Kyrgyzstán

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Kyrgyzstán je členskou zemí OSN a jejích organizací (UNDP, WHO, UNICEF, UNESCO), OBSE, MMF, Světové banky, IFC, MIGA, IDA, EBRD, ECO, Asijské rozvojové banky, US Overseas Private Investment Corp. a US Export-Import Bank. Koncem roku 1998 vstoupil do WTO (vstup Kyrgyzstánu do WTO nesou nelibě státy bývalého SSSR, zvláště pak RF, Uzbekistán a Kazachstán). Kyrgyzstán je rovněž členem Šanghajské organizace spolupráce, Organizace centrálně-asijské spolupráce, Organizace ekonomické spolupráce, Evroasijského ekonomického společenství, Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti a Organizace islámské konfederace.

 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

 • Ve dnech 29. 3–30. 3. 2004 náměstek ministra zahraničních věcí ČR P. Vošalík se u příležitosti otevření honorárního konzulátu ČR v Kyrgyzstánu setkal s poradcem prezidenta Kyrgyzstánu pro obchodní a ekonomické otázky a zvláštním zmocněncem prezidenta pro zahraniční investice S. Džienbekovem, dále s místopředsedou vlády Ž. Otorbajevem, s prvním náměstkem ministra zahraničních věcí T. Kuščubekovem a primátorem Biškeku M. Kerumkulovem.
 • V září roku 2004 se uskutečnila oficiální návštěva prezidenta republiky V. Klause. Její význam kyrgyzská strana vysoce oceňuje.
 • V červnu 2005 se uskutečnila návštěva poslanců Parlamentu ČR, kterou vedl místopředseda poslanecké sněmovny V. Filip.
 • V březnu 2007 se uskutečnila návštěva delegace poslanců PS Parlamentu ČR, Výboru pro obranu, vedené předsedou Výboru J. Vidímem.
 • Dne 29. 3. 2004 byl za přítomnosti náměstka ministra zahraničních věcí ČR P. Vošalíka otevřen Honorární konzulát ČR v Kyrgyzské republice. Funkci honorárního konzula vykonává Igor Oniščenko.
 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Protokol o spolupráci mezi MZV KG a MZV ČR, v platnosti od 7. 3. 1995
 • Dohoda o boji proti organizovanému zločinu. V platnost vstoupila dne 8. 5. 1998
 • Protokol o výsledcích návštěvy v Kyrgyzské republice oficiální delegace České republiky v čele s ministrem průmyslu a obchodu ČR K. Kühnlem (duben 1998)
 • Společná deklarace o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou (duben 1999, podepsaná premiérem ČR M. Zemanem)
 • Protokol o dalším rozvoji spolupráce mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou (duben 1999, podepsaný ministrem průmyslu a obchodu M. Grégrem)
 • Memorandum o záměrech z výsledků oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničního obchodu a průmyslu Kyrgyzské republiky E. Omuralijeva v České republice a jednání s ministrem průmyslu a obchodu České republiky M. Grégrem
 • V červenci 1999 prezident Akajev svým výnosem potvrdil sukcesi Kyrgyzstánu do tří smluv:*)
 • Konzulární konvence mezi ČSSR a SSSR a Protokol ze dne 27. dubna 1972 k uvedené konvenci (Moskva, 27. dubna 1972)
 • Smlouva mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího občanství (Moskva , 6. června 1980)
 • Smlouva o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech (Moskva, 12. srpna 1982)

*) ČR navrhovala zahrnout do této části sukcese také Smlouvu o vzájemné ochraně autorských práv (Praha, 18. března 1975), Platební smlouvu mezi vládou ČSFR a vládou SSSR (Praha, 28. prosince 1990) a Protokol k platební smlouvě mezi vládou ČSFR a vládou SSSR z 28. prosince 1990 (Praha, 18. července 1991). Tyto smlouvy zůstaly zatím stranou.

V současnosti česká strana vyvíjí aktivitu na zahájení jednání o renegociaci textu Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic parafovaného oběma stranami v roce 2000 (uvést do souladu s legislativou EU). Kyrgyzská strana předložila návrhy dohod, a to konkrétně Dohodu o mezinárodní automobilové přepravě nákladů a osob (Moskva, 3. února 1967), Dohodu o výměně právních informací a Dohodu o spolupráci mezi ministerstvy spravedlnosti. Dále se jedná o Dohodě v letecké dopravě, o Turistické dohodě a o Dohodě o zamezení dvojího zdanění (pracovní jednání na úrovni expertů proběhlo v prosinci 2004).

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice