Kyrgyzstán

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Kyrgyzská republika, Ústava připouští též - Kyrgyzstán
 • Kyrgyzstan Respublikasy, mezinárodní označení KG
 • The Republic of Kirgizstan
 

1.2. Rozloha

 • 199 814 km2

Více než 90 % území se nachází v nadmořské výšce vyšší než 1500 m.n.m. Kyrgyzstán hraničí na východě a na jihu s Čínou, na jihozápadě a západě s Tádžikistánem a Uzbekistánem a na severu s Kazachstánem.

 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 4 820 mil.
 • hustota obyvatelstva 24/km2
 • podíl ekonomicky činného obyvatelstva 56 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • 0,142 %
 • 1/3 obyvatelstva žije ve městech, 1/6 žije v Biškeku a nejbližším okolí, 40 % je mladší 15 let
 

1.5. Národnostní složení

 • 62 % Kyrgyzové,
 • 13 % Uzbeci,
 • 10 % Rusové,
 • 3 % Ukrajinci,
 • 1 % Tataři,
 • 1 % Kazaši,
 • 10 % ostatní.

Oficiální zdroje uvádějí, že v Kyrgyzstánu žije více než 80 etnických skupin.

 

1.6. Náboženské složení

 • sunnitský islám 75 %,
 • pravoslavní 20 %,
 • ostatní 5 %
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • kyrgyzský a ruský

Další nejčastěji používané jazyky:

 • uzbecký
 • na jihu farsí
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Kyrgyzská republika se administrativně člení na 7 oblastí:

 • Džalal-Abadská oblast - centrum Džalal-Abad, rozloha 33 647 km2, počet obyvat. 900 tis.
 • Issyk-Kulská oblast - centrum Karakol, rozloha 43 144 km2, počet obyvatel 500 tis.
 • Narynská oblast - centrum Naryn, rozloha 46 706 km2, počet obyvatel 300 tis.
 • Ošská oblast - centrum Oš, rozloha 29 165 tis km2, počet obyvatel 1 400 tis.
 • Talaská oblast - centrum Talas, rozloha 11 445 km2, počet obyvatel 230 tis.
 • Čujská oblast - centrum Buškem, rozloha 18 684 km2, počet obyvatel 1 mil.
 • Batkenská oblast - centrum Natkej, rozloha 17 023 km2, počet obyvatel 500 tis.

Hlavní město:

 • BIŠKEK - 800 000 obyvatel

Další velká města:

 • Oš - 230 000 obyvatel
 • Džalal-Abad - 70 000 obyvatel
 • Prevalsk - 70 000 obyvatel
 • Kyzyl-Kia - 40 000 obyvatel
 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • od 10. 05. 1993 kyrgyzský som, který má 100 tiin
 • nejčastěji používanou cizí měnou je USD, v USD je možno po domluvě zaplatit v některých obchodech i restauracích. Bez problému lze směnit i EUR, CHF
 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1.1. Nový rok,
 • 1.5. Svátek práce,
 • 1.9. Den vítězství,
 • 31.8. Den nezávislosti,
 • 2. 12. Státní svátek

Pracovní doba:

 • 9:00–17:30 (oficiální), v soukromých firmách podle rozhodnutí majitele

Prodejní doba:

 • v podstatě od 9:00 do 20:00 až do 24:00, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

V Kyrgyzstánu má obchod stejně jako ve většině východních zemí Asie i určitou společenskou stránku a akceptování zvyklostí je první předpoklad úspěchu. Je třeba počítat s tím, že bez osobního kontaktu s potenciálním obchodním partnerem se nelze obejít. Obchodní jednání jsou doprovázena různými dlouho trvajícími a vydatnými obědy nebo večeřemi, ve spojení mnoha přípitky. V neposlední řadě je také třeba mluvit dobře rusky, neboť jazyková vybavenost je v Kyrgyzstánu velmi slabá. Určitě nevede k obchodnímu úspěchu hojné zasílání e-mailu v angličtině doprovázené odkazy na internetové stránky. Dalším důležitým momentem je, že společnost v Kyrgyzstánu je poměrně patriarchální a zejména prvotní kontakty na osobní úrovni by měli navazovat spíše muži.

Není také dobré své potenciální partnery podceňovat, možná neumí dobře anglicky a nejsou schopni vést hluboké teoretické diskuse o mezinárodním obchodě, za to se však velmi dobře vyznají v místním poměrech a umějí si velmi dobře poradit díky kontaktům na své příbuzné a známé.

Dále je nutno brát v úvahu, že Kyrgyzstán je poměrně chudou zemí s výraznými, i když ne převažujícími, orientálními rysy a východním způsobem myšlení. Jedná se třeba o přesnost, schopnost dodržet nejen ústní, ale i písemnou dohodu, nespolehlivost, neschopnost se vcítit do problému partnera atp. Dalším takovým projevem je nedodržování dopravních předpisů, určitá agresivita nejen v dopravě, ale i v mezilidských vztazích. Současně je třeba brát i v úvahu silné příbuzenské vztahy.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Pokud se jedná o akutní první pomoc, ta je poskytována zdarma. Platí se až následná péče. Ceny jsou značně vysoké, a to jak absolutně, tak vzhledem ke kvalitě poskytovaného ošetření. Nemocnice jsou velmi skromně vybaveny, většinou starými sovětskými přístroji a úroveň hygieny je také problematická. Proto by občan ČR měl cestovat do uvedené země, jen když je jeho zdravotní stav alespoň dobrý. Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné při cestě do KG uzavřít zdravotní připojištění.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi ČR a KG je jednostranný vízový režim pro občany Kyrgzyzstánu. Občané ČR ke vstupu do země potřebují platný cestovní pas, dále voucher nebo pozvání. Po příjezdu je nutné, aby se cizinec do pěti dnů zaregistroval na OVIRu. V případě, že je ubytován v hotelu, tuto povinnost za něho vykoná ubytovací zařízení (nutno požádat). Stačí jedna registrace pro zemi.

Adresy pro registraci Biškeku:

 • ???? ??????????? ????? - ???????? 86
 • ???? ???????????? ????? - ????????? 73
 • ???? ????????? ????? - ?????????? 203
 • ???? ????????????? ?????? - ????????? 1
 • ??????????? ????? - + 996 312 544 184
 • ???????????? ????? + 996 312 282 698
 • ????????? ????? + 996 312 620 922
 • ???????????? ????? + 996 312 566 043
 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Po revolučních událostech v březnu roku 2005 dochází ke stabilizaci politické, ekonomické a bezpečnostní jen postupně. Hlavním problémem je, že se v důsledku nízké autority státních struktur výrazně zvýšila kriminalita. S ohledem na celkovou situaci v Kyrgyzstánu a i v Uzbekistánu (Ferganská dolina - jižní oblast při hranici s Kyrgyzstánem) se zatím doporučuje omezit cesty jen do hlavního města Biškeku. Určitě je vhodné se vyhnout jižním oblastem Kyrgyzstánu (Ošská a Džalal-Abadská oblast) a neprovozovat individuální turistiku po Kyrgyzstánu.

Důležité upozornění: Signálem na spojení mobilním telefonem je pokryto pouze hlavní město Biškek, ostatní území je bez signálu.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Zastupitelský úřad ČR pro Kazachstán v Almaty je akreditován i pro Kyrgyzstán (podrobnosti viz STI Kazachstán na internetových stránkách www.export.cz, www.businessinfo.cz,  www.mzv.cz, www.mpo.cz.

Přímo v Biškeku byl v roce 2004 otevřen honorární konzulát.

Adresa:

Kyrgyzská republika, Biškek
Ulice Kalyka-Akijeva 66
telefon/fax + 996(312) 65 92 29 nebo 65 92 30
e-mail: bishkek@honorary.mzv.cz
honorárním konzulem je Igor Vladimírovič Oniščenko

 • Od centra města (hlavní pošta, centrální obchodní dům) se nachází honorární konzulát nedaleko směrem na jih. Cena taxi činí cca 80 somů (cca 2 USD).
 • Spojení z letiště Manas do centra města - mezinárodní letiště Manas se nachází cca 30 km od centra směrem na sever. Cena taxi činí cca 600 somů (15 USD).

Adresa:

Velvyslanectví České republiky v Kazachstánu (s akreditací pro Kyrgyzstán)
Busines Centre Arman, Sary-Arka 6
010000 Astana
tel: ++(7 7172) 990 142, 9900143
fax: ++(7 7172) 990142

Pro poštovní styk:

Embassy of the Czech Republic in Kazakhstan
Business centre Arman, Sary-Arka 6
010000
Republic of Kazakhstan
e-mail: astana@embassy.mzv.cz

Obchodně ekonomický úsek se nachází na Pobočce velvyslanectví v Almaty: Business Center "Nurly-Tau, 2A, Al-Farabi 5, 050059 Almaty, tel./fax 7 727 2777092, e-mail: commerce_almaata@mzv.cz

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Výše uvedené agentury nemají v Kyrgyzstánu zastoupení.

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie 102
 • Hasiči 101
 • Rychlá lékař. pomoc 103
 • Rychlá lékař. pomoc (plac.) 151
 • Záchranáři 110, 161
 • Informace 109, 106

Poznámka: uvedená telefonní čísla platí pro Biškek

 

1.18. Internetové informační zdroje

??????????????? ???????? ??????http://www.gov.kg
?????????????http://www.government.gov.kg
??????????????? ??????? (???????)http://www.goszakupki.gov.kg
???????????? ???????????????     http://www.med.kg
???????????? ??????? http://www.minjust.gov.kg
???????????? ????? ? ??????????? ????????http://www.mlsp.kg
????????? ??????? ?????http://www.kenesh.kg
???????????? ??????????? ???http://www.mfa.kg
???????????? ???????http://www.mil.kg
???????????? ?????????? ???http://www.mvd.kg
???????????? ????????http://www.minfin.kg
???????????? ?????????, ??????? ????????? ? ???????????????? ??????????????http://www.mawrpi.kg
???????????? ?????????? ? ????????????http://www.mtk.gov.kg
???????????? ???????????? ????????http://www.mecd.gov.kg
???????????? ??????????? ? ?????http://www.moik.gov.kg
???????????? ???????? ? ??????????http://www.minculture.gov.kg
K?????? ?? ?????????? ??????????????? ??????????http://www.spf.gov.kg
??????????????? ??????? ?? ??????? ? ??????http://www.sti.gov.kg
??????????????? ?????????? ???????http://www.customs.gov.kg
A???????? ?? ??????????? ? ?????????????http://www.gosstroy.gov.kg
A???????? ?? ?????????? ???????? ? ??????http://www.sport.gov.kg
??????????????? ????????? ?? ????? ???????http://www.religion.gov.kg
??????????????? ????????? ?? ??????????? ???? ?? ?????????? ?????????http://www.gosreg.kg
??????????????? ????????? ?? ???????? ? ??????????? ????????http://www.kgs.bishkek.gov.kg
??????????????? ????????? ?? ?????? ?????????? ????? ? ??????? ?????????http://ecokg.caresd.net/index.php
??????????? ???? ?????? ??????http://www.e-bishkek.kg

Nejdůležitější internetové zdroje informací o dané  zemi (internetové adresy)

 • Vláda: http://gov.kg
 • MF KG: http://www.minfin.kg
 • Knati Kabar (zpravodajská agentura) : http://kabar.gov.kg/russian/all.html
 • Večerní Biškek,(noviny): http://vb.kyrnet.kg/  (zadat aktuální datum)
 • Statistické údaje: www.kyrgyzstat.kg
 

1.19. Adresy významných institucí

Obchodně-průmyslová komora republiky Kyrgyzstán
Torgovo- promyšlennaja palata Respubliky Kyrgyzstán
720001 g. Biškek, ul Kyjevskaja
tel. 00996312 210573,210574
fax. 00996312 210575
e-mail: cci-kr@teotel.kg

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice