Kuvajt

Očekávaný vývoj v teritoriu

  • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
  • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
  • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

V ekonomické oblasti by měla být podepsána dlouho připravovaná Smlouva o volném obchodu (FTA) mezi státy GCC a EU, která by mohla dále posílit a rozšířit spolupráci mezi zeměmi EU a GCC. Kuvajtské firmy jsou připraveny také poskytnout pomoc firmám ze třetích zemí (včetně ČR) při jejich účasti na poválečné rekonstrukci a rozvoji Iráku, které je stále odkládáno z důvodů pokračujících bojů v zemi.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Nová vláda, jmenovaná v březnu 2007, byla vyzvána emírem k rychlému obnovení ekonomické a legislativní aktivity – v podobě dotažení úprav zákonů důležitých pro vytvoření příznivé ekonomické situace v zemi, přilákání zahraničního kapitálu a umožnění jejich podílu na finalizaci rozhodujících projektů pro další rozvoj země. V březnu 2006 byly objeveny další zásoby ropy v severních polích, spojené s ložisky zemního plynu. V něm by měla hledat nová vláda zdroje pro rozšíření energetických kapacit země v zájmu zachování a zlepšení ekologicky přijatelných podmínek země. Další úkoly by měla plnit vláda v řešení hromadné městské dopravy v metropoli, výstavbě metra, vybudování dalších úpraven vody pro zásobování stále rostoucího počtu obyvatel. Budování nových silnic, mostů, nadjezdů a dalších velkých infrastrukturních staveb patří mezi závažné úkoly pro nejbližší období. Významné jsou i plány na výstavbu nové rafinerie ropy v Al-Zour s kapacitou 615 000 barelů za den, která by měla zvýšit kapacitu zpracování ropy na cestě k plánované produkci kolem 4 mil. bpd v letech 2010-2012.

Zatím se po dlouhých a vášnivých debatách v parlamentu odložily plány na zdanění některých výrobků a služeb. Stále diskutovanou je i otázka dalšího rozšíření Celní unie mezi zeměmi GCC a také zavedení společné měny, které je stále odkládáno. Velmi diskutovanou otázkou v Kuvajtu i dalších zemích je vazba měn na americký dolar, který udržují státy GCC téměř na stále stejné úrovni, přestože dolar zaznamenal v posledních letech velmi výrazný propad ve svých směnných kursech proti dalším světovým měnám.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Možnosti pro českou podnikatelskou sféru vycházejí jednak z výše popsaných hlavních rozvojových plánů Státu Kuvajt, kde jsou otevřené možnosti pro účast na nových energetických projektech, dopravních a stavebních pracích na rozvoji infrastruktury, rozvojových plánech na těžebních pracích, hledání dalších ložisek ropy a plynu, případně vody. V rámci diversifikačních projektů kuvajtské vlády je možno zapojit české podnikatele i do plánů na rozvoj a další rozšíření průmyslové výroby v Kuvajtu.

Stát Kuvajt má stále rozpracovány i projekty na další rozšíření zemědělské výroby a zakládání zemědělských farem, kterých je již dnes v Kuvajtu více než 3 000 a které by měly pro budoucnost vytvořit základ pro větší soběstačnost v dodávkách potravin pro místní trh i potravinářský průmysl.

V plánech Státu Kuvajt je i rozvoj turistického byznysu po vzoru UAE, Kataru a Bahrajnu, ale zatím tyto plány narážejí na celou řadu překážek, nejčastěji odůvodňovaných ochranou tradičních islámských mravních a společenských hodnot před vlivy Západu a obavami ze ztráty dominantního postavení kuvajtských subjektů na kuvajtské půdě.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice