Litva

Základní informace

 • 1.1. Oficiální název státu
 • 1.2. Rozloha
 • 1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva
 • 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení
 • 1.5. Národnostní složení
 • 1.6. Náboženské složení
 • 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
 • 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
 • 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
 • 1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
 • 1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
 • 1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
 • 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 • 1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi
 • 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města
 • 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
 • 1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
 • 1.18. Internetové informační zdroje
 • 1.19. Adresy významných institucí

1.1. Oficiální název státu

 • Litevská republika (Lietuvos Respublika)
 

1.2. Rozloha

 • 65 303 km2
 

1.3. Počet obyvatel, hustota na km?, podíl ekonomicky činného obyvatelstva

Počet obyvatel

 • 3 374 000

Hustota na km2

 • 51,66 obyvatel

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

 • muži ve věku 15 - 64 let = 70,5 %
 • ženy ve věku 15 - 64 let = 64,6 %
 

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V roce 2006 byl počet narozených dětí 8,9/1000 obyvatel, počet zemřelých 12,8/1000 obyvatel; úbytek 3,9/1000 obyvatel.

 

1.5. Národnostní složení

 • 83,5% Litevci
 • 6,7% Poláci
 • 6,3% Rusové
 • 1,2% Bělorusové
 • 0,7% Ukrajinci
 • 0,1%Židé
 • 1,5% další národnosti
 

1.6. Náboženské složení

 • římskokatolické (75 %), pravoslavné, evangelické
 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • litevština
 • nejčastěji používané jazyky: litevština, ruština, polština, angličtina.
 

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně správní členění:

 • 10 oblastí (krajů) - Alytus, Kaunas, Klaipeda, Marijampole, Panevéžys, Šiauliai, Taurage, Telšiai, Utena, Vilnius se 60 administrativními celky (43 regionů, 9 městských a 8 místních samospráv)

Hlavní město:

 • Vilnius (541 824 obyvatel)

Další velká města:

 • Kaunas (360 637)
 • Klaipeda (187 316)
 • Šiauliai (129 037)
 • Panevéžys (115 315)

Zdroj: Litevská rozvojová agentura - LDA

 

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Litas (1 LTL = 100 centas, lze značit i Lt)

 fixní kurs 1 € = 3,4528 LTL

1.9.1.   Používání cizích měn           

Běžný platební styk v LTL, řada bank mění CZK, lze využít i sítě bankomatů.

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Dny pracovního klidu:

1. ledna - Nový rok

16. února - státní svátek Den obnovení Litevského státu. V r. 1918 Rada Litvy podepsala Deklaraci o nezávislosti Litvy. Hlavní litevský svátek, den státních recepcí

11. března - státní svátek Den obnovení nezávislosti Litvy. V r.1990 Nejvyšší rada Litevské republiky odhlasovala a podepsala Deklaraci o obnovení nezávislého státu

Velikonoční pondělí - pohyblivý svátek

1. května - Svátek práce

1. neděle v květnu - Den matky

24. června - Svatý Jan

6. července - Den státu. Korunovace velkoknížete Mindaugase (r.1253)

15. srpna - Nanebevstoupení Panny Marie

1. listopadu Dušičky - Den zemřelých

25. - 26. prosince - Vánoční svátky

Pokud jakýkoliv svátek připadne na sobotu nebo neděli, následující první pracovní den je dnem pracovního klidu.

Obvyklá pracovní doba: normální pracovní týden činí 40 hodin.

Pracovní den od 8.00 hod. do 17.00 hod., v pátek od 8.00 hod. do 15.45 hod.

Obvyklá prodejní doba: potravinářské prodejny jsou otevřeny ve všední dny od 8.00 hod. do 20.00 hod., velké supermarkety až do 24.00 hod. Mnoho prodejen pracuje v sobotu i v neděli.

 

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Dodržovat přesnou dobu schůzky je nutné. Doporučuje se formální oblečení, konzervativní, tmavší. Dárek i při první schůzce nevadí. Běžné používání křestního jména není znakem familiárnosti a přátelství, ale zvyk v obchodních kruzích i proto, že litevská příjmení jsou pro cizince těžko zapamatovatelná. Velké auto, luxusní hodinky a pobyt v drahém hotelu nejsou hodnoceny jako rozhazování peněz, spíše dodávají prestiž. Nejsou však nutné. Jednání o cenách a dodacích podmínkách jsou úporná, obchodní marže jsou vyšší než v západní Evropě. Obecně dobrý vztah k ČR se projevuje i v obchodní oblasti.

 

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče má standardní režim zemí EU. Český občan získá bezplatnou zdravotní péči za stejných podmínek jako občan místní. Je nutné mít Evropský průkaz zdravotního pojištění, resp. formulář E 101 o zaplaceném zdravotním pojištění. Bezplatná zdravotní péče je ve státních zdravotnických střediscích a nemocnicích. Seznam lze najít na stránkách Státního fondu pacientů www.vlk.lt. U léků je finanční spoluúčast, některé se platí hotově v plné výši. V lékárně je volně k prodeji řada léků, které jsou u nás jen na předpis. Ve Vilniusu je řada soukromých klinik se špičkovým vybavením a vysokou úrovní služeb. Zde je však spoluúčast pacienta na uhrazení nákladů vyšší, někdy i stoprocentní. U zubního ošetření je třeba takřka vždy počítat s úhradou, která nebude kompenzována. Ve velkých městech je mnoho soukromých zubních klinik s dobrým vybavením.

 

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Litva je členskou zemí EU, pobytový režim se řídí jednotnými pravidly. Při cestě do země lze použít jako cestovní doklad občanský průkaz typu identifikační karty vydaný po roce 1993 nebo cestovní pas. Doklady jsou na hranicích pečlivě kontrolovány. Často se kontroluje i vozidlo a vyžaduje se k nahlédnutí pojištění vozidla (zelená karta). Silničních kontrol na rychlost je v Litvě více než v ČR. Téměř pravidelně jsou tyto kontroly hned v úseku za hraničním přechodem. Podrobněji viz www.mzv.cz/vilnius.

 

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V Litvě nejsou místa se zvýšenéým bezpečnostním rizikem, kam nelze doporučovat vjezd.

 

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Adresa ZÚ:

Čekijos Respublikos ambasada

Birutés g. 16

LT - 08117 Vilnius - Žvérynas

Vedoucí ZÚ: Ing. Alois Buchta, velvyslanec

Spojení: sekretariát - tel.: (+3705) 2 66 10 40, fax: (+3705) 2 66 10 66

Webové stránky: www.mzv.cz/vilnius,  e-mail: vilnius@embassy.mzv.cz

Obchodně ekonomický úsek: Ing. Jan Semerák, 1. tajemník, vedoucí OEÚ,

tel.: (+3705) 2 661042, e-mail obchodně-ekonomického úseku: commerce_vilnius@mzv.cz

Politický úsek - konzulární oddělení: Dr. Martina Heranová, 2. tajemník, tel.: (+3705) 2 661043

Budova českého velvyslanectví ve Vilniusu je ve čtvrti Žvérynas na pravém břehu řeky Neris. Dobrým orientačním bodem je most pro pěší přes řeku do Vingis parku. Cesta z letiště v době normálního provozu trvá na ZÚ cca 15 minut. Taxi z letiště stojí 30 Lt (cca 9 €). Pěšky je z centra na ZÚ cca 20 minut, jezdí sem trolejbus, linky číslo 1, 3, 7, zastávka Kestučio.

 

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Litvě má zastoupení pouze CzechTrade a ČSA.

Ředitel kanceláře CzechTrade - Ing. Martin Hlavnička tel./fax: (+3705) 2 75 88 91
mob.tel.: (+370) 6 98 22 354
e-mail: vilnius@czechtrade.lt

Ředitel ČSA - Ing. František Štrougal tel.: (+3705) 2 15 15 03, 04, 07
fax: (+3705) 2 15 15 11
e-mail: csavilnius@czechairlines.lt

 

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • informace o telefonních číslech 118
 • hasiči 01
 • policie 02
 • první pomoc 03
 • všechna tři výše uvedená čísla jsou integrována do čísla 112

Podrobnější informace lze získat na www.lda.lt a www.stat.gov.lt.

Řadu informací o zemi lze získat v českém jazyce na www.exporter.ihned.cz .


 

1.18. Internetové informační zdroje

Státní, společenské a místní úřady

  www.vtf.lt - privatizace majetku v držení státu.

 www.vaat.lt - Úřad na ochranu rostlin. Vydává i certifikáty na dovoz rostlin.

www.urm.lt - informační bulletin litevského Ministerstva zahraničí v angličtině.

www.lsa.lt - internetová stránka Sdružení litevských samospráv v angličtině. Adresář litevských radnic, včetně jmen starostů. Důležité pro některé prezentace.

www.is.lt - stránka informačního systému, na které jsou všechny státní organizace a instituce (banky, soudy

atd.).

www.freema.org - Institut volného trhu.

www.smeda.lt - Litevská rozvojová agentura pro malé a střední podniky.

www.stat.gov.lt - Statistický úřad.

www.lda.lt, www.tradeport.lt - Lithuanian Development Agency (Obdoba CzechTrade a Czechinvest dohromady).

www.nrda.lt - National Regional Development Agency.

www.lda.lt/regions - Lithuanian Regions - o litevských regionech.

www.klaipeda.lt - internetová stránka města Klaip?da.

www.port.lt - přístav Klaipeda.

www.iae.lt - atomová elektrárna Ignalina.

www.verslas.com - vyhlášené tendry a možnost vyhlášení tendrů v Litvě.

www.tenders.lt - webová stránka veřejných nákupů v Litvě. Jen v litevštině.

www.cpva.lt - Agentura koordinace ústředních projektů - vyhlašované tendry.

 www.cv.lt - Burza práce - nabídky i poptávky zaměstnání.

www.dujos.lt - litevský plynárenský podnik.

www.kada.lt - obchodní rejstřík Valstyb?s ?mon? Registr? centras. Po zadání názvu společnosti lze získat jenom základní informace (tj., kód společnosti a adresa). Pro informace je třeba se přihlásit a za informaci zaplatit určitý poplatek.

 www.vpb.lt - Státní patentový úřad.

Odvětvové svazy, hospodářské a obchodní komory

www.acc.lt - stránka americko-litevské obchodní komory. Na této adrese najdete i Doing Business in Lithuania.

www.alutis.lt - internetová stránka Litevské asociace pivovarů.

www.packing.lt - Asociace litevského obalového průmyslu.

www.vst.lt - Asociace dodavatelů topení.

www.linava.lt - Asociace Línavá - Litevská asociace přepravců v automobilové přepravě.

www.versloasociacija.lt - Svaz živnostníků a středních podnikatelů Kaunaského regionu. 

www.lithuaniachambers.lt - Asociace litevského obchodu, průmyslu a řemesla.

www.cci.lt - Vilniuská komora obchodu, průmyslu a řemesel.

www.alas-architektai.lt - Asociace litevských architektů.

www.arch.lt - Seznam architektonických kanceláří a studií.

www.latia.lt - Asociace textilního průmyslu.

www.lpc.lt - Litevská energie.

www.statybininkai.lt - Asociace litevských stavbařů.

www.statyba.lt - Katalog stavebních společností.

www.lvks.lt - Svaz výrobních a spotřebních družstev v Litvě.

www.scapackaging.lt - Mezinárodní společnost vyrábějící hygienické výrobky a obaly.

www.infobalt.lt - Asociace InfoBalt - Asociace společností informační technologie, telekomunikace a psacího zařízení.

Reality, automobily

www.automobil.lt - ojeté automobily.

www.apartment-vilnius.com - webová stránka bytů i prostor k podnikání ve Vilniusu.

www.rentvilnius.lt - jako předešlá stránka.

www.ober-haus.com - velká realitní společnost, která podniká v Pobaltí, ale i v Polsku.

www.inreal.lt - adresa realitní kanceláře, která pronajímá kanceláře a nemovitosti určené pro průmyslové účely, skladování, obchody apod.

 www.koba.lt - mezinárodní realitní společnost.

www.right-sun.com - britská realitní kancelář.

 www.aaa.lt - americko-litevská investiční společnost, která vlastní řadu významných nemovitostí ve Vilniusu. Vlastní též právní kancelář pod názvem AAA Baltic Service Company. Vlastní i cestovní kancelář AAA Wrislit  www.wrislit.lt.

 www.arcoreal.lt - Arco Real Estate.

Právníci, poradenství, zákony

www.kpmg.lt - internetová stránka švýcarské, světově působící poradenské firmy.

www.lrs.lt - zákony a vyhlášky.

www.lpvp.lt - adresa právní kanceláře “Lideika, Petrauskas, Vali?nas ir partneriai“.

www.on.lt/business.htm - rozsáhlý soubor detailních informací o litevském hospodářství, vše v angličtině, některé sektory i v ruštině a němčině.

www.finmin.lt/bpd - zpráva o stavu litevského hospodářství ve vztahu k standardům EU.

www.pvs.lt - internetová adresa firmy, která umí prověřit litevského partnera.

www.tm.lt - Centrum právních informací.

www.lrta.lt - Asociace právníků Litevské republiky.

www.sorainen.com - Právnická kancelář “Sorainen“, kvalitní služby ve všech baltských státech.

www.foresta.lt - Právní kancelář specializující se na obchodní právo.

www.advokatai.net - Advokátní kancelář, zabývající se Evropským právem.

www.sac.lt - “Scandinavian accounting and Colsunting“ - kromě právních porad se zabývá auditem, založením firmy apod.

www.juridicon.lt - Mezinárodní právní kancelář se sídlem v Litvě.

 www.norcous.lt - právní kancelář, která se chce zaměřit na poskytování informací a služeb v souvislosti s právem EU.

www.relaw.lt - adresa právnické firmy “ReLaw“. Odborníci na víza, trvalé pobyty apod.

www.un.lt - agentury OSN přítomné v Litvě. Zajímavé informace makroekonomického charakteru z hlediska hospodářského a sociálního.

www.face2face.lt - firma zabývající se přestěhováním firmy do Litvy - „relocation service“. Schopna zařídit dopravu i administrativní úkony pro přesun firmy i zaměstnanců, vč. vyhledání zaměstnanců, registrace firmy, založení bank apod.

www.finreda.net - konzultační firma, založení firmy v Litvě vč. překladů příslušných dokumentů do litevštiny.

www.arbitrazas.lt - Arbitrážní soud řešící obchodní spory - anglicky a rusky.

www.skrivanek.lt - litevská pobočka české překladatelské kanceláře.

www.personaoptima.lt - personální agentura.

www.imsrecruitment.com - poradenská firma, která může pomoci při založení podniku od vyhledání partnera pro společné podnikání až po přípravu veškerých dokumentů.

www.zvilgsnis.com - kredit management company - vymáhání dluhů.

Turistické informace, základní informace o zemi

www.online.lt - základní informace o Litvě.

www.traveling.lt - portál, odkazující na služby pro návštěvníky Litvy.

 www.BalticWorldwide.com - turistické a další informace o pobaltských zemích.

www.onvideo.lt - Litevská příroda, historie a památky na videu pro turisty.

 www.tourism.lt - Litevská asociace turismu.

 www.lietuva.lt - souhrnná informace o Litvě (dějiny, sport, kultura, obchod atd.).

www.visalietuva.lt - informační stránky o hotelech, restauracích a firmách, ústavech a organizacích.

www.vilnius-airport.lt - Asociace litevských letišť. Členové asociace: Mezinárodní letiště ve Vilniusu, letiště v Kaunasu, Palanze, Šiauliai.

www.lithuanianhotels.com - užitečné informace o ubytování.

www.countryside.lt - přehled ubytování ve venkovských domech, v soukromí a v penzionech.

www.lithuaniantravel.com - turistické informace o Litvě.

www.turizmas.lt - vše co zajímá návštěvníky Litvy v několika jazycích.

 www.sweikas.lt - internetová adresa restaurace Švejk.

www.meniu.lt - přehled restaurací v Litvě.

www.expats.lt - internetová stránka v angličtině pro Litevce, žijící v zahraničí. Mnoho užitečných informací i odkazů.

 Internetové vyhledávače

www.search.lt - internetový vyhledávač v litevštině, ruštině, angličtině a němčině.

www.delfi.lt - internetový vyhledávač typu českého Seznamu, jen v litevštině. Nejužívanější litevský portál.

www.takas.lt - druhý nejoblíbenější portál i v angličtině, zde cenný odkaz na publikaci Investing in Lithuania.

www.top100.lt - litevský vyhledávač v angličtině, pomocí kterého se lze dostat k mnoha zajímavým internetovým adresám z oblasti obchodu, práva, turistiky, služeb, ale i auto-moto, vzdělání, zábavy a podobně.

 www.nrda.lt - National Regional Development Agency.

 www.imones.lt - Databáze litevských podniků tříděná podle jednotlivých oborů, něco na způsob zlatých stránek, anglicky a rusky.

www.1666.lt - databáze litevských podniků, jen v litevštině. Návod, jak najít údaje o společnosti: okno ?mon?s pavadinimas - název společnosti ®Vietov? - místo (Visi regionai - všechny regiony) ®Detali paieška - podrobný vyhledávač; Paieškos žodis - klíčové slovo.

www.wood-me.com - celosvětová databáze dřevařských a nábytkářských firem, včetně litevských.

www.export-import.lt- internetová adresa v angličtině, ruštině i němčině. Seznam výrobních firem, i firem které dovážejí i vyvážejí zboží.

www.infobankas.lt - informační systém o firmách v Litvě i v Evropě spravovaný mezinárodní firmou Kreditinfo Group. Základní informace o firmě jsou bezplatné, informace o kredibilitě firmy jsou za úplatu. Vše v angličtině. Před používáním systému je třeba se zaregistrovat. Registrace je bezplatná.

Výstavy a veletrhy

www.litexpo.lt - přehled o výstavách a veletrzích na výstavišti ve Vilniusu, v angličtině.

 www.expo.lt - přehled o výstavách a veletrzích v Kaunasu.

www.expo-vakarai.lt - přehled výstav a veletrhů v Klaip?dě.

www.expozona.lt - agentura organizující mezinárodní konference - přehled zajímavých konferencí.

Tisk

 www.baltictimes.com - internetová adresa týdeníku v angličtině, kde je mnoho zajímavých informací ze tří baltických zemí, to znamená i z Litvy.

 www.elta.lt - Litevská zpravodajská kancelář Elta.

 www.bns.lt - Baltic News Service - zpravodajství.

 www.on.lt - Lithuania - On - Line.

www.lrytas.lt - Lietuvos rytas - Litevské noviny.

 www.kaunodiena.lt - Kauno diena - Litevské noviny.

www.lithuanianjournal.lt - anglicky psaný časopis informující o hospodářství Litvy.

www.laisvaslaikrastis.lt/EN - internetový čtrnáctideník opozičně zaměřený.

www.Ltoday.lt - měsíčník v angličtině, určený především pro cizince.

 www.vz.lt - Verslo žinios - noviny pro obchodníky a manažery.

Významné podniky

 www.nafta.lt - internetová adresa největšího podniku v Litvě, Mažeiki? nafta: rafinérie, mořský terminál a ropovod.

www.iki.lt - jeden z největších řetězců v Litvě - potraviny, domácnost.

 www.rimi.lt - řetězec firmy Ahold.

www.vpmarket.lt - největší obchodní řetězec v Litvě.

www.norfa.lt - diskontní obchodní řetězec potraviny, domácnost.

www.aibe.lt - řetězec malých obchodů s potravinami po celé Litvě.

www.senukai.lt - největší obchodní řetězec typu hobby, stavebniny + velkoobchod.

www.lytagra.lt - řetězec typu Senukai pro živnostníky, velká obchodní firma.

www.abviti.lt - velkoobchod se stavebninami se supermarketem.

 www.karmada.lt - velkoobchod se sanitární technikou.

www.apranga.lt - největší řetězec obchodů s konfekcí. Vlastní 28 obchodů, včetně 4 obchodů v Rize. Firma je kotovaná na burze.

 www.kauno-koopdi.com - družstevní velkoobchod se spotřebním zbožím a potravinami.

 www.elsis.com - IT společnost.

 www.it.lt/itweb/it3.nsf/info0/about - všechny IT firmy, většina však jen v litevském jazyce.

Doprava - spedice

 www.danzas.cz - na webové stránce spediční firmy se dozvíte pravidelné přepravní linky po Evropě.

Banky

www.hanza.lt - adresa banky Hansa bankas. Je zde řada hospodářských údajů.

www.lbank.lt - Bank of Lithuania.

www.snoras.com - AB Bankas Snoras.

www.nordlb.lt - Nord/LB Lietuva.

www.medbank.lt - UAB Medicinos bankas.

www.nordea.lt - Nordea Bank Finland Plc Lithuania Branch.

www.parex.lt - AB Parex bankas.

www.sampo.lt - UAB Sampo bankas.

www.sb.lt - AB Šiauli? bankas.

www.ub.lt - ?kio bankas.

www.vuw.de - Vereins - und Westbank AG.

www.vb.lt - AB SEB Vilniaus bankas.

www.lba.lt - Asociace litevských bank.

Vysoké školy a univerzity, technologické parky

www.kmu.lt - Kauno medicinos universitetas (Lékařská univerzita).

www.ktu.lt - Kauno technologijos universitetas (Kaunaská technologická univerzita).

 www.vdu.lt - Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas) (Kaunaská univerzita Vytautase Velikého).

 www.vu.lt - Vilniaus universitetas (Vilniuská univerzita).

 www.vgtu.lt - Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Vilniuská technická univerzita Gediminase).

 www.lzuu.lt - Lietuvos Žem?s ?kio universitetas (Litevská zemědělská univerzita).

 www.vpu.lt - Vilniaus pedagoginis universitetas (Vilniuská pedagogická univerzita).

 www.ku.lt - Klaip?dos universitetas (Klaip?dská univerzita). 

www.skraidymas.lt- adresa vilniuské letecké školy. Škola využívá výrobky českých firem - Ultralight Zephyr, Khyboy a balony Kubíček.

www.kmtp.lt - technologický park v Klaipedě.

www.sumtp.lt - technologický a vědecký park univerzity v Šiauliai.

Kultura

 www.muziejai.lt - Litevská muzea (v angličtině, němčině a francouzštině).

www.kpc.lt - Centrum litevského kulturního dědictví.

 www.culture.lt - Domov litevského umění.

 

1.19. Adresy významných institucí

Vláda

 • www.lrv.lt - Litevská vláda
 • www.lrs.lt - Parlament Litevské republiky.
 • www.president.lt - Prezident Litevské republiky.
 • www.lrvk.lt - Úřad předsedy vlády.
 • www.muza.lt - Ministerstvo kultury.
 • www.ukmin.lt - Ministerstvo hospodářství.
 • www.zum.lt - Ministerstvo zemědělství.
 • www.am.lt - Ministerstvo životního prostředí.
 • www.finmin.lt - Ministerstvo financí.
 • www.urm.lt - Ministerstvo zahraničních věcí.
 • www.sam.lt/lt/sam/naujienos- Ministerstvo zdravotnictví.
 • www.tm.lt - Ministerstvo spravedlnosti.
 • www.transp.lt - Ministerstvo dopravy.
 • www.socmin.lt - Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • www.kam.lt - Ministerstvo obrany.
 • www.euro.lt - Evropská komise.
 • www.vatesi.lt - Litevský jaderný bezpečnostní inspektorát.
 • www.lgf.lt - Litevský zbrojní fond.
 • www.vilnius.lt - Vilniuský městský úřad.
 • www.lsa.lt - Asociace místních litevských úřadů.
 • www.ldb.lt - Úřad práce
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

 • Litva; Rozdělená Bolívie? Horká půda Nigérie - Litva - největší z pobaltských republik (J. Miškovský). Bolívie, jedna nebo dvě země? (J. Kocurek). Svět a migrace: Horká půda Nigérie (D. Ašenbryl).
 • Litevsko-polsko-běloruské trojmezí - Kvalita života na hraničním pomezí se samozřejmě odvíjí od zeměpisné polohy a aktuální politické situace. My jsme navštívili kraj jezer a hlubokých lesů na Litevsko-polsko-běloruském trojmezí, kde se čas takřka zastavil.
 • Rok po zemětřesení v čínské provincii Sichuan (H. Staňková). Světový Den pro Fair Trade (M. Král). Ghalia Benali & Bert Cornelis (P.Dorůžka). Litevci, plní aktivity i víry (D. Ašenbryl). Poslechněte si: Rok po zemětřesení v čínské provincii...
 • Martin Dorazín nás vzal s sebou do neobjeveného ráje turistů - na litevské pobřeží. Poslechněte si: Martin Dorazín nás vzal s sebou do...
 • Prakticky v každé evropské metropoli najdeme čtvrť, která se dá nazvat lokálním centrem bujarého života umělců. My jsme navštívili Litvu, konkrétně rebelantskou republiku Užupis. Poslechněte si: Prakticky v každé evropské metropoli najdeme...
 • Podívali jsme se do kulturní metropole Evropy, konkrétně litevského města Vilnius. Martin Dorazín zjišťoval, co v barokní metropoli můžeme naleznout. Poslechněte si: Podívali jsme se do kulturní metropole Evropy,...

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice