Maroko

Ekonomická charakteristika země

 • 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
 • 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
 • 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Od roku 1956 je Maroko členem OSN a členem většiny institucí této organizace. Je rovněž členem několika regionálních organizací.

Členství v mezinárodních organizacích:

 • Dětský fond OSN
 • Konference OSN pro obchod a rozvoj
 • Mezinárodní agentura pro atomovou energii
 • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka)
 • Mezinárodní finanční korporace
 • Mezinárodní měnový fond
 • Mezinárodní organizace práce
 • Mezinárodní organizace pro civilní letectví
 • Mezinárodní rozvojové sdružení
 • Mezinárodní soudní dvůr
 • Mezinárodní telekomunikační unie
 • Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
 • Organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu
 • Organizace OSN pro výživu a zemědělství
 • Světová obchodní organizace
 • Světová meteorologická organizace
 • Světová organizace duševního vlastnictví
 • Světová poštovní unie
 • Světová zdravotnická organizace
 • Členství v regionálních organizacích:

Liga arabských států

 • Svaz arabského Maghrebu
 • Organizace islámské konference
 • Africká rozvojová banka
 • Islámská rozvojová banka
 

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Evropská politika je pro Maroko nejvýznamnější součástí jeho zahraničních vztahů. Marocká vláda usiluje o co nejširší spolupráci s Evropskou unií (EU) jako politickým a hospodářsky nejdůležitějším partnerem. 1.března 2000 vstoupila v platnost Asociační dohoda, kterou Maroko v roce 1996 podepsalo s Evropskou unií. Maroko usiluje rovněž o přidružení, partnerství či statut pozorovatele v celoevropských institucích EU, v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), spolupracuje s NATO v rámci Středomořského dialogu a snaží se o posílení skupiny „5 + 5" (státy Maghrebské unie + Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie a Malta).

 

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

 • Dohoda o leteckých službách (1961)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti radiokomunikací a televize (1968)
 • Dohoda o kulturní spolupráci (1979)
 • Ujednání v oblasti profesního vzdělávání (1987)
 • Dohoda o hospodářské, vědecké a technické spolupráci (1988)
 • Protokol k rámcové dohodě o výměně v oblasti sportu (1989)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (1992)
 • Dohoda o spolupráci mezi centrálními bankami (1992)
 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů sjednaná výměnou nót (1992)
 • Obchodní dohoda (1994) - platnost ukončena k 30. 4. 2004
 • Dohoda o provádění výměny poštovních mandátů mezi Ředitelstvím pošt ČR a Národním ředitelstvím pošt atelekomunikací Maroka (1997)
 • Protokol o spolupráci ministerstev zahraničních věcí (1999)
 • Smlouva o podpoře a ochraně investic (2001) - v platnosti od 30. 1. 2003, v současnosti probíhá bilaterální jednání o upravené verzi smlouvy
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (2001) - vstoupila v platnost dne 18. 7. 2006
 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice