Kuvajt

Vnitropolitická charakteristika

 • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
 • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
 • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Kuvajt je monarchií (emirátem - knížectvím) se smíšenými prvky absolutistické a konstituční monarchie v čele s emírem, který je vždy vybírán z rodu Al-Sabah a jeho výběr či volba se řídí pravidly dynastie a zákonem o nástupnictví z roku 1963. Emír má výkonnou moc, jmenuje předsedu vlády, má pravomoc rozpustit parlament, vyhlašuje volby do parlamentu a ratifikuje zákony, jmenuje soudce a potvrzuje rozsudky a je také vrchním velitelem ozbrojených sil.

Liberální ústava z r. 1962 zaručuje základní svobody. Vyhlašuje Kuvajt islámskou zemí, kde Korán a islámský zákon (Shari`a) jsou zdroji zákonodárství. Snahou islamistických poslanců parlamentu je stanovit Shari`a za výlučný zdroj zákonodárství.

Volební právo žen: vláda dne 16. 5. 2005 prosadila v Národním shromáždění úpravu volebního zákona z r. 1962 a pasivní i aktivní volební právo bylo přiznáno všem občanům Kuvajtu včetně žen, vyjma příslušníků ozbrojených sil.

Dominujícím prvkem vnitropolitické scény je téměř neustálé soupeření mezi vládou (resp. vládnoucí rodinou) a stále více sebevědomějším parlamentem (resp. obchodnickými klany a skupinami zde reprezentovanými). Na pozadí neustále zdůrazňované potřeby zachování těsné spolupráce výkonné a zákonodárné moci probíhá snaha parlamentu o získání většího podílu na rozhodování, zejména v otázkách kontroly státních financí, zahraničních investic, vojenských výdajů apod. Dosud obě strany i přes verbální konfrontaci spolupracují.

Politické strany jsou v zemi zakázány. Zákaz je obcházen vytvářením tzv. politických proudů nebo hnutí. V rámci voleb do parlamentu a místních provinčních rad se za poslední desetiletí vytvořilo několik politických skupin tvořících široké spektrum fundamentalistů, umírněných islamistů, nacionalistů, liberálů, nezávislých apod., hájících zájmy tradičních obchodnických klanů, nově vzniklé vyšší vrstvy intelektuálů, vládnoucí rodiny, beduínských kmenů apod. V současné době stále sílí na obou pólech politického spektra volání po legalizaci politických stran, i když reakce vlády je stále negativní. Proto vznikají další nová politická hnutí, která se snaží přitáhnout na svou stranu voliče, mnohdy velmi populisticky.

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

Jeho Výsost šejch Sabah Al-Ahmad Al-Džábir Al-Sabah - emír Státu Kuvajt, od 29. 1. 2006 (angl.: His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah).

Následník trůnu (korunní princ): Jeho Výsost šejch Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, od 7. 2. 2006.

Potřeby vládce a vládnoucí rodiny zajišťuje velmi vlivný emírův úřad (Amiri Diwan), včetně organizace návštěv hlav států. V čele Amiri Diwan stojí šejch Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah s titulem ministra. Následník trůnu má obdobný úřad (Diwan of the Crown Prince).

Vládnoucí dynastie Al-Sabahů čítá na 1200 příslušníků s čestným titulem šejch nebo šejcha. Jako jediná dynastie na Arabském poloostrově nezískala moc „mečem“. Vládne zemi nepřetržitě po 200 let a až do ropné éry (od r. 1936) především se souhlasem a materiální podporou bohatších obchodnických klanů. Nesmírné ropné bohatství umožnilo nezávislou prosperitu a toleranci obou stran, která se vznikem ekonomických obtíží dostává trhliny. Přes výrazné zlepšení ekonomické situace země, spojené s výrazným růstem ceny ropy, zůstává politická situace mezi vládou a parlamentem napjatá. Ústavou z r. 1961 má rodina Al-Sabah zaručené následnictví, jehož tradiční součástí je i střídání se dvou hlavních větví rodiny Al-Sabah, vzešlých z potomků synů Šejcha Mubaraka Velikého (vládl 1893–1915), Jabera a Salema, u moci.

 

2.3. Složení vlády


Dne 28. 10. 2007 představil předseda vlády Šejch Nasser Al-Sabal doplněnou vládu Státu Kuvajt (jde o doplnění vlády, která dne 26. 3. 2007 složila přísahu do rukou emíra a z níž v době od 30. 6. do 24. 8. 2007 postupně rezignovali na základě tlaku členů parlamentu a pod hrozbou nepříjemných interpelací v parlamentu (grilling) tři ministři: ministr pro ropu šejch Ali Al-Jarrah Al-Sabah, ministr komunikací a státní ministr pro záležitosti Národního shromáždění Shareeda Al-Maousherji a ministryně zdravotnictví Maasouma Al-Mubarak).

Doplněná vláda má čtyři nové ministry (tři za ty, kteří podali demisi a jeden nový člen za odstoupivšího ministra spravedlnosti) a došlo v ní k přerozdělení některých portfolií. Nejdůležitějšími změnami jsou rozdělení portfolia ministra vnitra a obrany (nyní separátní) a přesunutí záležitosti nadací pod ministerstvo komunikací (původně při ministerstvu spravedlnosti a islámských záležitostí). Premiér požádal Národní shromáždění o tříměsíční lhůtu pro doplněnou vládu, ale vzhledem k tomu, že od června 2007 zintenzivnili někteří členové parlamentu svůj tlak na odvolání dalších ministrů (ohrožena jsou nyní portfolia vzdělávání a vysokého školství, sociálních věcí a práce, financí), očekává se krátká životnost některých jmenovaných ministrů.

Jmenný seznam členů vlády (vč. přerozdělených portfolií) a adresy ministerstev (stav k 8. 11. 2007):

 1. Šejch Nasser Al-Mohammed Al-Ahmad Al-Sabah
  Předseda vlády
  His Highness Prime Minister
  Council of Ministries, P.O.Box 1397, Safat, Kuwait
  Tel.: 245-5333, 245-5422, Fax: 242-9263
 2. Šejch Jaber Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah
  1. místopředseda vlády a ministr obrany
  First Deputy Prime Minister and Minister of Defence
  Ministry of Defence, P.O.Box 11, 13001 Safat, Kuwait
  Tel.: 243-2093, Fax: 243-6570
 3. Šejch Dr. Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah
  Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
  Ministry of Foreign Affairs, P.O.Box 3, 13001 Safat, Kuwait
  Tel.: 242-5141 Fax: 242-5141
 4. Faisal Al-Hajji
  Místopředseda vlády a státní ministr - předseda Úřadu vlády
  Deputy Prime Minister and State Minister of Cabinet Affairs
 5. Šejch Jaber Al-Khaled Al-Sabah
  Ministr vnitra
  Minister of Interior
  Ministry of Interior, P.O.Box 11, 13001 Safat, Kuwait
  Tel.: 243-2093, Fax: 243-6570
 6. (funkci dočasně zastává ministr pro energii a vodní hospodářství Mohammad Al-Olaim, neboť ministr Bader Al-Humaidhi podal demisi dne 5.11.2007, po 8 dnech od jmenování vlády)
  Ministr pro ropné záležitosti
  Minister of Oil
  Ministry of Oil, P.O. Box 5077, 13051 Safat, Kuwait
  Tel.: 241-5201, 240-7000, Fax: 254-7670
 7. Šejch Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah
  Ministr informací
  Minister of Information
  Ministry of Information, P.O.Box 193, 13002 Safat, Kuwait
  Tel.: 241-5301, 241-5302, 241-5303, Fax: 242-1926
 8. Mustafa Al-Shamali
  Ministr financí
  Minister of Finance
  Ministry of Finance, P.O.Box 9, 13001 Safat, Kuwait
  Tel.: 248-0004, Fax: 244-6361
 9. Mohammad Al-Olaim
  Ministr pro energii a vodní hospodářství
  Minister of Electricity and Water
  Ministry of Electricity and Water, P.O. Box 5077, 13051 Safat, Kuwait
  Tel.: 241-5201, 240-7000, Fax: 254-7670
 10. Jamal Al-Shehab
  Ministr spravedlnosti, sociálních záležitostí a práce
  Minister of Justice, Social Affairs and Labour
  Ministry of Justice, Social Affairs and Labour, P.O.Box 13, 13001 Safat, Kuwait
  Tel.: 248-0000, Fax: 246-8100
 11. Abdulwahed Al-Awadhi
  Ministr pro záležitosti bydlení a státní ministr pro záležitosti Národního shromáždění
  Minister for Housing Affairs
 12. Nuriya Sebih Barrak Al-Sebih
  Ministryně pro vzdělání a vysoké školství
  Minister of Education and Higher Education
  Ministry of Education and Higher Education
  P.O.Box 27130, 13132 Safat, Kuwait
  Tel.: 483-9704, 483-6800, Fax: 244-5946, 242-3676
 13. Abdullah Saud Al-Muhailbi
  Ministr pro nadace a komunikace
  Ministr of Awqaf and communications
  Minister of Awqaf and Communications
  P.O.Box 318, 11111 Safat, Kuwait
  Tel.: 245-5422, 244-3812, Fax: 483-7610
 14. Falah Fahad Mohammad Al-Hajeri
  Ministr obchodu a průmyslu
  Minister of Commerce and Industry
  Ministry of Commerce and Industry, P.O.Box 2944, 13030 Safat, Kuwait
  Tel.: 248-0000, Fax: 242-4411
 15. Abdulrahman Al-Taweel
  Ministr zdravotnictví
  Minister of Health
  Ministry of Health, P.O.Box 5, 13001 Safat, Kuwait
  Tel.: 286-3685, Fax: 486-5287
 16. Mussa Hussein Abdullah Al-Saraf
  Ministr veřejných prací a samosprávy
  Minister of Public Works and Minister of State for Municipal Affairs
  Ministry of Public Works, P.O.Box 8, 13001 Safat, Kuwait
  Tel.: 538-5520, 538-5530, Fax: 538-5063
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice