí EU

Většina obchodů prodává zboží za CUC. Řadový Kubánec však nemá oficiální možnost, jak si Peso Convertible vydělat. V obchodech za CUP se dostanou pouze přídělové potraviny a ve velmi omezené míře také technické výrobky kubánské produkce nebo asijské provenience (nejobyčejnější oděvy a obuv, rákosový nábytek apod.). Za CUP je také zelenina a ovoce na tržišti. Největším zdrojem CUC pro Kubánce jsou dary od jejich příbuzných žijících v zahraničí (podle mezinárodních odhadů to je ročně až 1,2 miliardy USD).

Do konce října 2004 se na Kubě používal k platbám v převážné míře americký dolar (USD). Od 8. 11. 2004 však byl ztažen USD z oběhu a nahrazen CUC. Pokud nyní někdo chce v bance vyměnit bankovky USD za CUC, je mu účtována 10 %-ní srážka, interpretovaná jako riziko Kuby za použití embargované měny. Při bezhotovostním styku, nebo při použití bankovní karty, není tento poplatek účtován.

Pro mezinárodní bankovní styk nesmí Kuba vzhledem k americkému obchodnímu embargu používat USD, pouze jiné světové měny. Od roku 1999 byl vyhlášen záměr zavést Euro jako povinné platidlo při obchodních transakcích se zeměmi EU.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. leden – Výročí revoluce v roce 1959, hlavní státní svátek
 • 1. květen – Svátek práce
 • 25.–27. červenec – Den národního povstání (útok na kasárna Moncada dne 26. 7. 1953)
 • 10. říjen – Začátek bojů za nezávislost
  • osvobození otroků roku 1867 – tzv. Grito de Yara
  • provolání Carlose Manuela de Céspedes
 • 25. prosinec – Vánoce – nově vyhlášeny volným dnem od roku 1998

Pracovní doba:

ministerstva a podniky:

 • Po-Pá 8:00 – 16:30 polední přestávka 30 – 60 min
 • dopolední svačina 15 min
 • (pracují 8,5 až 9 hod. dle délky oběda)

obchody:

 • Po – So: 10:00 - 17:00 až 18:00         

benzín. stanice Cupet, Oro Negro – 24 hod. denně

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Pro obchodní jednání je důležité uvědomit si, že se jedná o socialistickou ekonomiku, kde je spousta činností řízených z centra a to také často vyžaduje schvalování i překvapivých detailů. V červenci 2003 odebrala kubánská centrální banka tuzemským firmám možnost mít devizové účty. Místo nich dostaly konvertibilní pesa CUC. Při nákupu ze zahraničí musí kubánská firma předložit centrální bance (Banco Central de Cuba) žádost o převod deviz, kterou musí doložit kontraktem a fakturou na dovážené zboží. Centrální banka tuto žádost posoudí a rozhodne, zda je požadovaný dovoz potřebný pro národní hospodářství a zda tedy firmě smění její převoditelná pesa na devizy nebo ne. Při obchodních jednáních je kubánská strana často vázána předpisy, na jaké obchodní podmínky může přistoupit. To znamená, že není zcela v  moci obchodního partnera rozhodnout všechny detaily smlouvy. Občas se ale také stává, že se na tuto okolnost kubánská strana záměrně odvolává, aby pro urychlení jednání přinutila protistranu k ústupkům.

Při sjednávání platebních podmínek kontraktu je dobré vyžadovat kvalitní zajištění platby. V poslední době totiž rostou ekonomické problémy centrálně řízeného hospodářství a i v minulosti dlouhodobě bezproblémové podniky se dostávají do finančních těžkostí.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pro cizince je v Havaně vyčleněna nemocnice Cira García. Ošetření je placené, přičemž za první orientační návštěvě lékaře se obvykle platí kolem 25 CUC. Také další ceny jsou vysoké. Doporučujeme uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí, pojištění od VZP na Kubě uznávají. Ve větších turistických střediscích (např. Varadero) jsou obdobné nemocnice pro zahraniční turisty. 

Spojení:

Nemocnice “Clínica Central Cira García” 
Calle 20, No. 4101
Esquina a Ave. 41, Miramar, La Habana
tel: 204 28121 - 14

Clínica Internacional Varadero
tel: 045/66 72 26        

První pomoc
55-1185,55-1584,55-1585

Kardiovaskulární ambulance
40-5093, 40-5094

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza, režim vstupu, přihlašovací povinnost:

Turistická víza: občané ČR, držitelé všech druhů pasů, potřebují pro vstup na Kubu vízum. Pokud se jedná o turistický pobyt, uděluje na počkání konzulární oddělení ZÚ Kuby v Praze (Sibiřské nám. č 1., Praha 6) vízum ve formě turistické karty, která stojí 630,- Kč. Tato karta může být vyřízena i v rámci turistického pobytu prostřednictvím cestovní kanceláře. Rovněž v mnoha zemích je možno získat turistická víza na Kubu na letišti před odletem na Kubu. Turistická karta opravňuje k pobytu na území Kuby po dobu 30 dnů a může být prodloužena na Kubě na  cizinecké policii o dalších 30 dnů, poplatek činí 25 CUC. 

Víza pro novináře: platí zákaz výkonu činnosti bez akreditace - novináři musí obdržet pracovní vízum, poté se musí novináři akreditovat ve Středisku mezinárodního tisku v Havaně (CPI - Centro de Prensa Internacional, musí předložit průkazku, nahlásit místo pobytu, cena 60 CUC). Získání víza trvá často velmi dlouho (i půl roku a více) a kubánské úřady sledují zahraniční tisk a registrují novináře hanlivě píšící o Kubě. Novináři, jejichž „forma nahlížení na kubánskou situaci není ta, která by vyhovovala kubánské vládě“, nemusí povolení obdržet či jim nemusí být prodlouženo. Novináři během prvního půl roku musí žádat o nové povolení každý měsíc.

Doklady potřebné pro vstup občanů ČR na Kubu:

Cestovní doklad : platný cestovní pas (doba platnosti minimálně do opuštění Kuby); turistovi zůstává druhá polovina turistické karty (víza), která se odevzdává při odletu. Při odletu ze země musí každý cestující povinně zaplatit letištní poplatek (25 CUC za osobu).

Motorové vozidlo:

Pro zapůjčení motorového vozidla stačí český řidičský průkaz (platí po dobu 180 dnů pobytu na Kubě, poté je nutné zažádat o místní řidičský průkaz - pouze formalita, není nutné žádné přezkoušení z pravidel silničního provozu) .

Omezení pro dovoz a vývoz valut a místní měny, příp. i některých předmětů:

Všichni cestující mají právo dovézt nové předměty a zboží, jež není určeno k obchodování, v hodnotě 1000 USD . Výše celního poplatku je 100% deklarované hodnoty, s odečtením 100 USD. Tohoto práva může být využito pouze jednou v roce. Platí přísný zákaz dovozu potravin a zbraní. Živá zvířata musí mít příslušný certifikát. Od roku 1997 platí nové, přísnější celní předpisy, které (vzhledem k nedostatku elektřiny na ostrově) neumožňují dovoz energeticky náročnějších elektrických spotřebičů - především mikrovlnné truby, ohřívače, videa, atd.

Zboží osvobozené od celních poplatků a daní:

 • věci osobní potřeby (ošacení, obuv, toaletní a mycí prostředky v rozumném množství odpovídajícímu době pobytu),
 • další předměty jejichž hodnota nepřesahuje 100 USD,
 • kromě osobních předmětů je možno dovézt až 10 kg léků,
 • dále cestující starší 18 let mohou dovézt 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250 gramů tabáku, a 3 litry vína nebo jiných alkoholických nápojů.

Zákaz dovozu se vztahuje na:

 • drogy, omamné a psychotropní látky, vyjma těch jež cestující přiváží podložené patřičným lékařským předpisem k osobnímu použití,
 • krevní deriváty,
 • pornografické časopisy, předměty a zboží,
 • výbušniny,
 • lehká motorová vozidla a motory.

Speciální předpisy platí pro:

 • zbraně, munice k nim, bodné a sečné zbraně,
 • územní radiokomunikační stanice a přístroje,
 • biologické a farmaceutické výrobky živočišného původu a/nebo pro veterinární použití,
 • vzorky flóry a fauny a jejich části v jakékoli formě,
 • potraviny pouze v průmyslově vyrobených a hermeticky uzavřených konzervách.

Speciální předpisy upravující dovoz zděděného majetku, předmětů obsahujících ušlechtilé kovy a drahé kameny a valut:

 • v případě, že cestující doveze krátkodobě předměty jejichž hodnota převyšuje 5000,00 USD, musí vyplnit pro celní orgány  Prohlášení o hodnotě, jež je třeba předložit při odjezdu ze země jako  průkazný dokument takového dovozu.

Jestliže cestující při svém odjezdu uvažuje o vývozu hodnoty  převyšující 5000,00 USD, musí při svém příjezdu na Kubu deklarovat celkovou dovezenou hotovost. Nedeklarované předměty, předměty nepravdivě deklarované a předměty jejichž hodnota přesahuje 1000,00 USD jako maximální povolená hodnota, mohou být zadrženy nebo zabaveny a cestující může být trestně stíhán.

Povinná výměna valut a prokazování zajištění finančních prostředků pro pobyt a vycestování ze země na Kubě není.

Ubytování :

Ubytování v hotelích na Kubě, nejen v Havaně, ale i v ostatních turisticky zajímavých oblastech, je dobré kvality. Hotely jsou většinou provozovány společně se zahraničním partnerem - řetězce známých hotelů, převážně španělských, italských a německých, zaručují standardní kvalitu služeb.

V poslední době se značně rozšířila možnost ubytování různé kvality v soukromí za přijatelné ceny (od cca 20 CUC). S majitelem bytu je možné domluvit za příplatek i snídani, případně další stravování, což je při problematickém zásobování na Kubě výhodné.

Pokud se jedná o camping či nocování pod širým nebem, ačkoliv nikde není uvedeno, že by tento způsob turistiky byl zakázaný, Kuba na něj není vybavena - campy neexistují. Jediný tzv. “lidový camping” je určen Kubáncům a podmínky v něm zdaleka nedosahují úrovně  ani těch nejprostších campů v Evropě.  Pokud kubánská policie najde cizince spícího např. na pláži, tvrdí, že je to zakázané a že se turista  musí přesunout do hotelu.

Peníze:

Na Kubě platí dvojí měna – kubánské peso a peso konvertibilní (viz kap. 1.9.). Cizinci platí vše v konvertibilních pesech. Pouze na trzích s ovocem a zeleninou je možné nakupovat za národní měnu. Zaslání finanční hotovosti na Kubu je možné prostřednictvím:

 1. České obchodní banky do Banco Internacional de Comercio S.A. (adresa: 20 de Mayo y Ayestarán, La Habana), kde proti předložení cestovního pasu vyplatí cizinci tuto hotovost. Upozorňujeme, že transfer je nutno uskutečnit v měně Euro. Tato transakce trvá 3 - 5 dní.
 2. kubánské pojišťovny Asistur; peníze (EUR) se zašlou přes banku BAWAG International Bank nebo ČSOB na Banco Financiero Internacional, Calle 5ta B y 6, Playa, La Habana, Cuba; Código (Kód): BFI CCU HHXXX; Beneficiario (Příjemce): Asistur; No. de cuenta (číslo účtu): 030000002629923; Referencía (reference): jméno osoby. Banka musí odeslat kopii bankovního převodu na Asistur číslo faxu +537-8668087; Hned po přijetí faxu Asistur vyplatí hotovost na své pobočce na adrese Prado 208, Centro Habana, La Habana. Tato transakce trvá 1-2 dny.

V bankách a ve většině nových hotelů fungují bankomaty. Vzhledem k americkému obchodnímu embargu však nefungují americké platební karty (např. American Express) ani karty vydané americkými bankami či jejich pobočkami v ČR (např. Citibank). Kromě této výjimky jsou VisaCard nebo MasterCard bezproblémové.

Doprava:

Na Kubě téměř nefunguje hromadná doprava ve městech. Autobusy jezdí nepravidelně a jsou přeplněné. Celkem slušně lze cestovat turistickými dálkovými autobusy Viazul z Havany do hlavních turistických oblastí jako je Pinar del Rio, Varadero, Trinidad, Santiago de Cuba, atd. Doprava po těchto trasách je zajištěna klimatizovanými autobusy s pevným jízdním řádem.

Existuje možnost pronajmutí vozidla, agentury disponují moderními, udržovanými a kvalitními vozy. Pro nákup pohonných hmot do automobilů je nutno využívat pouze turistické dolarové benzinové pumpy (cena benzinu speciál je 0,95 CUC za litr, nafta 0,75 CUC za litr). Benzin bývá občas nekvalitní a způsobuje problémy s provozem vozidla.

Orientační ceny za půjčení automobilu:

 • malé vozy - Subaru Vivio, Peugeot 206, Hyundai Atos                   od 55 CUC/den
 • střední vozy - Daewoo Cielo, Mitsubishi Lancer, Škoda Fabia          od 70 CUC/den

Formální oděv:

Na rozdíl od Evropy se na Kubě oblek používá jen velmi omezeně, především mezi cizinci. Pánům do divadla, na kubánský balet, koncert či recepci zcela postačí světlejší košile s kravatou (i bez) s plátěnými kalhotami. Za formální oděv a náhražku obleku je dále považována tzv. guayabera, košile s prýmky a 2-4 kapsami na přední straně, která se nosí vytažená z kalhot a vzhledem k obvykle horkému klimatu je velmi praktickou částí oděvu. Je užívána i cizinci zvyklými na poměry.  Lze ji zakoupit v kterémkoliv hotelu v cenách kolem 10 až 30 CUC a nosí se jako rozhalenka bez kravaty. Všeobecně je však třeba počítat s menší formálností akcí, především u těch organizovaných kubánskými partnery. Kravatu v zemi nosí především cizinci, domácí ji prakticky nepoužívají (kromě extrémně formálních příležitostí - přijetí ministrů, hlav států, občas i u příležitosti kontaktu s cizinci). Dámský formální oděv není nijak odlišný od evropského.

Hygienické a zdravotní podmínky:

Pro cestu na Kubu není předepsáno žádné povinné očkování, doporučené je očkování proti žloutence typu A i B.

Je třeba vzít v úvahu problém s pitnou vodou, nelze používat vodu z místní vodovodní sítě, ale pouze vodu kupovanou v láhvi s neporušeným uzávěrem.

Doporučujeme vybavení běžnými léky pro případ nevolnosti, střevních  či horečnatých onemocnění. V lékárnách pro cizince je možné tyto léky koupit, cena je ale ve srovnání s běžnými cenami v zahraničí neúměrně vysoká. Lékařské ošetření v nemocnicích pro cizince je uspokojivé.

Kubánská kuchyně:

Kuba je proslulá svým kubánským rumem, který slouží jako základ do typických míchaných nápojů - Daiquirí, Mojito, Cuba Libre, apod. Za přijatelné ceny je možné ochutnat langustu a další speciality z mořských živočichů.  Typické kubánské jídlo je Congrí (rýže s barevnými fazolemi), Moros y Cristianos (rýže s černými fazolemi). V současné době existuje kromě klasických restauraci i možnost stravování v soukromí v tzv. “paladarech”, kde jsou zpravidla stejné ceny a kvalita obsluhy je dobrá. Nedoporučuje se konzumace potravin od drobných prodejců na ulici.

Elektrická síť:

Napětí v el. síti na Kubě je 110V, 60Hz na rozdíl od českých 220V, 50 Hz. V případě trvalejšího pobytu v zemi si cizinci v bytech připojením dvou fází vytvářejí napětí 220 V, 60 Hz, kdy ovšem příslušný přístroj musí být použitelný i při 60 Hz. V moderních hotelích jsou většinou klasické evropské zásuvky na 220V v koupelně, ve starších hotelích je na 220V klimatizace, která však má odlišný typ zásuvky. Některé elektrospotřebiče, zakoupené v Evropě, však mají přepínání 110 - 220 V, 50 - 60 Hz. Adaptér na americkou zásuvku doporučujeme zakoupit v ČR.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Bezpečnostní situace v zemi je relativně dobrá vzhledem k vysoké přítomnosti policie ve všech turisticky zajímavých místech a na silnicích. Přesto je třeba brát v úvahu, že v centru Starého města v Havaně, na nábřeží (Malecón) a v některých místech Varadera, existuje zvýšená kriminalita a nedoporučuje se vycházet v pozdních nočních hodinách. V poslední době se výrazně zvýšil počet okradení drobnými zloději na ulicích, proto není vhodné nosit s sebou větší finanční hotovost, ale i šperky z drahých kovů, je třeba si hlídat fotoaparáty, kamery, kabelky, apod. Doporučujeme pořízení si kopie cestovních dokladů pro případ odcizení a následné potřeby vystavení náhradních dokladů.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Embajada de la República Checa
Ave Kohly 259, entre 41 y 43
Nuevo Vedado
La Habana, CUBA
tel: 0053-7-8833 201; 0053-7-8833 467
fax: 0053-7-8833 596
e-mail: HavanaEmbassy@seznam.cz, havana@embassy.mzv.cz; commerce_Havana@mzv.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Vít Korselt, velvyslanec, chargé d´affaires, a.i. 
Ing. Pavla Koppová, III. tajemník, OEÚ ZÚ ČR

 

Teritoriální působnost ZÚ: Kuba, Bahamy

Jak bylo řečeno v kap.1.13., je veřejná doprava nespolehlivá a navíc dosti riziková. Proto je nejvhodnější použít k dopravě na zastupitelský úřad taxislužby.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádné české instituce na Kubě nepracují (Czech Trade, Česká centra apod.). Reciproční existence Československého kulturního střediska v Havaně a Kubánského kulturního střediska v Praze byla v roce 1991 vypovězením dohody kubánskou vládou zrušena.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie – 106
 • Hasiči 105     
 • Panataxi – 555555
 • Nemocnice Cira García – 2042811 (až 14)
 • Letiště José Martí – informace – 2664133
 • Air France – 8332642
 • Iberia – 2043444
 • Condor-LTU – 8333525
 

1.18. Internetové informační zdroje

Noviny a časopisy:

 • GRANMA – oficialni deník KSK, GRANMA Internacional - www.granma.cubaweb.cu
 • www.granma.co.cu, www.granma.cu, www.granmai.co.cu
 • Juventud rebelde - www.jrebelde.cubaweb.cu
 • Trabajadores - www.trabajadores.cubaweb.cu
 • www.bohemia.cubasi.cu
 • www.bohemia.cubaweb.cu
 • www.opciones.cubaweb.cu
 • www.caimanbarbudo.cu
 • www.somosjovenes.cu
 • www.juventudtecnica.cu
 • www.pionero.cu
 • www.zunzun.cu
 • www.almamater.cu
 • www.mujeres.cubaweb.cu
 • www.eleconomista.cubaweb.cu
 • www.tricontinental.cubaweb.cu
 • www.cinecubano.cu/revista
 • www.temas.cult.cu
 • www.cubaliteraria.com
 • www.cubasolar.cu/biblioteca/energiaytu.html
 • www.giga.islagrande.cu
 • www.fenix.islagrande.cu
 • www.inder.co.cu/jit/

Rozhlas:

 • Radio Rebelde - www.rrebelde.cu
 • Radio Habana Cuba - www.radiohc.cu
 • Radio Progreso - www.radioprogreso.cu
 • Radio Reloj - www.radioreloj.cu
 • Notinet del Cubaweb - www.nnc.cubaweb.cu

Televize:

 • Cubavisión (TV Cubana) - www.cubavision.cubaweb.cu, www.media.islagrande.com
 • Televisión Serrana - www.tvserrana.islagrande.cu/index.htm

Informační a propagační agentury:

 • Prensa Latina - www.prensa-latina.cu , www.plenglish.com
 • Agencia de Información Nacional - www.ain.cubaweb.cu, www.ain.cu
 • AIN Camagüey- www.adelante.cu/AIN
 • Génesis Multimedia - www.prensa-latina.cu/genesisi/index.htm
 • Tienda virtual - www.latincuba.com

 

 

 

 

 

 

 

1.19. Adresy významných institucí

Ministerstvo pro revizi a kontrolu

Ministerio de Auditoria y Control (MAC)
Monserrate No. 213 e/ Empedrado y Tejadillo
Habana Vieja, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 862-6443 / 862-0502
Fax: (53-7) 862-8251
E-mail: lina@minauditoria.cu
Sitio web: www.minauditoria.cu

Ministerstvo pro vědy, technologie a životního prostředí

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)
Industria y San José, (Capitolio)Habana Vieja
Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 860-3411/867-0756
Fax: (53-7) 866-8654
E-mail: fmgonzalez@ceniai.inf.cu

Ministerstvo kultury

Ministerio de Cultura (MINCUL)
Calle 2 No. 258 e/ 11 y 13, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-2276 / 55-2246
Fax: (53-7) 33-3013
E-mail: abel@min.cult.cu
Sitio web: www.cubarte.cult.cu

Ministerstvo hospodářství a plánování

Ministerio de Economía y Planificación (MEP)
20 de Mayo y Territorial, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-5371
Fax: (53-7) 833-3387
E-mail: lazara@mep.gov.cu
Sitio web: www.mep.gov.cu

Ministerstvo školství

Ministerio de Educación (MINED)
Teléfono: (53-7) 55-2920 / 55-2930
Fax: (53-7) 55-3105
E-mail: despacho@mined.rimed.cu

Ministerstvo vysokého školství

Ministerio de Educación Superior (MES)
Calle 23 y F No. 565, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-2314 / 55-2325 / 55-2335
Fax: (53-7) 33-3096
E-mail: ecruz@reduniv.edu.cu

Ministerstvo financí a cen

Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)
Obispo No. 211 esq. a Cuba, Habana Vieja
Teléfono: (53-7) 867-1900 / 867-1943
Fax: (53-7) 866-8050
E-mail: scarmita@mfp.gov.cu
Sitio web: www.mfp.cu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerio de Justicia (MINJUS)
Calle O No. 216, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-3451 al 59
Fax: (53-7) 833-3038
E-mail: despacho2@minjus.cu

Ministerstvo informatiky a spojů

Ministerio de Informática y las Comunicaciones (MIC)
Ave. Independencia y 19 de Mayo, Ayestarán
Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 57-4076 al 80
Fax: (53-7) 881-2856
E-mail: alina@mic.cu

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)
Calzada No. 360, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 836-4500
Fax: (53-7) 33-3460
E-mail: sax@minrex.gov.cu
Sitio web: www.cubaminrex.cu

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerio de Salud Pública (MINSAP)
Calle 23 No. 201, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-3377 / 55-3915
Fax: (53-7) 833-3236 / 833-2195
E-mail: ofmin@infomed.sld.cu
Sitio web: www.sld.cu

Ministerstvo cukrovarnického průmyslu

Ministerio del Azúcar (MINAZ)
Calle 23 No. 171, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-3194/55-3213/55-3207
Fax: (53-7) 836-4769
E-mail: ofelia@ocentral.minaz.cu

Ministerstvo zahraničního obchodu

Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX)
Infanta No. 16 esq. 23, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 54-3237/54-3238
Fax: (53-7) 55-0376
E-mail: mincex@mincex.cu
Sitio web: www.mincex.cu

Ministerstvo vnitřního obchodu

Ministerio del Comercio Interior (MINCIN)
Habana No. 258 e/ San Juan de Dios y Empedrado
Habana Vieja, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 867-0000 / 867-0061
Fax: (53-7) 866-8016
E-mail: mperez@cinet.cu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Calle 23 e/ O y P, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-0008 / 55-0071 / 55-0076
Fax: (53-7) 873-5816
E-mail: normita@mtss.cu

Ministerstvo dopravy

Ministerio del Transporte (MITRANS)
Ave. Independencia y Tulipán, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-5083 / 881-1498
Fax: (53-7) 33-5118
E-mail: ministro@trasnet.cu

Ministerstvo turistiky

Ministerio de Turismo (MINTUR)
Calle G y Malecón, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 834-4322
Pizarra:(53-7)832-7535 ext. 135
Fax: (53-7) 33-0546
E-mail: secretaria@mintur.tur.cu

Ministerstvo zemědělství

Ministerio de la Agricultura (MINAGRI)
Conill y Ave. Independencia, Nuevo Vedado, Plaza
Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 884-5200
Fax: (53-7) 881-3775
E-mail: fernando@minag.gov.cu

Ministerstvo stavebnictví

Ministerio de la Construcción (MICONS)
Ave.Carlos Manuel de Céspedes y 35, Plaza
Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-5327 / 55-5304 al 27 / 881-8534
Fax: (53-7) 55-5303
E-mail: operativo@micons.com.cu

Ministerstvo potravinářského průmyslu

Ministerio de la Industria Alimenticia (MINAL)
Ave. 41 No. 4455 e/ 48 y 50, Playa, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 203-6801 al 09 / 203-3518
Fax: (53-7) 204-7021
E-mail: ministro@minal.cu

Ministerstvo základního průmyslu

Ministerio de la Industria Básica (MINBAS)
Ave. Salvador Allende No. 666 e/ Oquendo y Soledad
Centro Habana, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 877-5048 y 49
Fax: (53-7) 873-5345
E-mail: cd1@oc.minbas.cu

Ministerstvo lehkého průmyslu

Ministerio de la Industria Ligera (MINIL)
Empedrado No. 302 esq. a Aguiar, Habana Vieja
Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 867-0387 / 867-1580
Fax: (53-7) 867-0300
E-mail: minil@minil.org.cu

Ministerstvo rybolovného průmyslu

Ministerio de la Industria Pesquera (MIP)
5ta. Ave. y Calle 246, Edificio 1, Barlovento
Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 209-7930 / 209-7949
Fax: (53-7) 204-6295
E-mail: alfredo@fishnavy.inf.cu
Sitio web: www.cubamar.cu

Ministerstvo metalurgického průmyslu

Ministerio de la Industria Sideromecánica (SIME)
Ave. Independencia y 100, Boyeros, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 45-3911 / 45-3332 / 267-5856
Fax: (53-7) 267-1163
E-mail: oficmin@sime.co.cu

Ministerstvo pro zahraniční investice a ekonomickou spolupráci

Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC)
Ave. 1ra y 18, Playa, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 209-2828 / 204-3100
Fax: (53-7) 204-3496
E-mail: ministro@minvec.cu
Sitio web: www.minvec.cu

Kubánský institut rozhlasu a televize

Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT)
Calle 23 No. 258, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 832-1568 / 832-4775
Fax: (53-7) 833-3107
E-mail: presidencia@icrt.cu

Kubánský institut civilního letectví

Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC)
Calle 23 No. 64, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 55-1120
Fax: (53-7) 834-4553
E-mail: pre@iacc.avianet.cu

Státní institut pro sport, tělesnou výchovu a rekreaci

Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER)
Ave. Independencia y Vía Blanca, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 881-5176 / 57-7093 / 40-3390
Fax: (53-7) 883-5675
E-mail: presid@inder.co.cu
Sitio web: www.inder.co.cu

Státní institut hydrauliky

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH)
Calle Humboldt No. 106 esq. a P, Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (53-7) 870-5571 al 78 / 870-4449
Fax: (53-7) 873-5481
E-mail: vicky@hidro.cu

Státní celní úřad

Aduana General de la República de Cuba
Calle 6 e/ 37 y 39, Nuevo Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 55-5466 al 71
Fax: (537) 883-5222
E-mail: prb@agr.aduana.cu  

Mezinárodní letiště José Martí

Aeropuerto Internacional José Martí
Ave. Van Troi y Final Gral. Peraza, Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 266-4133
Información: (537) 649-5666
Fax: (537) 33-5169

Havanská burza pro zadávání vedlejších smluv

Bolsa de Subcontratación de La Habana
Calle 21 No. 661 esq. A, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba
Tele Fax: (537) 835-3122/(537)835-1704
E.mail: bolsa@camara.com.cu
Sitio web: www.camaracuba.com/bolsacuba

Obchodní komora Kubánské republiky

Cámara de Comercio de la República de Cuba 
Calle 21 No. 661 esq. A, Vedado
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 833-6735/835-6817
Fax: (537) 535116
E-mail: pdte@camara.com.cu

Podnik obalové a nákladové techniky

Empresa de Envases y Embalajes (EEE) 
Ave. del Bosque No. 121 e/ Ave. Zoológico y Calle 36
Nuevo Vedado, Ciudad de La Habana
Teléfono: (537) 881-0197
Fax: (537) 883-3150
E-mail: cnee@ceniai.inf.cu

Státní centrum rostlinné sanitární péče

Centro Nacional de Sanidad Vegetal
Calle Ayuntamiento No. 231 e/ San Pedro y Lombillo
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 870-1537 / 878-4976 al 79
Fax: (537) 870-3277 / 879-1339
E-mail: direccion@sanidadvegetal.cu

Středisko na podporu kubánského vývozu

Centro para la Promoción de las Exportaciones de Cuba(CEPEC)
Calle infanta No.16 Esq. 23 Vedado,Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 55-0428/55-0460/55-0425
Fax: (537) 8332220
E-mail: cepecdir@mincex.cu/sic@mincex.cu/cepecmer@mincex.cu
Sitio web: www.cepec.cu

Středisko na podporu kubánských investic

Centro para la Promoción de las Inversiones en Cuba
Calle 30 No.512 e/ 5ta. y 7ma.Miramar, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 202-3873/203-2233/206-1471/206-1472
Fax: (537) 204-2105
E-mail: cpinv@minvec.cu
Sitio web: www.cpi-minvec.cu

Institut zahraničního obchodu

Instituto del Comercio Exterior (INCOMEX)
Calle 23 e/ Infanta y P, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 54-2102 / 55-0453
Fax: (537) 55-0376
E-mail: incomex@mincex.cu

Státní institut normalizačních studií

Instituto Nacional de Investigaciones en Normalización (ININ)
Reina No. 412 e/Gervasio y Escobar, Centro Habana
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 861-2561/862-4701
E-mail: inin@ceniai.inf.cu

Institut veterinárního lékařství

Instituto de Medicina Veterinaria 
Calle 12 No. 355 e/ 15 y 17, Vedado
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 830-3347 / 833-3348
Fax: (537) 830-3537
E-mail: dnimv@infomed.sld.cu

Státní institut výživy a hygieny potravin

Instituto Nacional de Nutrición e Higiene de los Alimentos
Calzada de Infanta No. 1158 e/ Llinaz y Clavel, Centro Habana,
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 870-3104 / 878-5918
E-mail: inha@infomed.sld.cu 

Zvláštní notářství ministerstva spravedlnosti

Notaría Especial del Ministerio de Justicia
Calle O No. 216 e/ 23 y 25, Vedado
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 55-3467 / 55 3446
Fax: (537) 830-2954

Kubánský úřad pro průmyslové vlastnictví

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
Picota No. 15 e/ Luz y Acosta, Habana Vieja
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 862-4379 / 862-4395 / 866-0557 al 59
Fax: (537) 866-5610
E-mail: ocpi@ocpi.cu
Sitio web: www.ocpi.cu

Státní statistický úřad

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 
5ta y Paseo, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 830-0000 / 830-9517
Fax: (537) 833-3083

Státní úřad pro normalizaci

Oficina Nacional de Normalización (ONN)
Calle E No. 261 e/ 11 y 13,Vedado
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 830-0825 / 830-0803 / 830-0835
Fax: (537) 33-8048
E-mail: jefatura@ncnorma.cu
Sitio web: www.onn.cu/default.aspx

Obvodní pobočka ministerstva zahraničního obchodu

Delegación Territorial del Ministerio del Comercio Exterior
Santiago de Cuba - Granma - Guantánamo
Calle 7 No.2 e/ L y Caseiro, Rpto. Ampliación de Terraza, Stgo.Cuba
Teléfono: (53 22) 62-9144 / 62-6725 / 62-3404
Fax: (53 22) 62-0928
E-mail: santiago@enet.cu

Obvodní pobočka ministerstva zahraničního obchodu

Delegación Territorial del Ministerio del Comercio Exterior
Holguín - Las Tunas
Calle 10 de Octubre No. 3 e/ Luz y Mario Pozo, Rpto. Luz, Holguín, Cuba
Teléfono: (53 24) 46-2379 / 46-2865
Fax: (53 24) 46-2379
E-mail: holguin@enet.cu

Obvodní pobočka ministertsva zahraničního obchodu

Delegación Territorial del Ministerio del Comercio Exterior
Cienfuegos - Villa Clara - Sancti Spíritus
Ave. 37 (Prado) No. 4406 e/ 44 y 46, Cienfuegos, Cuba
Teléfono: (53 0432) 51 3321 / 51 8591

Obvodní pobočka ministertsva zahraničního obchodu

Delegación Territorial del Ministerio del Comercio Exterior
Camagüey - Ciego de Ávila
Calle 6ta. e/ 1ra. Y B, Rpto. Julio A. Mella, Camagüey, Cuba
Teléfono:(53032) 271462 / 271725
Fax: (53 32) 27-1245
E-mail: camag@enet.cu

Finanční úřad pro diplomatické reprezentace a.s.

FINALSE S.A.
Calle 12 No. 309 e/ 3ra y 5ta.Ave.Playa, Habana, Ciudad de La habana, Cuba
Teléfono: (537) 204-4653
Fax: (537) 204-4652

Ředitelství pro externí pracovní síly Ministerstva cukru

Dirección de Fuerzas Externas del MINAZ 
Calle 41 e/ 70 y 72, Municipio Playa,
La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 553194 ext. 2310/ 2312
Fax: (537) 33-3193
E-mail: clientes@arcaz.minaz.cu

Finanční úřad ministertsva zemědělství a.s.

FINAGRI S.A.
Calle Marino e/ Conill y Santa Ana, Municipio Plaza
La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 881-1797 (537) 884-5332
Fax: (537) 881-2764
E-mail: finagri@finagri.co.cu

Finanční společnost Habana a.s.

Corporación Financiera Habana S.A.
Centro de Negocios Miramar. Edif. 1-A Piso 3 (Oficina 305)
Ave. 3ra. / 78 y 80 Miramar, Playa. La Habana
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 204-3611: (537) 204-3654
Fax: (537) 204-3706
E-mail: cfh@cfh.cu

Finanční společnost CIMEX a.s.

Financiera CIMEX S.A. 
Calle 8 No.319 e/ 3ra. y 5ta. Avenida, Municipio Playa
La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 204-3191: (537) 204-2193
Fax: (537) 204-2529

Finanční úřad pro turistiku a.s. 

Financiera para el Turismo S.A.
Calle 23 No.672 esq. a D Vedado, Municipio Playa
La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 66-2209 / 12
Fax: (537) 33-4742
E-mail: presidencia@finatur.bandec.cu

Ministertstvo potravinářství, ekonomické ředitelství

MINAL Dirección de Economía 
Ave. 41 nO. 4445 e/ 48 y 50 Municipio Playa
La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 204-8350 / 53
Fax: (537) 204-8355

Finanční úřad CAUDAL a.s.

FINANCIERA CAUDAL S.A. 
Ave. 47 No.2813 E/ 28 y 30 Rpto. Kohly, Municipio Playa
La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 204-4127 / 29
Fax: (537) 204-4120
Sitio web: www.financieracaudal.com

Iberoamerický finanční úřad a.s.

Financiera Iberoamericana S.A. 
Centro de Negocios Miramar. Edificio Barcelona(Oficina 314).
Ave. 5ta. e/ 76 y 80, Miramar, Playa. La Habana
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 204-3196/97
Fax: (537) 204-3198
E-mail: ibis@iberoamerica.cu

Finanční úřad pro dopravu a.s.

Financiera del Transporte S.A.
Ave. Rancho Boyeros No.870 e/ Santa Ana y Ayestarán, Municipio Plaza.
La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 878-4994 / 95: (537) 879-4700 / 870 2570
Fax: (537) 8736344
E-mail: ft@ft.transnet.cu

Společnost NUEVA BANCA (Ředitelství pro analýzu rizik)

GRUPO NUEVA BANCA (Dirección de Análisis de riesgo)
Calle 36-A Edif. No. 121 (Apto.2) e/ 1ra. y 3ra. Miramar
Municipio Playa, La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 204-5248/49
Fax: (537) 204-5250
E-mail: increfin@increfin.cu

Finanční společnost a.s.

Compa?ía Financiera S.A. 
Calle 26 No. 502 e/ 5ta. y 7ma. Avenida, Miramar, Municipio Playa
La Habana, Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 204-9692 / 93
Fax: (537) 204-9691
E-mail: comfin@enet.cu

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice