Maroko

Vnitropolitická charakteristika

  • 2.1. Stručná charakteristika politického systému
  • 2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)
  • 2.3. Složení vlády

2.1. Stručná charakteristika politického systému

Státní zřízení                            

Maroko je od 3. 3. 1962 konstituční monarchií se silnou rolí hlavy stát

Král

Král Mohamed VI. (* 21. 8. 1963 v Rabatu) náleží k dynastii Alavitů. Na trůn nastoupil 30. 7. 1999, krátce po smrti svého otce, krále Hasana II. Král je největší světskou i náboženskou autoritou v zemi, je nejen králem (malik), ale současně i knížetem věřících (Amír al-Muminín) se statutem nedotknutelnosti. Disponuje rozsáhlými pravomocemi, je nositelem výkonné moci v zemi, vyhlašuje výjimečný stav, válku, referendum, schvaluje složení parlamentu, jmenuje premiéra, který sestavuje vládu schvalovanou poté hlavou státu, rozhoduje o vnitřní i zahraniční politice, obraně, ekonomice, stanoví zásady kulturní politiky apod.

Parlament

Parlament je od roku 1997 dvoukomorový. Dolní komora se nazývá Sněmovna reprezentantů (Chambre des Représentants) a má 325 křesel. Poslanci jsou voleni všelidovými volbami na 5 let. 14. 11. 1997 se uskutečnily první jednokolové, všeobecné, přímé a tajné volby do Sněmovny reprezentantů (dolní komory Parlamentu). Volby proběhly v 325 obvodech při poměrně nízké účasti (58,3 % zapsaných voličů). O křesla se ucházelo 16 politických stran. Tři největší politická seskupení získala přibližně stejný počet křesel: KUTLA (102), WIFAQ (100), Střed (97), zbývající křesla připadla na ostatní strany.

Poslední volby do dolní komory se uskutečnily 27.9.2002. Počet stran, které soutěžily o křesla, se zvýšil na 26 a téměř všechny byly poté v parlamentu zastoupeny. Počet poslanců u nejvýznamnějších stran je uveden dále.

Poslední parlamentní volby se uskutečnily 7.9.2007, zvítězila konzervativní středopravicová strana Istiqlal a král jmenoval premiérem jejího generálního tajemníka Abbas/e El Fassi/ho. Vláda by měla být vytvořena do konce října 2007.

Horní komora se nazývá Sněmovna radů (Chambre des Conseillers) a má 270 členů. Každé 3 roky je obměněna 1/3 senátorů. 60 % členů horní komory je voleno představiteli samospráv a 40 % je voleno sborem složeným ze zástupců zaměstnavatelských organizací, odborových svazů a profesních svazů. Obměna 1. třetiny proběhla v roce 2000, obměna 2. třetiny proběhla v roce 2003, třetí třetiny pak v září 2006. Volby nijak výrazně nezměnily složení sněmovny.

Parlament může být králem rozpuštěn, ale následující parlament nesmí být rozpuštěn během prvního roku své činnosti. Ústava zaručuje, že druhá komora parlamentu bude moci prosadit hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a předpokládá i vytvoření ústavního soudu.

Vláda

Ministerského předsedu jmenuje a odvolává král. Vláda jako výkonný orgán, zajišťující provádění zákonů, je ze své činnosti odpovědna králi a parlamentu. Vládu jmenuje premiér a schvaluje král. Nově se při sestavení nové vlády vyjadřuje parlament k vládnímu programu.

Hlavní politické strany
Politická stranaVznik stranJméno předsedy k září 2007Počet křesel v dolní komoře parlamentu
Union socialiste des forces populaires (USFP) – Socialistický svaz lidových sil - socialisté1975Mohammed El Yazgui             36
Parti de l´Istiqlal (PI) Strana nezávislosti1944Abbás El Fassi             52
Parti de la justice et du développement (PJD) Strana spravedlnosti a rozvoje (umírnění islamisté)1967Abdelkrim Khatib             46
Rassemblement national des indépendants (RNI) Národní shromáždění nezávislých1978Ahmed Osman             38
Mouvement populaire (MP) Lidové hnutí (berberistická strana)1959Mohamed Laensar             43
Union constitutionelle (UC) Konstituční unie1983Mohamed Abied             27
Parti du progres et du socialisme (PPS) Strana pokroku a socialismu - marxisté1974Ismail Alaoui             17
Další politické strany
Název stranyVznikPředstavitel
Demokratická strana nezávislosti (Istiqlal)1944Abdelwahed Maach
Sjednocená levicová strana (PSU) (sloučila GSU -Gauche socialiste unifié-a politické hnutí Věrnost svobodě) 2005 Mohamed Sassi, Mohamed Moujahi
Socialistická demokratická strana (PSD)1996Aissa Ouardighi
Organizace lidové a demokratické akce (PA)1974Mohammed El Idrissi
Demokratické a sociální hnutí (MDS)1996Mahmoud Archane
Strana sociálního středu (PCS)1984Mohamed Samar
Národní kongres Ittihadi (CNI)2001Abdelmajid Bouzoubaa
Strana občanských sil (PFC)2001Abderrahim Lahjouji
Strana reforem a rozvoje (PRD)2001Abderrahmane El Kohen
Svobodná marocká strana (PML)2002 Mohammed Ziane
Strana Al Ahd 2002Najib El Ouazzani
Aliance svobod (ADL)2002Ali Bel Haj
Občanská iniciativa pro rozvoj (ICD)2002 Mohamed Benhamou
Strana životního prostředí a rozvoje (PED)2002Ahmed Al Alami
Strana obnovy a rovnosti2002Chakir Achehbar

První nezávislou politickou stranou Maroka byla strana Istiqlal (Strana nezávislosti)  založená v r. 1944.

Všechny strany respektují parlamentní systém a uznávají krále jako hlavu státu a současně náboženského vůdce (Amír al-Muminín) Marockého království. Kritika alavitského trůnu a panovníkovy rodiny je nepřípustná.

 

2.2. Hlava státu (jméno, kompetence)

král Mohamed VI (Sidi Mohamed ben Hassan):

  • je 22. panovníkem dynastie Alavitů, která vládne v Maroku od roku 1666
  • je nejvyšší autoritou v otázkách víry, svůj původ odvozuje od proroka Mohameda
  • na trůn nastoupil 30. července 1999 po smrti svého otce Hassana II. (1961–1999)
 

2.3. Složení vlády

Nová vláda bude vytvořena do konce října 2007

  • Předseda vlády: Abbas El Fassi Istiqlal

Pozn.: Všechny uvedené osoby byly na návrh premiéra přímo jmenovány králem. Systém se nepřekrývá zcela se systémem v ČR, označení funkce výše uvedených „náměstků" je „ministre délégué".

 


Informace o státu

Návštěvníci webu cundr.cz vložili k tomuto státu:

Podcast

Odkazy

komentuj

Komentáře / diskuse


Váš komentář:

Chcete umístit vlastní banner? Kontaktujte nás.


Reklama:

  • Doporučujeme také stránky ložiska těsnící materiály gufera
  • Úklidové práce v okresech Teplice, Most a Ústí nad Labem Úklid Teplice