Kuvajt

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Kuvajt je členem celé řady mezinárodních organizací: OSN (od r. 1963), MAAE (1964), ICAO, INTERPOL, ILO, IMO, OIE, OIML, ISA, ITU (1959), IUCN, OPCW (1997), CTBTO (2003), UNESCO (1960), ICCROM, FAO, UNIDO, UPU (1960), WCO, WHO, WIPO, WMO, UNWTO, WTO, ISO a OPEC. Nově (od 27. 7. 2007) se stal členem BIE.

Je také členem IMF/WB a na ně navazujících bank - BIS, IBRD, IDA, IFC, MIGA a rovněž mnoha regionálních bankovních institucí - Afro-Arab Development Bank, Arab Monetary Fund, Islamic Development Bank aj.

Je členem OIC (Organizace islámské konference), G/77 (Hnutí nezúčastněných zemí) a IPU (Meziparlamentní unie).

Kuvajt je dále členem mnoha arabských organizací: LAS (Ligy arabských států), GCC (Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu), OAPEC (Organizace arabských zemí vyvážejících ropu), AFESD (Arabského fondu pro ekonomický a sociální rozvoj), ALO (Arab Labour Organization).

V Kuvajtu sídlí AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), KFAED (Kuwait Fund for Arab Economic Development) a nevládní organizace ROPME (Regional Organization for Protection of Marine Environment, ekologická organizace GCC), ATO (Arab Towns` Organization) a API (Arab Planning Institute).

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Kuvajt je členem mnoha mezinárodních dohod uzavřených na půdě OSN, mezi nejzajímavější patří ratifikace z r. 2003 CTBTO (Smlouvy o zřízení Organizace o všeobecném zákazu jaderných zkoušek). Kromě toho uzavírá mnohostranné dohody v rámci společenství zemí Zálivu - GCC, kde jde o dohody v oblasti vojenské, sdělovací techniky, celní dohody atd.

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 1. Kulturní dohoda z 30. 6. 1971, platná od 17. 1. 1972 (vyhl. 49/1972 Sb.)
 2. Dohoda o letecké dopravě z 3. 7. 1997, platná od 21. 4. 2005 (vyhl. 62/2005 Sb.m.s.)
 3. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z 18. 12. 1979, platná od 11. 3. 1980 (vyhl. 78/1980 Sb.)
 4. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci z 1. 10. 1984, platná od 1.1.1993
 5. Dohoda o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v Kuvajtu ze 17. 10. 1988, platná od 17. 10. 1988
 6. Dohoda o podpoře a ochraně investic z 8. 1. 1996, platná od 21. 1. 1997 (vyhl. 12/1997 Sb.)
 7. Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z 5. 6. 2001, platná od 3. 3. 2004 (vyhl. 48/2004 Sb.m.s.)
 8. Dohoda o pobytu armádních jednotek ČR na území Kuvajtu (SOFA) z roku 2002
 9. Memorandum o porozumění mezi MO ČR a MO Kuvajtu z roku 2002
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice