Kuvajt

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Česky: Stát Kuvajt
 • Arabsky: Dawlat Al Kuwayt
 • Anglicky: State of Kuwait
 

1.2. Rozloha

 • 17 818 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel: 3 182 960 (údaj za rok 2006), z toho 1 023 316 Kuvajťanů a 2 159 316 cizinců.

Hustota obyvatelstva je cca 170 obyvatel na km2.

Podle věku je největší skupinou mládež do 15 let - 39,9 %, skupina obyvatel starších 60 let tvoří 4,7 % z celkového počtu obyvatel.

Ekonomicky činné obyvatelstvo: Podle statistiky ministerstva plánování bylo ke konci roku 2005 v Kuvajtu zaměstnáno celkem 320 500 Kuvajťanů. 86,1 % státních zaměstnanců v Kuvajtu je kuvajtské národnosti, z čehož 45 % je podíl žen a 55 % tvoří muži. Nejvíce zaměstnanců pracuje na ministerstvu zdravotnictví a školství. Dohromady mají tato dvě ministerstva přes polovinu všech ministerských zaměstnanců. Novější oficiální informace a data zatím nejsou k dispozici.

 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Podle informace ministerstva plánování, zveřejněné 30. 5. 2007, vzrostl počet obyvatel Kuvajtu v roce 2006 oproti roku 2005 o 6,4 % na celkový počet 3 182 960, z toho je 1 023 316 Kuvajťanů. Počet cizích státních příslušníků trvale nebo dlouhodobě žijících v Kuvajtu vzrostl od roku 2005 o 8 % na celkových 2 159 644.

Pokračuje tedy nejen růst počtu kuvajtských občanů, ale také zahraničních pracovníků, a to i přes různá restriktivní opatření vlády, která mají za cíl tento růst zastavit nebo zpomalit např. omezením rezidenčních povolení pro pracovníky v domácnostech (služebnictvo) podle počtu členů domácností apod. Počet zahraničních pracovníků – většinou z asijských států - tak tvoří více než dvojnásobek počtu obyvatel s kuvajtským občanstvím a lze předpokládat, že i nadále poroste.

V roce 2015 by měl počet obyvatel dosáhnout 3,8 mil. Nárůst počtu obyvatel bude znamenat budování nových měst a související infrastruktury a tím bude druhotně umožňovat nové obchodní a pracovní příležitosti.

 

1.5. Národnostní složení

Kuvajťanů je 1 023 316 (32,15 %).

Cizinců trvale nebo dlouhodobě žijících v Kuvajtu je celkem 2 159 644 (67,85 %), z nichž je nejvíce Arabů – především Egypťanů, Syřanů, Libanonců, včetně „stateless" (beduínů) v počtu cca 660 000, z dalších národností jsou nejvíce zastoupeni Indové, Bangladéšané, Filipínci, Srílančané, Pákistánci, Íránci, Iráčané a Palestinci v počtu cca 950 000.

 

1.6. Náboženské složení

 • Kuvajťané: islám sunitského směru 60 %, islám šíitského směru 40 %.
 • Cizinci: převážně muslimové sunitského směru (Arabové, Pákistánci, Indové), křesťané (Filipínci, Evropané a Američané), hinduisté (Indové)
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Arabština, běžně používaná angličtina.

 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Země je rozdělena na šest guvernorátů: Kuvajt hlavní město, Hawalli, Farwaniya, Jahra, Ahmadi a Mubarak Al-Kabeer v čele se jmenovanými guvernéry (výk. orgán) a volenými municipalitními radami. Hlavní město Kuwait City má cca 1,7 mil. obyvatel. Téměř veškeré obyvatelstvo bydlí v souvislé městské zástavbě spojené s příměstskými vilovými rezidenčními čtvrtěmi s dalšími městečky: Jahra, Ahmadi, Fahaheel, Fintas.

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Kuvajtský dinár (KWD) 1 KWD = 1000 filsů.

Dělení bankovky: 20, 10, 5, 1, ?, ? dináru, mince: 100, 50, 20, 10 a 5 filsů.

Oficiální kurs k 30. 9. 2007: 1 KWD = 3,58 USD, 1 USD = 0,28 KWD.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

K nejvýznamnějším pevným svátkům patří Národní den 25. 2. a Den osvobození 26. 2.

Od 1. 9. 2007 je pracovní doba státních institucí ve dnech neděle – čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. Soukromý sektor pracuje rovněž ve dnech neděle – čtvrtek od 8:00 do 14:00 a od 16:00 do 18:00 či 19:00 hod. Obchody jsou otevřeny od 8:00 do 12:00 či 13:00 a od 16:00 či 17:00 do 21:00 až 22:00 hod., některé z nich (Sultan Center) nepřetržitě. Pracovní doba v bankách je od 8:00 do 12:30 a 16:00 až 18:00 hod. Víkendové dny jsou pátek a sobota.

V době postního měsíce Ramadánu je upravena pracovní doba státních institucí (od 8:30 do 13:30) a také soukromého sektoru (od 9:00 do 14:00 a poté od 20:00 do 22:00 hod.).

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Kuvajt má množství pohyblivých svátků, jejichž přesné stanovení je v některých případech určeno teprve několik dnů předem muslimskými institucemi. Nejvýznamnějším pohyblivým svátkem trvajícím cca 1 měsíc s omezenou pracovní dobou a výkonností hospodářských subjektů v důsledku půstu od východu slunce do jeho západu je Ramadán.

Důležité je také vědět, že Kuvajt je muslimskou zemí, kde se neslaví Nový rok ani jiné křesťanské svátky. Pracovní dny jsou neděle až čtvrtek pro státní instituce i soukromý sektor.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Kuvajtu byl zaveden koncem roku 1999 jednorázový poplatek za ošetření ve státním zdravotním zařízení 1 KWD a později (v dubnu 2000) byl schválen systém zdravotního pojištění pro cizince žijící v zemi. Pojištění je splatné při prodlužování pobytového víza.

V případě krátkodobých pobytů musí cizinci za ošetření ve všech zdravotnických zařízeních platit, doporučuje se proto sjednat si před vstupem do země zdravotní pojištění, popř. toto pojištění uzavřít v kterémkoliv kuvajtském pojišťovacím ústavu na předpokládanou dobu pobytu.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízová problematika

Občan ČR může na území Kuvajtu vstoupit s cestovním pasem, platným minimálně 6 měsíců ode dne překročení hranic. V cestovním dokladu však nesmí být vyznačeno izraelské vízum.

Mezi státy GCC funguje pro jejich občany bezvízový styk. Se všemi ostatními zeměmi s výjimkou států uvedených ve zvláštním seznamu (celkem 40 států k 30. 9. 2007) má Kuvajt přísnou vízovou politiku. ČR v uvedeném seznamu zařazena není. Vízum pro návštěvníka z ČR tedy musí být zajištěno ještě před vstupem do země, v žádném případě není možné získat vízum na hraničním přechodu bez předchozího vyřízení. Platí pravidlo, že bez tzv. sponzora, který dotyčného cizince zve a přebírá za něj veškerou odpovědnost po dobu jeho pobytu v zemi, nelze o udělení víza žádat. Systém udělování víz se nezměnil, existují tedy dva způsoby udělení víz:

a) na kuvajtském velvyslanectví v ČR (za 1300 Kč): pokud sponzor s právem pobytu v Kuvajtu zaslal pozvání s potvrzením o výši příjmu a prohlášením o svém přímém příbuzenském vztahu ke zvané osobě (v případě soukromých cest) nebo prohlášení o pracovním účelu (obchodní cesty a zaměstnání);

b) v Kuvajtu na imigračním úřadě (za 3 KWD, v přepočtu cca 230 Kč): se stejnými dokumenty jako v bodě a) – to obvykle vyřizuje přímo sponzor, tedy zvoucí osoba. Pozvaný v tom případě cestuje do Kuvajtu pouze s kopií víza zaslanou např. faxem a sponzor s originálem víza vyzvedává cestovatele na letišti v Kuvajtu. Všechny letecké společnosti v Kuvajtu tento proces akceptují.

Také existuje možnost vyřízení víza prostřednictvím některého z hotelů (Sheraton, Radisson SAS, Marina Hotel, The Palms, J.W.Marriott, Le Meridien, Safir, Regency Palace, Crown Plaza aj.), který přebírá roli sponzora za své hosty. Tito hosté jsou ovšem v tomto případě nuceni po celou dobu svého pobytu v zemi setrvat právě v tomto hotelu. Tohoto způsobu nejčastěji využívají různí podnikatelé a obchodníci, kteří přijíždějí do Kuvajtu poprvé nebo jejichž zázemí ještě není dostatečně vybudováno k vyřízení víza s jiným sponzorem.

Přihlašovací povinnost je splněna automaticky: jakmile cizinec s platným vízem překročí hranice, je zanesen do databáze imigračního úřadu, který po celou dobu jeho pobytu sleduje délku pobytu v zemi. Jednoměsíční „visit visa" lze prodloužit až na tři měsíce. Za každý den v Kuvajtu bez platného víza se platí penále 10 KWD. Při odjezdu ze země mohou místní úřady vymáhat úhradu veškerých pohledávek, např. zaplacení penále za pobyt bez platného víza, pokuty za dopravní přestupky apod., neboť veškeré údaje tohoto typu se soustřeďují v databázi centrálního imigračního úřadu.

Pobytové vízum lze získat jen na základě pracovního povolení.

Zastupitelský úřad Kuvajtu v Praze

 • Byl otevřen v r. 1987. Od roku 2005 je velvyslancem Abdulaziz A. Al-Duaij, vedoucím konzulárního úseku je konzul Dherar Naser Al-Tuwaijri.
 • Adresa: Na Zátorce 26, 160 00 Praha 6
 • Tel.: 220-570-781-3, fax: 220-570-787
 • Úřední hodiny: pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hod.

Celní a devizové předpisy

Díky zásadám vízové politiky (existence sponzora) zcela odpadá povinnost prokazování finančních prostředků potřebných pro pobyt v zemi. Tím také odpadá povinnost výměny valut. Dovoz a vývoz valut není kuvajtskými právními předpisy upraven, je tedy možno dovážet a vyvážet jakékoli množství různých světových měn. Kreditní karty (Diners Club, American Express, Visa, Master Card) jsou přijímány ve všech hotelích, luxusních restauracích a ve větších nákupních centrech (nikoli však v provozovnách rychlého občerstvení, běžných restauracích, menších obchodech, na místním trhu apod.), doporučuje se proto s sebou mít dostatek hotovosti. Valuty lze směnit v hotelích či místních směnárnách, které jsou v každé čtvrti. Šeky jsou používány pouze pro obchodní transakce.

Místní měna 1 KWD (Kuwaiti Dinar) = cca 3,58 USD. Volná měna je běžně směnitelná za KWD i opačně. KWD je však jen výjimečně přijímán v některých hlavních evropských bankách; banky v ČR jej nepřijímají.

Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, t.j. dovoz osobních potřeb pro jedince nebo rodinu v přijatelném množství bezcelně. Přísně je však zakázán dovoz drog, alkoholických nápojů, cigaret, erotické literatury a videonahrávek. Celní kontrola zvláště cizinců na hraničních přechodech je prováděna velmi důsledně. Pokusy o pašování drog jsou v Kuvajtu velmi přísně trestány, za určitých okolností následuje trest smrti (v r. 2006 vykonáno 10 poprav, většinou za pašování drog).

Doprava zboží z ČR je převážně realizována kontejnery lodí po moři nebo letecky.

V zemi není aplikována daň z přidané hodnoty.

Specifické podmínky cestování do teritoria

Kuvajt je ojedinělým cílem pro turistiku, a to hned z několika důvodů. Jako poměrně silně islámsky orientovaná země se snaží turistiku v našem chápání zcela eliminovat, aby zabránila pronikání západních vlivů „volných mravů". Z tohoto důvodu zákony a předpisy vlastně eliminují jakýkoli turistický ruch a proto i vízová politika Kuvajtu je velice striktní.

Dalším faktorem je náročné klima - ve vrcholu sezóny v letních měsících téměř nesnesitelné (suché horko přesahující 50°C, pouštní písečné bouře atd.). Jako malá země nemůže Kuvajt nabídnout téměř žádné turistické pamětihodnosti. Nadále pokračuje průzkum archeologických vykopávek a tato místa zatím nejsou zpřístupněna (zejm. Failaka Island); historické jádro města bylo téměř zničeno v průběhu války s Irákem. Z uvedeného tedy vyplývá, že veškerá turistika v Kuvajtu se omezuje na obchodní cesty nebo jiné cesty za služebním účelem nebo na návštěvy konkrétních osob, povětšinou rodinných příslušníků žijících a působících v této oblasti.

Městská doprava (autobusy) je minimální a využívají ji pouze asijští zahraniční dělníci. Na letišti je možnost zapůjčení automobilu (Europcar, Al-Mulla, Avis, Budget, Al-Sayer, Rent a Honda, Hertz, Sanbouk, Autoleas, United Hospitality for Limousine, National, International Car Rental Co., Al-Zamel Auto Est.), popř. použití taxíku. Lze doporučit předem domluvit cenu v taxíku i v hotelu (taxi do středu města z letiště cca 12 USD, přibl. 4 KWD).

Ubytování ve tří- a čtyřhvězdičkových hotelech (Messilah Beach Hotel u moře, Carlton Tower Hotel, Kuwait Continental, New Park Hotel v centru) je v rozmezí 35 až 60 KWD/noc, v hotelech pětihvězdičkových (Hilton, Sheraton, Safir, Radisson SAS, JW Marriott, Crown Plaza, The Palms, Marina Hotel aj.) se cena pohybuje od 80 KWD. Všude lze smlouvat, doporučuje se domluvit cenu již při rezervaci z ČR.

Bezplatné vnitrostátní telekomunikační spojení je pouze z pevných linek. Zpoplatňováno je však telefonování z mobilu, vč. roamingu z ČR (minuta spojení s ČR stojí 1 KWD, cca 70 Kč).

Při návštěvě Kuvajtu je nutné respektovat několik základních pravidel, jejichž dodržování je velice přísně hlídáno a přestupky v tomto směru mohou vést až k uvěznění. Především je to požívání alkoholických nápojů (a drog) na veřejných místech, ale i v soukromí. Je zakázán dovoz a rozšiřování jakéhokoli tiskového nebo video materiálu s erotickým nebo pornografickým obsahem. Na všech hraničních přechodech je možno očekávat podrobnou (i osobní) prohlídku, včetně prohlížení záznamů na videokamerách. Poslední zásada důležitá zejména pro Evropany se týká chování a oblékání žen. Kuvajt je sice poměrně bezpečnou zónou pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými arabskými zeměmi, avšak přesto je vhodné zajistit jim mužský doprovod. Pokud jde o oblečení, doporučují se zahalená ramena a nohy po kolena, ne vyzývavý dekolt. Všechna tato omezení se ještě vystupňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy se na veřejnosti nesmí jíst, pít (cokoliv, tedy ani vodu) ani požívat jiných požitků, jako například kouřit, líbat se, žvýkat žvýkačku atd., a to v době od východu do západu slunce.

Tísňové volání: 777 (ambulance, policie, požárníci)

Informační služba o telefonních číslech v Kuvajtu: 101

Stálá konzulární diplomatická služba ZÚ: +965-679-8881

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Bezpečnostní situace v Kuvajtu se udržuje na úrovni, která vyžaduje obezřetnost všech cizinců především na místech s velkou koncentrací osob, tzn. v obchodních centrech, zábavních parcích apod. V hotelech v Kuvajtu byla zavedena přísná bezpečnostní opatření. Některé státy vyhlašují ad hoc zvláštní bezpečnostní instrukce pro své občany cestující do Kuvajtu nebo zde pobývající, a to zejména v závislosti na informacích svých zpravodajských služeb o rizicích hrozících jejich občanům při cestách do Kuvajtu a pobytu zde (USA, Velká Británie).

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Diplomatické styky mezi oběma zeměmi byly navázány 27. 5. 1963 na úrovni velvyslanectví. K 1. 1. 1993 Kuvajt uznal ČR a navázal diplomatické styky na úrovni velvyslanectví.

Název a adresa ZÚ v teritoriu, telefon, fax, akreditování velvyslance pro další teritoria

ZÚ ČR v Kuvajtu (OBO) otevřen v r. 1974, od r. 1986 v čele s velvyslancem. Od znovuotevření po válce 29. 3. 1991 byl úřad veden chargé d`affaires, od r. 1996 opět velvyslancem. ZÚ Kuvajt má diplomatickou, konzulární a obchodní působnost i pro Stát Katar.

Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic in the State of Kuwait):

 • Lokalita: čtvrť Al Nuzha, blok 3, ulice č. 34, vila č. 13 (ulice rovnoběžná se 3. okruhem)
 • Poštovní adresa: P.O.Box 1151, Safat 13012, Kuwait
 • Mezinárodní volací znak pro Kuvajt je 00965.
 • Telefonní spojení na ZÚ: sekretariát, víza, informace: 252-9015, 252-9018, 257-5018; OEÚ: 257-5019; fax: 252-9021; stálá konzulární diplomatická služba: 679-8881
 • Pracovní doba: neděle - čtvrtek 7:45 až 16:15 hod.
 • Mapka úřadu je k dispozici na webové stránce ZÚ Kuvajt: www.mzv.cz/kuwait.

Organizační struktura ZÚ, jméno vedoucího úřadu

 • vedoucí ZÚ: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec PhDr. Antonín Blažek
 • zástupce velvyslance, politický úsek, konzulární úsek: Mgr. Ivana Krahulcová, mobil 679-8881
 • ekonomický úsek: Ing. Miroslav Vinopal, mobil 687-9222
 • hospodářský úsek: Ing. Martin Maršík, mobil 679-8882
 • konzulární a vízový úsek: Ing. Marta Maršíková, mobil 989-1347

Spojení z letiště a z centra města:

Pro dopravu z/na letiště je možné si vzít taxíka. Letiště leží na okraji města a je dostupné ze všech částí města po cca 15-30 minutách jízdy zejména díky velmi dobře fungující síti dálnic a okruhů.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z těchto institucí nemá v Kuvajtu své zastoupení.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

777, 844777 - tísňové volání - pohotovost (policie, ambulance, požárníci)

100, 105 - požárníci

538-2000 - policie - centrála

472-2000 - první pomoc - centrála

242-2366, 245-0005 - první pomoc - Amiri Hospital

180 - letiště (informace o příletech/odletech)

101 - informační služba o telefonních čístech v Kuvajtu

679-8881 - stálá konzulární diplomatická služba ZÚ ČR

 

1.18. Internetové informační zdroje

Prakticky všechny potřebné údaje lze získat na adrese:

 • http://www.arab.net/kuwait

Další důležité webové stránky:

 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mofa.gov.kw
 • Ministerstvo obchodu a průmyslu: www.moci.gov.kw
 • Ministerstvo financí: www.mof.gov.kw
 • Ministerstvo obrany: www.mod.gov.kw
 • Ministerstvo školství: www.moe.edu.kw
 • Ministerstvo zdravotnictví: www.moh.gov.kw
 • Ministry of Plannning: www.mop.gov.kw
 • Ministerstvo veřejných prací: www.mpw.gov.kw
 • Ministerstvo pro ropu: www.moo.gov.kw
 • Ministerstvo informací: www.media.gov.kw
 • Ministerstvo komunikací: www.mockw.net
 • Kuwait Municipality: www.baladia.gov/kw
 • Kuwait Chamber of Commerce and Industry: www.kcci.org.kw
 • Central Bank of Kuwait: www.cbk.gov.kw
 • National Bank of Kuwait: www.nbk.com
 • Insitute of Banking Studies: www.kibs.edu.kw
 • Kuwait Investment Authority: www.kia.gov.kw/kia
 • Kuwait University: www.kuniv.edu.kw
 • Kuwait International Fair Co. (KIF): www.kif.net
 • Kuwait Times (deník, anglicky): www.kuwaittimes.net
 • Arab Times (deník, anglicky): www.arabtimesonline.com/arabtimes
 • Kuwait News Agency: www.kuna.net.kw
 

1.19. Adresy významných institucí

Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů

Hospodářská a obchodní komora Kuvajtu (KCCI) má velmi významné postavení, které je podtrženo nařízením, že pouze členové KCCI mohou vyvíjet zahraničně obchodní činnost a mohou se účastnit v místních tendrech. V představenstvu komory se střídají představitelé nejvlivnějších obchodnických rodin (zakládajících si na značné autonomii od státních orgánů). Obchodní komora Kuvajtu má k dispozici základní informace o registrovaných firmách, jejich kapitálu, platnosti licencí, majitelích apod., ale také informace obecného obchodního charakteru.

Od r. 2005 působí ve funkci prezidenta komory Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim, prvním viceprezidentem je Hilal Mishari Al-Mutairi, druhým viceprezidentem Khalid Abdulla Hamad Al-Sagar, představitelé známých podnikatelských rodin. Generálním ředitelem je v současné době Ahmad Rashed Al-Haroun. V představenstvu komory je dalších 21 členů.

Kontakt:
Kuwait Chamber of Commerce and Industry
P.O.Box 775 Safat, 13008 Kuwait
tel: 241-7825, 243-3854
fax: 240-4110
web: www.kcci.org.kw

Kuvajtská investiční agentura (KIA) je autonomním vládním orgánem odpovědným za řízení a administraci všeobecného rezervního fondu (GRF) a aktiva Fondu budoucích generací (FGF) i za další fondy svěřené ministrem financí a vládou. KIA investuje na místním, arabském i mezinárodním trhu, hlavní kancelář má v Kuvajtu a pobočku v Londýně.

Kontakt:
Kuwait Investment Authority
Ministries Complex - Al Murqab
tel: 248-5600
fax: 245-4059
e-mail: information@kia.gov.kw
web: www.kia.gov.kw/kia

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice