Maroko

Očekávaný vývoj v teritoriu

 • 10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země
 • 10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.
 • 10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

V Maroku se v roce 2007 neočekává významná událost, která by výrazně vybočovala z trendu posledních let. Budou pokračovat práce na řadě projektů, z nichž nejzajímavější jsou pokračování prací na námořním přístavu v blízkosti Tangeru, budování nové dálnice z Marakéše do Agadiru, pokračování prací na úpravě břehů řeky Bouregreg v Rabatu-Salé a budování nové pobřežní čtvrti v Casablance. Mezi další významné projekty lze zařadit výstavbu turistické a dopravní infrastruktury (železnice, dálnice, výstavba nových přímořských letovisek), elektrifikaci venkova a práce spojené s úpravou a čištěním vod. V roce 2005 král zahájil tzv. Národní iniciativu pro lidský rozvoj (INDH). V rámci této iniciativy dochází k otvírání rozsáhlých projektů, které mají vést k modernizaci hospodářství, ke snižování chudoby a nezaměstnanosti.

 

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Současné trendy v hospodářství lze charakterizovat:

 • modernizace energetiky,
 • priorita podpory zahraničních investic,
 • důraz na rozvoj turistiky,
 • modernizace rybolovu,
 • modernizace dopravní infrastruktury,
 • komplexní přestavba zemědělství,
 • modernizace vodního hospodářství.

Na mezinárodním poli jsou důležitými událostmi tohoto období:

 • postupné naplňování asociační dohody s EU,
 • diverzifikace zahraničně obchodních vztahů a dokončení dohody o volném obchodu s USA (vstoupila v platnost na začátku roku 2006),
 • realizace dohody o volném obchodu s Tureckem (vstoupila v platnost na začátku roku 2006),
 • uvedení do praxe tzv. Agadirské dohody (dohoda o volném obchodu s Tuniskem, Egyptem a Jordánskem, rafitikována koncem roku 2006),
 • budování vůdčí pozice v rámci afrických zemí,
 • zvýšení tlaku na konečné řešení otázky Západní Sahary.

V lednu 2006 byla králi společenstvem vědců (100 marockých vědců) předána zpráva vypracovaná k výročí 50 let nezávislosti. Uvedená zpráva uvádí, že v horizontu do roku 2025 se bude muset Maroko poprat především s chudobou, s problémy ve vzdělání, ve veřejném zdravotnictví, bude se muset plně zapojit do světové ekonomiky a konsolidovat svou pozici z hlediska regionu. Významným tématem bude stále více energetická politika.

 

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Z hlediska objemu vývozu nabízejí největší možnosti pro český vývoz účasti ve veřejných soutěžích, které jsou pravidelně publikovány v marockých denících a odborných periodikách. ZÚ Rabat zajímavější tendrové podmínky zasílá příslušným komorám, agenturám a svazům v ČR. Další příležitostí je účast na nejrůznějších veletrzích.

Lze konstatovat, že Maroko je dnes velkým staveništěm a možnost spolupráce je v celé řadě oborů. ČR by se mohla zaměřit na vodní hospodářství, elektrárenství, veřejnou dopravu, moderní technologie.

Zajímavě se jeví i spolupráce ve zdravotnictví (v Maroku je mnoho v Čechách vystudovaných lékařů). Prakticky však nelze předem vyloučit žádné odvětví z možné spolupráce.

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

 • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
 • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice